(Baohatinh.vn) - Ngày 18/8/1945, các đội cứu quốc quân ở Hà Tĩnh được thành lập, là những hạt nhân đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, ngày 18/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang, đánh dấu sự ra đời, phát triển của LLVT Hà Tĩnh.

Lực luợng vũ trang Hà Tĩnh - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 18/8/1945, các đội cứu quốc quân ở Hà Tĩnh được thành lập, là những hạt nhân đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, ngày 18/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang, đánh dấu sự ra đời, phát triển của LLVT Hà Tĩnh.

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh nhà đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, lập nên bao chiến công vang dội, góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân Hà Tĩnh đã 38 lần đánh bật địch ra khỏi biên giới, bờ biển, tiêu diệt hơn 100 tên, bảo vệ vững chắc hậu phương và làm tròn nghĩa vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Trung đoàn 103 và một số đơn vị bộ đội địa phương của tỉnh đã có mặt tham gia chiến đấu ở mặt trận Bình - Trị - Thiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Các đơn vị bộ đội địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn đánh 161 trận lớn nhỏ, diệt gần 1.000 tên địch, bắt sống và làm bị thương 337 tên, phá hủy 20 xe quân sự, 2 ca nô, thu nhiều vũ khí, trang bị của địch, góp phần cùng quân và dân Bình - Trị - Thiên đánh bại một bước chính sách “bình định” của thực dân Pháp. Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, hậu phương Hà Tĩnh luôn luôn được bảo vệ vững chắc và ngày càng được củng cố, phát triển, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân - dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là tiền tuyến của miền Bắc và hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, chính vì vậy, nơi đây là một trong những địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Chúng đã nhiều lần tung gián điệp biệt kích hoạt động chống phá, sử dụng trên 4 vạn lượt chiếc máy bay, ném xuống mảnh đất Hà Tĩnh hơn 200.000 tấn bom, đạn các loại. Trước những khó khăn, thử thách và bom đạn ác liệt của kẻ thù, LLVT Hà Tĩnh đã cùng nhân dân kiên cường bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải, chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 267 máy bay các loại, bắn chìm, bắn cháy 34 tàu chiến, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến trận phục kích bắn máy bay Mỹ bảo vệ trạm ra-đa Núi Nài ngày 26/3/1965, quân và dân ta đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Trận đầu thắng Mỹ ngay trên mảnh đất quê hương thực sự là chiến công đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm cổ vũ mạnh mẽ khí thế quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, tạo tiền đề vững chắc cho LLVT Hà Tĩnh lập công xuất sắc trong những trận đánh trả máy bay, tàu chiến, tàu biệt kích của địch trong suốt quá trình chống Mỹ cứu nước.

Sư đoàn 324, trực thuộc Quân khu 4 tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cho D6/eBB335.

Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, các LLVT địa phương đã phối hợp với các lực lượng giao thông, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đào đắp hàng triệu m3 đất, đá để san lấp hố bom, khắc phục cầu đường; mở nhiều tuyến đường mới với chiều dài hơn 500 km, sửa chữa 654 km đường bị đánh phá, rà phá được gần 50.000 quả bom, mìn các loại, giữ vững mạch máu giao thông, chi viện kịp thời cho các chiến trường đánh Mỹ.

Để cùng quân - dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Hà Tĩnh đã bổ sung một lực lượng lớn cho quân đội gồm 9 vạn thanh niên nam, nữ, chiếm hơn 10% dân số. Riêng trong quý I/1975, LLVT và nhân dân Hà Tĩnh đã huy động 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 5 đại đội, với 8.091 cán bộ, chiến sỹ và 14.901 tân binh lên đường vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Suốt 70 năm sát cánh cùng đất nước, LLVT Hà Tĩnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm quốc tế của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình” và theo yêu cầu của bạn, ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, tỉnh đã cử một đơn vị giải phóng quân sang phối hợp cùng quân dân Lào chiến đấu giải phóng Na Pê, sau đó, nhiều cán bộ quân sự của tỉnh, các đội vũ trang 812, 813, 912, 913 sang làm chuyên gia giúp bạn xây dựng cơ sở, xây dựng LLVT và trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đất bạn Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều đơn vị bộ đội Hà Tĩnh đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục giúp bạn xây dựng cơ sở chính trị, huấn luyện cán bộ quân sự, sửa chữa vũ khí, trang bị, sắp xếp kho tàng, xây dựng trụ sở làm việc... góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt – Lào anh em.

Trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ và ác liệt, dù phải chịu nhiều hy sinh, mất mát, song, LLVT Hà Tĩnh vẫn kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ý chí sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà. Những khẩu hiệu: "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", "Một tấc không đi, một ly không rời", "Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm", “Xe chưa qua, nhà không tiếc”... đã trở thành phương châm hành động, gắn liền với những chiến công oanh liệt của mảnh đất, con người Hà Tĩnh anh hùng.

Những tên đất, tên người như: Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130 (Tiến Lộc - Can Lộc), Núi Nài (TP Hà Tĩnh); các anh hùng: Phan Đình Giót, Dương Chí Uyển, La Thị Tám, Vương Đình Nhỏ, Nguyễn Xuân Lực… và, đặc biệt, Tiểu đội 4 - Đại đội 552 thanh niên xung phong (10 cô gái Đồng Lộc) đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam.

Trải qua chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ hết lòng của nhân dân và bạn bè quốc tế, LLVT Hà Tĩnh đã làm nên truyền thống vẻ vang và được đúc kết thành 8 chữ vàng: “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”. Truyền thống đó là sự kế thừa, phát huy, phát triển và làm phong phú thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội và quê hương Hà Tĩnh anh dũng, kiên cường.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Kho K19. Ảnh: Trọng Sơn

Phát huy truyền thống của quân đội, quê hương, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh nhà không ngừng được nâng lên, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng kịp thời giúp nhân dân phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hành trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của LLVT Hà Tĩnh trong kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng, Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 213 tập thể, 37 cá nhân; tặng thưởng 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (nhất, nhì, ba), 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho nhiều tập thể, cá nhân trong LLVT. Kết thúc chiến tranh, toàn tỉnh có 28.444 liệt sỹ, 37.169 thương binh; 1.674 mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Máu đào của những người con ưu tú Hà Tĩnh đổ xuống đã góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, giành lại độc lập dân tộc, dân chủ trên phạm vi cả nước.

Trong giai đoạn hiện nay, ở Hà Tĩnh, KT-XH đang trên đà đổi mới và phát triển, các dự án kinh tế lớn với sự tham gia của nhiều quốc gia sẽ tiếp tục được triển khai và đi vào hoạt động, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, QPAN được tăng cường, củng cố. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá; an ninh nông thôn, an ninh ở các khu công nghiệp diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn...

Dân quân xã, phường ở thành phố Hà Tĩnh tổ chức huấn luyện năm 2015.

Trước những thời cơ và thách thức mới, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân Hà Tĩnh phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới. Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạnh phòng chống bão, lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Tập trung đầu tư đúng mức cho các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các vùng trọng điểm, trên tuyến biên giới và biển đảo. Thực hiện tốt chính sách xã hội và hậu phương quân đội; tăng cường công tác giáo dục truyền thống trong toàn Đảng, toàn dân và LLVT tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Tự hào với quá khứ vẻ vang, biết ơn các thế hệ đi trước, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm vinh quang của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Thời gian tới, LLVT Hà Tĩnh quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, bảo vệ Đảng, chế độ, tài sản của Nhà nước, của nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đại tá Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Đại tá Trần Văn Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]