Ngày 10-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội đã công bố kết quả bầu BTV, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh uỷ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII

Ngày 10-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội đã công bố kết quả bầu BTV, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh uỷ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trước đó (tối 9-9), BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI họp phiên thứ nhất, tiến hành bầu BTV, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh uỷ. BTV khoá XVII có 15 đồng chí. Các đồng chí: Đinh Xuân Việt, Võ Kim Cự tiếp tục được BCH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Hà Văn Thạch giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Chiều nay, Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc.

Nhóm phóng viên

Tiểu sử tóm tắt các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

Đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Bình

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Bình

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thanh Bình

Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1957

Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Khối phố 4, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26-4-1977

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 4-1979 đến tháng 5-1980: Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Xuyên

- Từ tháng 6-1980 đến tháng 8-1982: Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên

- Tháng 9-1982 đến tháng 7-1984: Học viên trường Đảng Nguyễn ái Quốc I

- Tháng 8-1984 đến tháng 2-1985: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên

- Tháng 3-1985 đến tháng 8-1987: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên.

- Tháng 9-1987 đến tháng 11-1991: Huyện ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên và được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên.

- Tháng 12-1991 đến tháng 12-1994: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên.

- Tháng 1-1995 đến tháng 4-1996: Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên

- Tháng 5-1996 đến tháng 12-2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên (11-1998 - 7-1999) Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội

- Tháng 1-2001 đến tháng 5-2004: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Tháng 6-2004 đến tháng 8-2007: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Tháng 9-2007 đến nay: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sơ yếu lý lịch

Đồng chí: Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

2. Đồng chí: Đinh Xuân Việt

- Họ và tên: Đinh Xuân Việt

- Ngày tháng năm sinh: 8-12-1953

- Nơi sinh: Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

Chính trị: Cử nhân

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26-6-1973

Chính thức: 26-6-1974

- Chức vụ và nơi công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Các danh hiệu thi đua đã đạt được: Huân chương Lao động hạng Ba; Chiến sỹ thi đua Toàn quốc

Tóm tắt quá trình công tác:

5-1972 - 8-1976 Chính trị viên, Bí thư chi bộ C11, D3, E214, QK4

9-1976 – 8-1980 Lớp trưởng lý 17A - Đại học Vinh

9-1980 – 3-1984 Cán bộ Phòng Tổ chức, Sở Giáo dục tỉnh Thuận Hải

4-1984 – 6-1987 Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh

7-1987 – 12-1991 Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng cấp tỉnh, tỉnh Nghệ Tĩnh

1-1992 – 3-1993 Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan DCĐ cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh

4-1993 – 5-1996 Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh

6-1996 – 7-1998Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

8-1998 – 1-2001 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh

2-2001 – 3-2005 ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh

4-2005 – 12-2007 ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

1-2008 – nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí: Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

3. Đồng chí: Võ Kim Cự

Họ và tên khai sinh: Võ Kim Cự

Họ và tên thường gọi: Võ Kim Cự

Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1957

Quê quán: Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày vào Đảng: 30-9-1976

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 8-1978 – 11-1986: Trung đoàn phó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Thanh niên xây dựng quê hương Phan Đình Giót; ủy viên BCH Huyện ủy; ủy viên BCH Tỉnh đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên;

+ Tháng 12-1986 – 3-1990: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Cẩm Xuyên;

+ Tháng 4-1990 – 9-1991: ủy viên BCH Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy, Giám dốc Xí nghiệp xuất khẩu Cẩm Xuyên;

+ Tháng 10-1991 – 7-1993: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty METECO Hà Tĩnh;

+ Tháng 8-1993 – 5-1996: ủy viên BCH Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Liên doanh Austinh Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam;

+ Tháng 6-1996 – 3-1997: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam;

+ Tháng 4-1997 – 12-2000: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khai thác, chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam;

+ Tháng 1-2001 – 4-2003: ủy viên BCH Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam;

+ Tháng 5-2003 – 6-2005: ủy viên BCH Tỉnh ủy; Đại biểu HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam;

+ Tháng 6-2005 đến tháng 7-2010: ủy viên BTV Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 8-2010 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


SyDong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]