(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QPAN và coi đó là điều kiện tiên quyết để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, trong đó, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân là yếu tố quan trọng.

Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, công tác quân sự địa phương

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QPAN và coi đó là điều kiện tiên quyết để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, trong đó, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân là yếu tố quan trọng.

Võ Kim Cự

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Việc triển khai chủ trương trên được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND; chương trình, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh luôn quan tâm, chú trọng triển khai quy hoạch và chiến lược phát triển, đặc biệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của từng địa phương, ngành, trong đó, xác định rõ mục tiêu và giải pháp, thực hiện với lộ trình và bước đi thích hợp, gắn phát triển KT-XH với bảo đảm QPAN. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch thế trận quốc phòng và khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, thị, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Võ Kim Cự cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4 tham quan mô hình học cụ trước mùa huấn luyện. (Ảnh: Dương Hoàng)

Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện mạng lưới quy hoạch vùng, ngành; ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách, đồng thời, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; khu kinh tế trọng điểm quốc gia, các trục dọc, trục ngang; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng - công tác quân sự địa phương, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách tăng nhanh; giai đoạn 2011-2013, kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 14,8% (năm 2014 là 25,89%); GDP đầu người bình quân đạt trên 34 triệu đồng (năm 2015, dự kiến đạt trên 42 triệu đồng/người). Thu ngân sách: năm 2010 là 1.112 tỷ đồng, năm 2014 đạt 12.000 tỷ đồng; dự kiến, năm 2015 đạt trên 15.000 tỷ đồng.

Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 đạt gần 118.000 tỷ đồng (năm 2014 đạt 85.862 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu tổng sản phẩm GDP của tỉnh. Ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh về quy mô, tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng. Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả toàn diện hơn, đến thời điểm hiện nay, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết tháng 6/2015, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Tiến độ thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm, đặc biệt KKT Vũng Áng là một trong 5 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 25 tỷ USD được đẩy mạnh. KKT Vũng Áng với 3 nhất: trung tâm luyện thép lớn nhất với 22 triệu tấn (giai đoạn 1: 7,5 triệu tấn/năm); trung tâm nhiệt điện lớn nhất (công suất 7.000 MW điện); hàng vạn công nhân và chuyên gia nước ngoài đã, đang tham gia xây dựng KKT Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực; KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia; dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 6.000 tỷ đồng; dự án nâng cấp QL 1A từ Nam cầu Bến Thủy đến Đèo Ngang đã hoàn thành đưa vào sử dụng…

Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển KT-XH theo hướng bền vững, đảm bảo vững mạnh về QPAN. (Ảnh: D.H)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỷ lệ học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá. Công tác đào tạo nghề được triển khai thực hiện tích cực. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh được củng cố, tăng cường; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin truyền thông vừa phát triển theo diện rộng, vừa nâng chất lượng chiều sâu. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tạo được chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn dưới 6,7%, hộ cận nghèo còn dưới 9,54%.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố, tăng cường quốc phòng - công tác quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; ban hành Nghị quyết số 05 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới”. Cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị, thành phố đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, có năng lực, trình độ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự - quốc phòng; khảo sát, lập, phê duyệt triển khai quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ và bố trí thế trận quốc phòng; thẩm định các dự án kinh tế theo yêu cầu gắn kinh tế với QPAN, đã xây dựng “Đề án quy hoạch khu vực ven biển, đảo dành riêng cho nhiệm vụ QPAN giai đoạn 2010-2020” và dự án xây dựng các công trình phòng thủ trên đảo, đường tuần tra ven biển; trích ngân sách trên 20 tỷ đồng xây dựng các hạng mục trong căn cứ hậu phương cấp tỉnh, căn cứ chiến đấu cấp huyện, cơ bản đã hoàn thành đường hầm CH3-01 trong căn cứ hậu phương của tỉnh; hoàn thành việc cắm 54 cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Huấn luyện dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Hương Khê. Ảnh: Đức Thiện

Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm về số lượng, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp” có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, chiếm tỷ lệ 1,69% dân số (trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm gần 29%). Lực lượng dự bị động viên được tổ chức đăng ký, quản lý, huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao, trong đó, có trên 80% đúng chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu động viên khi cần thiết. Chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng cao, thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, bảo vệ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Hệ thống các văn kiện tác chiến thường xuyên được rà soát, bổ sung, hoàn thiện; công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2010 đến nay, đã tổ chức 1 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 12 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và 3 cuộc diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện; 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trị an; thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xẩy ra trên địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các dự án được triển khai thực hiện thuận lợi và đúng tiến độ.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu: xây dựng Hà Tĩnh phát triển KT-XH theo hướng bền vững, CNH-HĐH, bảo đảm vững mạnh về QPAN, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

V. K. C


V. K. C

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]