(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo công tác GPMB giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đúng yêu cầu, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng, UBND huyện Đức Thọ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đúng yêu cầu

Để đảm bảo công tác GPMB giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đúng yêu cầu, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng, UBND huyện Đức Thọ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đúng yêu cầu

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư dự kiến 13.596 tỷ đồng.

Theo đó, UBND huyện Đức Thọ phải xác định việc sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư và đơn vị thi công là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của địa phương; phải huy động cả hệ thống chính trị, tập trung các nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư của dự án; nói rõ lợi ích của dự án, quyền lợi và trách nhiệm để các tổ chức, cá nhân hiểu, đồng thuận và thực hiện.

Thực hiện tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật (hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp); đồng thời chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thi công, áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định (nếu có).

Phối hợp với chủ đầu tư trong việc xác định và cắm mốc giới phạm vi GPMB (cọc GPMB và mốc lộ giới) để tiếp nhận, quản lý và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB;

Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB huyện tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng trình tự và đúng tiến độ công tác lập hồ sơ, thông báo thu hồi đất, thẩm định, quyết định thu hồi đất, giao đất; lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai di dời các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi của dự án; giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng thời gian quy định.

Về khảo sát, lập quy hoạch xây dựng khu tái định cư, hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB huyện, các phòng, ban liên quan, UBND các xã Đức Vĩnh, Yên Hồ căn cứ pham vi GPMB của dự án, tổ chức khảo sát, kiểm đếm và xác định số hộ dân và cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, trong đó cần xác định chính xác số hộ thuộc diện phải di dời, tái định cư; các công trình hạ tầng phải hoàn trả.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, căn cứ quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành và các điều kiện khác có liên quan, khẩn trương tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí, quy mô đầu tư và lập quy hoạch, triển khai các thủ tục phê duyệt quy hoạch, xây dựng khu tái định cư, hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, nhu cầu, tránh lãng phí quỹ đất.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án trọng điểm quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017; trước mắt, đầu tư 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP. Với quy mô và tầm quan trọng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Chính phủ đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2021, công tác GPMB phải cơ bản hoàn thành trong năm 2019...
Trích Văn bản số 2603/BGTVT-CQLXD ngày 21/3/2019 của Bộ GTVT

Về vị trí mỏ vật liệu, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để thống nhất vị trí mỏ vật liệu theo quy định, đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng phục vụ dự án.

UBND tỉnh cũng giao các Sở: TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, NN&PTNT, GTVT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Đức Thọ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án đảm bảo đúng quy định; chủ động, kịp thời hướng dẫn, xem xét giải quyết, tham mưu giải quyết dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án; kịp thời yêu cầu địa phương chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm (nếu có).

Tại hội nghị triển khai công tác GPMB Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉ đạo chủ đầu tư, BQL dự án và các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, tiến độ thực hiện dự án, phân bổ vốn, cắm mốc GPMB, mốc lộ giới ngoài hiện trường, bàn giao cho địa phương và phối hơp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng;

UBND các tỉnh nơi có dự án đi qua phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, thực hiện công tác GPMB, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật (Thông báo kết luận số 91/TB-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương đã có hiện tượng người dân cố tình xây dựng công trình trái phép, trồng cây trên phần đất sẽ được thu hồi để bàn giao cho Dự án, nhằm trục lợi kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ công tác GPMB và tránh tranh chấp, khiếu kiện của người dân về việc hỗ trợ, đền bù, tái định cư sau này, ngày 21/3/2019, Bộ trưởng Bộ GTVT có văn bản đề nghị UBND các tỉnh có dự án đi qua chỉ đạo các ban, ngành và hội đồng đền bù GPMB của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đền bù, GPMB;

Quản lý chặt chẽ hiện trường nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác GPMB như tiến hành xây dựng nhà ở, công trình, trồng cây trái phép... trong phạm vi diện tích đất sẽ được thu hồi giải phóng mặt bằng sau khi dự án đã cắm mốc tim tuyến;

Chủ động tiến hành quay phim, chụp ảnh, ghi lại hình ảnh hiện trạng các công trình xây dựng, vườn cây trên phần đất sẽ được thu hồi GPMB; kiên quyết không đền bù và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm...

Tin liên quan:
  • Bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đúng yêu cầu
    Chính phủ yêu cầu dồn toàn lực cho Dự án cao tốc Bắc - Nam

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu 32 tỉnh, thành phố có Dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, trong đó Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo.

  • Bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đúng yêu cầu
    Phối hợp triển khai GPMB Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đức Thọ

    Chiều 13/12, Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT phối hợp với Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức cuộc họp triển khai công tác GPMT, tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Hải Xuân


Hải Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]