Hà Tĩnh công nhận 11 di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số: 3005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011, công nhận 11 di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh thuộc 5 huyện, thị, thành phố bao gồm: Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà.
dcc6x12812xff7cx13d08x16835xf58bxe21bx1378bx1648fxX7xeda8xeabdx1324dxf666x161a1x1277dxX5x16a08xXax1112fx16b11x10cb0xX3xXcxf7fex16963xX1xX3xX4x16217xX18x14f17xX3xX18xX1x140abxX18xX3xX2xX2xX3x1172cxXdxX3xXex10479xX4xX1xX3x115f9x15128xX4xX1xX3xX7x11054xX3x12ea3xe4e9xX18xX3xX1x146e6xX6xX3xX4x1090cxXbxX3xXex1301bxX18xX1x13457xX0x1565exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX28xXaxX12x16948x16180x1150dxdec0xX3xXexX45xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x1487dx126c4xX3x15292x11727xX3xe253xf53fxf031x1491cxXexX3xX71xX31xX18xX1xX3xX7x106f3x13b65xX3xfa6fxe8b0xX87x10ccexX4axX77x16975xffe4xX5fxX60xX61xX62xX3xX18xX1exX14xX79xX3xX2x13835xX3xXexX1x14339xX18xX1exX3x1332dxX3xX18xX39x10a68xX3x1566dxX87xX2xX2x15b86xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX22xX18xX3xX2xX2xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX7xX36xX3xX38xX39xX18xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX41xXbxX3xXexX45xX18xX1xX3xXexX1xX78x11317xX4xX3xX89xX3xX1xX78xX79x1685dxX18xXabxX3xXexX1xX31xXabxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX83xX3xffe2xX6x12b03xX3xX1ex14d20xXa5xX84xX3xX8cx150bcxX4xX3xXcxX1x15b45xXabxX3xX61xX1exX1xXdxX3xe8e5xX78x14f79xX18xXabxX3xX13x14ae7x1140axX18xX1exX3x14a0fxX1xfb18xXabxX3xX30xXdexX4xX3xX13xX14xXabxX3xXcxX1x16ccdxX4xX1xX3xX13xX14xX48xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXfbxX28xX79xXaxX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX71xX3dxXabxX3xXf9xX83xX18xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX4x1170exX6xX3xX1xX78xX79xXe6xX18xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX71xX117x109d1xX4xX3x14975xX7axXbxX3xX1xX12bxX18xX1exX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX36xX3x115d1xX39xX18xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX41xXbxX3xXexX45xX18xX1xX3xXex13c42xXfbxX18xX1exX3xX28xX31xXbxX3xX18xX14xX79xX3xXf9xX6xXfbxX3xX1exXfexXa5xX84xX3xX62xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX71xe776xX18xX3xX61xX117x15d9axX4xX3xX30xX12bxXexX3x13c71xX174xX72xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX60xX14xX18xffcfxXabxX3xX61xX1xX14xX3xXexX1xf8baxX3xX1xX108xX3xX61xX1exX78xX79x15e00xX18xX3xX13xX78xX79xX3xX1caxX174xX72xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX110xX78xX112xX18xX1d7xXabxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX1xX108xX3xX61xX1exX78xX79xX1e9xX18xX3xXcxX19fxX2cxX3xX1caxX174xX72xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX30xXfbxX18xX1exX1d7xXabxX3xX18dxX14xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX1xX108xX3xXcxX19fxe137xX18xX3xX62xX6xX18xX1xX3xXexX1xX78xXdexX4xX3xXexX1xX31xX3xXexX19fxX41xX18xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX13xX14xXabxX3xX13xX78xX79xXe6xX18xX3xXcxX1xX12bxX4xX1xX3xX13xX14xX48xX3xX13xX78xX79xXe6xX18xX3xX30xXdexX4xX3xX13xX14xX3xX4xX3dxX3xX86xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX84xX3x15cdfxXdxX7axX78xX3xX60x120e7xX18xX3x14bfcxX292xX18xX1xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX13xXfbxX14xX18xX1exX3xX1caxX174xX72xX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xX30xXdexX4xX1d7xXabxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX1xX108xX3xX13xXfexX3xX1caxX174xX72xX3xX13xXfexX18xX1exX3xX30xXdexX4xX1d7xXabxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX61xX1exX78xX79xX1e9xX18xX3xX8cxe7fbxX18xX1xX3xX295xX9dxX4xX1xXabxX3xX61xX1exX78xX79xX1e9xX18xX3xX8cxX2e3xX18xX1xX3xX8cxXfexX18xX3xX1caxX174xX72xX3xX13xXdexX3xX8cxXdexX1d7xX48xX3xX13xX78xX79xXe6xX18xX3xX61xX1exX1xXdxX3xX110xX78xX112xX18xX3xX4xX3dxX3xXa7xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX84xX3xX8cxX1bexX18xX3xXcxX1xX117xX171xX18xX1exXabxX3xX174xX72xX3xX110xX78xX112xX18xX3x1496fxXdxX6xX18xX1exX3xX18dxX14xX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX13xXfbxX14xX18xX1exX3xX110xX78xX112xX18xXabxX3xX174xX72xX3xX295xff8bxX3xX8cxX12bxXa5xX48xX3xX13xX78xX79xXe6xX18xX3xX13xX117xX118xX18xX1exX3xX11cxX1xX11exX3xX4xX3dxX3xX2xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX5xX14xX3xX71xX1bexX18xX3xX61xX1xX12bxX3xe31dxX118xX18xXabxX3xX174xX72xX3xX13xX117xX118xX18xX1exX3xX110xX78xX112xX18xX48xX3xX13xX78xX79xXe6xX18xX3xX8cxX103xX4xX3xXcxX1xX108xX3xXf9xX6xXfbxX3xX1exXfexXa5xX3xX2xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX71xX3dxX3xX5xX14xX3xXa5xXdexXabxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX1e0xX3xX8cxXfbxX14xX18xX3xX62x1220cxX18xXabxX3xX8cxXfbxX14xX18xX3xX62xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX292xXfbxX3xXexX1xX78xXdexX4xX3xX174xX72xX3xX8cxX103xX4xX3xX8cxXfexX18xX1exX48xX48xX48xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXfbxX28xX79xXaxX12xX61xX1xX117xX3xX18dxX22xX79xXabxX3xX18xX39xXa5xX3xXa7xX87xX2xX2xXabxX3xXexX2cxX18xX1xX3xX71xX7axX18xX3xXexX1xX1e0xXdxX3xX71xXdx123dbxXa5xX3xX1xXdxXe6xX18xX3xX18xX6xX79xXabxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX71xX72xX3xX4xX3dxX3xXexX1xX11exXa5xX3xX86xX86xX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX71xX117xX171xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX22xX18xX3xX174xX7axXbxX3xX1xX12bxX18xX1exX3xX28xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX36xX3xX18dxX39xX18xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX41xXbxX3xXexX45xX18xX1xX48xX3xX8cxX112xX79xX3xX5xX14xX3xX18xX1xecfdxX18xX1exX3xXaxX71xX31xX6xX3xX4xX1xX45xX3xX71x14534xXaxX3xX4xX15dxX6xX3xXexX45xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX19fxXfbxX18xX1exX3xX18dxXdxXe6xX4xX3xXexX78xX79xX11exX18xX3xXexX19fxX78xX79xX1bexX18xX3xX18dxX1bexX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX36xX3xX18dxX39xX18xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX15dxX6xX3xXexX45xX18xX1xX3xX18xX1xX14xXabxX3xX71xXfexX18xX1exX3xXexX1xX1e0xXdxX3xX4x16dfcxX18xX1exX3xX5xX14xX3xX18xX118xXdxX3xXexX1xX6xXa5xX3xfa06xX78xX6xX18xX3xX5xX75xX3xXexX117x1035exX18xX1exX3xX4xX1xXfbxX3xX28xX78xX3xX74xX1xX9dxX4xX1xX3xXexX1xX22xXbxX3xXbxX1xX117xX118xX18xX1exX3xXa5xX78xX83xX18xX3xXexX2e3xXa5xX3xX1xXdxX436xX78xX3xX18dxX1bexX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX36xX3xX1xX14xXfbxX3xX1xdf21xX18xX1exX3xX4xX15dxX6xX3xX18dxX55fxX18xX1exX3xX71xX41xXexX3xX18dxX14xX3xX4xXfbxX18xX3xX18xX1exX117xX1e0xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX48xX48xX48xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10fb1xX78xXexX1xXfbxX19fxXaxX12xX30xX11exX3xX60xX9dxX3xX13xX12bxX18xX1xX3xX0xX10xXa5xX12xX1caxX60xX292xXfbxX3xXexX14xX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1d7xX0xX4axX10xXa5xX12xX0xX4axXbxX12
Lê Bá Hạnh (Bảo tàng Hà Tĩnh)