Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách vừa có buổi làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế về tình hình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, thực hiện dự toán ngân sách năm 2011, xây dựng dự toán ngân sách năm 2012. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự.

Thu ngân sách năm 2011 vượt chỉ tiêu trung ương và HĐND tỉnh giao

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách vừa có buổi làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế về tình hình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, thực hiện dự toán ngân sách năm 2011, xây dựng dự toán ngân sách năm 2012. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự.

Năm 2010, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 12.894.393 triệu đồng, nếu trừ số thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách thì tổng số thu thực tế đạt 10.182.270 triệu đồng, bằng 198% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 223% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2010 đạt 12.560.014 triệu đồng, kết dư ngân sách địa phương còn 128.855 triệu đồng. Nhìn chung, hoạt động chi ngân sách các cấp tại địa phương cơ bản đáp ứng chi thường xuyên, ưu tiên bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển, giành các khoản dự phòng để giải quyết những việc đột xuất….

Theo báo cáo của các ngành hữu quan thì trong 11 tháng đầu năm nay, tỉnh ta thu đạt 1.683 tỷ đồng và dự kiến cả năm đạt khoảng 2.123 tỷ đồng (trong đó thuế phí và các thu khác đạt 1.550 tỷ đồng, tiền đất 573 tỷ đồng), bằng 112% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 157% dự toán trung ương giao. Cơ cấu thu ngân sách đã có sự chuyển dịch tích cực, số thu từ lĩnh vực SXKD ngày càng tăng lên, số thu từ đất chiếm tỷ trọng ngày một giảm. Theo dự kiến, năm nay sẽ có 11/12 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt dự toán được giao; 6/13 sắc thuế tăng so với kế hoạch.

Đến nay, tổng chi ngân sách nhà nước trong 11 tháng đầu năm đạt 7.315 tỷ đồng, ước cả năm đạt 9.597 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản chi đột xuất và chuyển nguồn từ năm trước sang thực hiện chi trong năm nay).

Liên quan đến tình hình phân bổ dự toán ngân sách năm 2012, các thành phần dự họp đã tiến hành đánh giá, thảo luận khá tích cực. Dự kiến năm 2012 sẽ giao thu ngân sách nội địa 3.720 tỷ đồng (trong đó thuế, phí và thu khác 2.720 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 1.000 tỷ đồng), bằng 196% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 203 % số dự toán trung ương giao; nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 458.680 triệu đồng; thu thuế xuất nhập khẩu 900.000 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách trung ương 4.719.505 triệu đồng. Kế hoạch chi ngân sách cả năm 2012 dự kiến đạt 8.869.185 triệu đồng, trong đó tập trung chi cho đầu tư phát triển 2.229.806 triệu đồng, chi thường xuyên 6.341.208 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách 178.831 triệu đồng....

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Cục Thuế đã triển khai phương án thảo luận và dự kiến phân bổ dự toán thu ngân sách cho các huyện và cơ quan thuế tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã phối hợp với UBND các huyện để rà soát phân bổ chi tiết nhằm xác định nguồn thu cho từng cấp ngân sách....

Cũng trong dịp này, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước để thẩm tra các báo cáo, đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, khoa hoạc - công nghệ, tài nguyên – môi trường. Theo đó, các báo cáo về: thực hiện nhiệm vụ KT - XH và QP – AN năm 2011; kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2011, kế hoạch bố trí nguồn đầu tư phát triển và giải pháp thực hiện năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2011; tình hình thực hiện giá đất năm 2011 và tổ chức, chỉ đạo triển khai xây dựng giá đất năm 2012; Đề án phát triển quỹ đất trên địa bàn giai đoạn 2012 – 2015… đã được trình bày tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự đã tiến hành tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề có liên quan, nhất là những vấn đề có liên quan đến tình hình thu ngân sách, cơ chế phân chia nguồn thu từ đất, lộ trình thực hiện quy hoạch và mở rộng quy hoạch các trung tâm đô thị….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình lưu ý các đơn vị khi xây dựng kế hoạch làm việc phải có sự phối kết hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời, làm đúng quy trình để tạo sự thống nhất. Đối với các vấn đề các đại biểu tham gia đóng góp, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của ngành thuế và các ban, ngành hữu quan trong hoạt động thu chi ngân sách; đề nghị xem xét thêm về tình hình thu ngân sách ở Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân. Những vấn đề phát sinh, điều chỉnh kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản thì cần có sự trao đổi, thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Kinh tế và Ngân sách khi thực hiện. Năm 2012, ngoài những công trình đã có vốn thì những công trình bố trí vốn chưa đủ thì cần cẩn trọng, xem xét và dặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình.

Tiến Dũng


Tiến Dũng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]