UEFA ấn định 3 chủ nhà chung kết Champions League
Khi hành trình tìm chủ nhân của 2 tấm vé cho trận chung kết Champions League mùa giải 2019-2020 tại Ataturk Olympic Stadium (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ vừa mới bắt đầu, thì UEFA cũng đã sớm xác định chủ nhà của 3 trận chung kết tiếp theo.
4797x8bd6xcd2axb363x9e69x60c4x8c4ex9a5bx926axX7xf0daxa5aexbba2x8664xad47xdc05xX5xcbbcxXaxc468x5bc1x6464xe65cxe7d6xX3x82c6x106efxX3xd6a0xdc8bxX19xX1xX3x85acxX3xX4xX1x6d3bxX3xX19xX1x8311xX3xX4xX1x668cxX19x7885xX3x8675xc49bxXexX3x53a5xX1xX6xadc6xXbxXdxe339xX19xX7xX3xf3dexX10xX6xX2exX2cxX10xX0xc02bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce62xX10xX6x4bc8xXaxX12xb873xX1xXdxX3xX1xX28xX19xX1xX3xXexe9d5x4ad6xX19xX1xX3xXexX65xX37xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xd077xX19xX3xX4xX24xX6xX3x5633xX3xXexX18xX37xX3xc4daxca56xX3xX4xX1xX3axX3xXexX64xd058xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX37x48d1xX6xX3xX2exXdxa603xXdxX3xX7axb9c3xX2xb777xb65cxX7axXb1xX7axXb1xX3xXex8fc2xXdxX3xX16xXexX6xXexX2cxX64xX30xX3x5a3bxX5x7f18xX37xXbxXdxX4xX3x925dxXexX6xX57xXdxX2cxX37xX3x9900x843cxX7xXexX6xX19x10458xX2cxX5x78e3xX3xXcxX1x684bxX3x886fxX1xc55exX3xX5axd29axbe28xX3xX4xX1x9551xX3xX80x49f8xX6xX3xX37xf7d6xXdxX3xXdcxc6adxXexX3xX1bx7cd4xX2cxXdfxX3xXexX1xX65xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xfe1cxX19xX2exX3xX1bx803fxX3xX7xXf6xX37xX3x8827xa10cxX4xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX24xX6xX3xX20xX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX1xX10xX3axee8cxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX19xXexX10xX64xXaxX12xX0xXdxX37xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX2exXb4xX64xX10xX7xXbxX3axX19xX7xXdxX80xX10xX3xX4xX37xX7xXb4xXbxX1xX3axXexX3axXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxab6dxXdxX57xXexX1xac0bxX3x5fc7xdd46xXb1xXbxX117x8650xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX190xX3xX20xe5d1xX20xXbxX117xX197xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX146xXdcxX6xX3axX1xX6xXexXdxX19xX1xX146xX80xX19xX45xX19xX10xX18bxX7xX45xX2xXb3xX20x10469xX45xX2xX20xf531xX57xX20xX2xX192xX7axXb3xXb1xX193xXexX193xX1a2xXb3xXb1xX1a2xX5xXb1xX146x64d7xXbxX2ex885dxX64xX9xX193xX193xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX57xX6xXexX6xXb4xXbxX1xX3axXexX3axXb4xX3axX64xXdxX2exXdxX19xX6xX5xXb4xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX45xX45xXdxX37xX6xX2exX10xX146xX7xX2exX2exXbxX146xX3axX64xX2exX146xX80xX19xX45xX13xXbxX5xX3axX6xX57xX10xX57xX45xX7axXb1xX2xXb3xX45xX57xc7a2xX37xXdcxXdcxX4xX80xX3axX45xX7axXb1xX2xXb3xca84xXb1xXb3xX2a7xX7axX192xX45xX18bxX10xX37xXdcxX5xX10xXc8xX2a7xX2ex6ebbxX57xX117xX146xX217xXbxX2exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX3axX19xXaxX12xXcexX73xX19xX3x4a2bxX10xX37xXdcxX5xX10xXc8xX3xXex8e72xX3xX1xX28xX3axX3xX80xXf6xXdxX3xX5xXfexX19xX3xXexX1x6a14xX3xX201xX3xX1bxc9cbxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX146xX3xc5b6xX19xX1xX190xX3xcdcbxX10xXexXexXc8xX3xXd7xX37xX6xX2exX10xX7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79e3xX3axX57xXc8xXaxX12xXcxX64xX3axX19xX2exX3xXdcxX2cxXe3xXdxX3xX1x653cxXbxX3xXexXbbxXdxX3xX3exX217xX2cxXdcxX5xX217xX6xX19xX6xX3xXd6xXcexX5xX3axX80xX10xX19xXdxX6xXebxX3xX1x6249xX37xX3xXexX1xX2f7xX3xXdcxX6xXdfxX3xX4x83d3xX3xX29bxX2cxX6xX19xX3xX29bxX2cxXadxX19xX3xX5x6d95xX3xXdcxb59axX19xX2exX3xX1bxX118xX3xX4xX1xX73xX2cxX3xd899xX2cxX3xX1bxX111xX3xX117xX118xX4xX3xX19xX1xX89xX19xX3xX4xX118xX4xX3xX7xX73xX19xX3xX1bxX18xX2cxX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX2exXdxXadxXdxX3xX1bxX18xX2cxX3xX7xfc14xX3xX37xbf96xXexX3xX4xX24xX6xX3xX37xX65xX19xX1xX3xXexX64xX3axX19xX2exX3xX20xX3xX19xX2fcxX37xX3xXexXf6xXdxX146xX3xXcxX1xX10xX3axX3xX1bxX38bxXdfxX3xX7xX73xX19xX3xX325xX6x6518xXbxX64xX3axX37xX3xX16xX64xX10xX19xX6xX3xX4xX24xX6xX3xX34xX3exX340xX3x58c1xX10xX19xXdxXexX3xXcexX6xXdxX19xXexX3xae88xX10xXexX10xX64xX7xXdcxX2cxX64xX2exX3xX7xb4d8xX3xX5xX28xX3xX1bxXdxb3b1xX37xX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX7axXb1xX7axX2xXdfxX3xXexX64xX3axX19xX2exX3xX30xX1xXdxX3xX16xX5xX5xXdxX6xX19xX403xX3xX16xX64xX10xX19xX6xX3xX4xX24xX6xX3xX340xX6xXc8xX10xX64xX19xX3xc2cbxX2cxX19xXdxX4xX1xX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX7axX7axXdfxX3xX4xc999xX19xX3xX2dexX10xX37xXdcxX5xX10xXc8xX3xXd6xX7xX73xX19xX3xX29bxX2cxX3d4xX4xX3xX2exXdxX6xX3xX4xX24xX6xX3xX16xX19xX1xXebxX3xX7xX42fxX3xX5xX28xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX7axX20xX146xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX3axX57xXc8xXaxX12xXcxX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX7axX2xX3xX7xX42fxX3xX57xXdx5f03xX19xX3xX64xX6xX3xXexXbbxXdxX3xX325xX6xX403xXbxX64xX3axX37xX3xX16xX64xX10xX19xX6xXdfxX3xX80xX3d4xX19xX3xX4xX38bxX3xX7xX2f7xX4xX3xX4xX1xX2f7xX6xX3xX193xX201xX146xXb1xXb1xXb1xX3xX4xX1x7819xX146xX3xb24bxX73xXc8xX3xX5xX28xX3xX5xXfexX19xX3xXexX1xX2f7xX3xX1xX6xXdxX3xX19xd6cexXf6xX4xX3xXe5xX2exX6xX3xX80xXdxX19xX1xX3xX57xX2e7xX3xXexXe3xX3xX4xX1xX2f7xX4xX3xX37xX3d7xXexX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXdfxX3xX7xX6xX2cxX3xX30xX1xXdxX3xX7xX73xX19xX3xX3exX2cxX403xX1xX19xXdxX30xXdxX3xXd6xX47axX3axX7xX4xX3axX18bxXebxX3xX4xX1xX2f7xX19xX2exX3xX30xXdxX31xX19xX3xX37xX28xX19xX3xX1bxX3d4xXdxX3xX1bxXfexX2cxX3xd8a3xXexX3axX28xX19xX3xX16xX19xX1xe817xX3xX2exXdxb5cdxX6xX3xX47axX6xX19xX146xX13xX19xXdxXexX10xX57xX3xX80xX28xX3xX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xXb1xX201xX146xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX3axX57xXc8xXaxX12xXcxX64xX3axX19xX2exX3xX30xX1xXdxX3xX1bxX38bxXdfxX3xX1bxX1cxX6xX3xX1bxXdxX436xX37xX3xX4xX24xX6xX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX7axX7axX3xX5xX28xX3xX16xX5xX5xXdxX6xX19xX403xX3xX16xX64xX10xX19xX6xXdfxX3xX7xX73xX19xX3xX1bxX18xX2cxX3xX4xX38bxX3xX7xX2f7xX4xX3xX4xX1xX2f7xX6xX3xX1bxX31xX19xX3xX1a2xX192xX146xXb1xXb1xXb1xX3xX4xX1xX540xX3xX80xX28xX3xX5xX28xX3xX19xXdx9925xX37xX3xXexX2e7xX3xX1xX28xX3axX3xX4xX24xX6xX3xX2exX111xX3xX30xX1xXe3xX19xX2exX3xX5xcf0cxX3xX340xX6xXc8xX10xX64xX19xX3xX47axX2cxX19xXdxX4xX1xX146xX3xX543xX73xXc8xX3xX1bxX118xX19xX1xX3xX57xX18xX2cxX3xX80xX495xX19xX2exX3xXexX64xX495xX19xX3xX2xXb1xX3xX19xX2fcxX37xX3xXexX64xX89xX19xX3xX1bxX18xX2cxX3xX1bxXefxX19xX1xX3xX4xX6xX3axX3xX19xX28xXc8xX3xXexX64x76bexX3xX5xXbbxXdxX3xX80xXf6xXdxX3xX16xX5xX5xXdxX6xX19xX403xX3xX16xX64xX10xX19xX6xXdfxX3xX80xX28xX3xX5c9xX54xXa8xX37xX3xX117xX118xX37xX5d2xX3xX19xX557xXf6xX4xX3xX543xX2f7xX4xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX4xX1xXfaxX19xX3xX1xXc8xX3xX80xX352xX19xX2exX3xX7xX42fxX3xXexX1xX6xXc8xX3xX1bxXe3xXdxX3xX30xX388xX3xX2f7xX4xX3xXdcxX2cxX695xX19xX146xX3xc4b5xX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX2xX7axXdfxX3xX340xX6xXc8xX10xX64xX19xX3xXexXf2xX19xX2exX3xX1xXc8xX3xX80xX352xX19xX2exX3xX5xX28xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX1bxXfexX2cxX3xXexXdx5b0fxX19xX3xXexX64xX3axX19xX2exX3xX5xX1cxX4xX1xX3xX7xb518xX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX29bxX2cxX6xX19xX2exXdfxX3xX19xX1xX557xX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xXexX1xfbfexX4xX3xXdcx4b3axX19xX2exX3xXexX1xX18xXexX3xXdcxXbbxXdxX3xXexX64xX557xXf6xX4xX3xX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX7xX6xX2cxX3xX5xX3axXbbxXexX3xX7xX79exXexX3xX5xX2cxX73xX19xX3xX5xX557xX2cxX146xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX3axX57xXc8xXaxX12xX34xX118xXdxX3xXexX775xX19xX3xX2dexX10xX37xXdcxX5xX10xXc8xX3xX1bxX557xe27dxX4xX3xX117xX557xXf6xX19xX2exX3xXexX775xX19xX3xX37xX3d7xXexX3xX5xXfexX19xX3xX19xX5d6xX6xXdfxX3xX4xX10cxX19xX2exX3xX1bxX695xX19xX2exX3xXexX1x8245xXdxX3xXdcxXdxX31xX19xX3xX19xX37bxXdxX3xX1bxX73xXc8xX3xX30xX1xX36fxX19xX2exX3xX4xX495xX19xX3xX5xX28xX3xXexX1xX118xX19xX1xX3xX1bxX557xX820xX19xX2exX3xX4xX24xX6xX3xX64xXdxX775xX19xX2exX3xXdcxX38bxX19xX2exX3xX1bxX118xX3xX16xX19xX1xX146xX3xf23dxXf6xXdxX3xX80xXdxf894xX4xX3xX2exXdxX28xX19xX1xX3xX29bxX2cxXc8xX67dxX19xX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX7axXb1xX7axX20xXdfxX3xX2dexX10xX37xXdcxX5xX10xXc8xX3xX4xX10cxX19xX2exX3xX7xX42fxX3xX5xXfexX19xX3xXexX1xX2f7xX3xX201xX3xX5xX28xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1bxXdxX436xX37xX3xX57xXdxX50exX19xX3xX64xX6xX3xXexX64xX89xX19xX3xX1bxX18xX2cxX3xX29bxX2cxX6xX19xX3xXexX64xX352xX19xX2exX3xX19xX1xX18xXexX3xXdcxX38bxX19xX2exX3xX1bxX118xX3xX4xX1xX73xX2cxX3xX397xX2cxX3xXb4xX3xXdcxX6xX3axX3xX2exX695xX37xX3xX7xX73xX19xX3xX4xX10cxX3xX1bxX2fcxX19xX2exX3xX4xX6xXdxX3xX4xX118xX4xX3xX19xX2fcxX37xX3xX2xXb3xX193xX20xXdfxX3xX2xXb3xX193xX201xXdfxX3xX2xXb3xX1a2xX2xXdfxX3xX2xXb3xX1a2xX201xX3xX80xX28xX3xX2xXb3xXb3xX7axX3xX80xX28xX3xX30xX1xXdxX3xX117xX73xXc8xX3xX37xXf6xXdxX3xX4xX10cxX19xX2exX3xX1bxX111xX3xX4xX38bxX3xX7axX3xX5xXfexX19xX3xX80xX28xX3axX3xX4xX118xX4xX3xX19xX2fcxX37xX3xX7axXb1xX2xX2xX3xX80xX28xX3xX7axXb1xX2xX20xX146xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX64xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX775xX19xX3xX29bxX2cxX6xX19xX190xX0xX45xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb4xXexX1xX2cxX37xXdcxXb4xX6xX19xX57xXb4xX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9398xX3axX19xX6xX5xX57xX3axX3xXexXbbxX3axX3xXexX1xX3d4xX19xX2exX3xX30xX775xX3xX4xX1xX557xX6xX3xXexXf2xX19xX2exX3xX4xX38bxX3xX7xX6xX2cxX3xX4xX1xX2f7xX4xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xXe5xX6xXexXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX64xX3axX19xX6xX5xX57xX3axXb4xXexX6xX3axXb4xXexX1xX3axX19xX2exXb4xX30xX10xXb4xX4xX1xX2cxX6xXb4xXexX2cxX19xX2exXb4xX4xX3axXb4xX7xX6xX2cxXb4xX4xX1xX2cxX4xXb4xX80xX3axXb4xX57xXdxX4xX1xXb4xX19xX6xXexXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xX45xX2xX1a2xX205xXb1xXb1xX201xX146xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX45xX37xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX7axXb1xX45xX19xX10xX18bxX7xX45xX2xXb3xX7axX20xX45xX2xXb1xX201xX57xX2xXb1xX192xX192xXb3xX7axXb3xXexX20xX7axXb1xXb1xX192xX5xXb1xX146xX217xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX80xX12xX0xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9c7xX3axX19xX6xX5xX57xX3axX3xXexXbbxX3axX3xXexX1xX3d4xX19xX2exX3xX30xX775xX3xX4xX1xX557xX6xX3xXexXf2xX19xX2exX3xX4xX38bxX3xX7xX6xX2cxX3xX4xX1xX2f7xX4xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xXe5xX6xXexXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX64xX3axX19xX6xX5xX57xX3axXb4xXexX6xX3axXb4xXexX1xX3axX19xX2exXb4xX30xX10xXb4xX4xX1xX2cxX6xXb4xXexX2cxX19xX2exXb4xX4xX3axXb4xX7xX6xX2cxXb4xX4xX1xX2cxX4xXb4xX80xX3axXb4xX57xXdxX4xX1xXb4xX19xX6xXexXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xX45xX2xX1a2xX205xXb1xXb1xX201xX146xX1xXexX37xXaxX12xX9c7xX3axX19xX6xX5xX57xX3axX3xXexXbbxX3axX3xXexX1xX3d4xX19xX2exX3xX30xX775xX3xX4xX1xX557xX6xX3xXexXf2xX19xX2exX3xX4xX38bxX3xX7xX6xX2cxX3xX4xX1xX2f7xX4xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xXe5xX6xXexXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX735xX3xXexX2cxXe3xXdxX3xX20xX205xXdfxX3xX9c7xX3axX19xX6xX5xX57xX3axX3xX80xa1baxX19xX3xX5xX28xX3xXexX64xdcc7xX3xX4xX3d7xXexX3xX30xX1xX36fxX19xX2exX3xXexX1xX436xX3xXexX1xX6xXc8xX3xXexX1xX31xX3xX30xX1xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX1bxX557xX6xX3xX1bxX3d7xXdxX3xXexX2cxXc8xX436xX19xX3xX340xX695xX3xX543xX28xX3axX3xXe5xX1xX6xX3xX2exXdxX28xX19xX1xX3xX57xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX866xX2cxX3xXexX1xX2f7xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX775xX19xX3xXexXdxX31xXbxX3xX6dcxX3xX1bxX18xX2cxX3xXexX64xX557xX820xX19xX2exX3xX4xX1xX73xX2cxX3xX5xXc0exX4xX3xX7xX6xX2cxX3xX14xX2cxX64xX3axX3xX7axXb1xX2xX193xX146xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX80xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xXdxX2exX1xX5xXdxX2exX1xXexX190xX3xX54xXbbxX3xXcxX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xXdfxX3xX3exXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xX201xX45xX7axXb1xX2xXb3xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX1xXdxX2exX1xX5xXdxX2exX1xXexXb4xX1xX6xXb4xXexX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xXb4xX5xXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xXb4xX80xX3axXb4xX57xXdxX4xX1xXb4xX4xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xXb4xX7axXb1xX2xX201xXb4xX7axXb1xX2xXb3xX45xX2xX1a2xX20xX193xX2xX205xX146xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX45xX37xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX7axXb1xX45xX19xX10xX18bxX7xX45xX2xXb3xX7axX2xX45xX2xX20xX1a2xX57xXb1xXb1xX1a2xX7axX193xX192xXb1xXexX7axXb1xX193xX201xX5xX1a2xXb4xX5xXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xXb4xX2xX192xX192xXb3xX205xX7axX205xX193xX201xX205xX146xXbxX19xX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX80xX12xX0xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xXdxX2exX1xX5xXdxX2exX1xXexX190xX3xX54xXbbxX3xXcxX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xXdfxX3xX3exXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xX201xX45xX7axXb1xX2xXb3xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX1xXdxX2exX1xX5xXdxX2exX1xXexXb4xX1xX6xXb4xXexX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xXb4xX5xXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xXb4xX80xX3axXb4xX57xXdxX4xX1xXb4xX4xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xXb4xX7axXb1xX2xX201xXb4xX7axXb1xX2xXb3xX45xX2xX1a2xX20xX193xX2xX205xX146xX1xXexX37xXaxX12xX54xXdxX2exX1xX5xXdxX2exX1xXexX190xX3xX54xXbbxX3xXcxX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xXdfxX3xX3exXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xX201xX45xX7axXb1xX2xXb3xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX3exXdxX80xX10xX64xXbxX3axX3axX5xX3xX1bxX118xX19xX1xX3xXdcxXbbxXdxX3xXcxX3axXexXexX10xX19xX1xX6xX37xX3xX7axXb4xXb1xX3xX6dcxX3xXexX64xX89xX19xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX80xXf6xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX89xXbxX3xX4xX36fxX19xX2exX3xX4xX24xX6xX3xX47axX3axX1xX6xX37xX10xX57xX3xXcexX6xX5xX6xX1xX3xX80xX28xX3x568dxXdxX80xX3axX4xX30xX3xXc6xX64xXdxX2exXdxX146xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX80xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5xX352xXexX3xX19xX1xX38bxX37xX3xX1xXbbxXexX3xX2exXdxX3d4xX19xX2exX3xX7xX3d4xX3xX2xX3xX6dcxX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xXb3xX45xX7axXb1xX7axXb1xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb4xX5xX3axXexXb4xX19xX1xX3axX37xXb4xX1xX6xXexXb4xX2exXdxX3axX19xX2exXb4xX7xX3axXb4xX2xXb4xX3axXb4xX4xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xXb4xX7axXb1xX2xXb3xXb4xX7axXb1xX7axXb1xX45xX2xX1a2xX20xX192xX20xX1a2xX146xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX2exX3xX7xX64xX4xX9xXaxX45xX37xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX7axXb1xX45xX19xX10xX18bxX7xX45xX2xXb3xX7axX2xX45xX2xXb1xX201xX57xX192xX2xXb1xXb1xX7axX205xXb1xXexX1a2xX2xXb3xX5xX2xX146xX217xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX19xX1xX28xX3xX4xX1xX2cxX19xX2exX3xX30xX31xXexX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX80xX12xX0xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5xX352xXexX3xX19xX1xX38bxX37xX3xX1xXbbxXexX3xX2exXdxX3d4xX19xX2exX3xX7xX3d4xX3xX2xX3xX6dcxX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xXb3xX45xX7axXb1xX7axXb1xXaxX3xX1xX64xX10xX2b7xX9xXaxX45xXdcxX3axX19xX2exXb4xX57xX6xX45xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb4xX5xX3axXexXb4xX19xX1xX3axX37xXb4xX1xX6xXexXb4xX2exXdxX3axX19xX2exXb4xX7xX3axXb4xX2xXb4xX3axXb4xX4xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xXb4xX5xX10xX6xX2exX2cxX10xXb4xX7axXb1xX2xXb3xXb4xX7axXb1xX7axXb1xX45xX2xX1a2xX20xX192xX20xX1a2xX146xX1xXexX37xXaxX12xX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5xX352xXexX3xX19xX1xX38bxX37xX3xX1xXbbxXexX3xX2exXdxX3d4xX19xX2exX3xX7xX3d4xX3xX2xX3xX6dcxX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xXb3xX45xX7axXb1xX7axXb1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX64xX3axX19xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX34xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5xX352xXexX3xX19xX1xX38bxX37xX3xX1xXbbxXexX3xX2exXdxX3d4xX19xX2exX3xX7xX3d4xX3xX2xX3xX6dcxX3xX34xX1xX6xX37xXbxXdxX3axX19xX7xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX7axXb1xX2xXb3xX45xX7axXb1xX7axXb1xX3xX7xX6xX2cxX3xX30xX1xXdxX3xX2exXdxX28xX19xX1xX3xX4xX1xX2f7xX4xX3xX80xX36fxX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX14xX2cxX64xX3axXbxX6xX3xX3exX10xX6xX2exX2cxX10xX3xX37xXa8xX6xX3xX19xX28xXc8xX146xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX80xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX2cxX5xX12xX0xX57xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX64xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX80xX12xX0xX45xX57xXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX3axX2cxX64xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xXcexX325xX325xX423xX0xX45xXbxX12