(Baohatinh.vn) - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sáng nay (11/12), đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ họp giữa nhiệm kỳ với nhiều nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội cũng như chính sách cho cán bộ khi thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sáng nay (11/12), đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ họp giữa nhiệm kỳ với nhiều nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội cũng như chính sách cho cán bộ khi thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được kết quả cao và khá toàn diện. Có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đạt 20,8%; thu ngân sách đạt trên 12.300 tỷ đồng, vượt gần 31% so với kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đến nay đã có 123 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 53,9% tổng số xã toàn tỉnh; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn đô thị loại 2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Các giá trị di sản văn hóa truyền thống được giữ gìn, quảng bá, phát huy. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Khoa học - công nghệ đã từng bước góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. An sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Tuy vậy, việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2021 còn gặp nhiều thách thức; một số chỉ tiêu đạt mức thấp, trong khi chỉ còn lại 2 năm kế hoạch. Kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Công nghiệp tăng cao nhưng chủ yếu dựa vào khu vực FDI. Tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa vững chắc. Các hình thức tổ chức sản xuất liên kết trong nông nghiệp chưa bền vững.

Tăng trưởng dịch vụ chủ yếu về mặt số lượng và thấp hơn bình quân cả nước. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh nhưng số phát sinh thuế đạt thấp. Tổng thu ngân sách đạt cao, nhưng tăng thu nội địa còn thấp. Một số dự án lớn đã có chủ trương đầu tư nhưng tiến độ triển khai còn chậm. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập. Chất lượng khám chữa bệnh các tuyến chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của hệ thống y tế cơ sở còn nhiều khó khăn.

Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn chậm; sáp nhập thôn, tổ dân phố còn một số vướng mắc. Xử lý vụ việc tồn đọng còn chậm, chưa dứt điểm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa cho cả những năm tiếp theo; đặc biệt một số báo cáo, tờ trình có tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Do vậy, Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thông qua 26 báo cáo, 25 tờ trình nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng khác, cụ thể là:

Một, xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Hai, xem xét và thông qua các tờ trình và quyết nghị các cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có một số nội dung chủ yếu như:

- Các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019-2020.

- Các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng các huyện: Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019-2020 và tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị thành phố Hà Tĩnh.

- Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021.

- Quy định về số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và thực hiện các nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố.

Ba, bàn và quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; xem xét các báo cáo của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Bốn, xem xét và cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; báo cáo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7; báo cáo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Năm, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện tái chất vấn những nội dung đã chất vấn và việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những vấn đề mới phát sinh được cử tri, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Sáu, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND, UBND và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Đoàn Thư ký Kỳ họp

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu hội đồng phát huy dân chủ, trí tuệ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tích cực thảo luận, chất vấn thẳng thắn, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp năm 2019 sát tình hình thực tiễn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm theo Nghị quyết số 10 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và Kết luận số 95 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020 và thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết, tờ trình trình tại Kỳ họp; bởi, đây là những nội dung rất quan trọng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, chính sách cho cán bộ khi thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Hà Tĩnh

Trên cơ sở quá trình theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ cân nhắc toàn diện, kỹ lưỡng, có tính xây dựng cao, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm để thể hiện mức độ tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi và tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tin liên quan:

Nhóm PV Thời sự


Nhóm PV Thời Sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]