(Baohatinh.vn) - Sáng 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 2 việc thu, nộp ngân sách năm 2015 chủ trì họp nghe kết quả 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm đối với các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và các khu kinh tế.

Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách 6 tháng đầu năm

Sáng 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 2 việc thu, nộp ngân sách năm 2015 chủ trì họp nghe kết quả 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm đối với các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và các khu kinh tế.

Theo báo cáo của đoàn giám sát, tính đến ngày 8/6, tổng thu trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt 50,5 tỷ đồng, thị xã Kỳ Anh đạt 1.486,5 tỷ đồng, huyện Cẩm Xuyên đạt 71,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thực tiễn thu ngân sách từ đầu năm đến nay chưa đáp ứng được kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích chi tiết một số nguồn thu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nguồn thu từ doanh nghiệp khai thác mỏ và doanh nghiệp ngoại tỉnh. Trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 33 mỏ của 33 đơn vị khai thác khoáng sản, 31 đơn vị nhà thầu ngoại tỉnh, từ đầu năm đến nay đã nộp 24,6 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Dương Hồng Lĩnh: Số thu từ các đơn vị thuộc đoàn giám sát số 2 có vai trò quan trọng trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh (3.900 tỷ) nên rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên liên quan.

Thị xã Kỳ Anh có 42 mỏ của 39 đơn vị (3 đơn vị chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản), 266 doanh nghiệp ngoại tỉnh từ đầu năm đến nay đã nộp 120,2 tỷ đồng. Huyện Cẩm Xuyên có 15 mỏ của 15 đơn vị (5 đơn vị chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản), 55 doanh nghiệp ngoại tỉnh đã nộp 6,2 tỷ đồng.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BQL KKT tỉnh: Cần đánh giá lại hoạt động khai thác mỏ để nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các đơn vị liên quan để hoàn thành và vượt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015.

Đại diện Chi cục Thuế Cẩm Xuyên thông tin, trên địa bàn hiện có15 đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó có 3 đơn vị hết hạn giấy phép nhưng vẫn khai thác, 5 đơn vị không khai thác nên đề nghị các ngành có trách nhiệm rà soát lại để đơn vị thuế có hướng giải quyết.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thực tiễn thu ngân sách từ đầu năm đến nay chưa đáp ứng được kế hoạch. Qua tập trung phân tích các nguyên nhân làm hạn chế thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những tồn tại, trong đó nhấn mạnh việc các ngành chức năng, địa phương chưa thật sự quyết liệt ngay từ đầu trong vấn đề nợ đọng thuế; cần soát xét, kiểm tra lại thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp liên quan đến phát sinh thuế cần có phương án thực hiện cụ thể…

Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở TN&MT: Hiện sở có danh sách các đơn vị hoạt động khoáng sản, vì thế Cục Thuế tỉnh cần phối hợp để có phương án thu đối với các doanh nghiệp theo tình hình hoạt động thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể (về dư địa thu, nợ đọng, thuế phát sinh, ai chịu trách nhiệm,…). Đặc biệt, luôn tiếp cận, cập nhật thường xuyên tình hình thu ngân sách; rà soát lại số lượng nhà thầu, số lượng lao động; làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp khoáng sản, phí bảo vệ môi trường,…

* Cũng trong sáng nay (10/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 3 việc thu, nộp ngân sách năm 2015 chủ trì họp nghe kết quả 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm đối với các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc và TP. Hà Tĩnh.

Tính đến đầu tháng 6/2015, tổng thu ngân sách huyện Lộc Hà đạt 17,2 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch (KH) tỉnh giao, đạt 91% so với cùng kỳ. Một số sắc thuế như: thu tiền cấp quyền sử dụng đất; phí, lệ phí; thu ngân sách xã; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt thấp so với chỉ tiêu. Trong quản lý thu đối với doanh nghiệp, địa phương đã thu 4,2 tỷ đồng, bằng 32,4% KH năm, 143% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất đạt 136 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 3 tỷ đồng; đã thu khoảng 4,7 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các sở, ngành, địa phương, theo trách nhiệm, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách...

Tổng thu ngân sách huyện Nghi Xuân đạt 41,2 tỷ đồng, đạt 81% KH tỉnh giao, bằng 103% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu thuế phi nông nghiệp đạt thấp so với chỉ tiêu. Toàn huyện có 211 đơn vị đăng ký kinh doanh, đã nộp hơn 24 tỷ đồng tiền thuế, bằng 58% so với KH năm, 114,2% so với cùng kỳ. Tiền thuê đất đạt 924 triệu đồng, tiền sử dụng đất đạt 174 triệu đồng. Tổng số nợ thuế còn 9,757 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công thương Trần Nhật Tân: Bên cạnh việc siết chặt quản lý thu ngân sách cần có các giải pháp “nuôi dưỡng” các nguồn thu ổn định trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách TP. Hà Tĩnh đạt 217 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm, bằng 66% kế hoạch 6 tháng, bằng 89% so với cùng kỳ. Trong đó, địa phương thu hơn 68 tỷ đồng thuế đối với doanh nghiệp; thu 9,5 tỷ đồng tiền thuê đất và 44,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tổng thu nợ 5 tháng đầu năm đạt 54,2 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách huyện Can Lộc đạt 51,9 tỷ đồng, đạt 97,9% KH huyện giao, bằng 122,5 so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu thu vượt cao so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động khai thác mỏ đạt hơn 1,2 tỷ đồng; tiền phí, lệ phí đạt hơn 4 tỷ đồng; thu từ tiền thuê đất đạt 1 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất đạt 24,1 tỷ đồng. Tổng số nợ đọng còn 11,9 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Thời gian tới, TP. Hà Tĩnh sẽ có các biện pháp mạnh đối với các đơn vị có số nợ thuế lớn.

Tổng thu ngân sách huyện Hương Khê đạt 24,1 tỷ đồng, đạt 36% KH tỉnh giao, tăng 35% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp đạt 8,120 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ), thu từ tiền thuê đất đạt 281 triệu đồng và tiền sử dụng đất đạt 1,2 tỷ đồng. Tính đến nay, số nợ đọng của Hương Khê còn 9,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Số thu ngân sách của Hương Khê trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn. Nguồn thu chủ yếu chỉ dựa vào các chợ trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, mặc dù thời gian quan các ngành, đơn vị đã có sự tập trung, nỗ lực nhưng kết quả thu ngân sách vẫn còn thấp so với kế hoạch. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tập trung và nâng cao trách nhiệm hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, theo trách nhiệm, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách. Đối với các địa phương, chi cục thuế từng huyện trực tiếp chủ động các phương án tăng cường thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra; UBND các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phối hợp thu ngân sách. Các nhóm trưởng, thành viên nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra…

Thành Chung - Dương Chiến


Thành Chung - Dương Chiến


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]