Nhân dịp Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Phóng viên Hà Tĩnh Online có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh về một số vấn đề xung quanh hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện

Nhân dịp Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Phóng viên Hà Tĩnh Online có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh về một số vấn đề xung quanh hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tặng bằng khen vinh danh các lao động giỏi

- Thưa ông, trong nhiệm kỳ 2008 – 2013 vừa qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vậy đâu là dấu ấn nổi bật nhất trong 5 năm hoạt động vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Có thể khẳng định rằng, dấu ấn lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là việc đã làm tốt công tác vận động, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh thành lập mới được 163 CĐCS và phát triển mới trên 15 ngàn đoàn viên (vượt chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 61.274 người và 1.593 CĐCS.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn có sự quan tâm đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động và nét nổi bật nhất là việc tập trung xây dựng 89 CĐCS điểm. Hàng năm, kết quả xếp loại đã cho thấy 89,63% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó vững mạnh xuất sắc 53,1%; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có 90% vững mạnh, trong đó vững mạnh xuất sắc 60%...

Tổ chức công đoàn tỉnh nhà cũng đã để lại dấu ấn đạm nét trong việc phát động và tổ chức thực thắng lợi nhiều phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào đã được tiến hành thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú và nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ. Tiêu biểu như các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, phát triển nông thôn”, xây dựng nông thôn mới, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và nhiều phong trào khác mang màu sắc riêng của từng ngành, từng lĩnh vực.

Qua các phong trào thi đua đã có 9.000 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị và hơn 2.500 công trình sản phẩm được các cấp công đoàn thực hiện, trong đó có 28 công trình với tổng giá trị trên 1.200 tỷ đồng được LĐLĐ tỉnh gắn biển mang tên công trình chào mừng các sự kiện lớn. Từ thực tiễn lao động sáng tạo đã có 5.498 lượt tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng

Xuyên suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng cho người lao động cũng đã được thực hiện tốt. Các cấp công đoàn đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động như việc làm, tiền lương, các loại bảo hiểm, nhà ở, đất ở và nhiều vấn đề bức thiết khác.

Công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được tăng cường. Hàng năm, công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, tổ chức công đoàn còn tích cực tham gia thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, cùng chung tay giải quyết khó khăn và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên công nhân Công ty CP May Hà Tĩnh nhân Ngày quốc tế Lao động 1/5

Để chăm lo cho người lao động được tốt hơn, lực lượng CNVCLĐ luôn xung kích đi đầu trong việc hưởng ứng các cuộc vận động gây quỹ và ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai. 5 năm qua, cùng với vận động CNVCLĐ đóng góp thì các cấp công đoàn trong tỉnh đã kêu gọi nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các công đoàn ngành... được gần 25,8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Từ số tiền trên đã trợ cấp 15.614 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; ủng hộ tiền và hiện vật cho trên 18 ngàn lượt người dân, học sinh vùng lũ; trợ cấp 786 lượt cháu bị nhiễm chất độc da cam, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ xây dựng mới 387 nhà “Mái ấm Công đoàn” (đạt 367% so với chỉ tiêu đề ra), hỗ trợ gần 2,9 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi.

Ngoài ra, dấu ấn của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên cũng rất lớn. Các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị và các sự kiện, nhiệm vụ để tập trung tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, ngành. Đặc biệt, việc tổ chức học tập, quán triệt: Nghị quyết số 20 của BCH TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính... đã được thực hiện tốt.

Mái ấm công đoàn là những món quà có ý nghĩa nhất mà các cấp công đoàn giành tặng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Xin ông cho biết đâu là những nhân tố quyết định để có được những kết quả nổi bật như trên?

Đạt được những kết quả to lớn và có ý nghĩa quan trọng trên trước hết là nhờ có sự quan tamm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp; sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao của đội ngũ CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Đặc biệt là hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, về người lao động, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của tỉnh. Trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, vận động đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, làm tốt chức năng và nhiệm vụ chính của mình.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 này, chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

Trước yêu cầu, thời cơ, vận hội mới, cũng như thách thức, khó khăn, các cấp công đoàn phải phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức, tập hợp, đoàn kết đông đảo CNVCLĐ hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Trong đó sẽ tập trung: đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và người lao động; chăm lo đời sống và đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tổ chức sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường công tác vận động nữ CVNCLĐ.

- Cảm ơn ông và chúc Đại hội VXII Công đoàn Hà thành công tốt đẹp, chúc hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

Tiến Dũng (thực hiện)


Tiến Dũng (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]