Đón bằng di tích LS-VH cấp tỉnh nhà thờ Phạm Văn Hạnh
(Baohatinh.vn) - Ghi nhận công trạng của Phạm tướng công - Phạm Văn Hạnh, đến đời nhà Nguyễn, triều đình đã có Sắc chuẩn cho phong thờ ông tại quê nhà để bảo vệ, che chở cho dân làng Xuân Hòa, xã Xuân Hải, tổng Canh Hoạch xưa, nay thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.
fc0cx12c57x132fex15c1ax19082x15041x14c8dx12dd0x194adx1055ax126cax169acx159edx172dax15185x1550bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax164b8x11e32x17de0xXexX0x100eaxXaxX17xX18xX19xXexX0x12620x18209xX19x15ebcxXexX0xXax11f54xX9x1405fxXdxX18x11ec9xX2fx12631x119b1x11d4fxX5x15b72xXbxXdxX17xX32xXex1335dx15d76x1757fxX9xX23x1645cxX3dx10417xX9xX19xX35xX9xXbx11253xX2cxXaxX9x10d2dx1692dx134f1x10d73x1420axX9xX2cx1496cxX33xX9xXbx160cdxX3dxXaxX9xX3dxXax18075xX9xXbxXax12f85xX9xX7xXax1843cxXcxX9xX4fx14d5bxX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX50xX17xX18xX19xX32xXex18653xXaxX35xX9xX3dxXax13700xX3dxX9xX2cx111ddxX3dxX42xX9xXbx1918axX65xX3dxX42xX9xX2cx183dbxX18xX9xX7xXaxX65xXcxX9xXbx19160x18912xX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX4exX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXax1861fxX9x16b3fx16f5axX3dxX9xXbfxX61xX35xX9xX3dxXaxX5dxX9x15aa7xX42x11a9exX26x121cfxX3dxXbdxX9xXbxX95xX35x15364xXcdxX9xXbfx1443bxX3dxXaxX9xXbfx12095xX9xX2cxX3cxX9xX4dx152dbxX2cxX9xX2cxXaxXcdx16189xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX24xX3dxX42xX9xXbxXaxX61xX9xX90xX3dxX42xX9xXbxX65xX35xX9xfe4bxXcdx12ca9xX9xX3dxXaxX5dxX9xXbfxfd71xX9xX23x143a9xX24xX9x14adex15eb2xXbdxX9xX2cxXaxX17xX9xX2cxXax1018axX9xX2cxXaxX24xX9xX19x14b08xX3dxX9xXdxX5dxX3dxX42xX9x1058exXcdxX124xX3dxX9xX50x17155xX18xXbdxX9x18c72xXdfxX9xX12cxXcdxX124xX3dxX9xX50xX110xX35xXbdxX9xXbx15770xX3dxX42xX9xX4xX18xX3dxXaxX9xX50xX24xX65xX2cxXaxX9xX136xXa4xX18xXbdxX9xX3dxX18xX26xX9xXbxXaxXcdx10f85xX2cxX9xXbxXaxX90xX3dxX9xX7xXax18387xX9xXcbxX42xXax14114xX18xXbdxX9xX136xXdfxX9xX5xXaxX65xX2cxXaxX9x187bexX40xX3dxX42xXbdxX9xXaxXcdxX26xX114xX3dxX9xX4cxX15fxX2cxX9xX50xX5dx14ca5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX4dx196c3xX3dxX42xX9x100f9x14fa4xX1cxX1a8xXbdxX9xX136xXdfxX9xX5xXaxX65xX2cxXaxX9xX17bxX40xX3dxX42xXbdxX9xXaxXcdxX26xX114xX3dxX9xX4cxX15fxX2cxX9xX50xX5dxX9xXdxX24xX3dxX42xX9xXbxX95x16682xX3dxX42xX9xXbxX144xX9xX2cxXax119c5xX2cxX9xXbfxX3cxX3dxX9xX3dxXaxX8cxX3dxX9xX23xX40xX3dxX42xX9xX136xXc0xX33xX9xXaxX65xX3dxX42xX9xX19xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xXdx13de8xX2cxXaxX9xX2fx13079xX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xX9xX2cxX53xX33xX9xXbxX57xX3dxXaxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dx18718xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX95x1419cxX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX95xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX251xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX18dxX113xX3dxX1cxX3dxX17x16595xX2fxX1cxX2ax14234x10fcdxfc36xX1cxX2axX283xX1a8xX19xX2axX2ax189d1xX28cxX283xX1a8xX282xXbxX284xX1a8xX282xXdxX283xX18dx14dd9xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX27exX35xX19xXbxXaxX251xX1a9xX283xX283xX33xX136xX259xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX251xX28cxX283xX283xX33xX136xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX24xX3dxX9xX23xX18xX3dxX42xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXdxX2fxX9xX113xXaxX9xX2cxX18xX33xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX3dxXaxX18xX9xXbxXaxX24xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX113xX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dxX251xX9xX298xXcdxX2fxXbxX35x18aa7xX26xX259xX32xXexX4cxXdfxX3dxXaxX9xXbfxX65xX24xX9xXaxXcdxX26xX114xX3dxX9xX4cxX15fxX2cxX9xX50xX5dxX9xXbxX95xX18xX24xX9xX23xX40xX3dxX42xX9xX136xXc0xX33xX9xXaxX65xX3dxX42xX9xX19xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xXdxX1fdxX2cxXaxX9xX2fxX202xX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xX9xX2cxX53xX33xX9xXbxX57xX3dxXaxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX48xX3dxXaxX9xX104xXcdxX26xXd6xX3dxX9xXbfxX1fdxX18xX9xX33xXaxXa4x10a5fxX3dxX42xX9xX113xX5dxX9xX19xX132xX3dxX42xX9xXbxX15fxX2cxX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX11dxX9xX136xXdfxX9xX5xXaxX65xX2cxXaxX9xX17bxX40xX3dxX42xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX2xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xXaxX1d1xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX9xX136xXa4xX18xX9xXbxXaxXcdxX15fxX2cxX9xXdxX5dxX3dxX42xX9xX12cxXcdxX124xX3dxX9xX50xX132xX18xXbdxX9xX136xXdfxX9xX12cxXcdxX124xX3dxX9xX50xX110xX35xXbdxX9xXbxX144xX3dxX42xX9xX4xX18xX3dxXaxX9xX50xX24xX65xX2cxXaxXbdxX9xX3dxX18xX26xX9xXbxXaxXcdxX15fxX2cxX9xXbxXaxX90xX3dxX9xX7xXaxX169xX9xXcbxX42xXaxX16exX18xXbdxX9xX136xXdfxX9xX5xXaxX65xX2cxXaxX9xX17bxX40xX3dxX42xXbdxX9xXaxXcdxX26xX114xX3dxX9xX4cxX15fxX2cxX9xX50xX5dxX18dxX9xX4xX90xX3dxX42xX9xXbxX95xXdaxX3dxXaxX9xXbfxXa4x10560xX2cxX9xX136xX124xX26xX9xX19x10fe2xX3dxX42xX9xXbx14ad0xX9xXbxXaxX61xX35xX9xXcbxX42xXcdxX26xXcfxX3dxX9xXbfxX10dxX9xXbxXaxX61xX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxXa4xXa5xX3dxX42xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX9xXbxXaxX61xX35xX9xX50xX8cxXcdxX9xX4cxX106xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX95xX24xX3dxX42xX9xXbxXaxX61xX35xX9xX42xX35xX18xX3dxX9x14c63xXaxX24xX110xX3dxX42xX9xX2cxXcdx12eefxX35xX9xXbxXaxXc0xX9xX4eex161d3xX9xX12cxX4fx1600bxXbdxX9xX4eexXaxX35xX9xX3dxXaxX5dxX9xff94xX65xX2cxX9xX23xX1fdxX9xXbfxXebxX26xX9xXdx10480xX35xX9xX113xX5dxX9xX19x139e0xX3dxX9xX113xXd6xX9xXbxXcdxX26xXc0xX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xX23xX40xX3dxX42xXbdxX9xX33xXax1937cxX3dxX42xX9xX2cxXaxX35xXc0xXcdxX9xX113xXcdxX18xX9xX4cxX106xXbdxX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX9xXbfxXdfxX9xXcxXa4xXcdxX9xXbxX95xX48xXbdxX9xX19x1047fxX3dxX42xX9xX2cxX110xXcxX9xX19x13441xX3dxX9xXbfxX15fxX35xX9xX104xXcdxX124xX3dxX9xX2cxX53xXcxX9xX113xX114xX9xXbxX95xXcdxX26xX9xX23xXe5xXbxX9xXbxX5dxX3dxX9xX104xXcdxX124xX3dxX9xX50exX65xX2cxXbdxX9xX23xX110xX24xX9xX113xX114xX9xX3dxXaxX5dxX9xX113xXcdxX18xXbdxX9xXdxX8cxX33xX9xX3dxXaxX35xXd6xXcdxX9xX2cxXaxX35xXc0xX3dxX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX3dxX106xX3dxX9xXbfxXa4xX482xX2cxX9xXbxX95xX35xXd6xXcdxX9xXbfxXdaxX3dxXaxX9xX2fxX9bxX3dxX42xX9xX1a4xX35xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dxX251xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX95xX259xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX95xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX251xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX18dxX113xX3dxX1cxX3dxX17xX27exX2fxX1cxX2axX282xX283xX284xX1cxX2axX283xX1a8xX19xX2axX2axX28cxX28cxX283xX1a8xX282xXbxX1a9xX28cx1403dxX284xXdxX2axX18dxX298xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX27exX35xX19xXbxXaxX251xX1a9xX283xX283xX33xX136xX259xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX251xX28cxX283xX283xX33xX136xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX24xX3dxX9xX23xX18xX3dxX42xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXdxX2fxX9xX113xXaxX9xX2cxX18xX33xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX3dxXaxX18xX9xXbxXaxX24xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX113xX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXcdxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dxX251xX9xX298xXcdxX2fxXbxX35xX32cxX26xX259xX32xXexX4cxXcfxX9xX95xXa4xXa5xX2cxX9xX23xX40xX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX3dxXaxX8cxX3dxX9xX19xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xX9x11c6exX9xXdxX1fdxX2cxXaxX9xX2fxX202xX9xX2cxX53xX33xX9xXbxX57xX3dxXaxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX95xX24xX3dxX42xX9xXcxX15fxXbxX9xXdx15a36xX3dxX9xXbfxX17xXcxX9xX104xXcdxX124xX3dxX9xX19x16872xX33xX9xXdxX24xX65xX3dxX9xX11dxX9xX113xX51axX3dxX42xX9xX23xX35xX106xX3dxX9xX42xX35xXa5xX35xXbdxX9xX90xX3dxX42xX9xX23xX1fdxX9xXbxX95xX1d1xX3dxX42xX9xXbxXaxXa4xX3a8xX3dxX42xX9xX95xX521xX35xX9xXcxX53xXbxX18dxX9xXcbxXaxX5dxX9xX113xXcdxX18xX9xX113xX90xX9xX2cxX51axX3dxX42xX9xXbxXaxXa4xX3a8xX3dxX42xX9xXbxX35xXc0xX2cxX9xX3dxX106xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxXaxX124xX3dxX9xX19xX124xX3dxX9xX18xX3dxX9xXbxX1a4xX3dxX42xX9xX113xX5dxX9xXdxX8cxX33xX9xXbfxXd6xX3dxX9xXbxXaxX61xX9xX90xX3dxX42xX9xXbxX65xX35xX9xX4xX521xX3dxX9xX17bxX65xX2cxX9x147aexX50xX110xX35xX9xX2xXa4xX3a8xX3dxX42x105d2xXbdxX9xX23xX18xX3dxX9xX3dxXaxX124xX3dxX9xX19xX124xX3dxX9xX33xXaxX539xX3dxX42xX9xXbxXaxX61xX9xX113xX5dxX9xXbxX90xX3dxX9xX136xXa4xX3dxX42xX9xX3dxX42xX5dxX35xX9xXdxX5dxX9xX5xXaxX5dxX3dxXaxX9xXaxX24xX5dxX3dxX42xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX4fxXd6xX9xX2fxX18xXcdxXbdxX9xXbfxXc0xX3dxX9xXbfxX61xX35xX9xX3dxXaxX5dxX9xXcbxX42xXcdxX26xXcfxX3dxXbdxX9xXbfxX10dxX9xX42xXaxX35xX9xX3dxXaxX8cxX3dxX9xX3dxXax13b4dxX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xXbxX95xX65xX3dxX42xX9xX2cxX9bxX18xX9xX7xXaxX65xXcxX9xXbxXa4xXa5xX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX4exX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxXbdxX9xXbxX95xX35xXd6xXcdxX9xXbfxXdaxX3dxXaxX9xXbfxXdfxX9xX2cxX3cxX9xX4dxXe5xX2cxX9xX2cxXaxXcdxXebxX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX24xX3dxX42xX9xXbxXaxX61xX9xX90xX3dxX42xX9xXbxX65xX35xX9xX104xXcdxX106xX9xX3dxXaxX5dxX9xXbfxX10dxX9xX23xX110xX24xX9xX113xX114xXbdxX9xX2cxXaxX17xX9xX2cxXaxX11dxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX124xX3dxX9xXdxX5dxX3dxX42xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexXcbxX69xXcxX9xX2axX284xX1a8xX28cxXbdxX9xX3dxXaxX124xX3dxX9xX19xX1fdxX33xX9xXcxX48fxX3dxX42xX9xXbfxX65xX35xX9xXdxXcfxX9xXbxX1daxX9xXbxXcdxX760xX3dxXbdxX9xX4fxXcdxX18xX9x1459exXaxX110xX35xX9xX3bxX1fdxX3dxXaxX9xXbxX35xXc0xX33xX9xXbxX539xX2cxX9xX23xX18xX3dxX9xX2fxXe5xX2cxX9xX33xXaxX24xX3dxX42xX9xX42xX35xX18xX9xXbx16f93xX3dxX42xX9xX32xX3bxX24xX18xX3dxX9xXbxX169xX2cxX9xXbxX90xX3dxX9xXbxXaxX760xX3dxX32x15242xXbdxX9xXbfxX96fxX2cxX9xX2cxXaxXcdxXebxX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX61xX9xX33xXaxX539xX3dxX42xX9xXbfxX10dxX9xX42xXaxX35xX9xX3dxXaxXa5xX9xX3dxX42xX5dxX26xX9xXdxXcfxX9xXdxXa5xX3dxX9xX2cxX9bxX18xX9xXbfxX53xXbxX9xX3dxXa4xXa5xX2cxXbdxX9xXdxX5dxXcxX9xX95xX65xX3dxX42xX9xX95x191e9xX9xXbfxXd6xX3dxX9xXbxXaxX61xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dxX251xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX95xX259xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX95xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX251xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX18dxX113xX3dxX1cxX3dxX17xX27exX2fxX1cxX2axX282xX283xX284xX1cxX2axX283xX1a8xX19xX2axX2axX28cxX28cxX283xX1a8xX282xXbx1401dxX282x1649fxX283xXdxX1a8xX18dxX298xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX27exX35xX19xXbxXaxX251xX1a9xX283xX283xX33xX136xX259xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX251xX28cxX283xX283xX33xX136xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX24xX3dxX9xX23xX18xX3dxX42xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXdxX2fxX9xX113xXaxX9xX2cxX18xX33xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX3dxXaxX18xX9xXbxXaxX24xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX113xX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX4exX18xXdxX35xX42xX3dxX251xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX95xX259xX32xXexX17bxX40xX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX3dxXaxX8cxX3dxX9xX19xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xXbfxXa4xX482xX2cxX9xXbfxX96fxXbxX9xXbxX95xX18xX3dxX42xX9xXbxX95xX1d1xX3dxX42xX9xXbxX95xX24xX3dxX42xX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48fxX9xXbfxX3cxX9xXbfxXc0xX3dxX9xX3dxX18xX26xXbdxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX9xXbxX95xX11dxX9xXbxXaxX5dxX3dxXaxX9xX3dxX3a8xX35xX9xXdxXa4xXcdxX9xX42xX35xX87bxX9xX3dxXaxX87bxX3dxX42xX9xX42xX35xX1a4xX9xXbxX95xX1fdxX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX760xX3dxX9xXbxX24xX9xXdxXa5xX3dxXbdxX9xX3dxXaxX87bxX3dxX42xX9xX19xX35xX9xX113xX8cxXbxX9xXbxXaxX35xX106xX3dxX42xX9xXdxX35xX106xX3dxX42xX9xX2cxX9bxX18xX9xXbxX144xX9xXbxX35xX106xX3dxX9xX19xX132xX3dxX42xX9xXaxX1d1xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX18dxX9xX50xX5dxX3dxX42xX9xX3dxX69xXcxXbdxX9xX113xX5dxX24xX9xX2cxX1a4xX2cxX9xX19xX1fdxX33xX9xXdxXcfxXbdxX9xX5xXc0xXbxX9xX3dxX42xXcdxX26xX106xX3dxX9xXbfxX1a4xX3dxXbdxX9xX95xX40xXcxX9xXbxXaxX1a4xX3dxX42xX9xX86xX35xX106xX3dxX42xXbdxX9xX95xX40xXcxX9xXbxXaxX1a4xX3dxX42xX9xX17bxX110xX26xXbdxX9xX2cxX24xX3dxX9xX2cxXaxX1a4xXcdxX9xXdxX65xX35xX9xXbxX539xX9xXbxX8cxX33xX9xXbfxX24xX5dxX3dxX9xX113xX35xX106xX3dxXbdxX9xXdxX5dxXcxX9xXbxXc0xX9xXbxXc0xX9xX2cxXaxXcdxX3dxX42xXbdxX9xXbxX144xX9xX2cxXaxX1daxX2cxX9xX3dxXaxX35xXd6xXcdxX9xXaxX24xX65xXbxX9xXbfxX15fxX3dxX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXdxXa4xXcdxX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xXbdxX9xXbxXaxX10dxX9xXbxXaxX18xX24xX18dxX18dxX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX95xX110xX35xX9xX23xX18xX24xX9xX23xX35xXc0xX3dxX9xX2cxX4f7xXbdxX9xXbxXaxX69xX3dxX42xX9xXbxX95xX760xXcxX9xX2cxX9bxX18xX9xXdxX1fdxX2cxXaxX9xX2fxX202xXbdxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xXbfxXdfxX9xXbfxXa4xX482xX2cxX9xXbxX90xX3dxX9xXbxX65xX24xXbdxX9xX136xX124xX26xX9xX19xX48axX3dxX42xX9xXdxX65xX35xX9xX113xXa5xX35xX9xX2cxX1a4xX2cxX9xX4eexX35xXc0xX3dxX9xXbxX95xX169xX2cxX9xX42xX521xXcxX251xX9xX2cxX144xX3dxX42xX9xX2cxXaxX48xX3dxXaxXbdxX9xXbxXe5xX2cxX9xXcxX90xX3dxXbdxX9xXaxX65xX9xXbfxX35xX114xX3dxXbdxX9xXbxX95xXcdxX3dxX42xX9xXbfxX35xX114xX3dxX9xX113xX5dxX9xXbxXaxXa4xX482xX3dxX42xX9xXbfxX35xX114xX3dxX18dxX9xX4fxXa5xX35xX9xX3dxXaxX87bxX3dxX42xX9xX42xX35xX1a4xX9xXbxX95xX1fdxX9xX113xXd6xX9xXdxX1fdxX2cxXaxX9xX2fxX202xX9xX113xX5dxX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xXbdxX9xX3dxXaxX40xXcxX9xXbfxX1a4xX33xX9xX1daxX3dxX42xX9xX3dxX42xXcdxX26xX114xX3dxX9xX113xX1d1xX3dxX42xX9xXbfxX10dxX9xX3dxX3a8xX35xX9xXbfxX124xX26xX9xXbxXaxX5dxX3dxXaxX9xXbfxX1fdxX18xX9xXbfxX35xX10dxXcxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxX24xX65xXbxX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xX9xXbxX124xXcxX9xXdxX35xX3dxXaxXbdxX9xX42xX35xX1a4xX24xX9xX19xX539xX2cxX9xXbxX95xXcdxX26xXd6xX3dxX9xXbxXaxX4f7xX3dxX42xXbdxX9x18512xX17bxXcbxX2xX9xXbxX57xX3dxXaxX9xXbfxXdfxX9xX104xXcdxX26xXc0xXbxX9xXbfxX1fdxX3dxXaxX9xXbxX95xX18xX24xX9xX23xX40xX3dxX42xX9xX2cxX90xX3dxX42xX9xX3dxXaxX8cxX3dxX9xX19xX35xX9xXbxX48xX2cxXaxX9xXdxX1fdxX2cxXaxX9xX2fxX202xX9xX113xX69xX3dxX9xXaxX3cxX18xX9xX2cxX53xX33xX9xXbxX57xX3dxXaxX9xX3dxXaxX5dxX9xXbxXaxX61xX9xX7xXaxX65xXcxX9xX4fxX69xX3dxX9xX50xX65xX3dxXaxX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x113f6xXcdxXbxXaxX24xX95xX32xXexX5xX95xX124xXcxX9xXe26xX3dxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Trâm Anh