Hạn chế xe cá nhân, dân đi bằng cái gì?
Một cơn bão dư luận mấy ngày qua tranh luận xôn xao, bức xúc về chủ trương hạn chế xe cá nhân. Làm gì để có thể hạn chế được phương tiện cá nhân?
904x87bfxb432x3e39x1b50x21cbxX0x2a8dx32a2x4d5ex9978x88fcx4577xb408xXcx45c6x7b1dx615bxbc04xX2x551cxXax2f47xXfxX4x4151x9bd4x9592xX8xX9xX6x9009xX8x16caxX15xX8xX9x7a54xX8xX1axX6x218axX1ax1187xX8xX1xX28xX1axX8x6f44xX2xX8x5257x1e5axX1ax6694xX8xX9xX24xX2xX8xX36x375bxa7acxX0x959axX6xX7xX4xX0xX10xX8xXcxX13x728axXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13x95ccxXbxXaxX2xX36xX1ax1748xX8x913bx2b0dxXcxX13xX2x76f4xX49x2c09xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX15xXbxX1xXfxX4x5aaax3ed5xX13xX8xX9x8a82xX1axX8xX33x8c51xad1dxX8xX1x560dxX8xXaxX5bx614axX1axX8xb3b0x74aexX49xX8xX1axX36x35dfxX49xX8xba0xX5bxXbxX8xX13x30e7xXbxX1axX6xX8xXaxX5bxX83xX1axX8xX20xb213xX1axX8xX20xXbxX7cxX2axX8xX33x2494xX9xX8xX20x3c23xX9xX8xX3x1b78xX8xX9xX6xa6b4xX8xX13xX94xX7fxX77xX1axX36xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1ax1860xX8x70cexX8cxX86xX8xX36xX3dxX8xX30x7b46xX8xX9x263axX8xX13xX6xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX30xX7fx9c38xX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2x42baxX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX3exX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX33xXaxX15xX8xab2fxX2xX1xX13xX6xXexXfx3040x7692xX116xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1axX36xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1axX36xXexXfxX7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xXexXfxX116xXfxX8xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX4xX0xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX2xX86xX36xX8xXcxX94xX9xXexXfxX40xX40xX2xXcfxX33xXbxX7cxX6xXbxX13xX2xX1axX6xXcfxX3xX1axX40xX1axX15xX10exXcxX40xX7xa2exX116xX115xX40xX7xX116xX184xX1xX184xX116x75cexX7x3181xX116xX116xX13x9c4axX194xX18exX116xX7xXaxX116xXcfxX5axX10xX36xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX7cx749axX86xXbxX36xX15xXfxX8xX10exX2xX1xX13xX6xXexXfx79b3xX184xX1b7xX10xX20xXfxX8xX6xX15xX2xX36xX6xX13xXexXfxb773xX7xX18exX10xX20xXfxX8xX40xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x2cedxXbxX10xX13xX2xX7cxX1axXfxX4x5755xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX86x8d66xX2xX8xX9xX6x2708xX8xX30xX24xX10xX8xXa8xX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX18exX52xX7xX116xc53xX8xX1axX6xX5bxX8xX9x8e49xX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fx229bxX2xX8xX1xX28xX1axX0xX40xX10xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX40xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX40xX13xXbxX33xXaxX15xX4xX0xX40xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x712exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX1f5xX8xX18xX8cxX8xaf70xX73xX2xX8xX30xXb0xX8xX94xXbxX8xX86x38a0xX9xX8xX13xX2x780fxX5bxX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX1axad14xX86xX8xX115xX116xX7xX184xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xXaxX2xXf8xX13xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX33xX34xX1axX36xX8xX9xX24xX9xX6xX8x934cxX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX20xX15xX8xX3xX8cxX7cxX8xX86xX73xX13xX8xXcx51c5xX8xX2edxX6xX5bxX8xX3x591bxX9xX2axX8xX2edxX2xXd9xX86xX8xXcxX7cxX24xX13xX8xX9xX6x5b68xX13xX8xX9xX6x7580xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX30xX2b4xX1axX36xX8xX2edx2fc7xX8xXcx7685xX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX20xX15xX8xX6xXbxX49xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX10xX6x15f0xX8xX1x9332xX9xX6xX8xX3xX2a5xaf30xX8xX29axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX13xX6xX3dxX8xX33xXa8xX9xX8xX20xXacxX9xX8xX9xf21xX1axX8xX9xX24xX9xX8xX9xX6xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX36xX2xXbxX8xX1axXdcxX2xX8xX36xX3dxX3exX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX18xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX52xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX30xX7bxX8xX2edxX6xX2xX1exX1axX8xX9xX24xX9xX8xX9xX77xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX33xXbxX1axX8xX1axX36xX8cxX1axX6xX8xXaxX2xX2aaxX1axX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xXaxX7cxXbxX49xX8xX6xX7cxXbxX49xX8xXcxX5bxX303xX13xX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxX8xX1axX2b4xX86xX8xX8fxX5bxXbxX8xX1axX6xX7fxX1axX36xX8xX3xbae1xX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX9xXdcxX8xXaxX73xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX3xX8cxX8xX36xX2xb150xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX2a5xX8xX13xX6xXd9xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xac76xX22bxX1axX8xX30xX28xX49xX2axX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX3xX8cxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX9xX366xX1axX8xX30xXb0xX8xX20xX5bxX87xX13xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX24xX9xX8xX2edxX6xX7cxX433xX1axX8xX13xX6xX5bxX1exX8xX10xX6xX344xX8xX1axX6xX34xX86xX8xX3xX8cxX7cxX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX1axX6xX34xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX13x21a8xXbxX8xX24xX10xX8xXaxX30axX9xX8xX9xX6xX7cxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX5bxX49xX8xX3xX83xX49xX2axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX9xXdcxX8xX13xX6xX30axX9xX8xXcxX30axX8xXaxX8cxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX6xX303xX1axX36xX8x8d10xX1axX8xX13x38d7xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX3exX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX6xX7fxXbxX8xX13xX6xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474x5dcbxXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8x350bxX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX2axX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX2edx71bcxX8xX13xX6xX5bxX83xX13xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX2axX8xX11xX94xX7fxX23cxX1axX36xX8x5b18xX18xX8xX28exX24xX9xX6xX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX52xX8xX65fxX18xX8x78b0xX5bxX303xX9xX8xX36xX2xXbxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX2axX8xX1axX6x2294xX1axX36xX8xX33xX2xXf8xX1axX8xX10xX6xX24xX10xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xX7bxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX30xX7fxXbxX8xX94xXbxX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX7xX116xX8xX1axX2b4xX86xX8xX13xX94x5d1bxX8xXaxX19xX2xX8xX30xX28xX49xX2axX8xX13xX5bxX49xX8xX1axX6xX2xX2aaxX1axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX8xX3xX3dxX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxX8xXaxX32cxX8xX1xX7cxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4x12a0xX11xX6xXa8xX8xX1axX6xX87xX13xX2axX8xX9xX24xX9xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xXaxX20cxX1axX8xX13xX94xX2aaxX1axX8xX13xX6xX1exX8xX36xX2xX20cxX2xX8xX13xX6xX30axX9xX8xX6xX2xXf8xX1axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xXb0xX5bxX8xX9xXdcxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX30xXbxX8xX1xX19xX1axX36xX2axX8xX2edxX1exX13xX8xX1axX303xX2xX8xX13xX303xX13xXcfxX8xa71cxX7cxX8xX3xX83xX49xX8xX2edxX6xX2xX8xX33xX4daxX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX2axX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX1x9a06xX8xX1xX8cxX1axX36xX8xX13xX2xX1exX10xX8xX9xX83xX1axX8xX9xX24xX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX2edxX6xX24xX9xX8xX1axX6xX7fxX8xX20xX15xX8xX33xX5bxX32cxX13xX2axX8xX13xX8cxX5bxX8xX30xX2xXf8xX1axX2axX8xX86xX15xX13xX94xX7cxX34dxX8xX30xXd9xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX86xX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX433xX1axX6xX8xX6xX7fxX6ccxX1axX36xX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX6xXbxX2xX2axX8xX1xX7cxX8xX30xX31axX9xX8xX13xX6xX56fxX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX24xX8xX3xX8cxX8xXcxX30axX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX6ccxX8x4b02xX29axX8xX9xX6xXb4xX8xX49xX1exX5bxX8xX1xX30axXbxX8xX3xX8cxX7cxX8xX20xX15xX8xX36xX573xX1axX8xX86xX24xX49xX2axX8xX3xX2b4xX1axX8xX6xXdcxXbxX8xX20xX15xX8xX36xX573xX1axX8xX86xX24xX49xX8xX30xX7bxX8xX2b4xX1axX8xXcxX28xX5bxX8xX3xX8cxX7cxX8xX13xX6xXdcxX2xX8xX8fxX5bxX15xX1axX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axXcfxX8xX7b4xX7cxX8xX3xX83xX49xX2axX8xX94xX87xX13xX8xX2edxX6xXdcxX8xX13xX6xX5bxX49xX1exX13xX8xX10xX6xX2a5xX9xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX6xXacxX1axX36xX8xX13x4a7fxX8xX33xX4daxX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xXd9xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX2axX8xX1axX6xX87xX13xX8xXaxX8cxX8xX2edxX6xX2xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX6ccxX8xX89dxX29axX8xX9xX366xX1axX8xX94xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxX8xX2edxb6dbxX86x3178xX8xX52xX8xX9fxX1axX36xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX10xX6xX28xX1axX8xX13xX344xX9xX6xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX52xX8xX9xX6xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX36xX2xXbxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX2axX8xX9xX22bxX1axX8xX9xX433xX2xX8xX13xX6xX2xXf8xX1axX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX8xX3xX8cxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX94x1abcxX2xX8xX6xX7bxX49xX8xX13xX344xX1axX6xX8xX13xX20cxX2xX8xX9xX6xX5bxX49xXf8xX1axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX1f5xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX86xX20cxX2xX8xX9xX6xX211xX8xX30xX24xX10xX8xXa8xX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX18exX52xX7xX116xX224xX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX2axX8xX1axX1exX5bxX8xX9xX87xX86xX8xX9xX433xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX83xX1axX8xX13xX6xX3dxX8xXcxX303xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX366xX1axX8xXaxX19xX2xX8xX30xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX36xX3dxX3exX998xX8xX52xX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX30xX31axX13xX8xX94xXbxX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX62axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX1axX8xX1axXbxX49xX8xX8fxX5bxX24xX8xXaxX19xX9xX8xX6xX83xX5bxXcfxX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX3xX8cxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX9xXdcxX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX573xX13xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX2axX8xX9xX6xX211xX8xX9xXdcxX8xX20xX15xX8xX33xX5bxX32cxX13xX8xX86xX8cxX8xXcxX303xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xXaxX19xX2xX8xX344xX13xX8xX3xX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX6xX5bxX49xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX9xX6xXa8xX9xX8xX1axX2b4xX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX2axX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX86xX20cxX2xX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX7xX2axX8xX115xX8xXaxX22bxX1axX8xX30xX7bxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX86xX5bxX303xX1axX8xX30xX2xX8xX1axX684xXbxX8xX3xX3dxX8xX20xX15xX8xX8fxX5bxX24xX8xX9xX6xX83xX86xX2axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xXacxX1axX36xX8xX36xX2xX23cxX2axX8xX13xX6xX24xX2xX8xX30xX73xX8xX10xX6xX2a5xX9xX8xX3xX2a5xX8xXaxX19xX2xX8xX13xX6xX2xX1exX5bxX8xXaxX347xX9xX6xX8xXcxX30axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX8xX52xX8xX10xX6xXdcxX8xX13xX94xX7fxX6ccxX1axX36xX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX89dxX83xX1axX8xX13xX433xX2xX8xX52xX8xa8d1xX2xX1axX6xX8xX13xX1exX8x1f2cxX65fxX18xX8xX474xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2x3b18xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX9xX87xX86xX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX2edxX6xX2xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX3dxX86xX8xX94xXbxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX86xX28xX5bxX8xX13xX6xX5bxX41axX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX1ecxXdcxX8xX9xX87xX86xX8xX9x60e2xX1axX36xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX3xX3dxX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX13xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxX2axX8xX9xXdcxX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xX2xX8xX10xX6xX344xX8xX1xX347xX9xX6xX8xX3xX2a5xX8xX6xXbxX49xX8xX1axX36xX6xX2xX2aaxX86xX8xX1axX36xX31axX13xX8xX6xX77xX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX2edxX6xX28xX5bxX8xX13xX6xXb4xX8xX13xX2a5xX9xX8xX13xX6xX3dxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX3xX41axX1axX8xX33xX5bxX73xX9xX8xX10xX6xX433xX2xX8xX30xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX3xX3dxX8xX3xX41axX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX9xXdcxX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX998xX8xX52xX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX8xX1axX6xX83xX1axX8xX30xX347xX1axX6xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX62axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX1axXdcxX2xX58xX8xX731xX11xX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xX2xX8xX10xX6xX344xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xXaxX8cxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xXaxX8cxX86xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX10xX6xX56fxX8xX6xXecxX10xX8xX3xX20cxX2xX8xXaxX366xX1axX36xX8xX1xX28xX1axXcfxX8xX89dxX2xXf8xX9xX8xX30xX24xX1axX6xX8xX3xX8cxX7cxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX2edxX6xXdcxX8xX2edxX6xX2b4xX1axX8xX30xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xXaxX8cxX86xX8xX13xX6xX2xX1exX5bxX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xX19xX7cxX998xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX22bxX1axX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xXaxX19xX2xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX2axX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX2xX2aaxX1axX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX86xX83xX13xX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX30xX1exX1axX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX8xXd4fxX6xX2xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1axX6xX83xX10xX8xX9xX7fxX8xX3xX8cxX7cxX8xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xXaxX20cxX1axX8xX1axX36xX8cxX49xX8xX9xX8cxX1axX36xX8xX30xX9fxX1axX36xX8xX1axX6xX7fxX1axX36xX8xX33xX433xX1axX8xX13xX6xX28xX1axX8xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xX1axX8cxX49xX8xXaxX19xX2xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xXb4xX8xX2edxX6xX433xX8xX1axX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xXa8xXbxX8xX13xX6xX3dxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX8cxX8xX13xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX89dxX20cxX2xX8xXcxX303xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX7fxX8xX3xX8cxX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX1axX6xX7fxX8xX13xX6xX1exX8xX1axX8cxX49xX8xX13xX6xX3dxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xXd9xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX2axX8xX33xX6ccxX2xX8xX3xX3dxX8xX9xXdcxX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX1axX8cxX7cxX8xX13xX6xX3dxX8xX94xXa63xX2xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX13xX573xX9xX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6xX1exX13xXcfxX8xX89dxX83xX49xX8xX1axX2aaxX1axX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX13xX9fxX2xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX13xX94x6374xX1axX36xX8xX1axX6xX87xX13xX8xX3xX41axX1axX8xXaxX8cxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX29axX2aaxX1axX8xX20xX28xX49xX8xX1xX30axX1axX36xX8xX1axX6xX684xX1axX36xX8xX2edxX6xX5bxX8xX9xX6xX5bxX1axX36xX8xX9xX7fxX8xX1axX36xX7cxX19xX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX2edxe79xX86xX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX13xX94xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6xX1278xX9xX2axX8xX33xXf8xX1axX6xX8xX3xX2xXf8xX1axX8xX3xX8cxX8xX9xX24xX9xX8xX1xX347xX9xX6xX8xX3xX2a5xX8xX2edxX6xX24xX9xX8xX13xX6xX3dxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX86xX20cxX2xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xXaxXbxX7cxX8xX3xX8cxX7cxX8xX1axX73xX2xX8xX9fxX2axX8xX13xX30axX8xX30xX73xX1axX36xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1xX28xX1axX8xXcxX31fxX8xX1xX7bxX1axX8xX94xXbxXcfxX8xX1ecxXdcxX8xX13xX6xXd9xX8xX9xX87xX86xX8xX20xX28xX49xX8xX9xX24xX9xX8xX2edxX6xX5bxX8xX9xX2b4xX1axX8xX6xX73xX2axX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX6ccxX8xX13xX94xX5bxX1axX36xX8xX13xX28xX86xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX998xX8xX52xX8xX9fxX1axX36xX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX13xX6xX24xX2xX8xX30xXb0xX8xX20xX5bxX87xX13xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX1axX1exX5bxX8xX3xX41axX1axX8xX9xXa8xX8xX30xXd9xX8xX20xX433xX49xX8xX94xXbxX8xX13xX3dxX1axX6xX8xX13xX94xX19xX1axX36xX8xX1axX6xX8cxX8xX86xX24xX49xX2axX8xX20xX344xX8xX1axX36xX6xX2xXf8xX10xX8xX1xX2xX8xX1xX23cxX2xX8xX30xX1exX1axX8xX30xX28xX5bxX2axX8xX9xX6xX5bxX1axX36xX8xX9xX7fxX8xX86xX1278xX9xX8xXaxX2aaxX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX8xX30xX1exX1axX8xX30xXdcxX8xX13xX6xX3dxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX9xX5bxX303xX2xX8xX9xX56fxX1axX36xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX9xX6xX211xX8xX731xX36xX28xX49xX8xX2edxX6xXdcxX998xX8xX9xX6xX7cxX8xX1xX28xX1axX8xX9xX6xXa8xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX19xX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX9xX6xX303xX1axX36xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX33xXaxX15xX8xX10exX2xX1xX13xX6xXexXfxX194xX184xX224xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1axX36xXexXfxX116xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1axX36xXexXfxX1b7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xXexXfx5e81xX15xX9xX5fxX115xX5fxX15xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xXexXfxX7xXfxX8xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX28ex2295x537bxX7b4x918dxX1585xX52xX1ecxX1584xXd1xXd1x2a4axX1f5xX62axX1587xX58xX8xXcxX15xX10xXbxX94xXbxX13xX15xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xX1xXbxX94xX2edxXexXfxX1559x25f2xX1b7xX184xXbxX15xX7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xXaxX2xX36xX6xX13xXexXfxX1559xX15b0xX190xX194xX115xX1xX194xXfxX4xX0xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX8xX3xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX8xX33xX36xX9xX7cxXaxX7cxX94xXexXfxX1559xX9xX5fxX15xX184xX5fxX194xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX6xX344xX1axX6xX8xXcxX24xX9xX6xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX6xXecxX10xX8xXaxX32cxX3exX8xX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX2axX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX9xX6xX2xX8xX30xX1exX1axX8xX6xX77xX1axX8xX115xXcfxX7xX116xX116xX8xX13x44cdxX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xXaxX73xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX1axX19xX1axX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX2axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX924xX8xX1axX2b4xX86xX8xX115xX116xX7xX184xX8xX30xX1exX1axX8xX1axX2b4xX86xX8xX115xX116xX115xX116xX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xXcxX30axX8xXaxX7bxX1axX36xX8xX10xX6xX344xX8xX36xX6xX2aaxX8xX36xX20cxX86xXcfxX8xXd4fxX2xX1axX6xX8xX10xX6xX344xX8xX1axX8cxX49xX8xX1axX1exX5bxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX1xX56fxX1axX36xX8xX30xXd9xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX13xX94xX2xXd9xX1axX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX6xX3dxX8xXcxX31fxX8xX13xX303xX13xX8xX6xX77xX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX89dxX20cxX2xX8xXcxX303xX8xX13xX2xXb0xX1axX8xX1axX8cxX49xX2axX8xX1axX1exX5bxX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX303xX13xX2axX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX9xXdcxX8xX13xX6xXd9xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX13xX16a9xX8xXaxXf8xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xXaxX2aaxX1axX8xX13xX6xX2aaxX86xX8xX7xX116xX224xX8xX1axX684xXbxX8xX3xX8cxX8xXaxXacxX9xX8xX30xXdcxX8xX86xX20cxX2xX8xX1axX2aaxX1axX8xX1axX36xX6x1671xX8xX30xX1exX1axX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX998xX8xX52xX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX1axXdcxX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1ecxX366xX1axX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX2axX8xX13xX94xX7fxX20cxX9xX8xX36xX2xX23cxX8xX13xXbxX8xX3xX41axX1axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX8cxX8xX3xX3dxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX83xX10xX8xX13xX94xX5bxX1axX36xX8xX30xX22bxX5bxX8xX13xX7fxX8xX9xX6xX7cxX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xXaxX41axX1axX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX86xX8cxX8xX9xX6xX211xX8xX9xX6xXacxX8xX13xX94xX1278xX1axX36xX8xX20xX28xX49xX8xX1xX30axX1axX36xX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX33xX2aaxX1axX8xX1axX36xX7cxX8cxX2xX2axX8xX30x82fcxX8xX13xX2xXb0xX1axX8xX3xX8cxX7cxX8xX9xX24xX9xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX6xX30axX9xX8xXcxX30axX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX1axX6xX7fxX8xX9xX24xX9xX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX9xX433xX1axX36xX8xX33xX2xXd9xX1axX2axX8xXcxX28xX1axX8xX33xXbxX49xX2axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX303xX9xX2axXcfxXcfxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xXd1xX8cxX86xX8xXcxXbxX7cxX8xX30xXd9xX8xX36xX2xX433xX86xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX3xX8cxX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX3exX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX2axX8xX9xXdcxX8xX1axX2b4xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX22bxX1axX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX13xX2xX1exX1axX8xX6xX8cxX1axX6xX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX30xXd9xX8xX36xX2xXacxX10xX8xX9xX6xX7cxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX8xX13xX94xX6ccxX8xX1axX2aaxX1axX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xX7cxX24xX1axX36xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX1axX6xX87xX13xX8xXaxX8cxX8xX1axX28xX1axX36xX8xX9xX87xX10xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xXb4xXbxX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xXcfxX8xX29axX6xX2xXb0xX5bxX8xX13xX5bxX49xX1exX1axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xX366xX1axX8xX33xX347xX8xX8fxX5bxX24xX8xX13xX433xX2xX8xX30xX1exX1axX8xX115xX116xX116xX52xX1c6xX116xX116xX224xX2axX8xX9xXdcxX8xX30xX1exX1axX8xX1b7xX116xX52xX184xX116xX224xX8xX9xX24xX9xX8xX13xX5bxX49xX1exX1axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6ccxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX9xX6xX211xX8xX9xXdcxX8xX86xX31axX13xX8xX9xX24xX9xX6xX8xX2edxX6xX7cxX433xX1axX36xX8xX184xX52xX190xX86xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX6xXbxX2xX2axX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX10xX6xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX13xX94xX2xXd9xX1axX2axX8xX30xXbxX8xX1xX19xX1axX36xX2axX8xX30xX73xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX3xX8cxX8xX1axX303xX2xX8xX2edxX1exX13xX8xX3xX20cxX2xX8xX1axX6xXbxX5bxX8xX30xXd9xX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX30xX2xX8xX13xX6xX5bxX83xX1axX8xXaxXecxX2xX2axX8xX1axX6xXbxX1axX6xX2axX8xX30xXacxX1axX36xX8xX36xX2xX23cxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX33xXbxX2axX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xX6xX87xX13xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX8fxX5bxX433xX1axX8xXaxX32cxX8xX1axX6xX8cxX8xX1axX7fxX20cxX9xX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX13xX1977xX8xX9xX6xXa8xX9xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX2axX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX86xX2xX1axX6xX8xX30xXd9xX8xX8fxX5bxX433xX1axX8xXaxX32cxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX13xX7fxX2axX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX30xX2xXb0xX5bxX8xX10xX6xX303xX2xX8xX2edxX6xX5bxX8xX1xX28xX1axX8xX9xX7fxX2axX8xX36xX2xX433xX86xX8xX33xX20cxX13xX8xX1axX6xX684xX1axX36xX8xX13xX366xXbxX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX6ccxX8xX2edxX6xX5bxX8xX8fxX5bxX24xX8xX30xX9fxX1axX36xX2axX8xX1xX23cxX2xX8xX33xX20cxX13xX8xX9xX77xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX6xX30axX9xX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX94xXbxX8xX1axX36xX7cxX8cxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xX30xXd9xX8xX36xX2xX433xX86xX8xX86xX83xX13xX8xX30xX73xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1ecxX5bxX303xX2xX8xX9xX56fxX1axX36xX2axX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX2xX1exX10xX8xX13xX2a5xX9xX8xX13xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX13xX94xX5bxX49xXb0xX1axX8xX32cxX8xX13xX6xXa8xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX2axX8xX13xX5bxX28xX1axX8xX13xX6xXb4xX8xXaxX5bxX83xX13xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX8cxX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX29axX2b4xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX30xXdcxX8xX9xX22bxX1axX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX13xX2xX1exX1axX8xX6xX8cxX1axX6xX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX3xX8cxX8xX13xX6xX7fxX23cxX1axX36xX8xX20xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX13xX6xX23cxX2xX8xX36xX2xXbxX1axX8xX2edxX6xX7cxX8cxX1axX36xX8xX13xX924xX8xX7xX1b7xX8xX30xX1exX1axX8xX115xX116xX8xX1axX2b4xX86xX8xX3xX8cxX8xX10xX6xX433xX2xX8xX13xX303xX1axX8xX6xX8cxX1axX36xX8xX13xX94xX2b4xX86xX8xX1axX36xX6xX3dxX1axX8xX13xX16a9xX8xX13xX6xX3dxX8xX86xX20cxX2xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX998xX8xX52xX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX9xX6xX7cxX8xX33xX2xX1exX13xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX40xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX40xX13xXbxX33xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX62axX7cxX5bxX94xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX13xX5bxX7cxX2xX13xX94xX15xXcfxX3xX1axX0xX40xX10xX4
congthanh