(Baohatinh.vn) - Sáng 13/6, Ban quản lý dự án Nỏng Bốc tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên trách dự án Khăm Muộn và Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông Lâm nghiệp (nước CHDCND Lào) tiến hành kí kết Biên bản thoả thuận thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè bờ sông Mê Công)”.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Sáng 13/6, Ban quản lý dự án Nỏng Bốc tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên trách dự án Khăm Muộn và Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông Lâm nghiệp (nước CHDCND Lào) tiến hành kí kết Biên bản thoả thuận thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè bờ sông Mê Công)”.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đến chào xã giao đoàn đại biểu nước CHDCND Lào.

Dự án "Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào" sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (Văn bản số 2130/VPVP – QHQT ngày 8/10/2015 của Văn phòng Chính phủ).

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mả Xón - Trưởng ban chuyên trách dự án phía Lào dẫn đầu đoàn

Sau khi được giao thực hiện các nhiệm vụ, Ban quản lý dự án Nỏng Bốc tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với Ban chuyên trách dự án phía Lào và các đơn vị tư vấn để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đến nay, hồ sơ dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào” đã được Chính phủ Lào phê duyệt theo quyết định số 69/UBHTL-V ngày 30/11/2018.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Phó Giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Ngô Thị Hoài Nam báo cáo tiến độ thực hiện dự án và một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới

Để thực hiện các giai đoạn tiếp theo sau khi dự án được phê duyệt, Ban quản lý dự án đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí các công tác tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư (Quyết định số 882/QĐ - UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư (Quyết định số 1359/QĐ – UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Giám đốc Sở KH&ĐT CHDCND Lào Đao Láy Keo Đuông Đi: Dự án do Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào nên hầu như tất cả các nội dung, đặc biệt là về kỹ thuật đều phải xin ý kiến của các cơ quan Trung ương và địa phương 2 bên; các văn bản làm căn cứ thực hiện phải tuân thue luật pháp của cả 2 bên.

Đến nay, Ban quản lý dự án đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định; đăng báo, trình UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư và gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát theo Luật Đấu thầu của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung quan trọng như tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với 5 gói thầu của dự án; thực hiện các công tác tư vấn gồm khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công tư vấn thết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán; thực hiện giám sát khảo sát; tư vấn quản lý dự án và đào tạo, hỗ trợ, quản lý vận hành, giảm sát của người dân; phấn đấu đến trước tháng 12/2019 sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh Phan Thanh Biển: Phía Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu để rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn. Mong muốn phía Lào và tỉnh Khăm Muộn tích cục phối hợp với phía Việt Nam, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, điều tra số liệu dân cư…

Về kế hoạch vốn và tình hình giải ngân, vốn cấp giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2016 là 500 triệu đồng (đã thanh toán chi phí quản lý dự án cho các đơn vị tư vấn quản lý dự án). Vào năm 2019, sau khi có thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2019 là 10 tỷ đồng.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Giám đốc Sở Ngoại Vụ, Trưởng BDL dự án phía Việt Nam Hồ Quang Minh khẳng định: Đây là một dự án có vùng ảnh hưởng rộng, hồ sơ dự án cần nhiều báo cáo đánh giá khảo sát nên cần sự hỗ trợ, hợp tác đầy đủ, thường xuyên giữa 2 bên.

Đến nay, Ban quản lý dự án đang phối hợp với các đơn vị làm thủ tục thanh toán cho các đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn lập hồ sơ dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019.

Cảm ơn sự đóng góp và nỗ lực của phía Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trong quá trình thực hiện dự án trong thời gian vừa qua. Mong muốn 2 bên sẽ hợp tác đẩy nhanh tiến độ các nội dung liên quan đến dự án nhằm sớm lựa chọn, ký hợp đồng với các nhà thầu tư vấn xây dựng gia đoạn thực hiện đầu tư; tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công...
Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mả Xón

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, các đại biểu phía Việt Nam và Lào đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Biên bản thoả thuận thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào" giai đoạn tiếp theo.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký thoả thuận xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất trong dự thảo, Ban quản lý dự án Nỏng Bốc Hà Tĩnh và Ban chuyên trách dự án Khăm Muộn cùng nhau phối hợp để thực hiện và hoàn thành tốt các bước tiếp theo của dự án theo đúng các nội dung tại Điều 12 của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Đặc biệt, chủ dự án Lào cần sớm tiến hành uỷ quyền cho chủ dự án Việt Nam tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư; tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.

Tin liên quan:

Thái Oanh


Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]