(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Tĩnh là 22.726,031 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Trên 22.726 tỷ đồng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Tĩnh là 22.726,031 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra sáng nay (25/6), UBND tỉnh đã trình Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh là 62.459 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Trên 22.726 tỷ đồng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh Trần Việt Hà đọc Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh là 22.726,031 tỷ đồng (theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 13.053,331 tỷ đồng và vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 9.672,7 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Trên 22.726 tỷ đồng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo thẩm tra Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông báo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Về nguồn vốn ngân sách trung ương (13.053,331 tỷ đồng): Đối với vốn ngân sách Trung ương trong nước (10.860,031 tỷ đồng), dự kiến phân bổ 5.490,331 tỷ đồng cho 64 dự án ứng trước nguồn ngân sách Trung ương từ năm 2015 trở về trước đến nay chưa bố trí đủ vốn để thu hồi; bố trí 1.000 tỷ đồng cho dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Bố trí vốn đối ứng ODA nguồn ngân sách Trung ương cho 2 dự án triển khai trong giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 với số tiền 285 tỷ đồng; bố trí vốn cho 21 dự án thuộc các Chương trình mục tiêu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền 972 tỷ đồng; bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 cho 23 dự án với tổng số tiền 3.112,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn nước ngoài (2.193,3 tỷ đồng), dự kiến bố trí vốn cho 12 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số tiền 1.763,3 tỷ đồng. Bố trí vốn cho 2 dự án khởi công mới với tổng số tiền 430 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài cho 11 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn 3.872,791 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Trên 22.726 tỷ đồng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tiến hành xếp dỡ hàng hóa lên tàu Tân Cảng Pioneer.

Trong 9.672,7 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, được cân đối: Nguồn thu tiền sử dụng đất 6.000 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 50 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 262,5 tỷ đồng; vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước 3.360,2 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Trên 22.726 tỷ đồng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Đại biểu kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Để HĐND tỉnh thông qua nghị quyết này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết.

Việc ban hành Nghị quyết phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và tình hình thực tiễn của địa phương, các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh cần tập trung ưu tiên đầu tư theo những nhóm nhiệm vụ:

1. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, năm chương trình trọng điểm và ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hình thành các trục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng tỉnh nông thôn mới kết nối với đô thị. Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị.

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, giáo dục quan trọng của địa phương.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư công; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước: Tập trung bố trí đủ vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hoàn trả các khoản ứng trước chưa thu hồi; bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang, chuyển tiếp do cấp tỉnh quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016 -2020, chuyển tiếp sang năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Đảm bảo cân đối đủ nguồn lực để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]