Nhiều nước muốn học kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để phòng chống COVID-19.
d225xe84fx157b8x13df1xe25fx17591x14ebfx11539x15ea9xX7xfde8x13fecx1639ax13c16x1497bxe13bxX5xdcb6xXaxe31cx1383fxX1xXdxfb80xe45bxX3xecc5x1033cxdbb6xX4xX3x17619xX17x13541xX19xX3xX1x12c94xX4xX3x1354axXdxX19xX1xX3xX19x15b51xX1xXdxda7exX1exX3xXbxX1x15ef0xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3x123cbx142d2xX4xX1xX3xX4x15cc6xX6xX3x15c70xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX0x13818xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ae6xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxe733xX1ax16f1cxX19xX2dxX3x1360axed36xXdxX3xX3fxXdxX30xX19xX3x105bfxX60x1653axX3xXexX6exXdxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX4xX1x13002xX3xX67x16bcbxX19xX2dxX3xX4xdc2fxX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19x15468xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX1x177aexXdxX3xXbxX1xX1ax155f4xX19xX2dxX3xX4xX1x11081xX1exX3x15887xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1x1501cxX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3x1256cx16290xX1x158bdxX3xX6dxX6exX89xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xf4bcxX3xX5xdf27xX4xX3xX5xX1ax13819xX19xX2dxX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xXd8xX3xXbxX1xX1axXa8xX19xX2dxX3xXexXdxX30xX19xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xX3xed5cxed44xX3xX1x11e1cxX17xX3xX4x15ab9xX19xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xXaxX3xX6dx1451cxX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX78xX48x173c7xf99ex116c1xX2xefa9x16e51xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX19xXexX10xX67xXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX19xXexX10xX67xXaxX3xX7xXex14f43xX5xX10xX9xXax10bd2xXdxX3fxXexX1xde5bxX3x16eb1xX2x11288xXbx172cbx16a17xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX165xX3x15abexX12bxXb1xXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX12cx136a8xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX101xX19xX51xX19xX10xX160xX7xX51xf944x1774dxX2xX169xX51xX2xX19ax11468xX3fxX199xX2xX1a0xX2x1649bxX2xX167xXexX176xX176xXb1xX176xX5xX176xX129xXexXexX16bxX101xX19xXbxX1xX89xX19xX2dxX4xX1xX89xX19xX2dxX4xX89xX101xXdxX3fxX12cx13502xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xXcxX6exXdxX3xX13xX6xX1exX3xee69xX40xX19xX1xXd8xX3xX19xX2dxX1ax10305xXdxX3xX3fxXaexX19xX3xX27xX1xXdxX3xX101xX102xX89xX3xX4xX1xXe0xX3xX3fxXaexX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX187x15c04xXexX3xX187xX17xf6cdxX4xX3xXbxX1x16583xXdxX3xX27xX1xX6xXdxX3xX187xX91xX89xX3xXexX1x11dddxX19xX2dxX3xXexXdxX19xX3xXexX9axX19xX3xXexX17x156dbxXdxXd8xX3xX6dxX40xX6xX3xX4xX1xXcbxX12cxX3xeda1x1137axX19xX1xX165xX3xXc9xX26fxX19xX2dxX3x15057xX17xX105xXexX51xXcxXcx15cd0xX48xX13x12374xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11130xX89xX3fxX15bxXaxX12xXc9xX91xX4xX3xXexX27dxX3xX4xX1x1599fxX4xX3x139adxX17xX20xX4xX3xXex14c38xX3xX101xX102xX3xXexX67xX17xX15bxX16xX19xX3xXexX1xX26fxX19xX2dxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xX2dxX89xX102xXdxX3xX5xXdxX9axX19xX3xXexd734xX4xX3xX4xebd6xX3xX19xX1xf9c3xX19xX2dxX3xX187x10b51xX19xX1xX3xX5xX17xX105xX19xX3xX27xX1xX10xX19xX3xX19xX2dxXe0xXdxX3xX19xXb9xX3xX5xXdbxX4xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX101xXdxX30xX4xX3xX27xXdxX16xX1exX3xX4xX1xX2c7xX3xX7xXdbxX3xX5xXaexX15bxX3xX5xX6xX19xX3xX4xX45xX6xX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX101xXdxX9axX1exX3xX6dxX1axX23axX19xX2dxX3xX1xX26fxX3xX1xeb03xXbxX3xX4xX359xXbxX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX3fxX89xX3xX101xXdxX67xX17xX7xX3x14037x16896x1426dxX372xX129xXc9xX89xX48xX129xX199xX3xX2dxXaexX15bxX3xX67xX6xXd8xX3xX4xX1xX89xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xXexX1xX2c7xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX4xX2eexX3xXexX1xX116xX3xX1xX24xX4xX3xXexX105xXbxX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX13xX2dxX102xX15bxX3xX2xXb1xX51xXb1xXd8xX3xXexX67xX6xX19xX2dxX3x10870xX6xX7xXexX3xX373xX7xXdxX6xX3xe3baxX89xX67xX17xX1exX3xX28axX128xXdx10ed3xX19xX3xX6dxX102xX19xX3xX231xX26fxX19xX2dxX3xf4ffxX29fxX3xX6dxfb20xX19xX2dxX3xX187xX102xXdxX3xX101xXdxX2c7xXexX3xX19xX1xX105xX19xX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX5xX102xX3xX1exX25cxXexX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX2c1xX17xX20xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX1xXaexX17xX3xX415xX3xXexX1xX102xX19xX1xX3xX4xX26fxX19xX2dxX3xX19xX1xX359xXexX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX101xXdxX30xX4xX3xX2bexX19xX2dxX3xXbxX1xX2eexX3xX101xX1bxXdxX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX187xX102xXdxX3xX101xXdxX2c7xXexXd8xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX5xX102xX3xX1exX25cxXexX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX6dxX109xX17xX3xXexXdxX9axX19xX3xX91xXbxX3xX3fxX2eaxX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX27xXdxX116xX1exX3xX7xX89xX91xXexX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX187xX30xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX9axX1exX3xX19xX2dx16b9bxXexXd8xX3xX19xX2dxX6xX15bxX3xX4xX261xX3xX27xX1xXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX101xfc3dxX19xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX1xX6exX19xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xXbxX1xX6exX1exX3xX101xXdxX3xXcxX67xX17xX19xX2dxX3x162e7xX17xX20xX4xX3xX6dxX6exXdxX3xX5xX2eaxX4xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX2afxX8cxX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX1xX3xX1xX17xX15bxX3xX6dxX25cxX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX19xX2dxX17x120bcxX19xX3xX5xXdbxX4xX3xX7x144daxX19xX3xX4xX2eexX3xX6dxX116xX3xXexXdxX2c7xX19xX3xX1xX102xX19xX1xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX5xX15bxX3xX4xX91xX4xX3xXexX67xX1axX23axX19xX2dxX3xX1xXe0xXbxX3xX19xX2dxX1xXdxX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xX101xX102xX3xXexX67xX17xX15bxX3xXexX2f7xX1exX3xX4xX91xX4xX3xX6dxX20xXdxX3xXexX1axXe0xX19xX2dxX3xXexXdxX2c7xXbxX3xX16bxfd48xX4xX3xX101xX1bxXdxX3xX1exX109xX1exX3xX187xX30xX19xX1xXd8xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX1xX15bxX3xX101xX24xX19xX2dxX3xX7x13d70xX3xX7xX1bxX1exX3xX4xX1xX2c7xX3xX19xX2dxXdbxX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX129xX3xX19xX1xX1axX3xX6dx15456xX3xX5xX102xX1exX3xX101xX1bxXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX372xX373xX374xX372xX3xX101xX102xX3xX60xX169xX13xX2xX3xX129xX3xX6dxX591xX19xX2dxX3xXexX1xX23axXdxX3xX19xX2dxX419xX19xX3xX4xX1xX516xX19xX3xX19xX2dxX17xX15bxX3xX4xXa8xX3xX2c1xX17xX91xX3xXexX261xXdxX3xX1xX30xX3xXexX1xX20xX19xX2dxX3xX15bxX3xXexX2c7xX3xX101xX20xX19xX3xX4xX35xX19xX3xXexX1xXdxX2c7xX17xX3xXexX1xX20xX19xX3xXexX67xX6xX19xX2dxX3xXexX1xXdxX2c7xXexX3xX187xX40xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX17xX15bxX3xX19xX1xXdxX9axX19xXd8xX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX4x13458xX19xX2dxX3xX6dxX6xX19xX2dxX3xX261xX19xX1xX3xX1xX1axX69xX19xX2dxX3xX27xX1xX26fxX19xX2dxX3xX19xX1xXa2xX3xXexX1bxXdxX3xX6dxX23axXdxX3xX7xX20xX19xX2dxX3xX16bxX634xX3xX1xX25cxXdxX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX7xX17xX20xXexX3xX199xX3xXexX1xX91xX19xX2dxX3xXexX67xX1axX1bxX4xX3xXexX1xX23axXdxX3xX6dxXdxX116xX1exX3xXcxX1xX45xX3xXexX1axX1bxX19xX2dxX3xX13xX2dxX17xX15bxX409xX19xX3xX29cxX17xXaexX19xX3x15e58xX1xX5eexX4xX3xX187xX6xX19xX3xX1xX102xX19xX1xX3xX4xX1xXcbxX3xXexX1xX40xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX5xX15bxX3xXexX89xX102xX19xX3xX16bxX634xX3xX1xX25cxXdxX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX101xX35xX19xX2dxX3xX2xX169xX3xX19xX2dxX102xX15bxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX419xX19xX2dxX3xXexX67xX1axX69xX19xX2dxX3x12753xX128xX743xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX2c1xX17x1610cxX3xX2xX51xX199xX19axX199xX19axX3xX4xX1xXcbxX3xX6dxX6exXexX3xX176xXd8xX1a0xX199x168adxXd8xX3xX1exX2bexX4xX3xXexX1xX359xXbxX3xX19xX1xX359xXexX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX2xX2xX3xX19xX419xX1exX3xX2c1xX17xX6xX12cxX3xXcxX67xX89xX19xX2dxX3xX27xX1xXdxX3xX6dxX2eexXd8xX3xX7xXdbxX3xX2dxXdxX91xX19xX3xX6dxX89xX6exX19xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX4xX1xX17xXb9xXdxX3xX4xX17xX19xX2dxX3xX2bexX19xX2dxX3xX231xX26fxX19xX2dxX3xX415xX3xX6dxX6xX19xX2dxX3xX2dxXaexX15bxX3xX67xX6xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xXexX67xX6exX19xX2dxX3xXexX1xXdxX2c7xX17xX3xX1xX2eaxXexX3xX6dxX109xX17xX3xX101xX102xX89xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX19xX2dxX102xX19xX1xX3xX7xX261xX19xX3xX16bxX17xX359xXexX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX13xX2dxX102xX19xX1xX3xX16bxX17xX359xXexX3xX27xX1x11803xX17xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xX2dxX516xXbxX3xX27xX1xX2eexX3xX27xX1xX419xX19xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX187xX20xXdxX3xX4xX261xX19xX1xX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX6dxX2eexX19xX2dxX3xX4x16eb6xX6xX3xX187xXdxX9axX19xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX101xX102xX3xX91xXbxX3xX3fxX2eaxX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX27xXdxX116xX1exX3xX7xX89xX91xXexX3xX4xX1xX516xXexX3xX4xX1xX611xX3xX3fxX89xX3xX5xX89xX3xX19xX2dxX6exXdxX3xX101xX16xX3xX1exX25cxXexX3xX4xX17xX25cxX4xX3xX7xX17xX15bxX3xXexX1xX89xX91xXdxX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xXexX89xX102xX19xX3xX4xX109xX17xX3xX1exX1bxXdxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX372xXdbxX3xX6dxX2f7xX19xX1xX3xXexX67xX30xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX5xeedbxX19xX1xX3xX101xXdbxX4xX3xX19xX26fxX19xX2dxX3xX19xX2dxX1xXdxX30xXbxX3xX101xX102xX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX101xX2eaxX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xX6dxX6xX19xX2dxX3xX2dxXaexX15bxX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX1xX6exXdxX3xX4xX1xX89xX3xX19xX16xX19xX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xX7xX26fxXdxX3xX6dxX25cxX19xX2dxX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX19xXexX10xX67xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX1xX67xX10x12081xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX51xX51xX4xX3fxX19xXdxX1exX2dxX12cxX101xXdxX10xXexX19xX6xX1exXbxX5xX17xX7xX12cxX101xX19xX51xX17xXbxX5xX89xX6xX3fxX10xX3fxX51xX19xX2dxXexX1exX187xX1xX51xX199xX19axX199xX19ax16f8bxX19axXb1xXa0cxX2xXb1xX51xXexXexX16bxX101xX19xXa0cxXexXdxX10xX19xX2dxX5xX89xX6xX187xXdxX10xX19xXbxX1xX89xX19xX2dxX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xX3fxX10xX7xX4xX9xXaxX2afxX25cxX3xX6dxX25cxXdxX3xX187xXdxX9axX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX69xX3xXexX1xX10xX89xX3xXexX1x1608fxX19xX2dxX3xX5xX89xX6xX3xX6dxXdxX3xX27xX1xX257xXbxX3xX4xX91xX4xX3xX6dxX1axX23axX19xX2dxX3xX5xX102xX19xX2dxXd8xX3xX19xX2dx14954xX3xX16bxX2eexX1exX3xX101xXa58xX19xX2dxX3xX187xXdxX9axX19xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX6dxX116xX3xXexX17xX15bxX9axX19xX3xXexX67xX17xX15bxX16xX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX6dxX2c7xX19xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX12cxX3xX28axX28bxX19xX1xX165xX3xX60xX591xX19xX2dxX3xX231xXdxX30xXbxX51xXcxXcxX29cxX48xX13xX29fxXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xXdxX19xX3fxX10xX16bxX9xXaxX19axXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX129xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX1xX2f7xX19xX1xX3xX261xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX12cxX187xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX101xX19xX51xX19xX10xX160xX7xX51xX199xX19axX2xX169xX51xX2xX19axX1a0xX3fxX199xX2xX1a0xX199xX19axX176xX199xXexX199xX2xX199xX19axX5xX2xX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xXbxX1xX89xXexX89xX129xX89xX67xXdxX2dxXdxX19xX6xX5xX129xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX51xX51xX4xX3fxX19xXdxX1exX2dxX12cxX101xXdxX10xXexX19xX6xX1exXbxX5xX17xX7xX12cxX101xX19xX51xXexX167xX199xX19axX51xX17xXbxX5xX89xX6xX3fxX10xX3fxX51xX19xX2dxXexX1exX187xX1xX51xX199xX19axX199xX19axXa0cxX19axXb1xXa0cxX2xXb1xX51xXexXexX16bxX101xX19xXa0cxXexXdxX10xX19xX2dxX5xX89xX6xX187xXdxX10xX19xXbxX1xX89xX19xX2dxX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX129xX6xX5xXdxX2dxX19xX165xX3xX1c6xX17xX7xXexXdxX9d7xX15bxX16cxXaxX12xX2afxX25cxX3xX6dxX25cxXdxX3xX187xXdxX9axX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX69xX3xXexX1xX10xX89xX3xXexX1xXa58xX19xX2dxX3xX5xX89xX6xX3xX6dxXdxX3xX27xX1xX257xXbxX3xX4xX91xX4xX3xX6dxX1axX23axX19xX2dxX3xX5xX102xX19xX2dxXd8xX3xX19xX2dxXa7axX3xX16bxX2eexX1exX3xX101xXa58xX19xX2dxX3xX187xXdxX9axX19xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX6dxX116xX3xXexX17xX15bxX9axX19xX3xXexX67xX17xX15bxX16xX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX6dxX2c7xX19xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX12cxX3xX28axX28bxX19xX1xX165xX3xX60xX591xX19xX2dxX3xX231xXdxX30xXbxX51xXcxXcxX29cxX48xX13xX29fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xf325xX516xX4xX3xX3fxXa58xX3xX101xX105xX15bxXd8xX3xX187xX102xXdxX3xX101xXdxX2c7xXexX3xX19xX1xX105xX19xX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX4xX2eexX3xXexX1xX116xX3xX101xX1axXe0xXexX3xX2c1xX17xX6xX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX101xX1bxXdxX3xX1exX2bexX4xX3xX6dxX25cxX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX1xX6exXdxX3x12efdxXexX3xX1xXa8xX19xX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX27xX1xX91xX4xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXd3axX516xX4xX3xX3fxXa58xX3xXexX20xX4xX3xX6dxX25cxX3xXexX419xX19xX2dxX3xXexX67xX1axX69xX19xX2dxX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xX19xX419xX1exX3xX199xX19axX199xX19axX3xX3fxXdbxX3xX27xXdxX2c7xX19xX3xX2dxXdxX261xX1exX3xX16bxX17xX20xX19xX2dxX3xXb1xXd8xX12bxX7c2xXd8xX3xX7xX89xX19xX2dxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX5xX102xX3xX1exX25cxXexX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX7xX20xX3xXd90xXexX3xX19xX16xX19xX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xX69xX3xX4xX1xXaexX17xX3xX415xX129xXcxX1xX91xXdxX3xX2afxX2f7xX19xX1xX3xX128xX1axXa8xX19xX2dxXd8xX3xX101xX102xX3xX4xX2eexX3xX5xX611xX3xXexX67xX9axX19xX3xXexX1xX2c7xX3xX2dxXdxX1bxXdxXd8xX3xX101xX535xX19xX3xX6dxX261xX1exX3xX187xX261xX89xX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xXexX20xX4xX3xX6dxX25cxX3xXexX419xX19xX2dxX3xXexX67xX1axX69xX19xX2dxX3xXexXd90xX4xX1xX3xX4xXdbxX4xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX13xX2dxXaexX19xX3xX1xX102xX19xX2dxX3xX743xX1xX91xXexX3xXexX67xXdxX116xX19xX3xXc9xX1xXaexX17xX3xX415xX3xX28axX373xX128xX2afxX29fxX3xX19xX1xX105xX19xX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX101xX535xX19xX3xX5xX102xX3xX19xX16xX19xX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xXc8xX6dxX516xX4xX3xX187xXdxX30xXexX3xX1exX6exX19xX1xX3xX1exX611x1167bxX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX101xXa58xX19xX2dxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX67xX89xX19xX2dxX3xX27xX1xXdxX3xX6dxX2eexXd8xX3xX101xXdxX30xX4xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX27xXdxX116xX1exX3xX7xX89xX91xXexX3xXexX1xX102xX19xX1xX3xX4xX26fxX19xX2dxX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX2eexX3xXexX1xX116xX3xXexX1xX17xX3xX1xX5eexXexX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1xX102xX3xX6dxX109xX17xX3xXexX1axX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xX2dxX89xX102xXdxXd8xX3xX187xX9axX19xX3xX4xX6exX19xX1xX3xX4xX91xX4xX3xX5xXe0xXdxX3xXexX1xX2c7xX3xXexX67xX17xX15bxX16xX19xX3xXexX1xX20xX19xX2dxX3xX5xX102xX3xX5xX6xX89xX3xX6dxX25cxX19xX2dxX3xX2dxXdxX91xX3xX67x1663exXd8xX3xX4xX1xXd90xX19xX1xX3xXexX67xX40xX3xX27dxX19xX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX101xX102xX3xX101xX40xX3xXexX67xXd90xX3xX6dxX40xX6xX3xX5xX7adxX3xX2dxX109xX19xX3xX2dxX6d9xXdxX3xX101xX1bxXdxX3xXcxX67xX17xX19xX2dxX3xX555xX17xX20xX4xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX7a1xXdxX634xX19xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX16bxX634xX3xX1xX25cxXdxX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xX6dxX6xX19xX2dxX3xX2dxXdxX5eexXbxX3xXexX1xX5eexX4xX3xX6dxX87cxX15bxX3xX2c1xX17xX91xX3xXexX67xX2f7xX19xX1xX3xX4xX1xX17xX15bxX116xX19xX3xX6dxX27dxXdxX3xX6dxX359xXexX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX7xX6xX19xX2dxX3xX19xX16xX19xX3xX27xXdxX19xX1xX3xXexX2c7xX3xX27x116dfxX3xXexX1xX17xX105xXexX3xX7xX20xX12cxX3xX231xXaexX15bxX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xX4xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX89xXdxX3xX5xX102xX3xXexX67xX2eaxX3xX4xX25cxXexX3xX4xX45xX6xX3xXexX419xX19xX2dxX3xXexX67xX1axX69xX19xX2dxX3xX187xX16xX19xX3xX101xX2f2xX19xX2dxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX67xX1axX1bxX4xX3xX6dxX2eexX3xX1exX25cxXexX3xX19xX2dxX102xX15bxXd8xX3xX1xX634xX19xX2dxX3xXexX67xX17xX15bxX16xX19xX3xXexX1xX26fxX19xX2dxX3xX128xX10xX17xXexX7xX4xX1xX10xX3xX743xX67xX10xX7xX7xX10xX129xX373xX2dxX10xX19xXexX17xX67xX3xX28axX128xX743xX373xX29fxX3xX4xX45xX6xX3xX231xX2bexX4xX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xX4xX2eexX3xX187xX102xXdxX3xX101xXdxX2c7xXexX3xX4xX6xX3xX19xX2dxXe0xXdxX3xX1xX89xX6exXexX3xX6dxX25cxX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX69xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXd8xX3xX4xX1xX89xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xX3fxXa58xX3xX4xX2eexX3xX4xX1xX17xX19xX2dxX3xX187xXdxX9axX19xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX101xX1bxXdxX3xXcxX67xX17xX19xX2dxX3xX555xX17xX20xX4xXd8xX3xX19xX1xX1axX19xX2dxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX19xX1xX23axX3xX7xXdbxX3xX27xX2c7xXexX3xX1xXe0xXbxX3xX4xX45xX6xX3xX1xX102xX19xX1xX3xX6dxX25cxX19xX2dxX3xX2c1xX17xX15bxX2c7xXexX3xX6dxX89xX91xX19xXd8xX3xX16bxfe9cxXexX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xX7xXaexX17xX3xX67xX25cxX19xX2dxXd8xX3xX27xXdxX116xX1exX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX67xXdxX30xXexX3xX6dxX116xX3xX101xX102xX3xX6dxX89xX102xX19xX3xX27xX2c7xXexX3xX16bxX634xX3xX1xX25cxXdxX3xX6dxX634xX3xXexX67xX91xX19xX1xX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX1xX6exXdxX3xX5xX1bxX19xX3xX1xXa8xX19xX3xX101xX102xX3xX27xXdxX116xX1exX3xX7xX89xX91xXexX3xX7xX20xX3xX4xX6xX3xX1exX257xX4xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX69xX3xX1exX2bexX4xX3xX101xX102xXdxX3xXexX67xX419xX1exXd8xX3xX27xX1xX26fxX19xX2dxX3xX4xX2eexX3xX4xX6xX3xX19xX102xX89xX3xXexX8b8xX3xX101xX89xX19xX2dxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX60xX634xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX3xX231xX2bexX4xX3xX4xX1xX89xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xXc8xXbxX1xX109xX19xX3xX5xX1bxX19xX3xXexX1xX102xX19xX1xX3xX4xX26fxX19xX2dxX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXef8xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX101xXdxX30xX4xX3xX2bexX19xX2dxX3xXbxX1xX2eexX3xX101xX1bxXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX19xX1xX23axX3xX101xX102xX89xX3xXc8xX7xXdbxX3xX6dxX89xX102xX19xX3xX27xX2c7xXexX3xX16bxX634xX3xX1xX25cxXdxX12cxXef8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX67xX89xX19xX2dxX3xX19xX2dxX102xX15bxX3xX2xX199xX51xXb1xXd8xX3xX187xX102xX3xXc9xX6xXdxXexX5xXdxX19xX3xX76xXdxX10xX7xX10xX19xXd8xX3xXcxX67xX1axX69xX19xX2dxX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxXdxX30xX19xX3xXexX1xX1axX23axX19xX2dxX3xXexX67xX5eexX3xX4xX45xX6xX3xXc9xX1xX1axXa8xX19xX2dxX3xXexX67xX2f7xX19xX1xX3xX743xX1xX91xXexX3xXexX67xXdxX116xX19xX3xX295xXdxX9axX19xX3xX1xXe0xXbxX3xX2c1xX17xX20xX4xX3xX28ax168b6xX13xX128xX743xX29fxX3xXexX6exXdxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXd8xX3xX4xX1xX5eexX4xX3xX1ex10c69xX19xX2dxX3xX7xXdbxX3xXexX1xX102xX19xX1xX3xX4xX26fxX19xX2dxX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX101xX102xX3xX19xX2dxX102xX19xX1xX3xX15bxX3xXexX2c7xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX4xX17xX25cxX4xX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxXd8xX3xX101xX1bxXdxX3xX1xXa8xX19xX3xX27xX1xX89xX261xX19xX2dxX3xX169xX19axX7c2xX3xX7xX20xX3xX187xX30xX19xX1xX3xX19xX1xXaexX19xX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xX6dxX634xX3xX187xX2f7xX19xX1xX3xXbxX1xX2eaxX4xX3xX1xX89xX102xX19xX3xXexX89xX102xX19xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX19xXexX10xX67xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX51xX51xX4xX3fxX19xXdxX1exX2dxX12cxX101xXdxX10xXexX19xX6xX1exXbxX5xX17xX7xX12cxX101xX19xX51xX17xXbxX5xX89xX6xX3fxX10xX3fxX51xX19xX2dxXexX1exX187xX1xX51xX199xX19axX199xX19axXa0cxX19axXb1xXa0cxX2xXb1xX51xXexXexX16bxX101xX19xXa0cxX4xX6xX4xXa0cxXbxX1xX17xX89xX19xX2dxXa0cxX6xX19xXa0cxXbxX1xX89xX19xX2dxXa0cxX4xX1xX89xX19xX2dxXa0cxX3fxXdxX4xX1xXa0cxX4xX1xX89xXa0cxX19xX2dxX17xX89xXdxXa0cxX3fxX6xX19xX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xX3fxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xX1xX6exX19xX3xX4xX1xX2c7xX3xXexXdxX2c7xXbxX3xX16bxX5eexX4xXd8xX3xX6dxX261xX1exX3xX187xX261xX89xX3xX27xX1xX89xX261xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xXdxX116xX17xX3xX199xX1exX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX1xX89xX6exXexX3xX6dxX25cxX19xX2dxX12cxX3xX28axX28bxX19xX1xX165xX3xXd3axXdxX19xX1xX3xX555xX17xX15bxX2c7xXexX51xXcxXcxX29cxX48xX13xX29fxXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xXdxX19xX3fxX10xX16bxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX129xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX1xX2f7xX19xX1xX3xX261xX19xX1xX3xX199xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX12cxX187xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX101xX19xX51xX19xX10xX160xX7xX51xX199xX19axX2xX169xX51xX2xX19axX1a0xX3fxX199xX2xX1a0xX199xX19axX176xX199xXexX199xXb1xX19axXb1xX5xX199xX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX3fxX6xXexX6xX129xXbxX1xX89xXexX89xX129xX89xX67xXdxX2dxXdxX19xX6xX5xX129xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX51xX51xX4xX3fxX19xXdxX1exX2dxX12cxX101xXdxX10xXexX19xX6xX1exXbxX5xX17xX7xX12cxX101xX19xX51xXexX167xX199xX19axX51xX17xXbxX5xX89xX6xX3fxX10xX3fxX51xX19xX2dxXexX1exX187xX1xX51xX199xX19axX199xX19axXa0cxX19axXb1xXa0cxX2xXb1xX51xXexXexX16bxX101xX19xXa0cxX4xX6xX4xXa0cxXbxX1xX17xX89xX19xX2dxXa0cxX6xX19xXa0cxXbxX1xX89xX19xX2dxXa0cxX4xX1xX89xX19xX2dxXa0cxX3fxXdxX4xX1xXa0cxX4xX1xX89xXa0cxX19xX2dxX17xX89xXdxXa0cxX3fxX6xX19xX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX13xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xX1xX6exX19xX3xX4xX1xX2c7xX3xXexXdxX2c7xXbxX3xX16bxX5eexX4xXd8xX3xX6dxX261xX1exX3xX187xX261xX89xX3xX27xX1xX89xX261xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xXdxX116xX17xX3xX199xX1exX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX1xX89xX6exXexX3xX6dxX25cxX19xX2dxX12cxX3xX28axX28bxX19xX1xX165xX3xXd3axXdxX19xX1xX3xX555xX17xX15bxX2c7xXexX51xXcxXcxX29cxX48xX13xX29fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX231xX6exXdxX3xX3fxXdxX30xX19xX3xX1365xX13xX128xX743xX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xXexX516xX19xX2dxX3xX199xX19axX12cxX19axX19axX19axX3xX27xX1xX87cxX17xX3xXexX67xX6xX19xX2dxX3xX19xX2dxX89xX6exXdxX3xX27xX1xX89xX6xX3xX4xX1xX359xXexX3xX5xX1axXe0xX19xX2dxX3xX4xX6xX89xX3xX4xX1xX89xX3xX2afxX25cxX3x1339dxX3xXexX2c7xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX19xX1xX8cxX1exX3xX2dxXdxX5eexXbxX3xX187xX261xX89xX3xX101xX30xX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1xXaexX19xX3xX101xXdxX9axX19xX3xX15bxX3xXexX2c7xX3xX129xX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX6dxX6xX19xX2dxX3xX69xX3xXexX17xX15bxX2c7xX19xX3xX6dxX109xX17xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX5xX6exXdxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX67xX1axX1bxX4xX3xX6dxX2eexXd8xX3xXcxXdxX2c7xX19xX3xX7xX105cxX3x115e7xXdxX3fxX89xX19xX2dxX3xX743xX6xX67xX27xXd8xX3xXcxX67xX1axX69xX19xX2dxX3xX6dxX6exXdxX3xX3fxXdxX30xX19xX3xXcxX27dxX3xX4xX1xX2bexX4xX3xX17a1xX3xXexX2c7xX3xXcxX1xX2c7xX3xX2dxXdxX1bxXdxX3xX28axX76xX60xX78xX29fxX3xXexX6exXdxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXd8xX3xX4xX1xX89xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xX9axX19xX3xX1xX24xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXbxX1xX1axXa8xX19xX2dxX3xX4xX1xXaexX1exX3xXb1xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX165xX3xXc8xXc9xX1xXcbxX3xX6dxX6exX89xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xXd8xX3xX5xXdbxX4xX3xX5xX1axXe0xX19xX2dxX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xXd8xX3xXbxX1xX1axXa8xX19xX2dxX3xXexXdxX30xX19xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xX3xX101xX102xX3xX1xX105xX17xX3xX4xX109xX19xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xXb9xX12cxXef8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12x17088xX19xX2dxX3xXbxX1xXaexX19xX3xXexXd90xX4xX1xX3xX176xX3xX5xX7adxX3xX3fxX89xX3xX101xX2f7xX3xX7xX6xX89xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX6exXexX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xX27xX2c7xXexX3xX2c1xX17xX261xX3xX359xX19xX3xXexX1axXe0xX19xX2dxXd8xX3xX2dxX591xX1exX3xX6dxX109xX17xX3xXexXdxX9axX19xX3xX5xX102xX3xX101xXdxX30xX4xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX7xX1bxX1exX3xX27xXd90xX4xX1xX3xX1xX89xX6exXexX3xX4xXa8xX3xX4xX1xX2c7xX3xX4xX261xX19xX1xX3xX187xX91xX89xX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX19xX2dxX6xX15bxX3xX27xX1xXdxX3xXcxX67xX17xX19xX2dxX3xX555xX17xX20xX4xX3xX1exX1bxXdxX3xX2dxX1xXdxX3xX19xX1xX105xX19xX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xX6dxX109xX17xX3xXexXdxX9axX19xX3xX4xX45xX6xX3xX187xX30xX19xX1xX3xX101xXdxX9axX1exX3xXbxX1xX27dxXdxX3xX5xX6exX3xX101xX102xX89xX3xX4xX17xX20xXdxX3xXexX1xX91xX19xX2dxX3xX2xX199xX51xX199xX19axX2xX12bxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xX7xX1bxX1exX3xX5xX9axX19xX3xX27xX40xX4xX1xX3xX187xX261xX19xX3xX2bexX19xX2dxX3xXbxX1xX2eexX3xX101xX1bxXdxX3xX19xX2dxX17xX15bxX3xX4xXa8xX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX5xXaexX15bxX3xX5xX6xX19xX3xXexX137fxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xX2dxX89xX102xXdxX3xX101xX102xX3xX5xXaexX15bxX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xX4xX1xX11aexX89xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX4xX25cxX19xX2dxX3xX6dxX591xX19xX2dxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX1xX2bexX3xX1xX6xXdxX3xX5xX102xX3xX4xX91xX4xX1xX3xXexXdxX2c7xXbxX3xX4xX105xX19xX3xXexX89xX102xX19xX3xX3fxXaexX19xX3xX4xX45xX6xX3xXc9xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX101xX102xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX3xX4xX2eexX3xX7xXdbxX3xX6dxX591xX19xX2dxX3xXexX1xX17xX105xX19xX3xX101xX102xX3xX19xXdxX16xX1exX3xXexXdxX19xX3xX101xX102xX89xX3xX2c1xX17xX15bxX2c7xXexX3xX7xX91xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xXc9xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX1xX2bexX3xX187xX6xXd8xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xX6dxX109xX17xX3xXexX1axX3xX67xX359xXexX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX6dxX116xX3xX19xXaexX19xX2dxX3xX4xX359xXbxX3xX19xX419xX19xX2dxX3xX5xXdbxX4xX3xX4xX45xX6xX3xX19xX2dxX102xX19xX1xX3xX15bxX3xXexX2c7xXd8xX3xX1xX30xX3xXexX1xX20xX19xX2dxX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xXexX1xXd90xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exXd8xX3xX27xX1xX261xX3xX19xX419xX19xX2dxX3xXbxX1xX261xX19xX3xX2bexX19xX2dxX3xXexX67xX1axX1bxX4xX3xX4xX91xX4xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX1xX17xX20xX19xX2dxX3xX4xX2eaxX3xXexX1xX116xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX91xX4xX3xX187xX30xX19xX1xX3xX101xXdxX30xX19xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xXcxX67xX89xX19xX2dxX3xX27xX1xXdxX3xX6dxX2eexXd8xX3xX26fxX19xX2dxX3xXc9xX1xX67xXdxX7xXexX89xXbxX1xX3xX128x15b73xX5xXdxXex13157xX7xX4xX1xXd8xX3xXcxX67xX1axX69xX19xX2dxX3xX187xX25cxX3xXbxX1xX105xX19xX3xX19xX2dxX1xXdxX9axX19xX3xX4xX2bexX17xX3xX4xX1xX17xX15bxX9axX19xX3xX7xXaexX17xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xX19xX3xX19xX2dxX1xXdxX9axX19xX3xX4xX2bexX17xX3xX128xX6xX5xXdxX6xX3xX374xX10xX7xX10xX6xX67xX4xX1xXd8xX3xX4xX1xX89xX3xX187xXdxX2c7xXexX165xX3xXc8xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX4xX2eexX3xX27xX1xX261xX3xX19xX419xX19xX2dxX3xX27xX1xX20xX19xX2dxX3xX4xX1xX2c7xX3xX7xXdbxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX419xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xXexX67xX1axX23axX19xX2dxX3xX1xXe0xXbxX3xX5xXaexX15bxX3xX19xX1xXdxX409xX1exXd8xX3xXexX67xX91xXdxX3xX19xX2dxX1axXe0xX4xX3xX1xX89xX102xX19xX3xXexX89xX102xX19xX3xX101xX1bxXdxX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX1xX2f7xX19xX1xX3xX69xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX2c1xX17xX20xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX27xX1xX91xX4xX3xXexX67xX9axX19xX3xXexX1xX2c7xX3xX2dxXdxX1bxXdxX12cxX3xX231xX91xX19xX2dxX3xX4xX1xX5eexX3xX7adxXd8xX3xXexX17xX15bxX3xXc9xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xX6dxX1axXe0xX4xX3xX6dxXdxX16xX17xX3xX19xX102xX15bxX3xX101xX1bxXdxX3xX19xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX2c1xX17xX15bxX2c7xXexX3xX5xXdxX30xXexX3xX19xX1xX1axX19xX2dxX3xX27xX1xX26fxX19xX2dxX3xX5xX102xX1exX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX187xXa2xX3xX4xX17xX25cxX4xX12cxXef8xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX48xX16xX3xXbxX1xX109xX19xX3xX1exX2f7xX19xX1xXd8xX3xX48xXdxX30xX19xX3xX27xX1xX261xX89xX3xX7xX91xXexX3xX128xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX6d9xX19xX2dxX3xX19xX1xX105xX19xX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xXc8xX27xX1xX20xX19xX2dxX3xX4xX1xX2c7xX3xX4xX2eexX3xX1xXdxX30xX17xX3xX2c1xX17xX261xXef8xX3xX7xX20xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxXd8xX3xX101xX102xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX3fxXaexX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX1axX69xX19xX2dxX3xX101xX102xX89xX3xX4xX91xX4xX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX1exX6exX19xX1xX3xX4xX45xX6xX3xXc9xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX89xX3fxX15bxXaxX12xX48xX102xX89xX3xX4xX17xX20xXdxX3xXexX1xX91xX19xX2dxX3xX2afxX6xXd8xX3xX101xXdxX30xX19xX3xX19xX102xX15bxX3xX4xX1xX89xX3xX187xXdxX2c7xXexX3xX4xX2eexX3xXexX1bxXdxX3xX167xX199xX7c2xX3xX7xX20xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX2dxXdxX6xX3xX27xX1xX261xX89xX3xX7xX91xXexX3xXexX6exXdxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX4xX1xX89xX3xX67xX8cxX19xX2dxX3xXc9xX1xXd90xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xXexX1xXdbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX91xX4xX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX27xXdxX116xX1exX3xX7xX89xX91xXexX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX187xX30xX19xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xXc8xXbxX1xXa58xX3xX1xXe0xXbxXd8xX3xX27xX1xX26fxX19xX2dxX3xX2c1xX17xX91xX3xX1exX6exX19xX1xX3xXexX6xX15bxXd8xX3xX1xX6xX15bxX3xX5xXa2xX19xX2dxX3xX5xXfb1xX89xXef8xX12cxX0xX51xXbxX12xX0xX3fxXdxX101xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX67xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX9axX19xX3xX2c1xX17xX6xX19xX165xX0xX51xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX129xXexX1xX17xX1exX187xX129xX6xX19xX3fxX129xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2afxX91xX89xX3xX231xX2bexX4xX3xX4xX6xX3xX19xX2dxXe0xXdxX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xX5xX1axXe0xX4xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX1xXdxX30xX17xX3xX2c1xX17xX261xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX15bxX129xXexX10xX51xX187xX6xX89xX129xX3fxX17xX4xX129xX4xX6xX129xX19xX2dxX89xXdxX129xX4xX1xXdxX10xX19xX129xX5xX17xX89xX4xX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX129xX1xXdxX10xX17xX129xX2c1xX17xX6xX129xX4xX17xX6xX129xX101xXdxX10xXexX129xX19xX6xX1exX51xX2xX1a0xX12bxX1a6xX1a0xX167xX12cxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX1exX10xX3fxXdxX6xX51xX2xX199xX19axX51xX19xX10xX160xX7xX51xX199xX19axX2xX176xX51xX2xX199xX1a0xX3fxXb1xX2xXb1xX199xX2xX2xX19axXexX1a0xX1a6xXb1xX12bxX5xXb1xX129xX16bxX10xXexX129xX19xX2dxX1xXdxX10xX1exX129xX19xX1xX6xX19xX1xX129xX4xX89xX101xX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX3fxXdxX101xX12xX0xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2afxX91xX89xX3xX231xX2bexX4xX3xX4xX6xX3xX19xX2dxXe0xXdxX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xX5xX1axXe0xX4xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX1xXdxX30xX17xX3xX2c1xX17xX261xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX15bxX129xXexX10xX51xX187xX6xX89xX129xX3fxX17xX4xX129xX4xX6xX129xX19xX2dxX89xXdxX129xX4xX1xXdxX10xX19xX129xX5xX17xX89xX4xX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX129xX1xXdxX10xX17xX129xX2c1xX17xX6xX129xX4xX17xX6xX129xX101xXdxX10xXexX129xX19xX6xX1exX51xX2xX1a0xX12bxX1a6xX1a0xX167xX12cxX1xXexX1exXaxX12xX2afxX91xX89xX3xX231xX2bexX4xX3xX4xX6xX3xX19xX2dxXe0xXdxX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xX5xX1axXe0xX4xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX3xX1xXdxX30xX17xX3xX2c1xX17xX261xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX2afxX91xX89xX3xXcxX89xX102xX19xX3xX4xX261xX19xX1xX3xX400xX67xX6xX19xX27xX9d7xX17xX67xXexX3xX28axX400xX373xfccdxX29fxX3xX4xX45xX6xX3xX231xX2bexX4xX3xX7xX20xX3xX67xX6xX3xX19xX2dxX102xX15bxX3xX2xX51xXb1xX3xX6dxX634xX3xX4xX2eexX3xX187xX102xXdxX3xX101xXdxX2c7xXexX3xX6dxX91xX19xX2dxX3xX4xX1xX5eexX3xX7adxX3xX101xX16xX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xX5xX1axXe0xX4xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX101xXdxX67xX17xX7xX3xX372xX373xX374xX372xX129xXc9xX89xX48xX129xX199xX3xX1xXdxX30xX17xX3xX2c1xX17xX261xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXd8xX3xX6dxX591xX19xX2dxX3xXexX1xX23axXdxX3xX6dxX516xXexX3xX4xXaexX17xX3xX1xXa2xXdxX3xX1exX69xX3xX101xX16xX3xX101xXdxX30xX4xX3xX19xX9axX19xX3xX4xX1xX419xX19xX2dxX3xX4xX91xX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX1axXa8xX19xX2dxX3xXcxXaexX15bxX3xX4xX2eexX3xXexX1xX116xX3xX1xX24xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xX6dxXdxX16xX17xX3xX2dxX2f7xX3xX6dxX2eexX3xXexX137fxX3xX4xX26fxX19xX2dxX3xXexX1xX2bexX4xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX12cxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX3fxXdxX101xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX45xX3xXexX1axX1bxX19xX2dxX3xX27xX9axX17xX3xX2dxX24xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX109xX19xX3xXc8xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xXexX1xXaexX19xX3xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xX91xXdxXef8xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xXbxX1xX35xX19xX2dxXd8xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX19xX1xX129xXexX67xXdxX51xXexX1xX17xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xX27xX10xX17xX129xX2dxX89xXdxX129xXexXdxX19xX1xX129xXexX1xX6xX19xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xXexX1xX6xX19xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xX6xXdxX129xXexX67xX89xX19xX2dxX129xXbxX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX3fxXdxX4xX1xX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX51xX2xX1a0xX1a0xX1a0xX176xX176xX12cxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX1exX10xX3fxXdxX6xX51xX2xX199xX19axX51xX19xX10xX160xX7xX51xX199xX19axX2xX2xX51xX2xX19axX167xX3fxX199xX2xX199xX19axX1a0xX19axX19axXexX12bxX1a6xXb1xX19axX176xX5xX19axX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX3fxXdxX101xX12xX0xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX45xX3xXexX1axX1bxX19xX2dxX3xX27xX9axX17xX3xX2dxX24xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX109xX19xX3xXc8xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xXexX1xXaexX19xX3xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xX91xXdxXef8xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xXbxX1xX35xX19xX2dxXd8xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX19xX1xX129xXexX67xXdxX51xXexX1xX17xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xX27xX10xX17xX129xX2dxX89xXdxX129xXexXdxX19xX1xX129xXexX1xX6xX19xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xXexX1xX6xX19xX129xXexX17xX89xX19xX2dxX129xX6xXdxX129xXexX67xX89xX19xX2dxX129xXbxX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX3fxXdxX4xX1xX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX51xX2xX1a0xX1a0xX1a0xX176xX176xX12cxX1xXexX1exXaxX12xXcxX1xX45xX3xXexX1axX1bxX19xX2dxX3xX27xX9axX17xX3xX2dxX24xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX109xX19xX3xXc8xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xXexX1xXaexX19xX3xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xX91xXdxXef8xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xXbxX1xX35xX19xX2dxXd8xX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xXc9xX78xX48xX127xX128xX129xX2xX12bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX101xXdxX30xX4xX3xX5xX102xX1exX3xX4xX2eexX3xX7adxX3xX19xX2dxX1xX94fxX6xX3xX27xX1xX26fxX19xX2dxX3xXbxX1xX261xXdxX3xX3fxX89xX3xXexX17xX27dxXdxX3xXexX91xX4xXd8xX3xXexX1xX17xX3xX19xX1xX105xXbxXd8xX3xXexX67xX2f7xX19xX1xX3xX6dxX25cxX3xX1xX6xX15bxX3xX6dxX40xX6xX3xX101xX40xX3xX2c1xX17xX15bxX2c7xXexX3xX6dxX40xX19xX1xX3xX1exX102xX3xXexX359xXexX3xX4xX261xX3xX6dxX16xX17xX3xX5xX102xX3xX16bxX17xX359xXexX3xXbxX1xX91xXexX3xXexX137fxX3xXexX67xX91xXdxX3xXexXdxX1exX12cxX3xX13xX1xX2f2xX19xX2dxX3xX5xX5eexX4xX3xX27xX1xX2eexX3xX27xX1xX419xX19xX3xX19xX1xX359xXexXd8xX3xX2dxX6xXdxX3xX2dxX2eexX4xX3xX19xX1xX359xXexX3xX5xX102xX3xX3fxX40xXbxX3xX6dxX116xX3xX1exXb9xXdxX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX4xX1xX5eexX19xX2dxX3xXexX6xX3xXexX1xX116xX3xX1xXdxX30xX19xX3xX187xX261xX19xX3xX7xX257xX4xX3xX4xX45xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX109xX19xX3xX3fxXaexX19xX3xXexX25cxX4xXd8xX3xX7xXdbxX3xX6dxX89xX102xX19xX3xX27xX2c7xXexX3xXc8xX6dxX591xX19xX2dxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xX2bexX19xX2dxXd8xX3xX6dxX591xX19xX2dxX3xX27xX1xXd90xX3xXexX1axXa8xX19xX2dxX3xX4xX109xX17xXef8xXd8xX3xXexX26fxX3xX6dxXdxX116xX1exX3xX4xX1xX89xX3xX187xX261xX19xX3xX5xX94fxX19xX1xXd8xX3xX27xX1xXd90xX3xX4xX1xX359xXexX3xX4xX45xX6xX3xX4xX89xX19xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX12cxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX3fxXdxX101xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX17xX25cxX4xX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX3xX69xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX165xX3xX13xXdxX16xX1exX3xXexXdxX19xX3xXexX137fxX3xXexX1xX257xX19xX2dxX3xX5xXe0xXdxX3xX187xX1axX1bxX4xX3xX6dxX109xX17xXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX15bxX129xXexX10xX51xX4xX17xX89xX4xX129xX4xX1xXdxX10xX19xX129xXbxX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX129xX89xX129xX101xXdxX10xXexX129xX19xX6xX1exX129xX19xXdxX10xX1exX129xXexXdxX19xX129xXexX17xX129xXexX1xX6xX19xX2dxX129xX5xX89xXdxX129xX187xX17xX89xX4xX129xX3fxX6xX17xX51xX2xX1a0xX1a0xX2xX12bxX169xX12cxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX51xX1exX10xX3fxXdxX6xX51xX2xX199xX19axX51xX19xX10xX160xX7xX51xX199xX19axX19axX12bxX51xX167xX12bxX3fxX176xX199xX199xX19axX167xXb1xX167xXexX176xX167xX169xX1a6xX5xX169xX129xX1a0xX1a0xX199xX199xX19axX169xX2xX1a6xX129xX199xX19axX176xX12bxX169xX1a0xX1a6xXb1xX19axX167xX12bxX12cxX1c6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX1exX17xX20xX19xX3xX1xX24xX4xX3xX27xXdxX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxX30xX1exX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX3fxXdxX101xX12xX0xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX17xX25cxX4xX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX3xX69xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX165xX3xX13xXdxX16xX1exX3xXexXdxX19xX3xXexX137fxX3xXexX1xX257xX19xX2dxX3xX5xXe0xXdxX3xX187xX1axX1bxX4xX3xX6dxX109xX17xXaxX3xX1xX67xX10xX9d7xX9xXaxX51xX15bxX129xXexX10xX51xX4xX17xX89xX4xX129xX4xX1xXdxX10xX19xX129xXbxX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX1xX89xX19xX2dxX129xX4xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX129xX89xX129xX101xXdxX10xXexX129xX19xX6xX1exX129xX19xXdxX10xX1exX129xXexXdxX19xX129xXexX17xX129xXexX1xX6xX19xX2dxX129xX5xX89xXdxX129xX187xX17xX89xX4xX129xX3fxX6xX17xX51xX2xX1a0xX1a0xX2xX12bxX169xX12cxX1xXexX1exXaxX12xXc9xX17xX25cxX4xX3xX4xX1xXdxX2c7xX19xX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xXc9xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxX3xX69xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX165xX3xX13xXdxX16xX1exX3xXexXdxX19xX3xXexX137fxX3xXexX1xX257xX19xX2dxX3xX5xXe0xXdxX3xX187xX1axX1bxX4xX3xX6dxX109xX17xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX67xX89xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xX2c1xX17xX6xX3xX199xX19axX3xX19xX2dxX102xX15bxX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1exX257xX4xX3xXexX1xX9axX1exX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xXc9xX89xX101xXdxX3fxX129xX2xX12bxXd8xX3xXexX67xX89xX19xX2dxX3xX27xX1xXdxX3xX6dxX2eexXd8xX3xXexX67xX9axX19xX3xXexX1xX2c7xX3xX2dxXdxX1bxXdxXd8xX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX6dxX634xX3xX5xXaexX15bxX3xX5xX6xX19xX3xX67xX6xX3xX1xXa8xX19xX3xX1a0xX19axX3xX2c1xX17xX20xX4xX3xX2dxXdxX6xXd8xX3xX101xXa58xX19xX2dxX3xX5xX634xX19xX1xX3xXexX1xX27dxXd8xX3xX5xXaexX15bxX3xX19xX1xXdxX409xX1exX3xX4xX1xX89xX3xX1xXa8xX19xX3xX12bxX176xX3xX19xX2dxX102xX19xX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xX101xX102xX3xX27xX1xXdxX2c7xX19xX3xXexX67xX9axX19xX3xX176xX12cxX199xX19axX19axX3xX19xX2dxX1axX23axXdxX3xXexX8b8xX3xX101xX89xX19xX2dxX12cxX3xX231xX2c7xX19xX3xXexX1xX23axXdxX3xX6dxXdxX116xX1exX3xX19xX102xX15bxXd8xX3xX4xX2eexX3xXexX1xX116xX3xX2dxX1xXdxX3xX19xX1xX105xX19xX3xX4xX91xX4xX3xX187xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX2c1xX17xX15bxX2c7xXexX3xX5xXdxX30xXexX3xXbxX1xX35xX19xX2dxX3xX4xX1xX20xX19xX2dxX3xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xXdxX30xXexX3xX13xX6xX1exX3xX6dxX634xX3xX187xX1axX1bxX4xX3xX6dxX109xX17xX3xXexX1xX102xX19xX1xX3xX4xX26fxX19xX2dxX12cxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX3fxXdxX101xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX17xX5xX12xX0xX3fxXdxX101xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX12xX0xX51xX3fxXdxX101xX12xX0xX51xX3fxXdxX101xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX372xX89xX17xX67xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX48xXdxX10xXexX19xX6xX1exdac8xX0xX51xXbxX12