Hé lộ hình ảnh máy bay cường kích không người lái bí mật của Nga
Okhotnik là máy bay cường kích không người lái đang được Nga bí mật phát triển, với khả năng triển khai vũ khí dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5.
196dx1d4bxa748xcab2x426dx550ax9ecfx7432xabaaxX7x8cbex4344x303cx2eb2x622dx8ed3xX5x8f2axXax1992x980ax629cxX3xX5x8086xX3xX1x6dcex33edxX1xX3x3c74xX1bxX1xX3x7faex1e50x603dxX3x93a5xX6xX24xX3xX4x4639x6708xX1bx55bcxX3x32e3x6a11xX4xX1xX3xX30xX1xbe1axX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xce55xXexX3xX4x59cexX6xX3xa01axX2exX6xX0x8eaaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x2766xXaxX12x9203xX30xX1x4aebxXexX1bxXdxX30xX3xX5x9441xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3x7d4dxX6xX1bxX2exX3xX98xX2bxc5a6xX4xX3xX50xX2exX6xX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xXbxX1xX23xXexX3xXex8897xXdxc212xX1bx2452xX3xbb00x2ba0xXdxX3xX30xX1xX1exX3xX1bx4fbbxX1bxX2exX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxX3xX30xX1xX6xXdxX3xXb9xb893xX3xX30xX1xX31xX3xX66xX73xX1bxX1xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX1xXdx5956xX1bxX3xX98x2d4fx717dxX3xX4x1c6dxX3xXexX1xXe4xX3xX1x4d09xX3xccfex3780xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ecbxX6cxX66xX24xXaxX12xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xX5xX73xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX98xX6xX1bxX2exX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX50xX2exX6xX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xXbxX1xX23xXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxXb7xX3xXb9xXbaxXdxX3xX30xX1xX1exX3xX1bxXc2xX1bxX2exX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxX3xX30xX1xX6xXdxX3xXb9xXd2xX3xX30xX1xX31xX3xX66xX73xX1bxX1xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX98xXe8xXe9xX3xX4xXecxX3xXexX1xXe4xX3xX1xXf3xX3xXf5xXf6x699dxX17xXexX3xXexXb3xX6cxX1bxX2exX3xX1bxX1x29a4xX1bxX2exX3xXbxX1xXdxX3xX4xXecxX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3x4aedxa6cex5c06x221ex62caxX3xX98xb1f4xXe9xX3xXexXdx547exX1bxX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xX3xX7x9461xX3xX4x5562xX3xX1bxXc2xX1bxX2exX3xX5x1af8xX4xX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4xX23xX4xX3xXb9xXd2xX3xX30xX1xX31xX3xXexX1xXdxXe4xXexX3xX30xXe4xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX98xXe8xXe9xX3xX4xXecxX3xXexX1xXe4xX3xX1xXf3xX3xXf5xX3xXb9xX73xX3xX4xXe9xX1bxX2exX3xX4xXe8xXbxX3xX1bx9ef0xX1bxX3xXexX1exX1bxX2exX3xXexX1x46e2xX3xX1bxX2exX1xXdxXf3xX22xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX1xXf3xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXb3xX6cxX1bxX2exX3xXexX2bxXecxX1bxX2exX3xX5xX6xXdxXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX22xX6xXb3xX2exXdxX1bx5613xX3x93f3xXbx1e73xX3xX6xXe9xXexX6cxb6f8xXaxX12xX0xXexX26xX6cxX66xX24xX12xX0xXexXb3xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d50xX10xX1bxXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX22xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7x649dxXbxX1xX6cxXexX6cxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax9fb5xXdxX66xXexX1xX27exX3x31c9xX2xXf5xXbxX282xX288xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX27exX3x3a4fxX2x1ca1xXbxX282xX288xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX1bxX2exX6xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27exX54xX54xXdxXf6xX26xX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf6xXb9xX1bxX54xX1bxX10xX2cbxX7xX54xX2x2866xX2e3xX2d2xX54xX2x1f91xX2e1xX66xX280xX280xX2e3xX2e3x71e0xX2e3x5a22xXexX35axX2e3xX366xX2e3xX35axX5xX2e3xXf6x6363xXbxX2ex475bxXb3xX9xX2d2xXf5xX2d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xXaxX3xX66xX6xXexX6xX2bcxXbxX1xX6cxXexX6cxX2bcxX6cxXb3xXdxX2exXdxX1bxX6xX5xX2bcxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27exX54xX54xXdxX22xX6xX2exX10xX7xXf6xXb9xX6cxXb9xXf6xXb9xX1bxX54xXe9xXbxX5xX6cxX6xX66xX10xX66xX54x3a29xX5xX2e3xXb3xXbxX2e1xX2d2xXbxX24xX2cbxX4xX54xX280xX2e3xX2xX35ax51f0xX2e3xX280xX40cxX2xX2xX54xX22xX6xX24xX40cxX26xX6xX24xX40cxX30xX1xX6cxX1bxX2exX40cxX1bxX2exXe9xX6cxXdxX40cxX5xX6xXdxX40cxX1bxX2exX6xX40cxX1bxX22xX282xXdxXf6xX372xXbxX2exXaxX3xX66xX6xXexX6xX2bcxX66xX10xX7xX4xX9xXaxa33fxX1xXdxX3xX4xXecxX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX2bcxX106xXf6xX3xaa20xX1bxX1xX27exX3x3ae2xXdxX30xXdxXbxX10xX66xXdxX6xXf6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexXb3xX12xX0xXexXb3xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX6xXbxXexXdxX6cxX1bxXaxX12xX444xX1xXdxX3xX4xXecxX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX2bcxX106xXf6xX3xX467xX1bxX1xX27exX3xX46cxXdxX30xXdxXbxX10xX66xXdxX6xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexXb3xX12xX0xX54xXexX26xX6cxX66xX24xX12xX0xX54xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xX2a5xX23xX4xX3xX26x6017xX4xX3xX1exX1bxX1xX3xX98xX1c8xXe9xX3xXexXdxX1cdxX1bxX3xXb9xX22dxX3xX1c2xX1c3xX1c4xX3xX22xXbaxXdxX3xX1bxX1xXe8xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xX3x2408xX3xX4xX1xXdxXe4xX4xX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX2bcxX106xX3xX1c1xXexX1xX9fxX3xX7xXc2xX1bxX2bcxX106xX1c5xX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX4xX1xa4abxXbxX3xXex6c7axXdxX3xX22xX17xXexX3xX98xXdxXb5xX22xX3xXexX1xX237xX3xX1bxX2exX1xXdxXf3xX22xX3xX1bxc075xX22xX3xX2exX1c8xX1bxX3xX50xX6cxXb9xX6cxX7xXdxX26xXdxXb3xX7xX30xX3xX1c1xX50xX2exX6xX1c5xX3xXb9xX73xX3xX282xXe9xXe8xXexX3xX1xXdxXf3xX1bxX3xXexXb3xX1cdxX1bxX3xX22xX55cxX1bxX2exX3xXdxX1bxXexX10xXb3xX1bxX10xXexX3xXb9xX73xX6cxX3xX98xX1c8xXe9xX3xXexX1xX23xX1bxX2exX3xX280xX54xX280xX2e3xX2xX35axXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX1bxX1xX1a6xX1bxX2exX3xX26xX50axX4xX3xX1exX1bxX1xX3xX1bxX73xX24xXb7xX3xX98x88a4xX24xX3xX5xX73xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXecxX3xX66xX55cxX1bxX2exX3xX4xX23xX1bxX1xX3xX4x5882xX3xX98x5c28xX1bxX1xXb7xX3xX4xX1dcxX3xX30xX1xX1exX3xX1bxXc2xX1bxX2exX3xXbxX1x4050xX1bxX2exX3xXexX1xX4dxX3xXexX608xXexX3xX1xXecxX1bxX3xXexXb3xX2bxXbaxX4xX3xX1xXf3xX3xXexX1xX608xX1bxX2exX3xXbxX1xX61exX1bxX2exX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX4xX4dxX6xX3xX98xX608xXdxX3xXbxX1xX2bxXecxX1bxX2exX3xXb9xX73xX3xX22xX6xX1bxX2exX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX1bxX1xXdxX22dxXe9xX3xXb9xXd2xX3xX30xX1xX31xX3xX1xXecxX1bxXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX4xX1xX6cxX3xX5xX73xX3xX66xX6cxX3xX106xX6xX1bxX3xXcxX1xXdxXe4xXexX3xX30xXe4xX3xb598xXe9xX30xX1xX6cxXdxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxX3xXb9xXbaxXdxX3xX7xX1e4xX3xX26xX1exX6cxX3xX22xX49xXexX3xX4xX6xX6cxX3xX98xX17xXf6xX3xX6b0xXe9xX30xX1xX6cxXdxX3xX4xXd2xX1bxX2exX3xX5xX73xX3xX1x8a9exX1bxX2exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1bxX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX98xXe8xXe9xX3xX4xXecxX3xXexX1xXe4xX3xX1xXf3xX3xXf5xX3xX6b0xXe9xX2bcxXf5xX368xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xX19axX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xX1bx7fe3xX1bxX2exX3xX30xX1xX6cxX1exX1bxX2exX3xX280xX2e3xX3xXexXe8xX1bxX3xXb9xXbaxXdxX3xXexX608xX4xX3xX98xX17xX3xXexX608xXdxX3xX98xX6xX3xX5xX73xX3xX2xX2e3xX2e3xX2e3xX30xX22xX54xX1xX3xX1c1xX2exX1c8xX1bxX3xX1bxX1xX2bxX3xXexX608xX4xX3xX98xX17xX3xX5f0xX22xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX1c5xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xX1c2xX1c3xX1c4xX3xX1bxX73xX24xX3xX4xX1dcxX3xX30xX1xX1exX3xX1bxXc2xX1bxX2exX3xXexX1e4xX3xX98xX17xX1bxX2exX3xX1xX1dcxX6xX3xX4xX6xX6cxX3xX1bxX1xX2cxX3xXb9xX73xX6cxX3x883axX26xX17xX3xX1dcxX4x7e75xX3xX1c3x4849xX3xX1c1xXexXb3xX31xX3xXexXe9xXf3xX3xX1bxX1xX5f0xX1bxX3xXexX55cxX6cxX1c5xXf6xX3xXcxX1xX1cdxX22xX3xX1bxX1a6xX6xXb7xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX1bxX73xX24xX3xX4xXd2xX1bxX2exX3xXb9xX6xX24xX3xX22xX2bxX9fxX1bxX3xX22xX17xXexX3xX7xX608xX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX1xXf3xX3xXb9xX73xX3xX98xX55cxX1bxX3xX66xX2bxX9fxX4xX3xXexa986xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX98xXe8xXe9xX3xXexX1xXe4xX3xX1xXf3xX3xXf5xX3xX6b0xXe9xX2bcxXf5xX368xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12x30b8xXdxX23xX6cxX3xX7xX2bxX3xX1c4xX6xX66xXdxX22xX3x9b9exX6cx502axX24xXe9xX5xXdxX1bxX3xXexX1xXe9xX17xX4xX3xX1c4xXdxXf3xX1bxX3xX87dxX1xX6cxX6xX3xX1x1c3axX4xX3x26d1xXe9xX5f0xX1bxX3xX7xX1e4xX3xX50xX2exX6xX3xX1bxX1dcxXdxX3xXb9xXbaxXdxX3xcbe6xXe9xX7xX7xXdxX6xX3xX106xX10xX24xX6cxX1bxX66xX27exX3xX7d6xX87dxX1xX6cxX3xXb9xXd2xX3xX30xX1xX31xX3xX4xX4dxX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xX26xX6xX6cxX3xX2exce98xX22xX3xXexX1cdxX1bxX3xX5xX237xX6xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX98xX608xXdxX3xX98xXe8xXexX3xXb9xX73xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX26xX6cxX22xX3xX1c1xXexX1xX1exX3xX5xX2bxX9fxX1bxX3xX1xX6cxX74bxX4xX3xX4xX1dcxX3xX98xXdxX22dxXe9xX3xX30xX1xXdxXb5xX1bxX1c5xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xXexXb3xX10xX6cxX3x2cdbxX3xX4xX23xX1bxX1xX3xX22xX73xX3xX2exXdxXe8xXe9xX3xX26xX1cdxX1bxX3xXexXb3xX6cxX1bxX2exX3xXexX1xX5f0xX1bxX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX98xXb5xX3xX2exXdxX1exX22xX3xX22xX50axX4xX3xX98xX17xX3xX26xX60bxX3xX1bxX1xX49xX1bxX3xX66xXdxXf3xX1bxX3xXexXb3xX1cdxX1bxX3xXb3xX6xX66xX6xXb3xX3xX98xX608xXdxX3xXbxX1xX2bxXecxX1bxX2exX7dcxXf6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6cxX66xX24xXaxX12xXcxXb3xX6cxX1bxX2exX3xX4xX23xX4xX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX26xX6cxX22xX3xX4xX4dxX6xX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xX4xX1dcxX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX26xX6cxX22xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX69x93e7x4d6cxX1c3xX106xX2bcxXf5xX2e3xX2e3xX3xXb9xXbaxXdxX3xX22xX50axX4xX3xX98xX17xX3xX1bxbc3fxX3xXb9xX73xX3xXbxX1xX5f0xX1bxX3xX22xX1exX1bxX1xX3xX4xX6xX6cxX3xXb9xX73xX3xX26xX6cxX22xX3xX1bxX1xXdxXf3xXexX3xX23xXbxX3xX69xa885xX1c3xX106xX2bcxXf5xX2e3xX2e3xX444xX19axX1c4xXb7xX3xXexX837xX1bxX2exX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX7xX237xX3xX66xX558xX1bxX2exX3xXexXb3xX6cxX1bxX2exX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX66xX60bxX4xX1xX3xX93axX3xX6b0xX24xXb3xXdxX6xX3xXf6xX54xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXb3xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xXe9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bcxXexX1xXe9xX22xX26xX2bcxX6xX1bxX66xX2bcxX7xX6xXbxX6cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xXb9xX22dxX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX19axa0f0xX3xX1c3xX2bcxX2e1xX3xX6b0xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xX3xXexX837xX1bxX2exX3xX26xX60bxX3xX1c4xXdxXf3xXexX3xX50xX6xX22xX3xX26x2c4axX1bxX3xX1xX55cxXaxX3xX1xXb3xX10x977bxX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX1xX10xX2bcxX5xX6cxX2bcxXb9xX10xX2bcxX5xX6cxX6xXdxX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxX4xXe9xX6cxX1bxX2exX2bcxX30xXdxX4xX1xX2bcxX22xX24xX2bcxX6xX2bcxX2e1xX2bcxX7xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xX2bcxXexXe9xX1bxX2exX2bcxX26xXdxX2bcxXb9xXdxX10xXexX2bcxX1bxX6xX22xX2bcxX26xX6xX1bxX2bcxX1xX6xX54xX2xX2d2xX2e3xX2xX366xX2e3xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2exX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX22xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX280xX2e3xX54xX1bxX10xX2cbxX7xX54xX2xX366xX35fxXf5xX54xX2xX2e3xX2d2xX66xX280xX2xX2e3xX2xX2e1xX2e3xX2d2xXexX2d2xX2e1xX366xX366xX5xX366xXf6xX372xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xXb9xX22dxX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX19axXab8xX3xX1c3xX2bcxX2e1xX3xX6b0xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xX3xXexX837xX1bxX2exX3xX26xX60bxX3xX1c4xXdxXf3xXexX3xX50xX6xX22xX3xX26xXad8xX1bxX3xX1xX55cxXaxX3xX1xXb3xX10xXae2xX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX1xX10xX2bcxX5xX6cxX2bcxXb9xX10xX2bcxX5xX6cxX6xXdxX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxX4xXe9xX6cxX1bxX2exX2bcxX30xXdxX4xX1xX2bcxX22xX24xX2bcxX6xX2bcxX2e1xX2bcxX7xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xX2bcxXexXe9xX1bxX2exX2bcxX26xXdxX2bcxXb9xXdxX10xXexX2bcxX1bxX6xX22xX2bcxX26xX6xX1bxX2bcxX1xX6xX54xX2xX2d2xX2e3xX2xX366xX2e3xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX13xX14xX3xX5xX17xX3xXb9xX22dxX3xX5xX6cxX55cxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX19axXab8xX3xX1c3xX2bcxX2e1xX3xX6b0xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xX3xXexX837xX1bxX2exX3xX26xX60bxX3xX1c4xXdxXf3xXexX3xX50xX6xX22xX3xX26xXad8xX1bxX3xX1xX55cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxXb3xX6cxX1bxX2exX3xX2a5xX1xXdxXe4xX1bxX3xXexXb3xX6xX1bxX1xX3xX1c4xXdxXf3xXexX3xX50xX6xX22xXb7xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX37xX1bxX2exX3x6b86xX6cxX1xX1bxX3xX19axX4xX2a5xX6xXdxX1bxX3xX1c1xX7xX6xXe9xX3xX1bxX73xX24xX3xX5xX73xX3xX1bxX2exX1xX60bxX3xX7x1dffxX3xX19axXab8xX1c5xX3xX98xX6e9xX3xXexX837xX1bxX2exX3xX5xX23xXdxX3xX22xX17xXexX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX1c3xX2bcxX2e1xX3xX6b0xX30xX24xX1xX6xX2cbxX30xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXb9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX467xX1bxX1xX27exX3xX19axX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXdxX1cdxX22xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX6b0xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xX3xX1bxX2exXe9xX24xX3xX1xXdxXb5xX22xX3xXb9xX73xX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX55cxXdxX3xX1bxX1xX2bxX3xXexX1xXe4xX3xX1bxX73xX6cxXaxX3xX1xXb3xX10xXae2xX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX6xX1bxX1xX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxXexXdxX10xX22xX2bcxX30xXdxX4xX1xX2bcxX7xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX2bcxX4xXe9xX6xX2bcxX1bxX2exX6xX2bcxX1bxX2exXe9xX24xX2bcxX1xXdxX10xX22xX2bcxXb9xX6xX2bcxX5xX6cxXdxX2bcxX1xX6xXdxX2bcxX1bxX1xXe9xX2bcxXexX1xX10xX2bcxX1bxX6xX6cxX54xX2xXf5xX366xX368xX366xX2xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2exX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX22xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX280xX2e3xX54xX1bxX10xX2cbxX7xX54xX2xX366xX35fxX2e3xX54xX2xX2e3xXf5xX66xX2e3xX2xX280xX280xX2d2xX2xX280xXexX35axX280xX280xXf5xX5xXf5xXf6xX372xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX467xX1bxX1xX27exX3xX19axX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXdxX1cdxX22xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX6b0xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xX3xX1bxX2exXe9xX24xX3xX1xXdxXb5xX22xX3xXb9xX73xX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX55cxXdxX3xX1bxX1xX2bxX3xXexX1xXe4xX3xX1bxX73xX6cxXaxX3xX1xXb3xX10xXae2xX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX6xX1bxX1xX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxXexXdxX10xX22xX2bcxX30xXdxX4xX1xX2bcxX7xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX2bcxX4xXe9xX6xX2bcxX1bxX2exX6xX2bcxX1bxX2exXe9xX24xX2bcxX1xXdxX10xX22xX2bcxXb9xX6xX2bcxX5xX6cxXdxX2bcxX1xX6xXdxX2bcxX1bxX1xXe9xX2bcxXexX1xX10xX2bcxX1bxX6xX6cxX54xX2xXf5xX366xX368xX366xX2xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX467xX1bxX1xX27exX3xX19axX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXdxX1cdxX22xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX6b0xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xX3xX1bxX2exXe9xX24xX3xX1xXdxXb5xX22xX3xXb9xX73xX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX55cxXdxX3xX1bxX1xX2bxX3xXexX1xXe4xX3xX1bxX73xX6cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxXdxX1cdxX22xX3xX30xX31xX4xX1xX3xX6b0xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX3xX98xX2bxX9fxX4xX3xX4xX1exXdxX3xXexXdxXe4xX1bxX3xX98xX23xX1bxX2exX3xX30xXb5xX3xXexX837xX3xX4xX1xXdxXe4xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXecxX3xX98xX17xX4xX3xX98xX23xX6cxX3xX6b0xXe9xX2bcxX280xX368xXf6xX3xX13xXdxXf3xX1bxX3xX6b0xXe9xX2bcxX35fxX2e3xX3xXb9x6150xX1bxX3xX5xX73xX3xXb9xXd2xX3xX30xX1xX31xX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX55cxXdxX3xXexXb3xX6cxX1bxX2exX3xX30xX1xX6cxX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX1xXdxXe4xX1bxX3xX98xXe8xXe9xX3xX4xX4dxX6xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX3fcxXe9xX5f0xX1bxX3xX50xX2exX6xXf6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXb9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX2exX6xX3xXexX1xX237xX3xX1bxX2exX1xXdxXf3xX22xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXe8xX1bxX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xXaxX3xX1xXb3xX10xXae2xX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX1bxX2exX6xX2bcxXexX1xXe9xX2bcxX1bxX2exX1xXdxX10xX22xX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxXexX6xX1bxX2bcxX4xX6cxX1bxX2exX2bcxX30xX1xX6cxX1bxX2exX2bcxX1bxX2exXe9xX6cxXdxX2bcxX5xX6xXdxX2bcxX6cxX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX54xX2xXf5xX368xX368xX2d2xX366xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2exX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX54xX22xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX280xX2e3xX54xX1bxX10xX2cbxX7xX54xX2xX366xX280xX366xX54xX2xX2e3xX2d2xX66xX280xX2e3xX366xX2e1xX2e3xXf5xX368xXexX366xX280xX35fxX2e1xX5xX2xX2e3xXf6xX372xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1exX1bxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xX4xX2bxX2cxX1bxX2exX3xX30xX31xX4xX1xX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX31xX3xX22xX49xXexX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX2exX6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX2exX6xX3xXexX1xX237xX3xX1bxX2exX1xXdxXf3xX22xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXe8xX1bxX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xXaxX3xX1xXb3xX10xXae2xX9xXaxX54xXb9xXe9xX2bcxX30xX1xXdxX54xX1bxX2exX6xX2bcxXexX1xXe9xX2bcxX1bxX2exX1xXdxX10xX22xX2bcxX22xX6xX24xX2bcxX26xX6xX24xX2bcxXexX6xX1bxX2bcxX4xX6cxX1bxX2exX2bcxX30xX1xX6cxX1bxX2exX2bcxX1bxX2exXe9xX6cxXdxX2bcxX5xX6xXdxX2bcxX6cxX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX54xX2xXf5xX368xX368xX2d2xX366xXf6xX1xXexX22xXaxX12xX50xX2exX6xX3xXexX1xX237xX3xX1bxX2exX1xXdxXf3xX22xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXe8xX1bxX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb3xX6cxX1bxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX50xX2exX6xX3xX7xX1d9xX3xX26xXad8xXexX3xX98xX1c8xXe9xX3xXexX1xX237xX3xX1bxX2exX1xXf3xX22xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX3xXexXe8xX1bxX3xX4xX37xX1bxX2exX3xX30xX1xX37xX1bxX2exX3xX1bxX2exX2bxX2cxXdxX3xX5xX23xXdxX3xX1xX55cxX1bxX2exX3xX1bxX74bxX1bxX2exX3xX66xX6cxX3xX1bxX2bxXbaxX4xX3xX1bxX73xX24xX3xX22xXbaxXdxX3xX7xX1exX1bxX3xX282xXe9xXe8xXexX3xX22xX6xX1bxX2exX3xXexX1cdxX1bxX3xX69xX30xX1xX6cxXexX1bxXdxX30xX3xXexX55cxX22xX3xX66xX60bxX4xX1xX3xX5xX73xX3xX7d6xXcxX1xX9fxX3xX7xXc2xX1bxX7dcxXf6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXb9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xXe9xX5xX12xX0xX66xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb3xXaxX12xX0xX54xX66xXdxXb9xX12xX0xX54xX66xXdxXb9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6b0xX6cxXe9xXb3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX1c4xX69xX1c4xXf6xX1c4xX50xX0xX54xXbxX12