Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh hiện có gần 2.500 đoàn viên, công nhân lao động, sinh hoạt trong 25 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động nơi đây luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu, là điểm sáng nhất trong khối sản xuất, kinh doanh....

Điểm sáng trong hoạt động công đoàn khối sản xuất, kinh doanh

Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh hiện có gần 2.500 đoàn viên, công nhân lao động, sinh hoạt trong 25 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động nơi đây luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu, là điểm sáng nhất trong khối sản xuất, kinh doanh....

Luôn lấy người lao động làm trung tâm....

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã không ngừng nổ lực để nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Công đoàn từ Tổng Công ty đến các đơn vị đã tích cực tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến bổ sung vào thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp các loại bảo hiểm, bảo hộ lao động, chính sách cổ phần hóa....

Hàng năm, 100% CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn để chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động. Cùng với việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc để xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định thì công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng đã được tăng cường. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã thường xuyên đi kiểm tra các Công đoàn cơ sở, nhất là ở những nơi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để nắm tình hình việc làm, đời sống, tâm tư và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động...

Công đoàn Tổng công ty và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên trong đơn vị

Vì vậy việc làm cơ bản được đảm bảo thường xuyên, các loại bảo hiểm đóng nộp khá đầy đủ với tổng số tiền mỗi năm trên 12 tỷ đồng, các chế độ liên quan được thực hiện kịp thời theo quy định. Trong 5 năm qua, toàn đơn vị cũng đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng, chi trả chế độ nghỉ phép với số tiền 4.4 tỷ đồng, giải quyết chế độ cho lao động có nguyện vọng nghỉ chế độ của nhà nước 3,7 tỷ đồng ...

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã góp quỹ, xây dựng được 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” và tiến hành trợ cấp cho 297 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Các CĐCS cũng đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn hoạn nạn với tổng số tiền hơn 425 triệu đồng, thực hiện phong trào “Giúp nhau giải quyết khó khăn” với tổng số tiền lên tới trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, đơn vị còn ủng hộ, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hừng, tặng quà cho các cháu ở trại trẻ mồ côi, trường dạy nghề khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo trên 400 triệu đồng…

Góp phần tạo bước đột phá trong lao động, sản xuất...

Do suy thoái kinh tế kéo dài, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường cạnh tranh khốc liệt, thời tiết diễn biến phức tạp... nên tình hình sản xuất, kinh doanh của toàn đơn vị và đời sống, việc làm của người lao động trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng dưới sự tập hợp, vận động của tổ chức công đoàn, đông đảo CNLĐ đã không ngừng nổ lực vượt khó, sát cánh cùng Ban Giám đốc để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước hướng tới hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh (đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh)

Nhìn chung các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả và được gắn với các đợt phát động, các chiến dịch mang màu sắc riêng của dơn vị, tiêu biểu như: “Lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến kỷ thuật”, “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Tiết kiệm dầu, điện”, “Mừng Đảng, mừng xuân, lập công dâng Bác”, “ 90 ngày đêm về đích nhanh nhất ”.... Từ các phong trào đó, đã khơi dậy ý thức, tác phong công nghiệp, tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của người lao động. Qua đó giúp đơn vị tiếp tục khẳng định được vị thế của một đơn vị kinh tế lớn trong tỉnh, một đầu mối xúc tiến và thu hút đầu tư, một đơn vị đi tiên phong trong việc đưa công nghiệp vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng hợp tác đối ngoại và thực hiện thành công các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất nên tất cả các chỉ số quan trọng đều tăng vượt bậc so với đầu nhiệm kỳ: doanh thu năm 2012 ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng (tăng 391 tỷ), nộp ngân sách 90 tỷ đồng (tăng 31,6 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng (tăng 37,1 tỷ đồng), đời sống người lao động không ngừng được nâng lên với mức thu nhập tăng gần 202% (hiện đạt mức bình quân 3.450 ngàn đồng/ người/ tháng)....

Khẳng định dấu ấn trong công tác tuyên truyền, giáo dục...

Xuyên suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình, tổ chức công đoàn từ Tổng Công ty đến các đơn vị cũng đã luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, CNLĐ. Nhờ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển và kế hoạch của Tổng công ty đã được toàn thể cán bộ, CNLĐ quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật như: Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 31 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Không khí làm việc sôi động trên cảng Vũng Áng của công nhân Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào (đơn vị trực thuộc)

Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng đã thường xuyên có sự phối kết hợp với các tổ chức, đoàn thể khác để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác cho người lao động. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đó đã góp nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, động viên mọi người cùng tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức lối sống và ý thức lao động, nêu cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thầm phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc...

Với sự nổ lực và đóng góp đó, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã và đang góp phần tích cực để phát huy được vai trò, vị thế của mình đối với người lao động và trước các tổ chức đoàn thể khác. Hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cũng là một trong những nhân tố góp phần quan trọng để tập hợp cán bộ, đoàn viên, cùng nhau đồng hành trong khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Tiến Phúc


Tiến Phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]