Chiều 14/11, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh (PBGDPL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 và triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, pháp luật của T.Ư và Tỉnh.

Chiều 14/11, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh (PBGDPL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 và triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chủ trì Hội nghị.

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012, được chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 Quyết định, Chỉ thị; Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh ban hành 3 Quyết định và 20 văn bản hướng dẫn công tác PBGDPL hàng quý; Sở Tư pháp-Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã ký kết 80 Chương trình phối hợp PBGDPL với các sở, ban, ngành, đoàn thể….

Năm năm qua, công tác PBGDPL cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nhiệp và người nước ngoài trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng, quan tâm hơn đối với công tác PBGDPL ; Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL luôn được kiện toàn, bổ sung và phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị địa phương theo sự phân công…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua, công tác PBGDPL của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa thực sự coi trọng công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị và chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; chưa có đội ngũ chuyên trách về công tác PBGDPL, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này còn hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới; công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Hòa giải viên chưa nhiều.

Triển khai thực hiện Luật PBGDPL, UBND tỉnh đã ra Quyết định 3183 QĐ-UBND, ngày 24/10/2012 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật PBGDPL. Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Luật; phổ biến kịp thời, rộng rãi Luật đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dâng trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh trong thực hiện công tác PBGDPL.

Để công tác PBGDPL đạt được hiệu quả cao, hoàn thành tốt mục tiêu giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 32 của Ban Bí thư “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; lãnh đạo ngành, địa phương phải quan tâm đúng mức đến công tác PBGDPL; dồn sức cho việc tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật của T.Ư và Tỉnh. Đặc biệt, quan tâm đến các cơ chế, chính sách công tác GPMB, liên quan đến đất đai và biên giới hải đảo. Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp BPGDPL từ cấp tỉnh đến địa phương, bố trí đội ngũ cán bộ pháp chế để nâng chấp lượng công tác PBGDPL.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, UBND Tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]