(Baohatinh.vn) - “Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hà Tĩnh trong 3 năm qua, đặc biệt là năm 2013 đã đạt được kết quả thật sự mới, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, từng bước vững chắc, bài bản, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà lên 19,2%” – đó là đánh giá xác đáng của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự.

Xây dựng NTM từng bước vững chắc, bài bản và đi vào chiều sâu

“Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hà Tĩnh trong 3 năm qua, đặc biệt là năm 2013 đã đạt được kết quả thật sự mới, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, từng bước vững chắc, bài bản, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà lên 19,2%” – đó là đánh giá xác đáng của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự.

Giá trị mới trong NTM

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, kết quả thật sự mới trước hết là nhận thức, ý thức về xây dựng NTM của cán bộ và người dân ngày càng được nâng cao, đã trở thành tự giác; hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình đã đem lại hiệu quả khá rõ nét trong thực tiễn; sản xuất có sự phát triển khá nhanh theo hướng sản xuất hàng hóa sản phẩm chủ lực, có tính liên kết và đã xuất hiện hàng nghìn mô hình sản xuất hiệu quả.

Chủ trương tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, khuyến khích liên kết, liên doanh theo phương châm “doanh nghiệp (DN) hóa, liên kết hóa, xã hội hóa”; vừa đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức DN, HTX... vừa quan tâm phát triển kinh tế hộ đã được các cấp, ngành và đặc biệt là người dân ủng hộ, triển khai thực hiện. Cùng đó, trong xây dựng NTM, tỉnh tập trung chỉ đạo “tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nên sản xuất đã có sự phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều tiến bộ KHKT, công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng.

Trong năm 2013, toàn tỉnh đã xây dựng 757 mô hình phát triển SXKD hiệu quả, doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có 109 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, còn xuất hiện 381 mô hình mới chưa có sản phẩm thu hoạch, nhưng dự kiến, thời kỳ thu hoạch sẽ cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là cây ăn quả và trang trại chăn nuôi tại các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh.

“Các mô hình này tạo giá trị gia tăng trong nông nghiệp rất lớn. Và đó cũng chính là giá trị mới trong NTM. Chúng ta thu 4-5 nghìn tỷ đồng là rất quan trọng và cần thiết, nhưng cái quan trọng hơn, đáng quan tâm hơn đó là giảm được 3,4% hộ nghèo. Ý nghĩa đó thật sự lớn về nhiều mặt, là chiến lược, là mục đích xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định.

Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên có quy hoạch sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực và đã xây dựng, vận hành thành công các mô hình trong nông nghiệp. Hơn 400 mô hình cho thu nhập từ 5-700 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm. Điều này khẳng định, người nông dân đã hình thành tư duy sản xuất hàng hóa tập trung, biết quản trị kinh doanh, biết liên kết với DN, nhà khoa học.

Hà Tĩnh cũng là địa phương mạnh dạn ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích người dân trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng. Các cơ chế, chính sách được bổ sung, điều chỉnh khá đồng bộ, đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Các cơ chế, chính sách đó như liều “doping” kích cầu mọi nguồn lực từ DN, nguồn tín dụng, tài trợ đến tận mỗi người dân. Tổng vốn huy động xây dựng NTM năm 2013 là 7.585 tỷ đồng.

Cùng với phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng NTM” và tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn tỉnh có 56 xã đạt tiêu chí văn hóa; 80,9% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 39,2% thôn đạt danh hiệu “làng văn hóa”; người dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện và có sự chuyển biến tốt trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt trên lĩnh vực chuyên môn thì các sở, ngành cũng đã tham gia tích cực hoạt động đỡ đầu, tài trợ các xã. Đến nay, toàn tỉnh có 84 đơn vị đỡ đầu 106 xã xây dựng NTM (trong đó 24 sở, ngành đỡ đầu 40 xã) với tổng số tiền 163,7 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, nhiều sở, ngành cũng đã triển khai các hoạt động thiết thực như giúp địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng về xây dựng NTM, tập huấn chuyên môn về các lĩnh vực...

“Tăng về điểm, rộng về diện”

Những thành công trong phong trào xây dựng NTM năm 2013 là bước tạo đà cho việc thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể năm 2014, với phương châm chuyển mạnh từ “điểm và diện” sang “diện và điểm”. Diện cả về lãnh thổ và cả về nội dung theo 19 tiêu chí, vì lợi ích số đông.

Mô hình trang trại trồng cây ăn quả của gia đình chị Phan Thị Hiền (xóm An Hùng, xã Thượng Lộc - Can Lộc), quy mô 2,5 ha, cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như: có 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 20 xã; phấn đấu bình quân mỗi xã hoàn thành thêm 3 tiêu chí (đối với nhóm xã về đích 2015 tối thiểu 5 tiêu chí), các cấp, ngành, địa phương cần tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng NTM; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh sản xuất hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, sạch, an toàn, có khả năng cạnh tranh; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi.

Cùng với đó, các địa phương, các ngành tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng; tiếp tục cải cách hành chính, hướng dẫn, tư vấn người dân vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; quan tâm đúng mức các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, đặc biệt, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng một xã hội lành mạnh, phát triển bền vững.

Năm 2013, chương trình MTQG xây dựng NTM giành được kết quả toàn diện, rõ nét, lan tỏa về chiều rộng và từng bước vững chắc, bài bản, đi vào chiều sâu trên tất cả các phương diện. Đến nay, có 7 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt 13-17 tiêu chí; 73 xã đạt 9-12 tiêu chí; 118 xã đạt 5-8 tiêu chí; 20 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 13 xã so với năm 2012).

Thanh Hoài


Thanh Hoài


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]