Tại dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định mới nhằm quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Tại dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định mới nhằm quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo Nghị định được ban hành sẽ thay thế Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bộ này đã đề xuất một số quy định mới về quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

Các đơn vị thi công hệ thống kênh dẫn đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, so với Nghị định 15/2013/NĐ-CP, bên cạnh việc bổ sung một số quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư; trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định về nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; các bước thiết kế xây dựng công trình; các công trình do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế theo quy định Điều 82 Luật Xây dựng...

Theo dự thảo, thiết kế xây dựng công trình gồm các bước: thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, việc quy định thiết kế xây dựng công trình một bước, hai bước hoặc ba bước do người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư có đủ năng lực thì được tự thiết kế, trường hợp chủ đầu tư không có đủ năng lực thì thuê tổ chức tư vấn thiết kế. Đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu thi công được phép lập thiết kế bản vẽ thi công khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Theo dự thảo, chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng để thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo bằng văn bản tới chủ đầu tư để thực hiện việc hợp đồng thẩm tra. Chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra tới cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại các Điều 83 Luật Xây dựng để làm cơ sở cho việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định về môi trường; phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật khi thẩm định thiết kế xây dựng.

Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với công trình chính của dự án đầu tư xây dựng công trình. Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng do mình thực hiện.

Theo dự thảo, thời gian thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: Không quá 40 ngày đối với công trình cấp I trở lên; không quá 20 ngày đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ; không quá 30 ngày đối với các công trình còn lại.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Tuệ Văn/VGP


congthanh
Theo Tuệ Văn/VGP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]