Các khoản nợ vi phạm pháp luật và phải thu hồi theo kết luận thanh tra phải phân loại tối thiểu vào nợ nhóm 3.

Không cơ cấu lại nợ với khách hàng không trả nợ đúng hạn

Các khoản nợ vi phạm pháp luật và phải thu hồi theo kết luận thanh tra phải phân loại tối thiểu vào nợ nhóm 3.

Ngày 18/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT- NHNN quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, các khoản được bổ sung, sửa đổi tại văn bản mới này bao gồm:

Bổ sung quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành để mua nợ xấu của TCTD.

Bổ sung quy định "yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm" theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản vảo đảm phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể.

Bổ sung quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu TCTD phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần. Các TCTD cũng phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại...

Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Bổ sung, sửa đổi quy định đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra. Theo đó, các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.

Cuối cùng là, sửa đổi, bổ sung quy định về việc điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo kết quả phân loại nợ của CIC theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa phải thực hiện quy định này cho đến ngày 31/12/2014, tuy nhiên trong thời gian chưa áp dụng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC đế tổng hợp và giám sát.

Văn bản này có hiệu lực từ 20/3/2014./.

P.V

Nguồn: VOV


congthanh
Nguồn: VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]