Thành phố Hà Tĩnh, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh không khí của ngày hội non sông đã hiện diện trên từng con phố nhỏ. Khắp nơi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu và rộn rã tiếng loa phóng thanh tuyên truyền về công tác bầu cử. Đúng 2 ngày nữa, ngày hội toàn dân sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Không chỉ riêng thành phố Hà Tĩnh mà trên khắp 12 huyện, thị xã, thành phố, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành chu đáo; các điểm bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách cử tri… đều đã sẵn sàng.

Ngày hội bầu cử: Giờ G đã điểm

Thành phố Hà Tĩnh, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh không khí của ngày hội non sông đã hiện diện trên từng con phố nhỏ. Khắp nơi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu và rộn rã tiếng loa phóng thanh tuyên truyền về công tác bầu cử. Đúng 2 ngày nữa, ngày hội toàn dân sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Không chỉ riêng thành phố Hà Tĩnh mà trên khắp 12 huyện, thị xã, thành phố, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành chu đáo; các điểm bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách cử tri… đều đã sẵn sàng.

Ngay từ giữa tháng 2 – 2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thực hiện công tác bầu cử, UBBC tỉnh đã phân công nhiệm vụ công tác cụ thể cho các Ủy viên và thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc, ban hành kế hoạch về mốc thời gian đồng thời với việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị nhanh chóng triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, 12 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các UBBC cấp huyện và 262 UBBC cấp xã. Đồng thời, chỉ đạo các cấp xã thành lập 1.710 tổ bầu cử tại 1.710 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động chuẩn bị để hình thành nên “bộ khung” giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành bầu cử được diễn ra đúng luật, mang tính thống nhất cao, vận hành nhịp nhàng và hiệu quả.

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong tổ chức công tác bầu cử, các cấp, ngành đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đến tận các thành viên ổ bầu cử. Bên cạnh đó, trong mỗi giai đoạn, UBBC tỉnh đều ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai được thuận lợi như về cách chia đơn vị bầu cử, con dấu, mẫu phiếu, quy cách hòm phiếu…Nét nổi bật trong hoạt động chuẩn bị bầu cử của tỉnh ta là công tác thông tin tuyên truyền đã được quan tâm triển khai kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành tài liệu, tờ gấp, thông tin lưu động đến các buổi nói chuyện chuyên đề của các đoàn thể, mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; quyền lợi, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ cử tri; thông tin về các phong trào thi đua chào mừng bầu cử đã được chuyển tải một cách tập trung, sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về cuộc bầu cử; tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt đông chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử sắp tới. Đồng thời, phát động và tổ chức thực hiện rộng khắp nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, các công trình chào mừng đầy ý nghĩa. Nhờ có các kênh thông tin, tuyên truyền, cử tri hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình trong bầu cử. Quan trọng nhất là, có điều kiện tìm hiểu những thông tin thiết thực liên quan đến các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn, quyết định bỏ phiếu bầu cho đại biểu xứng đáng nhất.

UCV Nguyễn Sinh Hùng và cử tri Cẩm Xuyên

Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên và tổ chức hội nghị hiếp thương đã được UBBC và Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện đúng quy định pháp luật. Có thể nói, trong bầu cử, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là phải đảm bảo tính dân chủ. Vì thế, sau hội nghị hiệp thương lần 2, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú của các ứng cử viên đã được tổ chức một cách công khai, dân chủ rộng rãi. Nhờ đó, danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được cử tri toàn tỉnh đồng tình, thống nhất cao, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên. Điều đáng nói là trong số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 1 người tự ứng cử, 1 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 80 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của 1 ứng cử viên. Điều đó cho thấy tính dân chủ trong công tác bầu cử được đề cao, không có tình trạng “quân xanh, quân đỏ”.

UCV Võ Kim Cự trò chuyện thân mật với các cử tri huyện Vũ Quang

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm bắt thông tin của các ứng cử viên đảm bảo “bầu đúng”, UBBC các cấp đã thực hiện tốt việc lập và niêm yết danh sách cử tri nhằm thực hiện tiêu chí “đủ” cử tri bỏ phiếu. Đến nay, UBND các xã, phường, thị trấn đã thống kê chi tiết, cụ thể dân số và số lượng cử tri thực tế tại địa phương, cử tri thuộc các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn...để lập danh sách cử tri một cách đầy đủ nhất nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của người dân. Những trường hợp phát sinh như cử tri bị truy tố trước ngày bầu cử, những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn xa, những người bị tước quyền bầu cử, người mất năng lực hành vi dân sự... đều đã được giải quyết đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác công bố và niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HDDND các cấp cũng đã được tiến hành ở tất cả các đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh.

Có thể nói, đến thời điểm này, mọi hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động chuẩn bị bầu cử, về những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp về cơ bản được các Tiểu ban và các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và giải quyết một cách thấu đáo. Công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đã được hoàn thành; tình hình an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được hoàn thành, đảm bảo tính dân chủ, tạo được lòng tin của cử tri tỉnh nhà đối với các ứng cử viên. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, công tác chuẩn bị đã được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đúng lộ trình để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, đúng luật, thành công, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự : “ Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử
tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc họi Đại biểu HĐND các cấp đã được tiến hành một cách đồng bộ, nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao. Một trong những yếu tố hàng đầu làm nên kết quả đó là việc tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai ở các địa phương để đáng giá công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp khi trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng lên, cử tri tâm huyết để sáng suốt lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử. Kết quả lựa chọn các đại biểu đủ tâm, tài của cử tri là yếu tố quyết định để xây dựng nên một bộ máy quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở ngày càng hoàn thiện, đó cũng là yếu tố quyết định để cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QPAN”.

Bài, ảnh: Thăng Long


Bài, ảnh: Thăng Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]