(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/9), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 – kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ủy viên BCH TƯ Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải điều hành kỳ họp.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Sáng nay (24/9), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 – kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ủy viên BCH TƯ Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải điều hành kỳ họp.

Cùng dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Diễn văn khai mạc do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày nhấn mạnh: Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 2 là rất lớn, theo dự kiến HĐND tỉnh sẽ bàn và thông qua 10 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết và đề án của kỳ họp có chất lượng, tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đọc diễn văn khai mạc

Theo chương trình nghị sự, trong thời gian 1 ngày, kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp; tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại các huyện ven biển.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Thảo luận, thông qua các nội dung chuyên đề: Việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh; thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ; thông qua danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020; quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND; Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020; sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xviiGiám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo các tờ trình

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn đọc Tờ trình Việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND và Tờ trình Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xviiPhó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại các huyện ven biển.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội sẽ báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017.

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xviiTrưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Viết Hậu...

khai mac trong the ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii

... và Trưởng ban VHXH Đoàn Đình Anh đọc báo thẩm tra các tờ trình trong thẩm quyền

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước đạt 26.302 tỷ đồng, giảm 12,65% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.282 tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 30.139 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá cao: sản xuất vụ xuân thắng lợi lớn, năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt trên 51,89 tạ/ha (tăng 1,23%), sản lượng trên 53,6 vạn tấn; diện tích và năng suất các loại cây trồng tăng; chăn nuôi phát triển mạnh, tăng cả về quy mô và chất lượng đàn, các dự án lớn trong chăn nuôi đi vào sản xuất, bước đầu cho kết quả tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng cao so với cùng kỳ (tăng 20,87%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 29.502 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư tăng (650 DN, 165 HTX, 2.640 hộ kinh doanh); trong 9 tháng đầu năm đã thu hút được một số dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 9 tháng đầu năm toàn tỉnh thành lập mới 2.357 mô hình; làm 530km đường giao thông nông thôn (đạt 73% kế hoạch), 130km rãnh thoát nước (đạt 34% kế hoạch), 85km kênh mương nội đồng (đạt 43,6% kế hoạch). Đến nay, ngoài 52 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 14 xã đạt từ 13-18 tiêu chí; 138 xã đạt từ 9-12 tiêu chí; 25 xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Trong 9 tháng, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 90 dự án, trong đó 82 dự án đầu tư trong nước có số vốn đăng ký 6.888 tỷ đồng và 8 dự án đầu tư nước ngoài có số vốn đăng ký 155 triệu USD. Một số dự án với quy mô vốn lớn được chấp nhận chủ trương đầu tư như: Dự án Đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà; Dự án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí Vinperl Cửa Sót, Lộc Hà; Dự án Khu đô thị mới thị trấn Xuân An giai đoạn 1...

Sau sự cố môi trường biển, công tác khôi phục, ổn định đời sống cho người dân và khắc phục vi phạm, cam kết của Công ty Formosa được thực hiện khẩn trương, tích cực. Đến nay, đã hoàn thành việc hỗ trợ 3.748 tấn gạo cho 72.527 nhân khẩu; hỗ trợ cho các chủ tàu, thuyền không lắp máy và lắp máy dưới 900CV với 5.012 chiếc, số tiền 23.066,5 triệu đồng; hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT với 2.847 thẻ được cấp mới;... UBND tỉnh và Bộ TN&MT đã thành lập 2 tổ công tác để kiểm tra, giám sát hoạt động về xử lý, xả thải ra môi trường tại Dự án Formosa và báo cáo kết quả hàng ngày; tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát và làm việc với Formosa về công tác khắc phục các vi phạm; xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm...

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và TDTT đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến rõ rệt. QP-AN được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng trên địa bàn.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật diễn biến kỳ họp.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]