Thực hiện tinh thần chỉ đạo và kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Tĩnh đã thành lập BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Ngay sau khi được thành lập, BCĐ thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 28/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; tổ chức hội nghị triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; thành lập tổ giúp việc để tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý trên toàn địa bàn thành phố.

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai

Sức lan tỏa ở thành phố Hà Tĩnh

Thực hiện tinh thần chỉ đạo và kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Tĩnh đã thành lập BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Ngay sau khi được thành lập, BCĐ thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 28/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; tổ chức hội nghị triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; thành lập tổ giúp việc để tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý trên toàn địa bàn thành phố.

BCĐ ra đời đã kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức lấy ý kiến tại đơn vị, địa phương mình. Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố và phường, xã đã triển khai chủ trương, giao trách nhiệm và tổ chức nghiên cứu cho các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tranh thủ xin ý kiến những người am hiểu pháp pháp luật và phổ biến sâu rộng đến toàn thể các tầng lớp nhân dân. Nhằm nâng cao chất lượng của việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai sửa đổi, BCĐ các cấp đã tích cực chuyển tải đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nội dung Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi. Để đảm bảo các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin, bên cạnh sao gửi gần 2.000 bản dự thảo theo từng cấp, từng ngành từ thành phố đến cơ sở, BCĐ thành phố đã chỉ đạo mở chuyên mục “Góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi” trên Trang thông tin điện tử và phát trên hệ thống truyền thanh của Đài TT-TH thành phố. Đồng thời, BCĐ các cấp đã tích cực hướng dẫn nhân dân truy cập thông tin trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Bằng các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo tập trung để lấy ý kiến góp ý từ các nhân sĩ, trí thức, người am hiểu pháp luật, đại diện các tầng lớp, doanh nghiệp, BCĐ thành phố đã tập hợp được hàng chục nghìn ý kiến cho các dự thảo luật một cách sâu rộng, đạt chất lượng cao. Song song với công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến cũng được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú, tạo được sự quan tâm chú ý, nâng cao ý thức của mọi người dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến. Nhìn chung, quá trình triển khai và tổ chức lấy ý kiến góp ý đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, tìm hiểu pháp luật rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hầu hết các ý kiến góp ý đều thể hiện tinh thần xây dựng, khẳng định chủ trương sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai là đúng đắn, cần thiết và hợp lòng dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, hợp xu thế thời đại. Đã có nhiều ý kiến thực sự tâm huyết, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm đối với những vấn đề trọng đại của đất nước, con người như vấn đề: chế độ chính trị, chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền công dân, tổ chức nhà nước, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ... Không có ý kiến nào lợi dụng dân chủ để gây chia rẽ, kích động, phát ngôn các vấn đề trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND, Phó BCĐ thành phố Trương Tiến Hương cho biết: Trước hết, cần khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, rộng lớn trong toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, ngành. Đây cũng là cơ hội để nhân dân tham gia xây dựng luật và có cơ hội tiếp cận nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước cấp cơ sở.

Thăng Long


Thăng Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]