Hiến pháp năm 1992 có 12 chương - 147 điều. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 rút gọn lại còn 11 chương - 124 điều, trong đó giữ nguyên Hiến pháp cũ 12 điều; sửa đổi bổ sung ghép lại 101 điều, phát triển thêm 1 chương mới (chương 10) và 11 điều mới.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Các chương, điều cần được bổ sung chặt chẽ hơn

Hiến pháp năm 1992 có 12 chương - 147 điều. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 rút gọn lại còn 11 chương - 124 điều, trong đó giữ nguyên Hiến pháp cũ 12 điều; sửa đổi bổ sung ghép lại 101 điều, phát triển thêm 1 chương mới (chương 10) và 11 điều mới.

Sự thay đổi, sắp xếp lại đề mục chương, điều đã thể hiện sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp tình hình đất nước và để cụ thể hóa các quan điểm của Đảng trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đảm bảo Hiến pháp là Bộ luật cơ bản, luật gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan quan trọng; chế độ chính trị, quyền con người, đường lối kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường cùng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… Để góp phần hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp, tôi xin đóng góp một số ý kiến sau đây:

Điều 1 của Dự thảo viết: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

- Tôi đề nghị bổ sung: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền và trong lòng đất, hải đảo, vùng biển, đáy biển và vùng trời.

Nói rõ như vậy để xác định sự toàn vẹn của lãnh thổ về đất liền là cả trong lòng đất - vùng biển bao gồm cả đáy biển.

- Điểm 1 của Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

- Tôi đề nghị bổ sung: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và đội ngũ trí thức của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Viết thêm vào để khẳng định đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa là một lực lượng cách mạng như trong Điều 2 của Hiến pháp đã ghi: “Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Điểm 1 - Điều 9: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị, xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Tôi đề nghị bổ sung: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều 21: Mọi người có quyền sống

Tôi đề nghị bổ sung: Mọi người có quyền sống theo pháp luật.

Tôi nghĩ: Hiện nay, ta đang áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi năm 2009 - có tới 19 điều quy định mức hình phạt, cao nhất là tử hình. Đã xử tử hình là cắt đi quyền sống của người đó. Vì vậy, mọi người có quyền sống thì phải sống trong vòng pháp luật quy định.

Về chương III, đầu đề dự thảo viết:

Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

- Tôi đề nghị bổ sung: Kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.

Viết thêm vào đầu đề của chương là thể hiện các điều phải có trong chương đó.

Lê Văn Phán (Thạch Thanh – Thạch Hà)


Lê Văn Phán (Thạch Thanh – Thạch Hà)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]