Xe ô tô đã sử dụng vượt quá thời gian (15 năm)...; xe ô tô đã sử dụng ít nhất 250.000 km...; xe ô tô đã điều chuyển theo đúng thẩm quyền và chế độ... Đây là những điều kiện các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách được thay thế xe ô tô phục vụ công tác.

Điều kiện nào được thay xe công?

Xe ô tô đã sử dụng vượt quá thời gian (15 năm)...; xe ô tô đã sử dụng ít nhất 250.000 km...; xe ô tô đã điều chuyển theo đúng thẩm quyền và chế độ... Đây là những điều kiện các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách được thay thế xe ô tô phục vụ công tác.

Ảnh minh họa từ internet

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư này hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về: Trang bị, thay thế, quản lý, sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác (từ 4 đến 16 chỗ ngồi) và xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Tiêu chuẩn trang bị xe ô tô

Thông tư 159 quy định, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được trang bị tối đa 3 xe ô tô/1 đơn vị.

Tương tự, các vụ, ban và các tổ chức tương đương được trang bị tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị. Còn các cục và các tổ chức tương đương trực thuộc được trang bị tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị.

Việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung đối với Tổng cục và các tổ chức tương đương có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên, thì: Văn phòng Tổng cục được trang bị tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị; mỗi Cục hoặc tổ chức tương đương trực thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị; các đơn vị khác thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ô tô/2 đơn vị.

Theo quy định tại Thông tư 159, thẩm quyền quyết định giá mua xe ô tô trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, công ty nhà nước cần thiết phải trang bị xe ô tô có giá cao hơn mức giá quy định tại Điều 5, 6 và 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐTV hoặc Chủ tịch công ty xem xét, quyết định. Tuy nhiên, mức vượt tối đa không quá 5% so với mức giá quy định.

Trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô có giá cao hơn mức giá quy định tại Điều 5, 6 và khoản 1 Điều 10 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, với mức vượt tối đa không quá (15%) so với mức giá quy định.

Được thay xe ô tô trong các trường hợp?

Thông tư nêu rõ, xe ô tô phục vụ công tác được thay thế khi đáp ứng một trong 3 điều kiện.

Cụ thể, xe ô tô đã sử dụng vượt quá thời gian (15 năm) theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng.

Xe cũng có thể được thay thế trong trường hợp đã sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng.

Hoặc, xe ô tô đã điều chuyển theo đúng thẩm quyền và chế độ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án khác.

Thông tư cho biết thêm, việc thay thế xe ô tô cũ được thực hiện theo một trong hai hình thức: Nhận điều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án khác; mua mới trong trường hợp không có xe ô tô để nhận điều chuyển theo quy định.

Thông tư 159/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 103/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg; Thông tư số 06/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC./.

Theo Thời báo Tài chính


sydong
Theo Thời báo Tài chính

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]