(Baohatinh.vn) - Chiều 20/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư để nghe báo cáo về công tác tổ, chức biên chế công chức, viên chức; tình hình thưc hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); việc kiện toàn, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội.

Rà soát biên chế, lao động ngành KH&ĐT để có sự điều chỉnh phù hợp

Chiều 20/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư để nghe báo cáo về công tác tổ, chức biên chế công chức, viên chức; tình hình thưc hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); việc kiện toàn, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Rà soát, đánh giá lại số biên chế, hợp đồng lao động của sở và các đơn vị trực thuộc để có sự điều chỉnh, điều chuyển phù hợp, hiệu quả

Sở KH&ĐThiện có 48/50 biên chế được giao từ năm 2011 đến nay; số viên chức được giao cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có 21 biên chế và 2 hợp đồng theo Nghị định 68. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sở đã tiến hành thu hút 2 người và qua thời gian công tác cho thấy đều đáp ứng yêu cầu công việc. Nhìn chung, sở đã sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCCVC của các phòng, đơn vị trực thuộc. Hàng năm, sở đều đăng ký nhu cầu tuyển dụng qua Sở Nội vụ để đảm bảo hạn mức biên chế được giao và triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định, văn bản hiện hành…

Lãnh đạo Sở KH&ĐT báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị định 158 của Chính phủ vể quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, từ năm 2008 đến nay, sở đã chuyển đổi 21 người và đang đăng ký để tiếp tục thực hiện. Việc chuyển đổi vị trí đối với những người đủ thời gian công tác và cần chuyển đổi đã được sở rà soát kỹ, xây dựng kế hoạch, đăng ký với Sở Nội vụ và thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Nhờ thực hiện chuyển đổi hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường và chuyên môn của từng người nên đã nâng cao được chất lượng công tác, các vị trí chuyển đổi đều phấn khởi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú: Số lượng cán bộ hợp đồng ở các BQL dự án còn nhiều nên cần quản lý chặt chẽ trong tuyển dụng, đảm bảo chất lượng và phải chú ý nâng cao hiệu quả công tác và đời sống cho cán bộ.

Quán triện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và hội, Sở KH&ĐT đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy để UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết 26; hàng năm, các đơn vị trực thuộc đều tiến hành tổ chức sắp xếp bộ máy để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sở đã cân đối, bố trí được đội ngũ CBCCVC để đáp ứng yêu cầu công việc dựa trên sự thống nhất, đồng thuận giữa tập thể lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu lưu ý trong báo cáo đánh giá các nội dung đoàn giám sát yêu cầu chưa sâu nên cần bổ sung, hoàn thiện; chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch để kiện toàn lại bộ máy theo hướng dẫn mới sắp ban hành; rà soát, đánh giá lại số biên chế, hợp đồng lao động của sở và các đơn vị trực thuộc để có sự điều chỉnh, điều chuyển phù hợp, hiệu quả; tiếp tục nắm bắt các chủ trương, văn bản có liên quan đến các vấn đề trên để triển khai thực hiện đúng, hiệu quả..

Tiến Phúc


Tiến Phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]