Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil tuyên Tổng thống Temer trắng án
Tổng thống Brazil được tuyên vô tội sau phiên bỏ phiếu xem xét cáo buộc ông đã lạm dụng quyền hành chính trị và kinh tế, vi phạm luật tranh cử.
ebffx1771fx1733dxf833x1408dx11644x13c66x191b4x1152dxX7x17b5bx152c0x15188x16033x17df1x11169xX5x19ba7xXax19a3bxXcx187c5xX6xX3x14365x1a462xX3x16053x14051x16284xX3xX4x184c7xX3xXcx11549xXdxX3xX4xX6x1a57dxX3xX1ax1a0a9xX6xf650xXdxX5xX3xXexX1cx17a55x1048axX18xX3xXcx15eeaxX18x1b00axX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xXcxX10x1058bxX10xX2axX3xXexX2ax14517xX18xX39xX3xX17xX18xX0x105a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12daexX10xX6x15c33xXaxX12xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX1axX2axX6xX2cxXdxX5xX3x11abcx19a6ax12b9dxX4xX3xXexX1cxX32xX33xX18xX3x183bex183e7xX3xXex155e0xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xXbxX1xXdxX33xX18xX3x15eaex1495bxX3xXbxX1xXdx1a8ebxX1cxX3xf2a7xX10xX43xX3xX9cxf450xXexX3xX4xX17xX27xX3xX93xX1cxX86xX4xX3xX83xX18xX39xX3xX77x178ffxX3xX5x15aeexX43xX3xX62xf2cfxX18xX39xX3x110d4xX1cxX32x19d05xX18xX3xX1x14fcbxX18xX1xX3xX4xX1x191f7xX18xX1xX3xXexX2ax14b09xX3xX82xXc4xX3x16c55xXdxX18xX1xX3xXexX99x18614xX3xX82xXdxX3xXbxX1xXb5xX43xX3xX5xX1cxf368xXexX3xXexX2axX6xX18xX1xX3xX4xX1fx1af48xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX62xX32xXaxX12xXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXcxX22xXdxX3xX4xX6xX27xX3xX1axX2axX6xX2cxXdxX5xX3xX1xX83xX43xX3xXbdxX1cxX6xX3xeca2x17ca9xX50xf24fx14e1bxX3xX2axX6xX3xXbxX1xX17xX18xX3xXbdxX1cxX32xX99xXexX3xX82xXc0xX3xX82xXdx1117cxX4xX3xX5xXdxX147xX1cxX3xX4x12f67xX3xX39xXdx16d5dxX3xX18xX39xX1cxX32xX33xX18xX3xXd5xX99xXexX3xXbdxX1cx16731xX3xX4xX1cxX86xX4xX3xX93xX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX18x198d8xX43xX3x166f5x175caxX2x1277cxX3xX1xX6xX32xX3xXd5xX1xX83xX18xX39xX3xX7xX6xX1cxX3xXd5xX1xXdxX3xX4xX150xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX17xX27xX3xX93xX1cxX86xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX18xX1x11074xX18xX39xX3xX82xXc4xX3xX1xX22xXdxX3xX5xX86xX3xX18xX39xX1xXdxX33xX43xX3xXexX2ax12100xX18xX39xX3xXexXb5xXdxX3xXbdxX1cxX22xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX5x18603xX18xX3xX18xX1x1b9d4xXexX3xXd5xX1xX1cxX3xX82xf386xX4xX3xed8ax1b17axX3x18efbxX6xXexXdxX18xX3xX18xXc4xX32xXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX43xX6xX2axX39xXdxX18x19cc2xX3xX180xXbxX9cxX3xX6xX1cxXexX27x18986xXaxX12xX0xXexX93xX27xX62xX32xX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX43xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX43xX7x1b8c5xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX27xX6xX3xX6xX18xX3xX93xX6xX1cxX3xX4xX1cxX3xXexX27xXdxX3xX4xX6xX27xX3xX93xX2axX6xX2cxXdxX5xX3xXexX1cxX32xX10xX18xX3xXexX27xX18xX39xX3xXexX1xX27xX18xX39xX3xXexX10xX43xX10xX2axX3xXexX2axX6xX18xX39xX3xX6xX18xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20cxX50xX50xXdxXf3xX93xX6xX27xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX82xX18xX50xX18xX10x116d2xX7xX50xX2x18b3cxX180x19e39xX50xX2a3xX2a3xX62xX131xX2x15932xXexX2a3xX2a5xX2a5xX12fxX5xX181xXf3x11adbxXbxX39xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134b5xX6xXbxXexXdxX27xX18xXaxX12xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX1axX2axX6xX2cxXdxX5xX3xX1e7xXdxX4xX1xX10xX5xX3xXcxX10xX43xX10xX2axXf3xX3xX12ex13480xX18xX1xX20cxX3x11c47xf43dxX132xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX2axX12xX0xX50xXexX93xX27xX62xX32xX12xX0xX50xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX62xX32xXaxX12xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX1axX2axX6xX2cxXdxX5xX3xX1e7xXdxX4xX1xX10xX5xX3xXcxX10xX43xX10xX2axX3xX77xXb2xX3xX77xX78xX79xX4xX3xXexX1cxX32xX33xX18xX3xX93xX22xX3xX5xXc4xX3xX82xX83xX3xXexX86xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xXbxX1xXdxX33xX18xX3xX93xX94xX3xXbxX1xXdxX99xX1cxX3xX9cxX10xX43xX3xX9cxXa1xXexX3xX4xX17xX27xX3xX93xX1cxX86xX4xX3xX83xX18xX39xX3xX18xXc4xX32xX3xX77xXb2xX3xX5xXb5xX43xX3xX62xXb9xX18xX39xX3xXbdxX1cxX32xXc0xX18xX3xX1xXc4xX18xX1xX3xX4xX1xXcaxX18xX1xX3xXexX2axXd0xX3xX82xXc4xX3xXd5xXdxX18xX1xX3xXexX99xXdcxX3xX82xXdxX3xXbxX1xXb5xX43xX3xX5xX1cxXe8xXexX3xXexX2axX6xX18xX1xX3xX4xX1fxXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX62xX32xXaxX12x13ee2xX99xXexX3xXbdxX1cxX163xX3xX93xX94xX3xXbxX1xXdxX99xX1cxX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX1dcxX32xXdcxX3xX4xX150xX3xX183xX3xXbxX1xXdxX99xX1cxX3xXbxX1x174b1xX3xXbdxX1cxX32xX99xXexX3xX4xX17xX27xX3xX93xX1cxX86xX4xX3xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX77xXb2xX3xX18xX1xXe8xX18xX3xXexXdxXc0xX18xX3xXexXc4xXdxX3xXexX2axX79xX3xX93xX1dcxXexX3xX1xX79xXbxX3xXbxX1xX17xXbxX3xXexX2axX27xX18xX39xX3xX4xX1xXdxX99xX18xX3xX62xXd0xX4xX1xX3xXexX2axX6xX18xX1xX3xX4xX1fxX3xX18xX17dxX43xX3xX180xX181xX2xX183xX3xXexX2axX27xX18xX39xX3xXd5xX1xXdxX3xX4xX1x19039xX3xX4xX150xX3xX2a5xX3xXbxX1xXdxX99xX1cxX3xX420xX18xX39xX3xX1xX86xX3xX93xXb2xXdxX3xX18xX1xXdxX147xX43xX3xX83xX18xX39xX3xX18xXc4xX32xXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX62xX32xXaxX12x123abxXdxX147xX4xX3xX77xX78xX79xX4xX3xXexX14xX6xX3xXexX1cxX32xX33xX18xX3xXexX2axX49xX18xX39xX3xX17xX18xX3xX39xXdx164a0xXbxX3xX83xX18xX39xX3xXcxX10xX43xX10xX2axX3xXexX2axX17xX18xX1xX3xXd5xX1xX94xXdxX3xX82xXdxX147xX4xX3xXex11213xX3xX4xX1x157a6xX4xX3xX4xX1aexX18xX39xX3xX18xX1xX78xX3xX7xfdf1xX3xXd5xX1xX83xX18xX39xX3xXbxX1xX163xXdxX3xX1xX420xX32xX3xX93xX94xX3xXd5xX99xXexX3xXbdxX1cxX163xX3xX93xX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXcxX37xX18xX39xX3xXexX1xX22xX18xX39xX3xX18xX17dxX43xX3xX180xX181xX2xX183xXf3xX3xX1e7x184b7xX4xX3xX62x10774xX3xX82xXe8xX32xXdcxX3xX83xX18xX39xX3xXcxX10xX43xX10xX2axX3xX82x1c1c4xX18xX3xX7xX516xX3xXbxX1xX163xXdxX3xX77xX22xXdxX3xX43xX54fxXexX3xX82xX1d7xXdxX3xX43xX22xXdxX3xX77xX10xX3xX62xX1c5xX6xX3xX5xX1d7xX18xX3xXexX505xX3xX4xX1cxX86xX4xX3xX77xXdxXc0xX1cxX3xXexX2axX6xX3xX82xXc0xX3xX82xXdxX147xX4xX3xX4xX163xX18xX3xXexX2ax1bea7xX3xX4x19475xX3xXbdxX1cxX6xX18xX3xXexX78xX3xXbxX1xX17xXbxX3xXexX2axX27xX18xX39xX3xX82xXb9xX3xX309xX10xXexX2axX27xX93xX2axX6xX7xXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a9b1xX27xX1cxX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX4c8x14222xX4c8xX0xX50xXbxX12