(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lần XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng nay (12/6) được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ quân sự vùng Bắc Trung bộ.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lần XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng nay (12/6) được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ quân sự vùng Bắc Trung bộ.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Dự đại hội về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các đại biểu Đảng bộ Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng hơn 140 đại biểu đại diện cho hơn 700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trao đổi với lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS Hà Tĩnh bên lề đại hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện ở 2 đơn vị Thạch Hà và Can Lộc.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Đảng bộ Quân sự tỉnh được Thường vụ Quân khu 4 chọn tổ chức đại hội trước cũng chính là đại hội điểm để rút kinh nghiệm các đảng bộ quân sự trên địa bàn Quân khu. Đây là vinh dự cho Hà Tĩnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Với tinh thần “dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo”, Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ sở để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Các đại biểu tham dự đại hội.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thể hiện tinh thần xây dựng, tính chiến đấu cao, đi thẳng vào vấn đề căn cốt, ngắn gọn.

Tập trung thảo luận sâu kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp và các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới.

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị các đại biểu căn cứ số lượng, cơ cấu, đặc biệt là điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó phải rất chú ý đến phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, năng lực; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH để lựa chọn các đồng chí bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong thời gian diễn ra đại hội, đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nội quy đại hội và kỷ luật của quân đội để góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Đoàn chủ tịch đại hội

Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới”.

Báo cáo chính trị do Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh

Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,91 % dân số theo quy định, tỷ lệ đảng viên đạt 29% (vượt 1% so với Nghị quyết đại hội đề ra). Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Các loại hình cơ sở và cụm an toàn làm chủ có sự chuyển biến tích cực, có 93,07% cụm nội huyện, liên huyện hoạt động khá, vượt 3,62% so với chỉ tiêu đề ra 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, có 99,16% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 84% hoàn thành tốt và xuất sắc (tăng 2% so với nhiệm kỳ trước); kết nạp đảng viên mới vượt 0,8% so với kế hoạch.

Công tác cán bộ và nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ không ngừng được đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu cơ bản được Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định là: tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đạt danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Đại hội cũng xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ là chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong toàn lực lượng góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Trung tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tham luận nội dung: phát huy vai trò tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Sau khi nghe Báo cáo điểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu đã tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Trung tá Đặng Văn Định - Chủ nhiệm Hậu cần trình bày tham luận về nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác hậu cần trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và LLVT tỉnh đã đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng tổ chức hoạt động khu vực phòng thủ huyện, tỉnh vững chắc; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức;

Coi trọng công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; hết sức coi trọng vấn đề đoàn kết, thống nhất cao trong từng cấp ủy, chi bộ.

Trung tướng Trần Võ Dũng cũng yêu cầu sau đại hội, mỗi đại biểu cần làm tốt công tác tuyên truyền kết quả đại hội đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; Ban Chấp hành triển khai quyết liệt chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đại hội đã tiến hành các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới với tổng số 15 đồng chí. Theo quy định của trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, đại hội đã bầu trực tiếp 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh lần thứ XIII

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều nay, đại hội bước vào phiên bế mạc với các nội dung: ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]