(Baohatinh.vn) - Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XVII sáng nay (13/7), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, không né tránh; tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn có chất lượng; đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp, định hướng lớn, khả thi…

[VIDEO] Dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT- XH

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XVII sáng nay (13/7), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, không né tránh; tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn có chất lượng; đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp, định hướng lớn, khả thi…

Dưới đây, Báo Hà Tĩnh điện tử trích đăng bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tại kỳ họp.

video dan chu tri tue trach nhiem de xuat giai phap thuc hien thang loi muc tieu phat trien kt xh

6 tháng đầu năm 2017, Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, hệ lụy của sự cố môi trường biển tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường; tác động của quy luật kinh tế thị trường, trong khi chúng ta chưa làm tốt công tác dự tính, dự báo và quy hoạch đã làm cho nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất vụ Xuân năm 2017.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ; sự điều hành chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế gần bằng bình quân cả nước. Một số dự án quan trọng đảm bảo tiến độ; nhiều dự án mới được triển khai xây dựng. Công tác bồi thường thiệt hại cho các đối tượng do sự cố môi trường cơ bản đảm bảo tiến độ Chính phủ giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì theo hướng thực chất hơn. Thu ngân sách gần đạt kế hoạch đề ra, cao hơn cùng kỳ năm 2016. Văn hóa - xã hội đạt những kết quả tích cực. Trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng tình hình an ninh trật tự cơ bản giữ được sự ổn định. Hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đúng mức.

video dan chu tri tue trach nhiem de xuat giai phap thuc hien thang loi muc tieu phat trien kt xh

Trong điều kiện rất khó khăn, những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy vậy, so với nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch: Kinh tế tuy đã phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng chậm và thiếu bền vững. Khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn về phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, là năm đầu tiên tốc độ tăng trưởng giảm sâu -3, 4%; trong khi có nhiều năm tốc độ tăng trưởng từ 5-7%; giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng trưởng đạt 4,89%. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển không đạt kế hoạch của Ban Chỉ đạo giao. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế. Giải quyết các vấn đề tồn đọng thiếu quyết liệt, kết quả thấp. Tình hình an ninh trật tự còn xảy ra một số vụ việc phức tạp. Đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. Theo chương trình, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, gồm các nhóm vấn đề sau:

Một: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, kết quả thực hiện công tác đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; xem xét báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo về tình hình triển khai dự án khai thác và tuyển quặng Mỏ sắt Thạch Khê.

Hai: Xem xét và thông qua các tờ trình, nghị quyết, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí; Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Một số chính sách phát triển công nghệ sinh học; Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020; Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; Định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng; Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.

Ba: HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định Chương trình giám sát năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bốn: Xem xét và cho ý kiến Báo cáo kết quả kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Năm: HĐND tỉnh sẽ tăng thời gian để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm.

video dan chu tri tue trach nhiem de xuat giai phap thuc hien thang loi muc tieu phat trien kt xh

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 17 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Khối lượng công việc của kỳ họp có nhiều nội dung. Dự kiến HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua 18 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, vừa tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, vừa mang tính chiến lược, định hướng cho những năm tiếp theo.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nhìn thẳng sự thật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn có chất lượng, sát với tình hình thực tiễn sản xuất và đời sống của nhân dân, gắn với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phân tích, đánh giá đúng tình hình; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đặc biệt là đề xuất những giải pháp, những định hướng lớn, khả thi, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi và tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]