Cập nhật: 17:56 11/11/2022
(Baohatinh.vn) - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành Kỳ họp thứ 10, thông qua 11 nghị quyết và bầu đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành Kỳ họp thứ 10, thông qua 11 nghị quyết và bầu đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp

Chiều 11/11, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua chương trình kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 được tổ chức trong năm 2022.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ bàn và thông qua các nội dung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022;

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025;

Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; sửa đổi, bổ sung quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp

Tiếp theo chương trình của kỳ họp, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày Tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 2/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Tờ trình số 377/TTr-UBND ngày 7/10/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025 và năm 2022.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày Tờ trình số 413 và 377

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt trình bày Tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 4/11/2022 về việc ban hành quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 3/11/2022 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt trình bày các Tờ trình số 421 và 419.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày Tờ trình số 422/TTr-UBND ngày 4/11/2022 về việc ban hành quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trình bày Tờ trình số 424/TTr-UBND ngày 4/11/2022 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trình bày Tờ trình số 424.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày Tờ trình phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày tờ trình của UBND tỉnh.

Tiếp đó, đại biểu lần lượt nghe Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga và Trưởng ban Văn hóa - xã hội Đào Thị Anh Nga đọc báo cáo thẩm tra các tờ trình.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận một số nội dung liên quan đến tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Cũng tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Tiếp nối chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 486-QĐ/TU ngày 9/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 11/11/2022, chỉ định tham gia Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Hoàng Trung Dũng bỏ phiếu bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII cũng tiến hành bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND tỉnh.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa cho đồng chí Đặng Ngọc Sơn và chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà...

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

... cùng các đại biểu vừa được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

11 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10:

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022;

- Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022.

- Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025;

- Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.

- Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Bầu đồng chí Trần Báu Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 7 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực về KT-XH. Đây là những nội dung cụ thể hoá các chủ trương, quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bầu cử lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh. Tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

10 tháng năm 2022, một số chỉ tiêu KT-XH của tỉnh còn đạt thấp so với kế hoạch; sản xuất công nghiệp chủ lực còn khó khăn; kết quả thực hiện xây dựng NTM tại một số địa phương còn hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; thu ngân sách cao nhưng chưa bền vững; công tác GPMB, tái định cư một số dự án còn chậm; hoạt động các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Một số tồn đọng, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết triệt để. Một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực giáo dục, nhất là áp lực đối với giáo viên, huy động nguồn lực; bạo lực học đường, thuốc lá điện tử xâm nhập trong học sinh, sinh viên gây lo lắng trong cộng đồng xã hội.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2022 và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy hoạch tỉnh và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành, nhất là nghị quyết về xây dựng NTM, CCHC, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, tập trung tích tụ ruộng đất; xây dựng kế hoạch nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 với các giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, khả thi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của cán bộ.

Ban hành kịp thời Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các đơn vị chủ động soát xét nội dung, tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Tập trung nguồn lực để huyện Lộc Hà hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM trong năm 2022; ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực hỗ trợ các xã, thôn của huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn.

Tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động phương án, giải pháp đảm bảo thuốc, vật tư, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh. Quan tâm các giải pháp phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường dạy nghề trên địa bàn; nâng cao tỷ lệ và chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Phát huy cao vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng chống bạo lực học đường, gắn với triển khai hiệu quả xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung cao rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng. Tuy vậy, qua theo dõi, qua tiếp công dân, tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài còn nhiều. Đề nghị các địa phương tăng cường đối thoại, tiếp công dân; tập trung cao xử lý; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Để tổ chức tốt kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ trước kỳ họp cuối năm đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng.

Đề nghị các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành và việc khắc phục hạn chế của các địa phương, đơn vị sau giám sát.

Tin liên quan:

Thùy Dương - Lê Tuấn


Thùy Dương - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]