(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 7492/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019.

Hà Tĩnh đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 7492/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019.

Hà Tĩnh đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn thẩm định tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Tân Thắng, xã Sơn Tân.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thẩm tra các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã đủ điều kiện về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trước ngày 20/11/2019 để tổ chức thẩm định.

Đối với các sở, ngành phụ trách tiêu chí: Tổ chức đánh giá, thẩm định rõ từng nội dung của tiêu chí đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, đảm bảo khách quan, chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẳng định rõ tại thời điểm thẩm định: Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi rõ hiện trạng tại thời điểm thẩm định, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/12/2019.

Hà Tĩnh đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2

Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đạt xã NTM nâng cao đợt 1 năm 2019.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện, thực hiện chức năng giám sát theo quy định;

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/12/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định.

Trong đó, làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng (nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019.

Hà Tĩnh đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ kiểm tra vườn mẫu tại xã Đức Thanh.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn; hoàn thiện hồ sơ các xã đảm bảo yêu cầu, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 13/12/2019; tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019, trước ngày 15/12/2019.

Tin liên quan:

Bá Tân - Ngô Thắng


Bá Tân - Ngô Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]