Olympiakos - Arsenal: Điều thần kỳ có thật
Thái độ thi đấu thiếu tập trung đã khiến đội bóng nắm lợi thế trước khi khai cuộc phải nhận một cái giá rất đắt khi kết thúc trận đấu.
46cdx66c5xbcbax6fb3x96f6x696axX0xb0ecxc249xc3dcx66d7xb0c6x8fc3x8ac3xXcx7c5ex586ax91aax78dbxX2x639dxXax930fxXfxX4x72efxXax7b5dx9960xX10xX2xXbx85abxaf73xXcxX8x5386xX8x6d78x5112xXcxX15xa514xXbxXax92bexX8x9ceaxX2xbba7xa387xX8xX13xX6x51e1xX29xX8xX1fxb270xX8xX9x53bfxX8xX13xX6x493bxX13xX0x72e7xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xaf33xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX6xbea7xX2xX8xc335x8107xX8xX13xX6xX2xX8xX5dx9d70xX31xX8xX13xX6xX2x68a2xX31xX8xX13xX40xX10xX8xX13xX26xX31xX29xbc5dxX8xX5dx73b1xX8xX1fxX6xX2xX6bxX29xX8xX5dxX5exX2xX8x7f31xX3cxX29xX76xX8xX29x7969xX1bxX8xXax7eacxX2xX8xX13xX6xX6bxX8xX13xX26x4eb6xbc38xX9xX8xX1fxX6xX2xX8xX1fxX6xXbxX2xX8xX9xX31xX5exX9xX8xX10xX6x58bfxX2xX8xX29xX6xX40xX29xX8xX1bxX5exX13xX8xX9xX5axX2xX8xX76xX2xX5axX8xX26xX65xX13xX8xX5dxX8bxX13xX8xX1fxX6xX2xX8xX1fxX6bxX13xX8xX13xX6x5581xX9xX8xX13xX26xX40xX29xX8xX5dxX65xX31xac11xX0xX43xX10xX4xX0xX43xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xb95exX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8x9804xX31xXcxX13xX2xba6bxX1ax8c63xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x9a6fxX20xX1xX1axXfxX4xX52x4c5axX29xX6xX8xb91exX31x6ab0xX29xX8xX5dxX6bxX29xX8xXcxX11dxX29xX8x54a2xXbxX26xXbxX2xXcxX1fxXbxX1fxX2xXcxX8xXaxX117xX1bxX8xX1fxX6xX5axX9xX6xX8xX9xa745xXbxX8xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcx8cb0xX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX8xX10xX6xXacxX2xX8xX9xX6x690axX31xX8xX26xX65xX13xX8xX29xX6xX2xX30xX31xX8xX5axX10xX8xXaxc58bxX9xX8xX1fxX6xX2xX8xX6xbdabxX8xX85xX31xX5exX9xX8xX10xX6xXacxX2xX8xX13xX6xX8bxX29xX76xX8xX5dxX5exX2xX8xX9xX6xX13fxX8xX29xX6xX117xX8xX3xX99xX2xX8xX13x5ba9xX8xXcx5f65xX8x9a0bxX23x64a7xX8xX6xX20x69a0xX9xX8x53dcxX23xX19exX8xX29xX6bxX31xX8xX1bxX31xX19cxX29xX8xX76xX2xX117xX29xX6xX8xX3xad1dxX8xX3xX117xX20xX8xX3xa09cxX29xX76xX8xX7xX43xa67axX8xabd2xX1xX20xX8xX5dxXbxX29xX76xX8xX1fxX1bbxX1bxX8xX1a7xX8xX5dxX2x8ab4xX1bxX8xX3xX117xX8x5694xX8xX13xX26xX40xX29xX8xXaxX98xX8fxX13xX8xX5dxX2xX8xX13x747fxX2xX8x6e63xX1bxX2xX26xXbxX13xX15xXcxX14cxX8xXfx4cadxX6xX5axX20xX8xX13xX6xX13fxXfxX8xX5dxX79xX8xX85xX65xX13xX8xX29xX76x9321xX8xX13xX6xX31xXbxX8xX19exX23xX1a7x7da3xXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4x50dcxc587xX8xX3xX40xX1axX14cxX8xX5dxX5exX2xX8xX85xX3cxX29xX76xX8xX9xX13fxXbxX8xX25xX26xXcxX15xX29xX15xX8x738axX15xX29xX76xX15xX26xX8xX5dxX79xX8xX1fxX6x81daxX29xX76xX8xX9xX3cxX8xX5dxX98xX8fxX9xX8xX13xX6xX6bxX8xX13xX26xX40xX29xX8xX1fxX6xX1e1xX2xX8xX5dxX35xX31xX8xX13xX19cxX13xX8xX1fxX6xX2xX8xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcxX8xX1bxX99xX2xX8xXaxX117xX8xX5dxX5exX2xX8xX9xX6x669axX2xX8xXaxX65xX29xX8xXaxX98xX99xX13xX8xX6xX2b6xX29xX8xX1e1xX8xX29xX6x8adaxX29xX76xX8xX10xX6xXd2xX13xX8xX5dxX35xX31xX8xX13xX2xaf92xX29xXddxX8xa123xX6xX2caxX29xX76xX8xX13xX98xX1e1xX29xX76xX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX8xXcx7b30xX8xX76xX1a4xX10xX8xX5dxX15xX29xX8xX5dxX13fxX2xX8xXcxXbxX31xX8xX1fxX6xX2xX8x9336xXaxXbxX1bxX2xX29xX2xX8xX1x7fd7xX13xX8xX5dxX2xX1dbxX1bxX8xX1xX5exX2xX8xXf4xX117xX8xX29xX76xXbxX29xX76xX8xX10xX6xXd2xX13xX8xX19exae68xX8xX13xX6x4ef3xX8xX9xX6xX199xX8x6e14xX8xX10xX6xXd2xX13xX8xXcxXbxX31xX14cxX8xX5dxX5exX2xX8xX1fxX6xX5axX9xX6xX8xX9xX3cxX8xX85xX117xX29xX8xX1fxX6xXbxX2xX8xX13xX6xX278xX29xX76xX8xX13xX6xX6bxX8xX85xX6bxX8xX13xX8bxX9xXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX1ffxX6xXd2xX13xX8xX19ex78e8xX14cxX8xX25xXbxX26xX20xX29xX8x9c9cxXbxX1bxXcxX15xX1axX8xX13xX1f1xX13xX8xX85xX3cxX29xX76xX8xX9xX6x7d68xX29xX6xX8xXf4xX5axX9xX8xX13xbfd1xX8xX9xX5axX29xX6xX8xX13xX26xX5axX2xX8xX5dxX1dbxX8xX18xXaxX2xX3xX15xX26xX8xb288xX2xX26xX20xX31xX1xX8xX85xX40xX13xX8xX9xXbxX20xX8xX5dxX5axX29xX6xX8xX5dxX35xX31xX8xX5dxX40xX10xX8xX13xXbxX1axX8xX13xX6xX13fxX8xX1bxX278xX29xX8xX3aaxX20xX85xX15xX26xX13xX20xX8xX85xXbxX1axX8xX3xX117xX20xX8xXaxX98xX99xX2xX14cxX8xX1bxX1e1xX8xX13xX199xX8xXcxX19cxX8xX9xX6xX20xX8xXfxX1ffxX6xX5axX20xX8xX13xX6xX13fxXfxXddxX8xX7xX23xX1a0xX8xX29xX76xX6xX2xX2d9xX29xX76xX8xX3xX30xX8xX5dxX5exX2xX8xX85xX3cxX29xX76xX8xX29xX98xX99xX9xX8xX25xX29xX6xX8xXaxX117xX8xX13xX199xX8xXcxX19cxX8xX9xX13fxXbxX8xX6xX2x794fxX10xX8xX7xXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4x50ddxXbxX29xX76xX8xX6xX2xX462xX10xX8xX19exX14cxX8xX5dxX5exX2xX8xX1fxX6xX5axX9xX6xX8xX13xX2xX6bxX10xX8xX13xbba2xX9xX8xX5dx7137xX1axX8xX9xXbxX20xX8xX5dxX5exX2xX8xX6xX330xX29xX6xX8xX5dxX1dbxX8xX13xX330xX1bxX8xX1fxX2xX6bxX1bxX8xX13xX6xX2d9xX1bxX8xX85xX117xX29xX8xX13xX6xX8bxX29xX76xX8xX5dxX13fxX8xX5dxX1dbxX8xX6xX176xX8xXf4xX20xXbxX1axX8xX9xX6xX31xX1axX1dbxX29xX8xX13xX330xX29xX6xX8xX13xX6xX6bxXddxX8xX1ffxX6xXd2xX13xX8xX336xX3a1xX14cxX8x5febxX20xX15xXaxX8x6481xXbxX1bxX10xX85xX15xXaxXaxX8xXf4xa985xX8xXaxa2b8xX8xX85xX330xX29xX6xX8xX13x618dxX29xX6xX8xX13xX26xX20xX29xX76xX8xX3xX1c2xX29xX76xX8xX9xX65xX1bxX8xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcxX8xX13xX26xX98xX99xX9xX8xX1fxX6xX2xX8xX29xX6xXacxX8xX85xX3cxX29xX76xX8xX13xX6xX31xX40xX29xX8xXaxX8fxX2xX8xX5dxX1dbxX8xX3dbxX2xX26xX20xX31xX1xX8xX1xX311xX13xX8xX5dxX2xX1dbxX1bxX8xX76xX176xX29xX8xX76xX117xX29xX76xX8xX29xX6xX11dxX29xX8xX5dxX278xX2xX8xX9xX5axX9xX6xX8xX85xX2xX462xX13xX8xX9xX6xX20xX8xXfxX1ffxX6xX5axX20xX8xX13xX6xX13fxXfxXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX0xX2xX1bxX76xX8xXcxX26xX9xXexXfxX43xX43xX2xXddxX85xXbxX20xX6xXbxX13xX2xX29xX6xXddxX3xX29xX43xX29xX15x5d2exXcxX43xX7xX32cxX336xX3a1xX43xX7xX1a0xX32cxX1xX336xX1a0xX32cxX19exX3a1xX1a0xX1a0xX13xX3a1x99d0xX32cxX19exX336xXaxX1a0xXddxXfexX10xX76xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX20x8277xX1bxXbxX76xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX512xXbxX10xX13xX2xX20xX29xXfxX4xX3dbxX2xX26xX20xX31xX1xX8xX5dxX79xX8xX9xX3cxX8xX1bxX5exX13xX8xX13xX26xX40xX29xX8xX5dxX65xX31xX8xXf4xX31xX65xX13xX8xXcxX8bxX9xX8xX76xX2xXd2xX10xX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX8xXfxXaxX40xX13xX8xX29xX76xX98xX8fxX9xX8xX13xX6xX6bxX8xX9xX212xXfxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX512xX6xX98xXbxX8xX1xX3c5xX29xX76xX8xXaxX1f1xX2xX8xX1e1xX8xX5dxX3cxX14cxX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX8xX13xX2xX6bxX10xX8xX13xX4b6xX9xX8xX9xX6xX2b6xX2xX8xX13xX65xX29xX8xX9xX278xX29xX76xX8xX6xX2xX462xX31xX8xX11bxX31xXacxX8xX5dxX1dbxX8xX13xX40xX29xX8xX1xX4b6xX29xX76xX8xXcxX16exX8xX29xX20xX29xX8xX29xX99xX13xX8xX3xX30xX8xX1fxX2xX29xX6xX8xX29xX76xX6xX2xX462xX1bxX8xX3xX117xX8xX13xX11dxX1bxX8xXaxX51fxX8xX9xX13fxXbxX8xX6xX117xX29xX76xX8xX13xX6xX13fxX8xX5dxX5exX2xX8xX85xX3cxX29xX76xX8xXf4xX311xX8xXcxX1e1xX8xX13xX6xX35xX29xX8xX13xX6xX20xX1f1xX2xX8xX5dxX1dbxX8xX9xX3cxX8xX5dxX98xX8fxX9xX8xX85xX117xX29xX8xX13xX6xX8bxX29xX76xX8xX13xX6xX311xX8xX1a7xXddxX8xX1ffxX6xXd2xX13xX8xX604xb306xX14cxX8xX18xX1bxXbxX26xX8xX1f4xXaxXbxX85xX1xX15xXaxXaxXbxX20xX31xX2xX8xX3xX278xX8xX13xX330xX29xX6xX8xX5dxX1dbxX8xX85xX3cxX29xX76xX8xX9xX6xX1f1xX1bxX8xX13xXbxX1axX8xX13xX26xX20xX29xX76xX8xX3xX1c2xX29xX76xX8xX9xX65xX1bxX8xX3xX117xX8xX1fxX6xX2xX6bxX29xX8xX5dxX5exX2xX8xX9xX6xX13fxX8xX29xX6xX117xX8xX85xX15dxX8xX1bxX5exX13xX8xX11bxX31xXacxX8xX10xX6xX1f1xX13xX8xX5dxX30xX29xXddxX8xX11xX26xX2d9xX29xX8xX9xX6xX65xX1bxX8xX7xX7xX1bxX14cxX8xX3dbxX2xX26xX20xX31xX1xX8xX1x6807xX8xX1xX117xX29xX76xX8xX76xX6xX2xX8xX85xX117xX29xX8xX29xX11dxX29xX76xX8xX13xX199xX8xXcxX19cxX8xXaxX2d9xX29xX8xX1a7xX23xX1a0xX8xX3xX117xX8xX9xX3cxX8xX9xXd2xX8xX6xXbxX13xX23xX13xX26xX2xX9xX1fxX8xX9xX6xX20xX8xX26xX2xX2d9xX29xX76xX8xX1bxX330xX29xX6xXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4x80b2xX99xX2xX8xX13xX199xX8xXcxX19cxX8xX29xX117xX1axX14cxX8xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcxX8xX10xX6xXacxX2xX8xX76xX6xX2xX8xX5dxX98xX8fxX9xX8xX1a7xX8xX85xX117xX29xX8xX5dxX1dbxX8xX76xbb67xX8xX6xX1c2xXbxX8xX1bxX99xX2xX8xX76xX2xX117xX29xX6xX8xXaxX1f1xX2xX8xX11bxX31xX1axX30xX29xX8xX5dxX2xX8xX13xX2xX6bxX10xX8xX3xX117xX20xX8xX3xX1c2xX29xX76xX8xXcxXbxX31xXddxX8x718fxX8xX29xX6xX2caxX29xX76xX8xX10xX6xXd2xX13xX8xX9xX1c2xX29xX8xXaxX1f1xX2xX14cxX8xX6xX176xX8xX5dxX79xX8xX1fxX6xX278xX29xX76xX8xX13xX6xX1dbxX8xX9xX3cxX8xX5dxX98xX8fxX9xX8xX1xX251xX8xX9xX6xX199xX8xX7xX8xX85xX117xX29xX8xX76xX888xX8xX1xXbxX29xX6xX8xX1xX16exX8xX3xX117xX8xX9xX6xX65xX10xX8xX29xX6xX40xX29xX8xX29xX6xX98xX212xX29xX76xX8xX3xX1bbxX8xX3xX117xX20xX8xX3xX1c2xX29xX76xX8xX7xX43xX1c8xX8xX512xX6xXbxX1bxX10xX2xX20xX29xXcxX8x5d11xX15xXbxX76xX31xX15xX8xX9xX6xX20xX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX8xX3xX117xX8xX5dxX117xX29xX6xX8xXf4xX31xX19cxX29xX76xX8xX9xX6xX2b6xX2xX8xX1e1xX8xX1f4xX31xX26xX20xX10xXbxX8xX92cxX15xXbxX76xX31xX15xXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX512xX6xX31xX29xX76xX8xX9xX31xX5exX9xX2cxX8xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcxX8xX1a0xX23xX1a7xX8xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX3dbxX6xX2xX8xX85xX117xX29xX2cxX8xX3dbxX2xX26xX20xX31xX1xX8xX19exX3a1x4c27xX14cxX8xX336xX3a1xX9faxX14cxX8xX604xX762xX9faxX8xX1caxX10xX15xX29xXbxXaxX13xX1axX21cxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX2exX5exX2xX8xX6xX330xX29xX6xX8xXf4xX31xX65xX13xX8xX10xX6xX5axX13xX2cxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX18xXaxX1axX1bxX10xX2xXbxX1fxX20xXcxX2cxX8xX7xX604xX8xX3aaxX20xX85xX15xX26xX13xX20xX8xX604xX8xaa79xXbxX29xX31xX15xXaxX8xX1xXbxX8xX512xX20xXcxX13xXbxX8xX7xX336xX8xX18xX1bxXbxX26xX8xX1f4xXaxXbxX85xX1xX15xXaxXaxXbxX20xX31xX2xX8xX19exX1a7xX8xX250xX2xX1bxX2xX13xX26xX2xXcxX8xX499xX2xX20xX3xXbxXcxX8xX19exX604xX8xX25xX26xX13xX6xX31xX26xX8xXa9fxXbxXcxX31xXbxX1fxX31xX8xX32cxX8xX92cxX31xX1fxXbxX8xXa9fxX2xXaxX2xX3xX20xXfexX15xX3xX2xX9xX8xX762xX8xX128xX20xXcxX13xXbxXcxX8xX308xX20xX26xX13xX20xX31xX29xX2xXcxX8xX7xX7xX8xX1ffxXbxXfexX13xX2xX1bxX8xX128xXbxXcxXbxX1bxX2xX8xX3a1xX1a0xX8xX308xX15xXaxX2xX10xX15xX8xX1ffxXbxX26xX1xX20xX8xX3a1xX19exX8xX499xX15xX85xXbxX8xX3a1xX3a1xX8xX110xX26xX20xX5efxX29xX8xX618xX1xX15xX1axX15xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXf4xX13xX23xXbxXaxX2xX76xX29xX2cxX8xXfexX31xXcxX13xX2xX103xX1axX105xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX110xX20xX1xX1axXfxX4xX25xX26xXcxX15xX29xXbxXaxX2cxX8xX1a7xX1a7xX8xX1ffxX15xX13xX26xX8xX512xX15xX9xX6xX8xX336xX8xX1ffxX15xX26xX8xXa9fxX15xX26xX13xX15xXcxXbxX9xX1fxX15xX26xX8xX604xX8xX92cxXbxX31xX26xX15xX29xX13xX8xX128xX20xXcxX9xX2xX15xXaxX29xX1axX8xX7xX1c8xX8xX2ddxXbxX9xX6xX20xX8xXa9fxX20xX29xX26xX15xXbxXaxX8xX19exX336xX8xX52xX15xX9xX13xX20xX26xX8xX110xX15xXaxXaxX15xX26xX2xX29xX8xX7xX7xX8xXa9fxX15xXcxX31xX13xX8xX18x935exX2xXaxX8xX7xX604xX8xX25xXbxX26xX20xX29xX8xX3aaxXbxX1bxXcxX15xX1axX8xX19exX1a0xX8xXa9fxXbxX13xX6xX2xX15xX31xX8xX308xXaxXbxX1bxX2xX29xX2xX8xX7xX19exX8xX18xXaxX2xX3xX2xX15xX26xX8xX3dbxX2xX26xX20xX31xX1xX8xX7xX336xX8xX11xX6xX15xX20xX8xX26cxXbxXaxX9xX20xX13xX13xX8xX19exX1c8xX8xX50dxX20xX15xXaxX8xX512xXbxX1bxX10xX85xX15xXaxXaxXddxX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX499xX20xX31xX26xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX20xX8xX128xX6xXbxX1bxX10xX6xXbxXddxX3xX29xX0xX43xX10xX4
quanglinh