Đấu giá 10 lô đất ở huyện Nghi Xuân
Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh và UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 10 lô đất xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
df25x10bf6x1546axec8cx1320fx15e4ex10247x14000x14b5cxX7x165a0x14cb1x1311dxfa26x16ca3xef2bxX5x109f5xXax14377x1330bx1512exdf81xX3x164c1xXdxe082xX3xX2x142b0xX3xX5xe377xX3x16540xX14xXexX3x16baaxX3xX1xX15x10e6bx1809dx157adxX3x16c15xX17xX1xXdxX3x15972xX15xecbfxX2bxX0x11e5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b16xX10xX6xfffbxXaxX12x14bdexX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x17514xXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xf653xX2bxX17xX3xfff1x13390xX2bxX1xX3xece4x13899xX3x18925x140f0xX2dx14c17xX3x135bbx172d4xX3xX4cx133ccxX3xX13x137b5x17310x142acxX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexe0f2xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xX3xXexX1xX1fxX2bxX17xX3xe17axX19xf62bxX3xXa6xX19xX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexX3xX77xX78xX3xX4cxX7bxX3xX13xX7exX7fxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1x150cdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXex10342xX6xX5xXdxX17xX2bxf683xX3xX4xX10xX2bxXexX10x1875dx13522xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxX46x101d6xX2dx1863bxX3xX73x108b3x1575exX3xX13x13791xX72xX3xX126x16520xX129xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX109xX6xX5xXdxX17xX2bxX10fxX3xX4xX10xX2bxXexX10xX116xX117xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX4cxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xX66xX2bxX17xX3xX6axX6bxX2bxX1xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x17d64xX15xX29xfb9cxX2bxX3xX7x11521xX3xX49x16e52xX2bxX17xX3xX21xX14xXexX3xXexX7exXdxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX109xX6xX5xXdxX17xX2bxX10fxX3xX4xX10xX2bxXexX10xX116xX117xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX77xX78xX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX4cxX7bxX3xX13xX7exX7fxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxf415xX2bxX80xX3xX21x12a86xX6xX3xX4xX1xX94xX3xX4x120e8xX6xX3xXexX7bxX3xX4xX1xf19bxX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX70xXdxX3xX7xf22dxX2bxX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX4cxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xX66xX2bxX17xX3xX6axX6bxX2bxX1xXe8xX3xX13xX25dxX6xX3xX4xX1xX94xX10fxX3x11c42xf14axX3x10772xX1cxX3xX2dxX17xX15xX29x17858xX2bxX3xX46xX15xX29xX3xXcx17296xX80xX3xXexX1xX70xX2bxX1xX3xXbxX1xX2b8xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxX258xX2bxX80xX3xX21xX25dxX6xX3xX4xX1xX94xX3xX4xX265xX6xX3xX2bxX17x11828xf601xXdxX3xX4xffffxX3xXexX70xXdxX3xX7xX27dxX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX72x13e6dxX3xXa6xX6xX2bxX3xX2bxX1xX34xX2bxX3xX49xX34xX2bxX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxXe8xX3xX13xX25dxX6xX3xX4xX1xX94xX10fxX3xXcxX1xX25dxX3xXexX116xX14xX2bxX3xXcxXdxX258xX2bxX3xX13xXdxX1a3xX2bxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX2xXe8xX3xXcxX70xXdxX3xX7xX27dxX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxX7bxX2bxX17xX3xX4xX321xX3xX2xX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexXe8xX3xX75xXdxX2axX2bxX3xXex11162xX4xX1xX10fxX3xX2xX2baxX2baxX3xX7fxX0xX7xX15xXbxX12x1756bxX0xX37xX7xX15xXbxX12xX37xX5xX1fxX3xX21xe231xX2bxX3x12b48xe7d1xX3fbxX3xX7fxX0xX7xX15xXbxX12xX3fbxX0xX37xX7xX15xXbxX12xX37xX5xX1fxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX126xXdxX19xX3x1358cxX1xX25xXdxX3xX21xXdx16f70xX7fxX10fxX3xX3fbx11a1cx100a6xXe8xX1cxX1cxX1cxXe8xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX66xX2bxX17xX37xX5xX1fxX3xX21xX407xX2bxX3x17308xX445xX2baxXe8xX40bxX1cxX1cxXe8xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX66xX2bxX17xX37xX5xX1fxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xXcxXdxX1a3xX2bxX3xX21x123e2xXexX3xXexX116xX31cx12c02xX4xX10fxX3xX444xX445xXe8xX1cxX1cxX1cxXe8xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX66xX2bxX17xX37xX5xX1fxX3xX21xX407xX2bxX3xX2xX1cxX1cxXe8xX1cxX1cxX1cxXe8xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX66xX2bxX17xX37xX5xX1fxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX3fbxXe8xX3xXcxX1xX31dxXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX80xX3xX21xX25dxX6xX3xX21xXdxX43fxX7fxX3xXa6xX19xX2bxX80xX3xX2bxX1x11c1dxX2bxX3xX1xX66xX3xX7x1085axX3xXexX1xX6xX7fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxX116xXa8xX2bxX17xX3xX17xXdxX31dxX3xX1xX70xX2bxX1xX3xX4xX1xX3ecxX2bxX1xX3xX438xX43fxX3xXex17d76xX3xX2bxX17xX70xX29xX3xXexX1xX1fxX2bxX17xX3xXa6xX19xXa8xX3xX21xX407xX2bxX3xX2xX2baxX3xX17xXdxX31dxX80xX3xX2bxX17xX70xX29xX3xX2xX2baxX3xXexX1xX19xX2bxX17xX3xX2xX1cxX3xX2bx1520fxX7fxX3xX3fbxX1cxX3fbxX1cxX3xXexX7exXdxX3xX4cxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xX66xX2bxX17xX3xX6axX6bxX2bxX1xX3xX6fxX70xX3xX72xX73xX2dxX75xX3xX77xX78xX3xX4cxX7bxX3xX13xX7exX7fxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX40axXe8xX3xXcxX1xX31dxXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xX2bx10007xXbxX3xXexXdxX1a3xX2bxX3xX21xX48axXexX3xXexX116xX31cxX490xX4xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX10fxX3x17c37xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX70xX2bxX17xX3xX2bxX5f1xXbxX3xX7fxX26dxX4xX3xXexXdxX1a3xX2bxX3xX21xX48axXexX3xXexX116xX31cxX490xX4xX3xXexX116xXa8xX2bxX17xX3xXexX1xX31dxXdxX3xX1xX7exX2bxX3xXa6xX6xX3xX2bxX17xX70xX29xX3xX5xX70xX7fxX3xX6fxXdxX2axX4xX3xXexX116xX31cxX490xX4xX3xX2bxX17xX70xX29xX3xXexX7bxX3xX4xX1xX26dxX4xX3xX4xX15xX5f1xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX6fxX70xX3xX2bxX5f1xXbxX3xX6fxX70xXa8xX3xXexX70xXdxX3xX438xX1xXa8xX27dxX2bxX3xX7xX2b8xX10fxX3xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX15xX12xX2xX3fbxX3fbxX3fbxX445xX445xX445xX445xX445xX445xX0xX37xX15xX12xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX3xX4xX265xX6xX3xX4cxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xX66xX2bxX17xX3xX6axX6bxX2bxX1xX3xX7fxX25xX3xXexX7exXdxX3xX2dxX17xX34xX2bxX3xX1xX70xX2bxX17xX3xXexX1xX31cxX501xX2bxX17xX3xX7fxX7exXdxX3xX4cxX7bxX3xXbxX1x12686xX2bxX3xX2bxX17xXa8xX7exXdxX3xXexX1xX31cxX501xX2bxX17xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1x16285xef14xXdxX10xXexX4xXa8xX7fxXa6xX6xX2bxX438x18a46xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX444xXe8xX3xX13xXdxX1a3xX15xX3xX438xXdxX2axX2bxX80xX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX21xX566xX2bxX17xX3xX438x16f7cxX3xXexX1xX6xX7fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXcxX7bxX3xX4xX1xX26dxX4xX80xX3xX4xX19xX3xX2bxX1xX34xX2bxX3xX21xX566xX2bxX17xX3xX438xX753xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXbxX1xX27dxXdxX3xX4xX321xX3xX21xX265xX3xX21xXdxX1a3xX15xX3xX438xXdxX2axX2bxX3xXexX1xX10xXa8xX3xX1a0xX15xX29xX3xX21xX25dxX2bxX1xX3xX4xX265xX6xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX4faxXexX3xX6fxX1a3xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX70xXdxX3xX7xX27dxX2bxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12x1571cxXe8xX3xXcxX1xX31dxXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX80xX3xX21xX25dxX6xX3xX21xXdxX43fxX7fxX3xXexX7bxX3xX4xX1xX26dxX4xX3xXa6xX15xX7bxXdxX3xX4xX1fxX2bxX17xX3xXa6xX2b8xX3xX17xXdxX19xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX70bxX70xXa8xX3xX5x14f3fxX4xX3xX1cxX40bxX3xX17xXdxX31dxX80xX3xX2bxX17xX70xX29xX3xX2xX445xX3xXexX1xX19xX2bxX17xX3xX2xX1cxX3xX2bxX566xX7fxX3xX3fbxX1cxX3fbxX1cxX3xXexX7exXdxX3xX46xX5f1xXdxX3xXexX116xX31cxX31dxX2bxX17xX3xX72xX73xX2dxX75xX3xX77xX78xX3xX4cxX7bxX3xX13xX7exX7fxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX2baxXe8xX3xX46x148a5xX2bxX1xX3xXexX1xX26dxX4xX80xX3xXbxX1xX31cxX501xX2bxX17xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX6xXe8xX3xX46xX8bdxX2bxX1xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXa6x17fbcxX2bxX17xX3xXa6x11317xX3xXbxX1xXdxX407xX15xX3xX17xXdxX19xX2bxX3xXexXdxX407xXbxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xXa6xXe8xX3x16c43xX1xX31cxX501xX2bxX17xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX10fxX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX3xXcxX1xX10xXa8xX3xXbxX1xX31cxX501xX2bxX17xX3xXexX1xX26dxX4xX3xXexX116xX27dxX3xX17xXdxX19xX3xX5xX258xX2bxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX60dxX3ecxX2bxX1xX3xX7fxX31dxXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX7bxX3xX4xX1xX26dxX4xX80xX3xX4xX19xX3xX2bxX1xX34xX2bxX3xX4xX321xX3xX2bxX1xX15xX3xX4xX6f3xX15xX3xX21xX407xX2bxX3xXexX1xX6xX7fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12x13558x1307bxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX407xXexX3xX77xXdxX2bxX3xX5xXdxX258xX2bxX3xX1xX2axX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX109xX3xX72xX73xX2dxX75xX3xX77xX78xX3xX4cxX7bxX3xX13xX7exX7fxX80xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxX80xX3xXexX94xX2bxX1xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX109xX3xX4cxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xX46xX66xX2bxX17xX3xX6axX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX2b7xX2b8xX3xX2baxX1cxX80xX3xX13xX31cxX31dxX2bxX17xX3xX2dxX17xX15xX29xX2c1xX2bxX3xX46xX15xX29xX3xXcxX2c9xX80xX3xXexX1xX70xX2bxX1xX3xXbxX1xX2b8xX3xX46xX70xX3xXcxX6bxX2bxX1xXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX13xXcxX10fxX3xX1cxX445xX2xX444xXe8xX2xX2xX7fbxXe8xX45bxX45bxX45bxX3xX109xX3xX1cxX445xX2xX444xXe8xX445xX7fbxXe8xX2baxX2baxX2baxX445xXe8xX3x11fecxX10xXa6xX7xXdxXexX10xX10fxX3xX75xX6xX15xX17xXdxX6xX1xXa8xX2bxX17xX5xXdxX2bxX1xXe8xX4xXa8xX7fxXe8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX12xX0xXdxX7fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX15xX7fxXa6xX3xX49xX1xXdxX49xX10xX3xXdxX4cxX10xX2bxXexX10xX116xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax16175xXdxX49xXexX1xX10fxX3xX7fbxX7fbxX1cxXbxX77xX117xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10fxX3xX40axX2baxX2baxXbxX77xX117xXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXe8xXa6xX6xXa8xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe8xX6fxX2bxX37xX2bxX10xXb80xX7xX37xX3fbxX1cxX444xX444xX37xX45bxX2baxX49xX40axX2xX2baxX3fbxX3fbxX3fbxX45bxXexX2xX2baxX444xX40bxX5xX444xX109xX40bxXa6xX2baxX15xX6fx18adbxX77xX4xX109xX4xXa8xXbxX29xX2xXe8xXbd5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexX3xX25xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX17xX1xXdxX3xX32xX15xX34xX2bxXaxX3xXb80xXdxX49xXexX1xX9xXaxX7fbxX7fbxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX40axX2baxX2baxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX109xX6xX5xXdxX17xX2bxX10fxX3xX116xXdxX17xX1xXexX117xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX126xXdxX19xX7fxX3xX21xX2b8xX4xX10fxX3xX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXa8xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX109xX6xX5xXdxX17xX2bxX10fxX3xX116xXdxX17xX1xXexX117xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX2dxX17xX15xX29xX2c1xX2bxX3xXcxX1xX25dxX3xXcxX1xX15xX3xX46xXa8xX70xXdxX0xX37xX7xXexX116xXa8xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12