Sáng 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Sáng 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo được triển khai sâu rộng, đồng bộ, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.

Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, trọng tâm là các Nghị quyết TƯ 5, TƯ 6, Chỉ thị 03, Chỉ thị 35, Kết luận 05, Quyết định 33…

Chất lượng báo cáo viên ngày càng được nâng cao. Hệ thống tuyên giáo đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời, đạt hiệu quả.

Ban Tuyên giáo các cấp cũng thực hiện tốt công tác khoa giáo, công tác văn hóa - văn nghệ, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng… Tuyên giáo các cấp đã triển khai kịp thời các kế hoạch, hướng dẫn về công tác giáo dục lý luận chính trị. Toàn tỉnh đã mở được 304 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 33.748 học viên tham gia.

Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu và phân tích một số tồn tại, hạn chế như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các chỉ thị, nghị quyết có lúc còn hạn chế. Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên ở một số địa phương còn chậm, duy trì chưa thường xuyên. Việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Công tác tham mưu, chỉ đạo một số hoạt động văn hóa – văn nghệ còn thiếu chiều sâu. Một số vấn đề trong công tác quản lý lễ hội còn bất cập…

6 tháng cuối năm, Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm. Đặc biệt chú trọng đến công tác bồi thường, tái định cư, GPMB, triển khai các công trình dự án trên địa bàn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện quyết 07 – NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lãnh đạo các địa phương, ngành, đoàn thể. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Q.L


Q.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]