Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015 là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội của thành phố. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội là tập trung kiểm điểm, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện NQ nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp nhằm tiếp tục khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực, lãnh đạo thành phố phát triển bền vững.

Thành phố Hà Tĩnh tập trung phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại II

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015 là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội của thành phố. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội là tập trung kiểm điểm, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện NQ nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp nhằm tiếp tục khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực, lãnh đạo thành phố phát triển bền vững.

Dấu ấn quan trọng nhất mà Đảng bộ và nhân dân TP Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010, là từ giữa nhiệm kỳ đã hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và công nhận là thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, tháng 6 năm 2007.

Một góc đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh

Sự kiện chính trị quan trọng đó càng tạo niềm tin, vận hội mới để thành phố Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên, xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của tỉnh. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua chính là sự kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” dưới ánh sáng NQ Đại hội Đảng các cấp cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã hoàn thành vượt mức trong năm 2009. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 130% kế hoạch của cả nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16,3%/năm, tăng gấp 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, tỷ trọng CN-XD cơ bản chiếm 62%, TM-DV chiếm 30%, nông nghiệp - thuỷ sản chiếm 8%. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh, số doanh nghiệp trên địa bàn tăng mạnh. Sản xuất nông nghiệp thuỷ sản phát triển theo hướng phục vụ đô thị, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân trên 4,7%/năm.

Công tác quy hoạch, XDCB, quản lý đô thị được thực hiện gắn với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở và định hướng phát triển các ngành nghề, mũi nhọn là tiểu thủ công nghiệp và TM-DV. Thực hiện chủ trương đó, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại phường Thạch Quý, hạ tầng cụm TTCN làng nghề Thạch Đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, giá trị sản xuất tăng trưởng gấp 6 lần so với nhiệm kỳ trước, bình quân hàng năm đạt 16,2%.

Những chủ nhân tương lai của TP Hà Tĩnh

Lĩnh vực TM-DV phát triển cả về quy mô và ngành nghề, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, nhất là các loại hình dịch vụ: vận tải, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, thông tin truyền thông... Hệ thống bán buôn, bán lẻ phát triển đa dạng. Giá trị TM-DV tăng bình quân hàng năm 19,2%, gấp 2,4 lần so với năm 2005. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng trên 20%; tổng thu ngân sách Thành phố theo phân cấp tăng gấp 3 lần so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người, tăng hơn 2 lần so với năm 2005.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho các lĩnh vực văn hoá – xã hội khởi sắc; an ninh-quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều năm liền, thành phố là đơn vị dẫn đầu về giáo dục toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi và tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Thành phố đã ban hành, triển khai đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học tin học - ngoại ngữ giai đoạn 2008-2013". Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mô hình trung tâm học tập cộng đồng ở các địa phương ngày càng phát huy tác dụng. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp phục vụ tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn" tạo được sự quan tâm của toàn xã hội, trở thành một hoạt động mang tính cộng đồng cao. Chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xoá nhà tranh tre tạm bợ, xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng cho người nghèo, học sinh, sinh viên được thực hiện hiệu quả. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục phát triển gắn với việc thực hiện có hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị".

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, công tác xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở thành phố Hà Tĩnh ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được đổi mới cả về nội dung, phương thức và chất lượng được nâng lên; đã khắc phục dần tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Cấp uỷ các cấp gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu các phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là biện pháp quan trọng để xây dựng và củng cố nền tảng đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Cấp uỷ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được chấp hành nghiêm túc hơn; dân chủ nội bộ không ngừng được phát huy; đoàn kết nội bộ ở nhiều nơi được củng cố, tăng cường; công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở được quan tâm hơn trước.

Phối cảnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Nam Cầu Phủ vừa được phê duyệt - Ảnh: Hoài Nam.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ được các cấp uỷ quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là từng bước củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ trì cấp xã, phường. Bằng nhiều cơ chế, chính sách về công tác cán bộ, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về cơ cấu, trẻ hoá đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ thành phố có trình độ đại học và trên đại học đạt 94,25% (tăng 12,25% so với nhiệm kỳ trước); cán bộ xã, phường có trình độ đại học, cao đẳng là 45,35% (tăng 35,35%). Đặc biệt, số lượng đảng viên nữ, đảng viên trẻ... đều tăng qua các năm; trình độ mọi mặt ngày càng cao. Hằng năm, đảng viên kết nạp mới đều đạt và vượt kế hoạch về số lượng, chất lượng được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Hạn chế lớn nhất của TP Hà Tĩnh hiện nay là kinh tế tuy phát triển khá nhưng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; năng suất, hiệu quả và tính cạnh tranh trên thị trường chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng đô thị còn bộc lộ nhiều yếu kém; thu hút đầu tư từ bên ngoài vào địa bàn chưa nhiều, huy động nguồn lực tại chỗ chưa được như mong muốn. Nếp sống văn hoá, văn minh đô thị hình thành chưa rõ nét; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, số lao động thiếu việc làm còn nhiều… Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trên một số mặt chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Thành phố Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 2015: CN-TTCN-XDCB: 50%, TM-DV 45%, nông nghiệp- thuỷ sản 5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 45 triệu đồng; mỗi năm đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho trên 3000 lao động; phấn đấu 3/6 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; Đảng bộ thành phố giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh...
TP Hà Tĩnh bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện đất nước và tỉnh dự báo có những chuyển biến tích cực đan xen những tác động khách quan của thế giới cũng như những hạn chế, yếu kém nội tại chi phối. Về mục tiêu, phương hướng tổng quát nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố xác định: Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN – XD, TM - DV, giảm tỷ trọng NN - thuỷ sản. Đa dạng hoá huy động các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị và tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, xã hội hoá các hoạt động. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành cơ bản các công trình, dự án trọng điểm, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Để hiện thực hoá các mục tiêu đó, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công nghiệp phụ trợ theo hướng cung cấp dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục phát triển TM-DL-DV theo hướng đa ngành, đa sở hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường, ưu tiên các ngành dịch vụ mũi nhọn, có chất lượng cao như tài chính, viễn thông, đào tạo - chuyển giao công nghệ, giáo dục, y tế... Phát triển các khu kinh doanh TM-DV tập trung, các tuyến phố chuyên doanh.

Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh, thâm canh, sản xuất hàng hoá phục vụ đô thị; khuyến khích đầu tư, cơ giới hoá sản xuất để khai thác có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp hiện có. Chú trọng công tác quy hoạch và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét văn hoá truyền thống của địa phương.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch đảm bảo đồng bộ, đi trước một bước theo hướng phát triển đô thị bền vững. Triển khai tốt chủ trương thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chung của thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo điều kiện để phát triển các ngành kinh tế, thu hút đầu tư. Triển khai xây dựng trung tâm hành chính của thành phô tại khu đô thị phía Bắc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và các khu tái định cư. Đẩy mạnh công tác XHH đầu tư trên tất cả các lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, văn hoá, giáo dục...

Mô hình lúa – cá - vịt của anh Phạm Hữu Thắng ở khối phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TNMT; nắm bắt thông tin, dự báo sớm những tác động trong quá trình triển khai công trình dự án trọng điểm của tỉnh để có những giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu đến môi trường, sinh thái... Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, tinh thần trong nhân dân. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tin học - ngoại ngữ” trong ngành giáo dục và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành GD-ĐT triển khai. Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Khuyến khích phát triển loại hình bệnh viện tư nhân, các cơ sở y tế ngoài công lập, bác sĩ gia đình...

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức quốc phòng, tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức và ý thức pháp luật trong LLVT và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Điều mà Đảng bộ TP Hà Tĩnh luôn tâm niệm là muốn khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động tốt các nguồn lực, trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong nội bộ, tạo sự gắn kết giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân; phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cốt cán có tâm, đủ tầm, dám làm, dám chịu trước cái mới. Đó vừa là truyền thống, vừa là mục tiêu mang tính thời sự và cũng chính là cái gốc để thành phố tập trung khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực, tạo bước chuyển biến đột phá và phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực, xây dựng TP Hà Tĩnh xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

NGÔ ĐỨC HUY

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh


NGÔ ĐỨC HUY


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]