"Công tác vận động, thuyết phục, hình thức công tác của tổ chức Công đoàn cũng phải được thường xuyên đổi mới, phong phú hơn"

Tổng Bí thư: "Tránh máy móc, đơn giản, xa người lao động"

"Công tác vận động, thuyết phục, hình thức công tác của tổ chức Công đoàn cũng phải được thường xuyên đổi mới, phong phú hơn"

Sáng nay (28/7), đúng vào ngày kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã diễn ra trọng thể với sự có mặt của 944 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8 triệu công nhân viên chức lao động trong cả nước.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Đại hội vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo lão thành của Đảng, Nhà nước…

Các đại biểu dự Đại hội

Đội ngũ công nhân, lao động phải nâng mình lên một tầm cao mới

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Giai cấp công nhân nước ta vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua hơn 25 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành và đang phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp Công đoàn Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nắm bắt tình hình và các nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Tổng Bí thư yêu cầu: Công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân, lao động phải nâng mình lên một tầm cao mới - tầm cao không chỉ về lao động có trí tuệ và sáng tạo, mà tầm cao cả về sự nhận thức vai trò, vị trí chính trị to lớn của giai cấp công nhân - giai cấp làm chủ vận mệnh của đất nước, lại đang có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng ngày càng trí thức hóa.

Công đoàn càng cần phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động; chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia rà soát, xây dựng định mức lao động, nhất là ở những đơn vị cổ phần hóa, sắp xếp lại hoặc giải thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, làm cho Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động.

Tổng Bí thư cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, công tác vận động, thuyết phục, hình thức công tác của tổ chức Công đoàn cũng phải được thường xuyên đổi mới, phong phú hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn, phù hợp và thiết thực với từng đối tượng, tránh máy móc, đơn giản, tẻ nhạt, khắc phục tình trạng quan liêu, xa cơ sở, xa đoàn viên, xa người lao động.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn. Các cấp ủy phải định kỳ nghe tình hình công tác của các tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân, lao động, để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Công đoàn cổ vũ, động viên phong trào công nhân, viên chức, lao động

Trong phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, ông Đặng Ngọc Tùng khẳng định: 5 năm qua, một giai đoạn quan trọng của sự nghiệp đổi mới, trong tiến trình của sự nghiệp đổi mới; trong bối cảnh đất nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; người lao động chịu ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là những vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống CNLĐ... vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn nhiều hơn. Song, với bản lĩnh của giai cấp công nhân với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động vẫn tiếp tục phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng; tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Trong nhiệm kì qua, tổ chức Công đoàn, với vai trò, chức năng của mình trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra đã kịp thời cổ vũ, động viên phong trào công nhân, viên chức, lao động và tạo tiền đề hết sức quan trọng trong hoạt động công đoàn những năm tiếp theo. Các hoạt động được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, như: Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội, tham gia xây dựng Bộ luật Lao động năm 2012; đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; chủ động, tích cực trong việc vận động, thành lập nghiệp đoàn nghề cá ở những tỉnh, thành phố ven biển, ủng hộ, động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển đã góp phần nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; các hoạt động trong “Tháng công nhân”, “Chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” đã thực sự khơi dậy tinh thần yêu nước trong hàng triệu đoàn viên và người lao động, được sự hưởng ứng, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các phong trào thi đua liên kết xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thuỷ điện Sơn La, Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, Công trình Khí - Điện - Đạm Cà Mau... đã thực sự có hiệu quả, đem lại giá trị làm lợi cho đất nước hàng ngàn tỷ đồng; mô hình Quĩ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện đã góp phần quan trọng đảm bảo công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Ông Đặng Ngọc Tùng nhận định: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều thách thức và khó khăn gay gắt; đội ngũ đoàn viên và người lao động trong cả nước đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục đổi mới toàn diện, vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Tình hình trên đặt ra cho Công đoàn Việt Nam những yêu cầu mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải nắm vững tình hình, xuất phát từ vị trí, vai trò và chức năng của công đoàn để đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể, thích hợp. Các cấp công đoàn cần nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các chức năng của công đoàn, trong đó chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của công đoàn. Đồng thời, cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn; tăng cường nguồn lực tài chính là những nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới”- ông Tùng nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa X Nguyễn Hòa Bình đã trình bày báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa X. Báo cáo nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được của Tổng Liên đoàn LĐVN trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kết quả hoạt động nổi bật là các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Các cấp công đoàn đã tổ chức nghiên cứu, tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Xây dựng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII thông qua vào tháng 6 năm 2012. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm có hơn 95% cơ quan, đơn vị mở Hội nghị cán bộ công chức và hơn 93% doanh nghiệp nhà nước mở Đại hội công nhân, viên chức, hơn 55% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức công đoàn mở Hội nghị người lao động. Tổng Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thí điểm ký Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt - May Việt Nam, ngành Dệt - May Bình Dương, bước đầu có kết quả tích cực.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Chương trình Mái ấm công đoàn, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa của công đoàn được triển khai thường xuyên, sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Một điểm mới là chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa do công đoàn phát động đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động, của các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng, giúp hàng trăm gia đình ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chưa đồng đều

Ban chấp hành TLĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đó là chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và công đoàn chưa cao. Vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số ngành, địa phương, cơ sở hiệu quả còn thấp. Công tác kiểm tra, tham gia kiểm tra giám sát thực hiện chế độ, chính sách chưa đồng đều, có nơi còn hình thức.

Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật, phối hợp tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế. Chưa có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, người lao động.

Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chưa đồng đều ở các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các thành phần kinh tế. Công tác khen thưởng có nơi chưa quan tâm đúng mức đến đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Việc phát huy và nhân rộng các điển hình tiêu biểu còn hạn chế.

Công tác quản lý đoàn viên chưa thật chặt chẽ. Nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chưa gắn với tiêu chuẩn, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Một bộ phận công đoàn viên chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Đại hội quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20 NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” từ đó xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới (2013 - 2018); bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với Luật Công đoàn mới được sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI là những đồng chí có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.


Cũng tại Đại hội, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu chúc mừng những thành quả to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng các cấp Công đoàn, cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước sẽ có những góp tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa X báo cáo những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ, của các cấp CĐ đối với Đảng và Nhà nước.


Đại hội làm việc từ 27-30/7./.

Theo Minh Hòa/VOV online


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]