(Baohatinh.vn) - Chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp nghe 3 đề án: “Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường

Chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp nghe 3 đề án: “Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các sở, ngành liên quan cần tiếp tục hoàn chỉnh lại đề án một cách cụ thể, đầy đủ.

Sau khi nghe lãnh đạo các Sở: Văn hóa - thể thao và du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư trình bày tóm tắt dự thảo các đề án, đại biểu đã phân tích và tham gia góp ý các nội dung liên quan.

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Giám đốc Sở xây dựng Trần Xuân Tiến: Đề án bảo vệ môi trường chưa đề cập đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường ở các nghĩa trang; giải pháp về tuyên truyền trong bảo vệ môi trường chưa được thể hiện rõ...

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Trưởng ban VH-XH (HĐND tỉnh) Đoàn Đình Anh: Cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với địa danh cụ thể trong phát triển du lịch; đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế của từng chính sách để có hướng giải quyết hợp lý

Đại biểu cho rằng, các giải pháp đề án còn chung chung. Về quy hoạch mở rộng các khu du lịch Sơn Kim, Thiên Cầm, trạm dừng chân, tuyến phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực, không nên đưa vào đề án phát triển du lịch, bởi đây là nhiệm vụ của các chủ đầu tư; nên phân khúc để có ưu tiên lộ trình phát triển du lịch theo từng địa phương tránh đầu tư dàn trải; hơn nữa, vai trò của doanh nghiệp cũng chưa được thể hiện rõ trong đề án này.

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đối với phát triển kinh tế tập thể, không nên đặt ra chỉ tiêu quá cao về thành lập số lượng HTX mà cần quan tâm đến chất lượng hoạt động

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Trong phát triển du lịch cần quan tâm đầu tư xây dựng tài nguyên để tạo cảnh quan tại các điểm đến, giúp thu hút lượng khách đến lưu trú. Đề án du lịch cần bổ sung hoàn chỉnh hơn, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch...

Đại biểu cũng bày tỏ, đề án bảo vệ môi trường cần làm rõ giải pháp tuyên truyền, đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường nông thôn; mục tiêu đề án phát triển kinh tế tập thể cần bám sát, nghiên cứu khả năng nguồn ngân sách của tỉnh; cần có cơ chế ràng buộc hơn để các HTX sau khi thành lập có trách nhiệm phát huy hiệu quả hoạt động...

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Các đề án cần đi vào từng chính sách cụ thể, từng phần việc thiết thực hơn để từ đó đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu sát với tình hình thực tiễn. Đề án phải bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh

Kết luận về đề án phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu Sở VH-TT&DL cần đánh giá xem Hà Tĩnh hiện đang ở vị trí nào trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đồng thời cho rằng giải pháp đầu tiên đề án cần nêu rõ là đơn vị, địa phương chú trọng kêu gọi xã hội hóa, tìm các nhà đầu tư chiến lược cho du lịch và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

thuc day phat trien kinh te tap the quang ba du lich bao ve moi truong

Tập trung bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; coi văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh là một sản phẩm du lịch để có hướng thúc đẩy phát triển; quan tâm kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường tại các điểm đến, địa danh; đổi mới cách quản lý các khu du lịch và tiến tới giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp; tăng các dịch vụ để thu hút khách lưu trú đến với Hà Tĩnh đông hơn, thời gian ở lại lâu dài hơn...

Về đề án bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần đánh giá cụ thể, phân tích rõ thêm thực trạng môi trường tại các dự án công nghiệp lớn. Ngoài quan tâm môi trường đô thị và nông thôn, cần quan tâm đến môi trường trong công nghiệp, chăn nuôi, khai khoáng... từ đó xác định giải pháp cụ thể, ưu tiên đánh giá tiêu chuẩn môi trường; giám sát, quan trắc môi trường toàn tỉnh bằng hệ thống tự động; rà soát quá trình đánh giá tác động môi trường đến tận các công trình...

Về đề án phát triển kinh tế tập thể, phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động của kinh tế tập thể hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh. Phân định rõ các loại hình HTX để có hướng đầu tư phát triển, nhân rộng; giải pháp để các địa phương tiến tới xây dựng tất cả các HTX theo hướng HTX kiểu mới; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ HTX...

“Trên cơ sở ý kiến của đại biểu và kết luận cuộc họp, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục hoàn chỉnh lại đề án một cách cụ thể, đầy đủ. Phải có tổng hợp, đánh giá hiệu quả các chính sách đã thi hành để xem chính sách nào nên phát huy, chính sách nào cần dừng lại và đề xuất các chính sách mới trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đề án “Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” xác định, xu thế phát triển du lịch sẽ tập trung vào các sản phẩm: Du lịch biển; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch công vụ. Chỉ tiêu đến năm 2020 thu hút khoảng 50 ngàn lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt khoảng 2.400 tỷ đồng; có 20 khu, điểm du lịch (trong đó 15 khu, điểm đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL)... Đến năm 2030, thu hút khoảng 150 ngàn lượt khách quốc tế và trên 2,6 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt khoảng 7.770 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GDP trong tổng GDP của tỉnh; có 500 cơ sở lưu trú, trên 10.000 buồng...

Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo” hướng đến mục tiêu: thu gom và xử lý theo đúng quy định 90/100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường, 75/90% chất thải nguy hại; 100% các cơ sở sản xuất xây dựng mới phải có báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi khởi công dự án... Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu vực đô thị và nông thôn; phòng ngừa, ứng phó thiên tai và sự cố môi trường; xử lý nước thải sinh hoạt...

Đề án phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020 đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 thành lập mới 2 liên hiệp HTX; gần 4.000 THT và trên 1.500 HTX; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng đạt trên 15%; sơ cấp, trung cấp đạt trên 40%; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong các HTX đến năm 2020 tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với năm 2017...

Thu Hà - Quang Sáng


Thu Hà - Quang Sáng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]