(Baohatinh.vn) - Ngày 28/3/1935, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp ở Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra nghị quyết về “Đội Tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, là mốc son quan trọng mở ra một thời kỳ mới, khởi đầu cho tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam.

Kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2015)

Xưa "phá tề, trừ gian", nay sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc!

Ngày 28/3/1935, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp ở Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra nghị quyết về “Đội Tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, là mốc son quan trọng mở ra một thời kỳ mới, khởi đầu cho tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam.

Lực lượng dân quân tự vệ ra quân huấn luyện năm 2015. Ảnh: Trọng Tuệ

Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng về “Đội Tự vệ”, các đội tự vệ công nông, tự vệ cứu quốc, du kích cứu quốc, tiền thân của lực lượng DQTV ngày nay được xây dựng khắp các vùng nông thôn, thành thị trong cả nước. Lực lượng này đã cùng các đơn vị cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền và bảo vệ thành quả cách mạng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng DQTV và du kích được tổ chức, phát triển rộng khắp, trở thành một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Lực lượng DQTV đã kiên cường bám đất, bám làng, bám dân “phá tề, trừ gian”. Tích cực phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực thực hiện nhiều chiến dịch lớn, đánh bại âm mưu chiến lược của địch, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng DQTV và du kích được tổ chức và phát triển rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ở 2 miền Nam - Bắc. Ở miền Bắc với phương châm “tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”, lực lượng DQTV đã tích cực tham gia sản xuất, giữ gìn an ninh, TTATXH, bảo vệ địa bàn, phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Đặc biệt, các phân đội DQTV đã độc lập bắn rơi 424 máy bay các loại, bắn chìm và cháy nhiều tàu chiến của địch.

Ở miền Nam, lực lượng dân quân, du kích luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược, bằng 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, địch vận); không ngừng phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ, tạo nên cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, cùng với nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu dồn dân lập “khu trù mật”, “ấp chiến lược”... Đồng thời, độc lập chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt địch, phối hợp với bộ đội trong hoạt động tác chiến, góp phần đánh bại các âm mưu, biện pháp chiến thuật, chiến lược của Mỹ - ngụy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ khi đất nước thống nhất, lực lượng DQTV phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở cơ sở, cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù; phát huy vai trò xung kích trong lao động, sản xuất; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Lực lượng DQTV Hà Tĩnh ra đời từ rất sớm, là kết quả tất yếu của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, các cuộc đấu tranh của nông dân chống sưu cao, thuế nặng mà chế độ thực dân áp đặt. Từ miền núi đến đồng bằng, ven biển, đâu đâu cũng có các tổ đội du kích làm nòng cốt chiến đấu bảo vệ địa bàn, ngăn chặn kẻ thù cướp của, giết dân. Đây chính là lực lượng chủ yếu để thành lập lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vào ngày 18/8/1945.

Từ khi Luật DQTV ra đời, công tác huấn luyện của DQTV ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao

Qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, DQTV Hà Tĩnh luôn kề vai, sát cánh chung một chiến hào với quân chủ lực, vừa đánh giặc, vừa lao động, sản xuất, vận tải, tiếp tế hậu cần phục vụ cho tiền tuyến. Những làng kháng chiến, căn cứ kháng chiến là biểu tượng sáng ngời khí phách, ý chí quyết đánh của DQTV không lùi bước trước kẻ thù.

Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, hàng trăm máy bay phản lực, hàng chục tàu chiến của đế quốc Mỹ đã bị lực lượng DQTV bắn cháy, bắn chìm. Nhiều trận đánh tiêu biểu của DQTV Hà Tĩnh đã được phổ biến kinh nghiệm khắp mọi miền, tô thắm thêm trang sử chống ngoại xâm của quê hương, đất nước. Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương - Kỳ Anh, tự vệ Nông trường 20/4 Hương Khê, dân quân Thạch Hải... bằng súng máy, súng trường, pháo mặt đất đã bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến địch, góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật chiến tranh nhân dân.

Biết bao chiến công nối tiếp chiến công, càng khẳng định vai trò quan trọng của DQTV trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Những con người “giỏi tay cày, tay búa, hay tay súng”, “lai vô ảnh, khứ vô hình” đã gây cho kẻ thù bao nỗi kinh hoàng, bạt vía, để lại trong lòng bầu bạn quốc tế niềm cảm phục sâu sắc. Chính những con người “động vi binh, tĩnh vi dân” luôn gắn bó máu thịt với từng lũy tre, thửa ruộng, bám đất, bám làng, không quản gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công rực rỡ mà rất đỗi khiêm nhường, giản dị. Hình ảnh: “O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu” đã trở thành biểu tượng của lực lượng DQTV với tâm thế hiên ngang, rạng rỡ tinh thần chiến thắng thời kỳ đánh Mỹ.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, lực lượng DQTV ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế. Hiện nay, lực lượng DQTV toàn tỉnh chiếm 1,69% dân số (trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 28%) tại 262/262 xã, phường, thị trấn và 289 đơn vị tự vệ trong tỉnh đang là lực lượng hùng hậu của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu DQTV là lực lượng nòng cốt. Tiếng nói, việc làm của những chiến sỹ DQTV sinh hoạt trong cộng đồng dân cư có tác dụng lớn để xây dựng cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự địa bàn và xử lý các tình huống kịp thời, hiệu quả.

Từ khi Luật DQTV ra đời, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của DQTV ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao. Yêu cầu hàng đầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là tạo môi trường chính trị ổn định, bảo đảm an ninh trật tự xã hội để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. Bởi vậy, xây dựng DQTV theo hướng rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng cao, trong đó, chú trọng chất lượng chính trị là một đòi hỏi vừa mang tính cấp bách, vừa bảo đảm lâu dài cho quá trình phát triển bền vững. Đặc biệt, quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng DQTV tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, tuyến biển, các khu kinh tế, công nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị - TTATXH, thúc đẩy KT–XH phát triển.

Lực lượng DQTV Hà Tĩnh luôn gương mẫu trong thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, “xóa đói giảm nghèo”, “xóa nhà tranh tre dột nát”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, là lực lượng nòng cốt trong phòng chống cháy rừng, phòng chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, địch họa xẩy ra. Hình ảnh những chiến sỹ DQTV quên mình cứu dân, anh dũng hy sinh trong bão lũ luôn là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo (như trong cơn bão số 9, năm 2009, đồng chí Lê Anh Tuấn thuộc dân quân xã Kỳ Trung - Kỳ Anh đã anh dũng hy sinh vì nghĩa cử cao cả đó).

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xây dựng lực lượng DQTV tỉnh nhà vững mạnh, rộng khắp, chất lượng tổng hợp ngày càng cao là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đây là cơ sở để lực lượng DQTV tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Nguyễn Đình Dương

Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh


Nguyễn Đình Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]