Trong 2 ngày 8 và 9/6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Trong 2 ngày 8 và 9/6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Hội nghị được nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn - UVBCH T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia; TS. Vũ Ngọc Hoàng - UVBCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Nguyễn Bá Ân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ KH-ĐT) và đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, điểm mới trong các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Báo cáo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn truyền đạt những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đặc biệt, các giảng viên đã đi sâu phân tích, bổ sung dẫn chứng để các học viên nắm vững những vấn đề cốt lõi: 5 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; 8 đặc trưng của xã hội Xã hội Chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; các nhiệm vụ và các giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, giáo dục, khoa học, môi trường, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, học viên còn được nghe các giảng viên cung cấp thêm nhiều thông tin thời sự quốc tế, trong nước và giải đáp, trao đổi một số vấn đề trong quá trình triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

P.V


P.V


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]