Hạn chế xe cá nhân, dân đi bằng cái gì?
Một cơn bão dư luận mấy ngày qua tranh luận xôn xao, bức xúc về chủ trương hạn chế xe cá nhân. Làm gì để có thể hạn chế được phương tiện cá nhân?
abc8xe924x1058ax10970xc03dxb4a3xX0xf690xaed5x1090cx13da2xc1aaxabf5x13391xXcx13d96xcb2bxd324xe91fxX2x12905xXaxd161xXfxX4xbae5x10251xf710xX8xX9xX6xfdfcxX8xb1adxX15xX8xX9xbe9bxX8xX1axX6xf2edxX1ax13878xX8xX1xX28xX1axX8x13cf4xX2xX8xe050x13b4bxX1ax11484xX8xX9xX24xX2xX8xX36x12c96x1360cxX0x11315xX6xX7xX4xX0xX10xX8xXcxX13x105c2xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xf1bexXbxXaxX2xX36xX1ax13dccxX8x11975xc97bxXcxX13xX2x12818xX49xd8f4xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX15xXbxX1xXfxX4xde5axe4b6xX13xX8xX9xddd2xX1axX8xX33x12075x13fb5xX8xX1xc48bxX8xXaxX5bxc91exX1axX8xca9bxb1baxX49xX8xX1axX36x118acxX49xX8xff0axX5bxXbxX8xX13xe6aexXbxX1axX6xX8xXaxX5bxX83xX1axX8xX20xf41fxX1axX8xX20xXbxX7cxX2axX8xX33xda0exX9xX8xX20x11f3axX9xX8xX3xcfbbxX8xX9xX6x115f9xX8xX13xX94xX7fxX77xX1axX36xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1ax14132xX8x12492xX8cxX86xX8xX36xX3dxX8xX30x107c5xX8xX9x10fcfxX8xX13xX6xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX30xX7fx136e7xX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2x1007exX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX3exX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX33xXaxX15xX8x11ee6xX2xX1xX13xX6xXexXfxb88cxea38xX116xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1axX36xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1axX36xXexXfxX7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xXexXfxX116xXfxX8xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX4xX0xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX2xX86xX36xX8xXcxX94xX9xXexXfxX40xX40xX2xXcfxX33xXbxX7cxX6xXbxX13xX2xX1axX6xXcfxX3xX1axX40xX1axX15xX10exXcxX40xX7xf32exX116xX115xX40xX7xX116xX184xX1xX184xX116xbf6axX7xe664xX116xX116xX13xf89axX194xX18exX116xX7xXaxX116xXcfxX5axX10xX36xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX7cxaff5xX86xXbxX36xX15xXfxX8xX10exX2xX1xX13xX6xXexXfxeb7exX184xX1b7xX10xX20xXfxX8xX6xX15xX2xX36xX6xX13xXexXfxbe1exX7xX18exX10xX20xXfxX8xX40xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x13f94xXbxX10xX13xX2xX7cxX1axXfxX4xdcc0xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX86xd3c2xX2xX8xX9xX6xb354xX8xX30xX24xX10xX8xXa8xX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX18exX52xX7xX116xdaebxX8xX1axX6xX5bxX8xX9x13c78xX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxe2bdxX2xX8xX1xX28xX1axX0xX40xX10xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX40xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX40xX13xXbxX33xXaxX15xX4xX0xX40xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x11205xX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX1f5xX8xX18xX8cxX8x122c7xX73xX2xX8xX30xXb0xX8xX94xXbxX8xX86x1142exX9xX8xX13xX2xd2d0xX5bxX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX1axbbc2xX86xX8xX115xX116xX7xX184xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xXaxX2xXf8xX13xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX33xX34xX1axX36xX8xX9xX24xX9xX6xX8x119bdxX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX20xX15xX8xX3xX8cxX7cxX8xX86xX73xX13xX8xXcxf1d5xX8xX2edxX6xX5bxX8xX3xef87xX9xX2axX8xX2edxX2xXd9xX86xX8xXcxX7cxX24xX13xX8xX9xX6x11cb2xX13xX8xX9xX6xada7xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX30xX2b4xX1axX36xX8xX2edx11fa7xX8xXcxb04cxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX20xX15xX8xX6xXbxX49xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX10xX6xc051xX8xX1x136d0xX9xX6xX8xX3xX2a5x123f4xX8xX29axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX13xX6xX3dxX8xX33xXa8xX9xX8xX20xXacxX9xX8xX9xc2fdxX1axX8xX9xX24xX9xX8xX9xX6xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX36xX2xXbxX8xX1axXdcxX2xX8xX36xX3dxX3exX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX18xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX52xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX30xX7bxX8xX2edxX6xX2xX1exX1axX8xX9xX24xX9xX8xX9xX77xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX33xXbxX1axX8xX1axX36xX8cxX1axX6xX8xXaxX2xX2aaxX1axX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xXaxX7cxXbxX49xX8xX6xX7cxXbxX49xX8xXcxX5bxX303xX13xX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxX8xX1axX2b4xX86xX8xX8fxX5bxXbxX8xX1axX6xX7fxX1axX36xX8xX3x1027axX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX9xXdcxX8xXaxX73xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX3xX8cxX8xX36xX2x132fcxX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX2a5xX8xX13xX6xXd9xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xc4d1xX22bxX1axX8xX30xX28xX49xX2axX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX3xX8cxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX9xX366xX1axX8xX30xXb0xX8xX20xX5bxX87xX13xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX24xX9xX8xX2edxX6xX7cxX433xX1axX8xX13xX6xX5bxX1exX8xX10xX6xX344xX8xX1axX6xX34xX86xX8xX3xX8cxX7cxX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX1axX6xX34xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX13x11278xXbxX8xX24xX10xX8xXaxX30axX9xX8xX9xX6xX7cxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX5bxX49xX8xX3xX83xX49xX2axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX9xXdcxX8xX13xX6xX30axX9xX8xXcxX30axX8xXaxX8cxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX6xX303xX1axX36xX8xf136xX1axX8xX13x1256fxX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX3exX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX6xX7fxXbxX8xX13xX6xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474xe9dfxXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8x1222dxX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX2axX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX2edx115adxX8xX13xX6xX5bxX83xX13xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX2axX8xX11xX94xX7fxX23cxX1axX36xX8xb5cdxX18xX8xX28exX24xX9xX6xX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX52xX8xX65fxX18xX8x120d5xX5bxX303xX9xX8xX36xX2xXbxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX2axX8xX1axX6xf122xX1axX36xX8xX33xX2xXf8xX1axX8xX10xX6xX24xX10xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xX7bxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX30xX7fxXbxX8xX94xXbxX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX7xX116xX8xX1axX2b4xX86xX8xX13xX94xfd0fxX8xXaxX19xX2xX8xX30xX28xX49xX2axX8xX13xX5bxX49xX8xX1axX6xX2xX2aaxX1axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX8xX3xX3dxX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxX8xXaxX32cxX8xX1xX7cxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4x13c8exX11xX6xXa8xX8xX1axX6xX87xX13xX2axX8xX9xX24xX9xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xXaxX20cxX1axX8xX13xX94xX2aaxX1axX8xX13xX6xX1exX8xX36xX2xX20cxX2xX8xX13xX6xX30axX9xX8xX6xX2xXf8xX1axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xXb0xX5bxX8xX9xXdcxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX30xXbxX8xX1xX19xX1axX36xX2axX8xX2edxX1exX13xX8xX1axX303xX2xX8xX13xX303xX13xXcfxX8x12dcfxX7cxX8xX3xX83xX49xX8xX2edxX6xX2xX8xX33xX4daxX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX2axX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX1xe05axX8xX1xX8cxX1axX36xX8xX13xX2xX1exX10xX8xX9xX83xX1axX8xX9xX24xX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX2edxX6xX24xX9xX8xX1axX6xX7fxX8xX20xX15xX8xX33xX5bxX32cxX13xX2axX8xX13xX8cxX5bxX8xX30xX2xXf8xX1axX2axX8xX86xX15xX13xX94xX7cxX34dxX8xX30xXd9xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX86xX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX433xX1axX6xX8xX6xX7fxX6ccxX1axX36xX8xX1axX6xX2xXb0xX5bxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX6xXbxX2xX2axX8xX1xX7cxX8xX30xX31axX9xX8xX13xX6xX56fxX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX24xX8xX3xX8cxX8xXcxX30axX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX6ccxX8xc5e5xX29axX8xX9xX6xXb4xX8xX49xX1exX5bxX8xX1xX30axXbxX8xX3xX8cxX7cxX8xX20xX15xX8xX36xX573xX1axX8xX86xX24xX49xX2axX8xX3xX2b4xX1axX8xX6xXdcxXbxX8xX20xX15xX8xX36xX573xX1axX8xX86xX24xX49xX8xX30xX7bxX8xX2b4xX1axX8xXcxX28xX5bxX8xX3xX8cxX7cxX8xX13xX6xXdcxX2xX8xX8fxX5bxX15xX1axX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axXcfxX8xX7b4xX7cxX8xX3xX83xX49xX2axX8xX94xX87xX13xX8xX2edxX6xXdcxX8xX13xX6xX5bxX49xX1exX13xX8xX10xX6xX2a5xX9xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX6xXacxX1axX36xX8xX13xed7bxX8xX33xX4daxX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xXd9xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX2axX8xX1axX6xX87xX13xX8xXaxX8cxX8xX2edxX6xX2xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX6ccxX8xX89dxX29axX8xX9xX366xX1axX8xX94xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxX8xX2edxbd37xX86xf78dxX8xX52xX8xX9fxX1axX36xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX10xX6xX28xX1axX8xX13xX344xX9xX6xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX52xX8xX9xX6xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX36xX2xXbxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX2axX8xX9xX22bxX1axX8xX9xX433xX2xX8xX13xX6xX2xXf8xX1axX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX8xX3xX8cxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX94x10121xX2xX8xX6xX7bxX49xX8xX13xX344xX1axX6xX8xX13xX20cxX2xX8xX9xX6xX5bxX49xXf8xX1axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX1f5xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX86xX20cxX2xX8xX9xX6xX211xX8xX30xX24xX10xX8xXa8xX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX18exX52xX7xX116xX224xX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX2axX8xX1axX1exX5bxX8xX9xX87xX86xX8xX9xX433xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX83xX1axX8xX13xX6xX3dxX8xXcxX303xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX366xX1axX8xXaxX19xX2xX8xX30xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX36xX3dxX3exX998xX8xX52xX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX30xX31axX13xX8xX94xXbxX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX62axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX6xX2xXf8xX1axX8xX1axXbxX49xX8xX8fxX5bxX24xX8xXaxX19xX9xX8xX6xX83xX5bxXcfxX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX3xX8cxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX9xXdcxX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX573xX13xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX2axX8xX9xX6xX211xX8xX9xXdcxX8xX20xX15xX8xX33xX5bxX32cxX13xX8xX86xX8cxX8xXcxX303xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xXaxX19xX2xX8xX344xX13xX8xX3xX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX6xX5bxX49xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX9xX6xXa8xX9xX8xX1axX2b4xX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX2axX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX86xX20cxX2xX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX7xX2axX8xX115xX8xXaxX22bxX1axX8xX30xX7bxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX86xX5bxX303xX1axX8xX30xX2xX8xX1axX684xXbxX8xX3xX3dxX8xX20xX15xX8xX8fxX5bxX24xX8xX9xX6xX83xX86xX2axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xXacxX1axX36xX8xX36xX2xX23cxX2axX8xX13xX6xX24xX2xX8xX30xX73xX8xX10xX6xX2a5xX9xX8xX3xX2a5xX8xXaxX19xX2xX8xX13xX6xX2xX1exX5bxX8xXaxX347xX9xX6xX8xXcxX30axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX8xX52xX8xX10xX6xXdcxX8xX13xX94xX7fxX6ccxX1axX36xX8xX2edxX6xX7cxXbxX8xX89dxX83xX1axX8xX13xX433xX2xX8xX52xX8xed83xX2xX1axX6xX8xX13xX1exX8xdb8axX65fxX18xX8xX474xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2x10078xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX9xX87xX86xX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX2edxX6xX2xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX3dxX86xX8xX94xXbxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX86xX28xX5bxX8xX13xX6xX5bxX41axX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX1ecxXdcxX8xX9xX87xX86xX8xX9xf2f3xX1axX36xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX3xX3dxX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xX9xXb4xXbxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX1axX6xX5bxX8xX9xX22bxX5bxX8xX13xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxX2axX8xX9xXdcxX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xX2xX8xX10xX6xX344xX8xX1xX347xX9xX6xX8xX3xX2a5xX8xX6xXbxX49xX8xX1axX36xX6xX2xX2aaxX86xX8xX1axX36xX31axX13xX8xX6xX77xX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX2edxX6xX28xX5bxX8xX13xX6xXb4xX8xX13xX2a5xX9xX8xX13xX6xX3dxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX3xX41axX1axX8xX33xX5bxX73xX9xX8xX10xX6xX433xX2xX8xX30xX2xX8xX33xX34xX1axX36xX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX3xX3dxX8xX3xX41axX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX9xXdcxX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX998xX8xX52xX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX8xX1axX6xX83xX1axX8xX30xX347xX1axX6xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX62axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX1axXdcxX2xX58xX8xX731xX11xX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xX2xX8xX10xX6xX344xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xX8xXaxX8cxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xXaxX8cxX86xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX10xX6xX56fxX8xX6xXecxX10xX8xX3xX20cxX2xX8xXaxX366xX1axX36xX8xX1xX28xX1axXcfxX8xX89dxX2xXf8xX9xX8xX30xX24xX1axX6xX8xX3xX8cxX7cxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX2edxX6xXdcxX8xX2edxX6xX2b4xX1axX8xX30xXd9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xXaxX8cxX86xX8xX13xX6xX2xX1exX5bxX8xX1axX6xX28xX1axX8xX30xX19xX7cxX998xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX22bxX1axX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xXaxX19xX2xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX11xX6xX24xX2xX2axX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX2xX2aaxX1axX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX86xX83xX13xX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX30xX1exX1axX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX8xXd4fxX6xX2xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1axX6xX83xX10xX8xX9xX7fxX8xX3xX8cxX7cxX8xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xXaxX20cxX1axX8xX1axX36xX8cxX49xX8xX9xX8cxX1axX36xX8xX30xX9fxX1axX36xX8xX1axX6xX7fxX1axX36xX8xX33xX433xX1axX8xX13xX6xX28xX1axX8xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xX1axX8cxX49xX8xXaxX19xX2xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xXb4xX8xX2edxX6xX433xX8xX1axX2b4xX1axX36xX8xX9xX6xXa8xXbxX8xX13xX6xX3dxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX8cxX8xX13xX87xX13xX8xX49xX1exX5bxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX89dxX20cxX2xX8xXcxX303xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1xX28xX1axX8xX9xX7fxX8xX3xX8cxX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX1axX6xX7fxX8xX13xX6xX1exX8xX1axX8cxX49xX8xX13xX6xX3dxX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xXaxX8cxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xXd9xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX2axX8xX33xX6ccxX2xX8xX3xX3dxX8xX9xXdcxX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX1axX8cxX7cxX8xX13xX6xX3dxX8xX94xXa63xX2xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX13xX573xX9xX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6xX1exX13xXcfxX8xX89dxX83xX49xX8xX1axX2aaxX1axX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX13xX9fxX2xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX13xX94xefeaxX1axX36xX8xX1axX6xX87xX13xX8xX3xX41axX1axX8xXaxX8cxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX29axX2aaxX1axX8xX20xX28xX49xX8xX1xX30axX1axX36xX8xX1axX6xX684xX1axX36xX8xX2edxX6xX5bxX8xX9xX6xX5bxX1axX36xX8xX9xX7fxX8xX1axX36xX7cxX19xX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX2edx13c4bxX86xX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX13xX94xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6xX1278xX9xX2axX8xX33xXf8xX1axX6xX8xX3xX2xXf8xX1axX8xX3xX8cxX8xX9xX24xX9xX8xX1xX347xX9xX6xX8xX3xX2a5xX8xX2edxX6xX24xX9xX8xX13xX6xX3dxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX86xX20cxX2xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xXaxXbxX7cxX8xX3xX8cxX7cxX8xX1axX73xX2xX8xX9fxX2axX8xX13xX30axX8xX30xX73xX1axX36xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX1xX28xX1axX8xXcxX31fxX8xX1xX7bxX1axX8xX94xXbxXcfxX8xX1ecxXdcxX8xX13xX6xXd9xX8xX9xX87xX86xX8xX20xX28xX49xX8xX9xX24xX9xX8xX2edxX6xX5bxX8xX9xX2b4xX1axX8xX6xX73xX2axX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX6ccxX8xX13xX94xX5bxX1axX36xX8xX13xX28xX86xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX998xX8xX52xX8xX9fxX1axX36xX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX18xXa63xX1axX36xX8xX13xX6xX24xX2xX8xX30xXb0xX8xX20xX5bxX87xX13xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX94xX34xX1axX36xX8xX1axX1exX5bxX8xX3xX41axX1axX8xX9xXa8xX8xX30xXd9xX8xX20xX433xX49xX8xX94xXbxX8xX13xX3dxX1axX6xX8xX13xX94xX19xX1axX36xX8xX1axX6xX8cxX8xX86xX24xX49xX2axX8xX20xX344xX8xX1axX36xX6xX2xXf8xX10xX8xX1xX2xX8xX1xX23cxX2xX8xX30xX1exX1axX8xX30xX28xX5bxX2axX8xX9xX6xX5bxX1axX36xX8xX9xX7fxX8xX86xX1278xX9xX8xXaxX2aaxX1axX8xX13xX6xXbxX49xX8xX13xX6xX1exX8xX30xX1exX1axX8xX30xXdcxX8xX13xX6xX3dxX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX8xX9xX5bxX303xX2xX8xX9xX56fxX1axX36xX8xX9xXe19xX1axX36xX8xX9xX6xX211xX8xX731xX36xX28xX49xX8xX2edxX6xXdcxX998xX8xX9xX6xX7cxX8xX1xX28xX1axX8xX9xX6xXa8xX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX19xX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX6xX2xXf8xX5bxX8xX8fxX5bxX433xX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX9xX6xX303xX1axX36xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX33xXaxX15xX8xX10exX2xX1xX13xX6xXexXfxX194xX184xX224xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1axX36xXexXfxX116xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1axX36xXexXfxX1b7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xXexXfxef69xX15xX9xX5fxX115xX5fxX15xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xXexXfxX7xXfxX8xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX28exc48cxfaf3xX7b4x12654xX1585xX52xX1ecxX1584xXd1xXd1x100acxX1f5xX62axX1587xX58xX8xXcxX15xX10xXbxX94xXbxX13xX15xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xX1xXbxX94xX2edxXexXfxX1559xb525xX1b7xX184xXbxX15xX7xXfxX8xX33xX7cxX94xX1xX15xX94xX9xX7cxXaxX7cxX94xXaxX2xX36xX6xX13xXexXfxX1559xX15b0xX190xX194xX115xX1xX194xXfxX4xX0xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX13xX94xX4xX0xX13xX1xX8xX3xXbxXaxX2xX36xX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX94xXfxX8xX33xX36xX9xX7cxXaxX7cxX94xXexXfxX1559xX9xX5fxX15xX184xX5fxX194xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX1ecxX6xX344xX1axX6xX8xXcxX24xX9xX6xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX6xXecxX10xX8xXaxX32cxX3exX8xX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX2axX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX9xX6xX2xX8xX30xX1exX1axX8xX6xX77xX1axX8xX115xXcfxX7xX116xX116xX8xX13xb6f7xX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xXaxX73xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX1axX19xX1axX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX2axX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX924xX8xX1axX2b4xX86xX8xX115xX116xX7xX184xX8xX30xX1exX1axX8xX1axX2b4xX86xX8xX115xX116xX115xX116xX8xXaxX8cxX8xX86xX73xX13xX8xXcxX30axX8xXaxX7bxX1axX36xX8xX10xX6xX344xX8xX36xX6xX2aaxX8xX36xX20cxX86xXcfxX8xXd4fxX2xX1axX6xX8xX10xX6xX344xX8xX1axX8cxX49xX8xX1axX1exX5bxX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX1xX56fxX1axX36xX8xX30xXd9xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX13xX94xX2xXd9xX1axX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX6xX3dxX8xXcxX31fxX8xX13xX303xX13xX8xX6xX77xX1axXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX89dxX20cxX2xX8xXcxX303xX8xX13xX2xXb0xX1axX8xX1axX8cxX49xX2axX8xX1axX1exX5bxX8xX8fxX5bxX49xX8xX6xX7cxX19xX9xX6xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX13xX303xX13xX2axX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xX9xXdcxX8xX13xX6xXd9xX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX13xX16a9xX8xXaxXf8xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xXaxX2aaxX1axX8xX13xX6xX2aaxX86xX8xX7xX116xX224xX8xX1axX684xXbxX8xX3xX8cxX8xXaxXacxX9xX8xX30xXdcxX8xX86xX20cxX2xX8xX1axX2aaxX1axX8xX1axX36xX6xfde1xX8xX30xX1exX1axX8xX3xX2xXf8xX9xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX20xX15xX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX998xX8xX52xX8xX1f5xX474xX62axXcfxX11xX62axX8xX1f5xX6xX19xX86xX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX72xXbxX2xX8xX1axXdcxX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1ecxX366xX1axX8xX13xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX2axX8xX13xX94xX7fxX20cxX9xX8xX36xX2xX23cxX8xX13xXbxX8xX3xX41axX1axX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xXaxX8cxX8xX3xX3dxX8xX2edxX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX83xX10xX8xX13xX94xX5bxX1axX36xX8xX30xX22bxX5bxX8xX13xX7fxX8xX9xX6xX7cxX8xX11xX1f5xXcfxX8xX18xX8cxX8xX29axX73xX2xX8xXaxX41axX1axX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX86xX8cxX8xX9xX6xX211xX8xX9xX6xXacxX8xX13xX94xX1278xX1axX36xX8xX20xX28xX49xX8xX1xX30axX1axX36xX8xX9xX77xX8xXcxX6ccxX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX33xX2aaxX1axX8xX1axX36xX7cxX8cxX2xX2axX8xX30xbc42xX8xX13xX2xXb0xX1axX8xX3xX8cxX7cxX8xX9xX24xX9xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX13xX94xX3dxX1axX6xX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX6xX30axX9xX8xXcxX30axX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX1axX6xX7fxX8xX9xX24xX9xX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX9xX433xX1axX36xX8xX33xX2xXd9xX1axX2axX8xXcxX28xX1axX8xX33xXbxX49xX2axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX303xX9xX2axXcfxXcfxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX0xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xXd1xX8cxX86xX8xXcxXbxX7cxX8xX30xXd9xX8xX36xX2xX433xX86xX8xX56fxX1axX8xX13xX573xX9xX8xX3xX8cxX8xX6xX19xX1axX8xX9xX6xX1exX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX24xX8xX1axX6xX28xX1axX3exX0xX40xXcxX13xX94xX7cxX1axX36xX4xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX2axX8xX9xXdcxX8xX1axX2b4xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX9xX22bxX1axX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX13xX2xX1exX1axX8xX6xX8cxX1axX6xX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX30xXd9xX8xX36xX2xXacxX10xX8xX9xX6xX7cxX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX30xX9fxX8xX13xX6xX347xX8xX13xX94xX6ccxX8xX1axX2aaxX1axX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xX7cxX24xX1axX36xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX1axX6xX87xX13xX8xXaxX8cxX8xX1axX28xX1axX36xX8xX9xX87xX10xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX6xX19xX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xXb4xXbxX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xXcfxX8xX29axX6xX2xXb0xX5bxX8xX13xX5bxX49xX1exX1axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xX366xX1axX8xX33xX347xX8xX8fxX5bxX24xX8xX13xX433xX2xX8xX30xX1exX1axX8xX115xX116xX116xX52xX1c6xX116xX116xX224xX2axX8xX9xXdcxX8xX30xX1exX1axX8xX1b7xX116xX52xX184xX116xX224xX8xX9xX24xX9xX8xX13xX5bxX49xX1exX1axX8xX30xX7fxX23cxX1axX36xX8xX6ccxX8xX11xX1f5xXcfxX18xX1ecxX72xX8xX9xX6xX211xX8xX9xXdcxX8xX86xX31axX13xX8xX9xX24xX9xX6xX8xX2edxX6xX7cxX433xX1axX36xX8xX184xX52xX190xX86xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX6xXbxX2xX2axX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xX8xX10xX6xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX13xX8xX13xX94xX2xXd9xX1axX2axX8xX30xXbxX8xX1xX19xX1axX36xX2axX8xX30xX73xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX3xX8cxX8xX1axX303xX2xX8xX2edxX1exX13xX8xX3xX20cxX2xX8xX1axX6xXbxX5bxX8xX30xXd9xX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX8xX30xX2xX8xX13xX6xX5bxX83xX1axX8xXaxXecxX2xX2axX8xX1axX6xXbxX1axX6xX2axX8xX30xXacxX1axX36xX8xX36xX2xX23cxXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX33xXbxX2axX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xX9xX6xX87xX13xX8xXaxX7fxXecxX1axX36xX8xX8fxX5bxX433xX1axX8xXaxX32cxX8xX1axX6xX8cxX8xX1axX7fxX20cxX9xX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX13xX1977xX8xX9xX6xXa8xX9xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xX2axX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX86xX2xX1axX6xX8xX30xXd9xX8xX8fxX5bxX433xX1axX8xXaxX32cxX8xX6xXf8xX8xX13xX6xX303xX1axX36xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX83xX1axX8xX13xX433xX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX11xX6xXa8xX8xX13xX7fxX2axX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xX3xX87xX1axX8xX30xXb0xX8xX30xX2xXb0xX5bxX8xX10xX6xX303xX2xX8xX2edxX6xX5bxX8xX1xX28xX1axX8xX9xX7fxX2axX8xX36xX2xX433xX86xX8xX33xX20cxX13xX8xX1axX6xX684xX1axX36xX8xX13xX366xXbxX8xX1axX6xX8cxX8xX9xXbxX7cxX8xX13xX22bxX1axX36xX8xX6ccxX8xX2edxX6xX5bxX8xX8fxX5bxX24xX8xX30xX9fxX1axX36xX2axX8xX1xX23cxX2xX8xX33xX20cxX13xX8xX9xX77xX8xX8fxX5bxXbxX1axX8xX9xX6xX7fxXbxX8xX13xX6xX30axX9xX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX6xX2xX1exX13xX8xX94xXbxX8xX1axX36xX7cxX8cxX2xX8xX13xX6xX8cxX1axX6xX8xX10xX6xX303xX8xX30xXd9xX8xX36xX2xX433xX86xX8xX86xX83xX13xX8xX30xX73xX8xX30xX2xX8xXaxX19xX2xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX1ecxX5bxX303xX2xX8xX9xX56fxX1axX36xX2axX8xX9xX22bxX1axX8xX13xX2xX1exX10xX8xX13xX2a5xX9xX8xX13xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX13xX94xX5bxX49xXb0xX1axX8xX32cxX8xX13xX6xXa8xX9xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX9xX6xX7cxX8xX1axX36xX7fxX23cxX2xX8xX1xX28xX1axX2axX8xX13xX5bxX28xX1axX8xX13xX6xXb4xX8xXaxX5bxX83xX13xX8xX36xX2xXbxX7cxX8xX13xX6xX9fxX1axX36xX8xX3xX8cxX8xX13xX2b4xX1axX36xX8xX9xX7fxX23cxX1axX36xX8xXcxX32fxX8xX1xX2a5xX1axX36xX8xX10xX6xX7fxX77xX1axX36xX8xX13xX2xXf8xX1axX8xX9xX9fxX1axX36xX8xX9xX73xX1axX36xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX49xXaxX15xXexXfxX13xX15xX20xX13xX52xXbxXaxX2xX36xX1axX58xX8xX5axX5bxXcxX13xX2xX5fxX49xX61xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28exX7cxX1xX49xXfxX4xX731xX29axX2b4xX86xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX10xX6xX24xX10xX8xX30xXdcxX8xX9xX22bxX1axX8xX30xX7fxXecxX9xX8xX13xX2xX1exX1axX8xX6xX8cxX1axX6xX8xX30xXa63xX1axX36xX8xX33xX73xX8xX3xX8cxX8xX13xX6xX7fxX23cxX1axX36xX8xX20xX5bxX49xX2aaxX1axX8xX13xX94xX7cxX1axX36xX8xX13xX6xX23cxX2xX8xX36xX2xXbxX1axX8xX2edxX6xX7cxX8cxX1axX36xX8xX13xX924xX8xX7xX1b7xX8xX30xX1exX1axX8xX115xX116xX8xX1axX2b4xX86xX8xX3xX8cxX8xX10xX6xX433xX2xX8xX13xX303xX1axX8xX6xX8cxX1axX36xX8xX13xX94xX2b4xX86xX8xX1axX36xX6xX3dxX1axX8xX13xX16a9xX8xX13xX6xX3dxX8xX86xX20cxX2xX8xX36xX2xX433xX2xX8xX8fxX5bxX49xX1exX13xX8xX30xX7fxXecxX9xX998xX8xX52xX8xX11xX62axX8xX29axX36xX5bxX49xX7d9xX1axX8xX634xX5bxX28xX1axX8xX11xX6xXb4xX49xX8xX9xX6xX7cxX8xX33xX2xX1exX13xXcfxX0xX40xX10xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX94xX4xX0xX40xX13xX33xX7cxX1xX49xX4xX0xX40xX13xXbxX33xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX62axX7cxX5bxX94xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX7cxX8xX13xX5bxX7cxX2xX13xX94xX15xXcfxX3xX1axX0xX40xX10xX4
congthanh