Sáng 19 – 3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở VH – TT & DL để nghe báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, định hướng, chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng làm việc có các phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Tăng cường QLNN trên các lĩnh vực VH – TT & DL

Sáng 19 – 3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở VH – TT & DL để nghe báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, định hướng, chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng làm việc có các phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Trong thời gian qua, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được tăng cường. Hệ thống di tích phát huy giá trị và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được nghiên cứu bảo tồn và phục dựng. Phong trào TDĐKXDĐSVH từng bước được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, triển lãm, thư viện, thông tin lưu động tiếp tục được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, Sở VH – TT & DL cũng nỗ lực trong hoạt động du lịch nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Năm 2011, tổng khách du lịch đạt 721.380 lượt người đạt doanh thu 265 tỷ đồng. Hoạt động thể thao cũng đạt được những kết quả tốt. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển trên diện rộng, đến nay số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 29,6%, 100% trường học đảm bảo giáo dục thể chất. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, một số môn đã đạt trình độ châu Á như karatedo, đua thuyền, điền kinh…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: "Xây dựng văn hóa sao đáp ứng nhu cầu của nhân dân và ngang tầm với những bước phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương đồng thời cũng cần phải tăng cường tính hội nhập, tiên tiến.."

Tuy nhiên thời gian qua, ngành VH – TT & DL cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là về cơ sở vật chất trong hệ thống thiết chế phục vụ hoạt động VH – TT & DL từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa rất hạn hẹp, vấn đề QLNN trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, thậm chí còn yếu kém…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và định hướng hoạt động đến năm 2015 gồm: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu về các giải pháp chỉ đạo, điều hành và văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với các hoạt động VH – TT & DL, gia đình. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ. Huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy mạnh phong trào TDĐKXDVH gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng v.v…

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở VH – TT & DL cũng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện một số việc như liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng thiết chế VH – TT & DL và kinh phí để đầu tư, tôn tạo các khi di tích. Quan tâm và có sự chỉ đạo cụ thể đối với các hoạt động VH – TT & DL trong năm 2012…

Tại buổi làm việc, các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng các hoạt động VH – TT & DL, đưa các hoạt động này thực sự đi vào cuộc sống mang lại những hiệu quả xã hội cao nhất đồng thời ngành văn hóa cần tăng cường phối hợp với các ngành để đưa các lĩnh vực này phát triển trên diện rộng. Trong đó, cần chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần xây dựng các kế hoạch hoạt động có tính chiến lược.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả mà Sở VH – TT & DL đã đạt được trong thời gian qua và đồng ý với những đề xuất của sở. Trong thời gian tới, ông đề nghị Sở VH – TT & DL cần: Tăng cường QLNN trên lĩnh vực VH – TT & DL; Xây dựng văn hóa sao cho phải đáp ứng nhu cầu của nhân dân và ngang tầm với những bước phát triển kinh tế của Hà Tĩnh vừa gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương đồng thời cũng cần phải tăng cường tính hội nhập, tiên tiến so với thế giới làm cho văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự phát triển; Gắn xây dựng đời sống văn hóa với chương trình xây dựng nông thôn mới; Cần xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển VH – TT – DL đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050;

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đó là: Xây dựng ngành VH – TT & DL thực sự văn hóa, thực sự là điểm sáng trong xã hội; Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách thường xuyên, sâu sát; Xây dựng nhiều điển hình trên tất cả các lĩnh vực; Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân các nhân tài; Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế VH – TT & DL; Xây dựng đề án bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực; Thực hiện tốt các NQ, chị thị của Đảng và NN v.v…

Anh Hoài


Anh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]