Sáng 24/01, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh ngang tầm nhiệm vụ mới

Sáng 24/01, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2012

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, năm 2012, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT đã có bước phát triển toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Thông qua việc đổi mới phương thức sinh hoạt, trình độ chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của đôi ngũ trí thức ngày càng được nâng lên, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, mang giá trị khoa học và thực tiễn; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT không ngừng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức trên địa bàn đã tích cực tham gia lồng ghép các dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển sản xuất, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa hoạt động KHCN với đời sống thực tiễn. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ trí thức được đẩy mạnh, với hàng ngàn sáng kiến, đề tài kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực khác nhau được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao...

Trên cơ sở định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức, củng cố tổ chức hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa hoc, kỹ thuật; đẩy mạnh công tác phản biện, giám định xã hội, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng Hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, tranh thủ nguồn hỗ trợ triển khai thực hiện các đề tài, dự án, xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội KH&KT trong thời gian qua, nhất là việc tập hợp, cũng cố đội ngũ trí vào việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN vào đời sống, sản xuất. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển của tình nhà.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đội ngũ trí thức trong thời gian tới, Liên hiệp Hội và các hội thành viên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghi quyết số 27 – NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động để không ngừng củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống...

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp Hội thời gian qua.

p.v


p.v

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]