Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Các cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ở Hà Tĩnh đã tổ chức sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn mác đạt yêu cầu về thẩm mỹ cũng như các quy định của luật pháp.
6663x8448xae25xbf25xdf5axa621xec01xf4c1xd596xX7x8a62x117d4xdda9xb361x10ebdxc4c0xX5xf0b3xXaxe413xafd7x900axe128xX1xX3xa998xXdxX14xX3xXbxX1x10935xX15xX3xX1xe086xX15xX18xX3xX7x914bxX15xX3xXbxX1xad6fx8b23xX3x8ec7xbb3cxX2fxb1d9xX3xce59x78f6xX3xXcx10925xX15xX1xX0xc7eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x7c08xXaxX12xX30xX14xX4xX3xX4xe3e7xX3xX7x82fexX3xX7xX27xX15xX3xca67x8615x67c3xXexX3xX4x7c0cxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xX30xX1xc573xX56xX15xX18xX3xXex9a37x1035exX15xX1xX3x95fcx101f9xaf10xXdxX3xX5fxd583xX3xX2dx91b7xXexX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dx108a4xX3x10b56xX2fxX30xX2fxX32x6b23xX3xX59xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xdc14xX8cxX3xXexaaa0xX3xX4xX1xb24cxX4xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexaa94xX3xXexX1xXdxc5f3xXexX3x10766xXc5xX3x9b74xX6x6707xX3xXcbxX82xXc0xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX2dxX14xX4xX3xXadxX22xXexX3x8006xf66exX60xX3xX4x768exX60xX3x11846xc541xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2dx100ecxX3xX4xedcexX15xX18xX3xX15xX1xX7bxX3xX4xX14xX4xX3x7f15xX60xXe0xX3xXadx7d8axX15xX1xX3xX4xbacdxX6xX3xX5xX60x8701xXexX3xXbxX1xX14xXbxb8b5xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX2dxX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX18xX9xXaxe40bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX15xX18xX9xXaxa12cxXaxX12xX0xXexXcbxXcdxX4exXe0xX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx986exXcdxX4exXe0xXaxX12xXcxX81xXcdxX15xX18xX3x7b96xX3xX15xX18xX35xXe0xX3x6c84x10a15x7981xX3cxX2xX13fxXc0xX3xX34xX8fxXdxX3xXadx9630xX15xX18xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXex7ad7xX15xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xa8cexX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXc8xXdxb5c5xX2dxX3xXexX81xX6xXc0xX3xX7xXcdxX14xXexX3xX5fx7270xXexX3xX4xX14xX4xX3xX1x7bfexXbxX3xXexX14xX4xX3xX5fxX8cxXc0xX3xX4exXcdxX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdx1071cxXbxXc0xX3xXexXb1xX3xX1xX1e8xXbxX3xXexX14xX4xXc0xX3xX4xX56xX3xX7xX59xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX4exXcdxX6xX15xX1xX3xX4xX65xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xXadxX1e8xXexX3xX2xX3cxX178xX13fxX178xX13fxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX81xX12xX0xX3cxXexXcbxXcdxX4exXe0xX12xX0xX3cxXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX180xX6xX5xXdxX18xX15xd210xX3xX4xX10xX15xXexX10xX81xa3c1xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXax999dxXdxX4exXexX1xX29axX3xX181xX178xX13fxXbxX5fxX2a2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29axX3xX14fxc46bxX17fxXbxX5fxX2a2xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29axX3cxX3cxXdxX116xXcbxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXe8xX15xX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2d8xX13fxX3cxX17fxX178xX4exddccxX2xX178xX307xfe85xX178xX2d8xXexX30bx93e9xX13fxX14fxX178xX5xX13fxX116xd5aaxXbxX18xf26bxX81xX9xX181xX17fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX2c1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX181xX178xX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX14fxX2d8xX17fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcdxX15xXaxX12xX13xXcdxX35xX15xX3xXc8xXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX6xXc0xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexd26axX2dxX3xX15xd1d6xX15xX3xXc8xX1xX3a6xX3xX4xX10axX6xX3xXcxXb1xX3xX1xX1e8xXbxX3xXexX14xX4xX3x86dcxXdxX15xX1xX3xX4exXcdxX6xX15xX1xX3xXe8xX35xX3xX4xX1xXc5xX3xXcbxXdxXc5xX15xX3xXexX1xX10axXe0xX3xX1xX27xXdxX3xX7xX27xX15xX3xX34xXcdxX6xX3x10ef9xXdxX15xX1xX3xX30xX1xXdxXc0xX3xX5fxX8cxX3xX30xX7bxX56xX15xX18xX3x9f0dxXdxX14xX15xXc0xX3xX1xX60xXe0xX1fdxX15xX3xf294xX18xX1xXdxX3xabb7xX60xX1exX15xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xX13xXcdxX35xX15xX3xXadxX8cxX3xXexXdxXc5xX15xX3xX1xX35xX15xX1xX3xXc8xXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX6xX3xX307xX14fxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX4xX10axX6xX3xX307xX14fxX3xX4xX59xX3xX7xX59xXc0xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX4xX65xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXadxX1e8xXexX3xX2xX3cxX178xX13fxX178xX13fxX116xX3xX13xX1exXe0xX3xX5xX35xX3xX15xX1xfc4bxX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXadxX8cxX3xXadxX7bxX1e8xX4xX3xX34xX8fxXdxX3xXadxX18cxX15xX18xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX4xX61xXbxX3xX1xX60xXe0xX1fdxX15xXc0xX3xXexX1xX105xXc0xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXadxX22xXexX3xXexfc7fxX3xX14fxX13fxX3xXadxXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX59xX3xX5xXe1xX15xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12x113d1xX60xX6xX3xXc8xXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX6xXc0xX3xXadxXcdxX35xX15xX3xX18xX1xXdxX3xX15xX1xX10fxX15xXc0xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX4xX6xXcdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX10axX3xXexX1xX1d2xX3xXadxX8cxX3xXexXdxXc5xXbxX3xX4xX10fxX15xX3xXc8xX105xXbxX3xXexX1xd6c7xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXe8xX1c0xX15xX3xXcbxX27xX15xX3xX1xX7bx8f70xX15xX18xX3xX4exa6c8xX15xXc0xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexXc0xX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xXc8xXc5xX3xXcbxX6xXcdxX3xXcbxX82xXc0xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX2dxX14xX4xX3xXadxX22xXexX3xXe0xXe1xX60xX3xX4xXe5xX60xX3xXe8xXe9xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2dxXf1xX3xX4xXf4xX15xX18xX3xX15xX1xX7bxX3xX4xX14xX4xX3xX100xX60xXe0xX3xXadxX105xX15xX1xX3xX4xX10axX6xX3xX5xX60xX10fxXexX3xXbxX1xX14xXbxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xX13xXcdxX35xX15xX3xX4xXf4xX15xX18xX3xX18xX1xXdxX3xX15xX1xX10fxX15xX3xX7x8274xX3xXe8xX35xXcdxX3xX4xX60xX8fxX4xX3xX4xX10axX6xX3xX4xX1xba33xX15xX1xX3xX100xX60xXe0xXe9xX15xX3xXadxX105xX6xX3xXbxX1xX7bxX56xX15xX18xX3xXexX81xXcdxX15xX18xX3xXe8xXdxX1fdxX4xX3xXexX60xXe0xXe1xX15xX3xXexX81xX60xXe0xXe9xX15xXc0xX3xX1xX88xX3xXexX81xX1e8xXc0xX3xX1xX7bxX582xX15xX18xX3xX4exX587xX15xXc0xX3xX18xXdx1116exXbxX3xXadx86dbxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX56xX3xX7xX59xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX7bxX56xX15xX18xX3xXexX81xX82xX15xX1xX3xX2fxX30xX2fxX32xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX180xX6xX5xXdxX18xX15xX29axX3xX4xX10xX15xXexX10xX81xX2a2xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX4exXexX1xX29axX3xX181xX178xX13fxXbxX5fxX2a2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29axX3xX14fxX2d8xX17fxXbxX5fxX2a2xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29axX3cxX3cxXdxX116xXcbxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXe8xX15xX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2d8xX13fxX3cxX17fxX178xX4exX307xX2xX14fxX2xX13fxX307xX310xXexX310xX178xX310xX17fxX2xX5xX13fxX116xX317xXbxX18xX31axX81xX9xX17fxX13fxX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX2c1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX181xX178xX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX14fxX2d8xX17fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcdxX15xXaxX12xX30xX14xX4xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xXe8xXdxXe1xX15xX3xXadxXcdxX35xX15xX3xXc8xXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX6xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXc8xf404xXcdxX3xX4xX60xX3xXadxX56xX3xX34xXdxXe9xX15xX3x95a8xX3aaxX3xX4xX10axX6xX3xX4xX56xX3xX7xX59xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexX3xX3e8xX7bxX56xX15xX18xX3xXcxX1xX105xX3xXcxX1xX60xX3xX34xXdxXe9xX15xXc0xX3xXbxX1xX7bxX571xX15xX18xX3xX407xX6xX2dxX3xX34xX18cxX15xX18xXc0xX3xXcxX40cxX3xX34xX18cxX15xX18xX3xX3e8xX38xX15xX1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xX30xX14xX4xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xXe8xXdxXe1xX15xX3xXadxXcdxX35xX15xX3xX4xXf4xX15xX18xX3xX4xX1xX1b3xX3xX81xX3aaxX3xX2dxX8fxXexX3xX7x80bdxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXadxX6xX15xX18xX3xX4x10a90xX15xX3xX1xX22xX15xX3xX4xX1xXc5xXc0xX3xX4xXe5xX15xX3xXcbxXb1xX3xX7xX60xX15xX18xXc0xX3xX1xXcdxX35xX15xX3xXexX1xXdxX1fdxX15xX3xX15xX1xX7bxX29axX3xX1xX82xX15xX1xX3xXexX1xXb5xX4xX3xXcbxX6xXcdxX3xXcbxX82xXc0xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX2dxX14xX4xX3xXbxX1xX27xXdxX3xXbxX1x8eeaxX3xX1xX1e8xXbxXc0xX3xXadxX27xX2dxX3xXcbxX27xXcdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX3a6xX15xX18xX3xX7xX869xXc0xX3xX15xX8fxXdxX3xX4exX60xX15xX18xX3xXexX1xX10xXcdxX3xX100xX60xXe0xX3xXadxX105xX15xX1xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX60xX10fxXexXc0xX3xXc8xX1xX3a6xX15xX18xX3xXbxX1xX3a6xX3xXexX81xX7bxX56xX15xX18xXc0xX3xX1xX82xX15xX1xX3xXexX1xXb5xX4xXc0xX3xX5xX8cxX15xX18xX3xXbxX1xX62cxX116xX3xX13xd429xX4xX3xXcbxXdxX1fdxXexXc0xX3xX4xX3a6xX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xXe8xX1fdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexXcdxX35xX15xX3xXexX1xX61bxX4xX3xXbxX1xX2cxX2dxXc0xX3xXexX81xX60xXe0xX3xX5fxX60xX61xXexX3xX15xX18xX60xX18cxX15xX3xX18xX869xX4xX3xXexX81xXcdxX15xX18xX3xX7xX60xX869xXexX3xX100xX60xX14xX3xXexX81xX82xX15xX1xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexX3xXbxX1xX27xXdxX3xXadxX27xX2dxX3xXcbxX27xXcdxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xXcxX1xX10xXcdxX3xXc8xXc5xX3xX1xXcdxX22xX4xX1xXc0xX3xXadxXc5xX15xX3xX1xXc5xXexX3xX15xX18xX35xXe0xX3xX181xX3cxX2xX13fxXc0xX3xX34xX8fxXdxX3xXadxX18cxX15xX18xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX3xX7x9724xX3xX1xXcdxX35xX15xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX4xX1xX60xXe0xXc5xX15xX3xXc8xXdxX1d2xX2dxX3xXexX81xX6xX3xXexX22xXdxX3xX307xX14fxX3xX4xX56xX3xX7xX59xXc0xX3xX7xX6xX60xX3xXadxX65xX3xX5xX61bxX6xX3xX4xX1x88b8xX15xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXadxX22xXexX3xXexXdxXe1xX60xX3xX4xX1xX60xX2cxX15xX3xXadxX1d2xX3xXadxX7bxX6xX3xXe8xX35xXcdxX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX180xX6xX5xXdxX18xX15xX29axX3xX4xX10xX15xXexX10xX81xX2a2xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX4exXexX1xX29axX3xX181xX178xX13fxXbxX5fxX2a2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29axX3xX14fxX2d8xX17fxXbxX5fxX2a2xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29axX3cxX3cxXdxX116xXcbxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXe8xX15xX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2d8xX13fxX3cxX17fxX178xX4exX307xX2xX178xX307xX30bxX14fxX307xXexX2d8xX13fxX14fxX13fxX307xX5xX13fxX116xX317xXbxX18xX31axX81xX9xX2xX17fxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX2c1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX181xX178xX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX14fxX2d8xX17fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcdxX15xXaxX12xe3aaxX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX5xX22xX4xX3xX4xX66fxX4xX3xX81xX6xX15xX18xX3xX4xX14xXexX3xX4xX10axX6xX3xX4xX56xX3xX7xX59xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX4exXcdxX6xX15xX1xX3xX407xX18xX60xXe0xac06xX15xX3xX7e8xX1c0xX15xX3xX34xXdxXc5xX60xXc0xX3xX5fxX8cxX3xX40cxX60xX1exX15xX3xXcxX1xX35xX15xX1xX3xX9cxX407xX18xX1xXdxX3xX40cxX60xX1exX15xXa1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXadxX1e8xXexX3xX2xXc0xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX180xX6xX5xXdxX18xX15xX29axX3xX4xX10xX15xXexX10xX81xX2a2xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX4exXexX1xX29axX3xX181xX178xX13fxXbxX5fxX2a2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX29axX3xX14fxX2d8xX17fxXbxX5fxX2a2xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29axX3cxX3cxXdxX116xXcbxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXe8xX15xX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2d8xX13fxX3cxX17fxX178xX4exX307xX2xX14fxX2xX13fxX14fxX14fxXexX181xX13fxX14fxX181xX310xX5xX13fxX116xX317xXbxX18xX31axX81xX9xX17fxX13fxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX2c1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX181xX178xX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX14fxX2d8xX17fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcdxX15xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX180xX6xX5xXdxX18xX15xX29axX3xX4xX10xX15xXexX10xX81xX2a2xXaxX12xX16cxX6xXcdxX3xXcbxX82xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXcbxX7bxX59xXdxX3xX32xX1xX66fxX3xX3e8xX8fxX4xX3xX4xX10axX6xX3xXcxXb1xX3xX1xX1e8xXbxX3xXexX14xX4xX3xXcxX60xXe0xXc5xXexX3xX30xX1xX7bxX56xX15xX18xXc0xX3xX5fxX8cxX3xX32xX1xX66fxX3xX3e8xX8fxX4xXc0xX3xX1xX60xXe0xX1fdxX15xX3xX30xX6xX15xX3xX3e8xX8fxX4xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xXcxX81xX7bxX582xX4xX3xXadxX65xXc0xX3xX30xX1xX10axX3xXexX105xX4xX1xX3xd9ecxX16cxX407x7f06xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xXcxX81xXe5xX15xX3xXcxXdxXc5xX15xX3xX34xX7bxX15xX18xX3xXadxX8cxX3xXc8x10a20xX3xX100xX60xXe0xXc5xXexX3xXadxX105xX15xX1xX3xX7xX869xX3xX307xX178xX310xX2d8xX3cxX529xX13xX180xXdcfxX16cxX407xXdd2xX3xX15xX18xX35xXe0xX3xX178xX181xX3cxX30bxX3cxX178xX13fxX178xX13fxX3xXe8xXe9xX3xXe8xXdxX1fdxX4xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX5xX10fxXbxX3xX34xX8fxXdxX3xXadxX18cxX15xX18xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX116xX3xX34xX8fxXdxX3xXadxX18cxX15xX18xX3xX4xX61xXbxX3xXexX1b3xX15xX1xXc0xX3xX18xX18cxX2dxX3xX2xX178xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xXe8xXdxXe1xX15xXc0xX3xX4exXcdxX3xX32xX1xX65xX3xX30xX1xX10axX3xXexX105xX4xX1xX3xXdcfxX16cxX407xXdd2xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xX13xX92cxX15xX18xX3xX407xX18xXa49xX4xX3xXb93xX56xX15xX3xX5xX35xX2dxX3xX4xX1xX10axX3xXexX105xX4xX1xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxXcdxX4exXe0xXaxX12xX34xX8fxXdxX3xXadxX18cxX15xX18xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xX4xX1xX61xX2dxX3xXadxXdxX1d2xX2dxXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX2a2xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX2dxX7bxX60xX3xX4xX1xXcdxX3xXdcfxX16cxX407xXdd2xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xX5fxX10xX2dxX3xX5fxX1e0xXexXc0xX3xX4xX3a6xX15xX18xX3xX15xX1xX10fxX15xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXadxX22xXexX3xXexX502xX3xX307xX3xX7xX6xXcdxX3xXadxXc5xX15xX3xX2d8xX3xX7xX6xXcdxX2a2xX3xXadxXe9xX3xX15xX18xX1xX105xX3xXcxX81xX60xX15xX18xX3xX7bxX56xX15xX18xX3xXadxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xXc0xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXadxX22xXexX3xX14fxX3xX7xX6xXcdxXc0xX3xXexX1xX10xXcdxX3xX100xX60xXe0xX3xXadxX105xX15xX1xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xX4exXdxXe8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX81xX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe1xX15xX3xX100xX60xX6xX15xX29axX0xX3cxX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xX60xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX180xXexX1xX60xX2dxXcbxX180xX6xX15xX4exX180xX7xX6xXbxXcdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX88xX3xXexX81xX1e8xX3xX5fxX66fxX4xX3xXexXdxXc5xX15xX3xXexX1xX7bxX56xX15xX18xX3xX2dxX22xXdxX3xXadxX1d2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX2dxXdxXe9xX15xX3xX15xX66fxXdxX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xX4xX10fxX15xX3xXexX869xXexX3xXexX1xX105xX3xXexX81xX7bxX571xX15xX18xXaxX3xX1xX81xX10x6f8axX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxX1xXcdxX180xXexX81xXcdxX180xX5fxX60xX4xX180xXexXdxX10xX15xX180xXexX1xX60xXcdxX15xX18xX180xX2dxX6xXdxX180xX4exX10xX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xX2dxXdxX10xX15xX180xX15xX60xXdxX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xXexXdxX10xXbxX180xX4xX6xX15xX180xXexXcdxXexX180xXexX1xXdxX180xXexX81xX60xXcdxX15xX18xX3cxX2xX30bxX181xX30bxX30bxX310xX116xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX3cxX2dxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX178xX13fxX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX307xX181xX3cxX2xX2d8xX30bxX4exX307xX2xX307xX2xX181xX2d8xX17fxXexX2d8xX2xX13fxX307xX178xX5xX13fxX116xX317xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXe8xX12xX0xX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX88xX3xXexX81xX1e8xX3xX5fxX66fxX4xX3xXexXdxXc5xX15xX3xXexX1xX7bxX56xX15xX18xX3xX2dxX22xXdxX3xXadxX1d2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX2dxXdxXe9xX15xX3xX15xX66fxXdxX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xX4xX10fxX15xX3xXexX869xXexX3xXexX1xX105xX3xXexX81xX7bxX571xX15xX18xXaxX3xX1xX81xX10xX106bxX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxX1xXcdxX180xXexX81xXcdxX180xX5fxX60xX4xX180xXexXdxX10xX15xX180xXexX1xX60xXcdxX15xX18xX180xX2dxX6xXdxX180xX4exX10xX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xX2dxXdxX10xX15xX180xX15xX60xXdxX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xXexXdxX10xXbxX180xX4xX6xX15xX180xXexXcdxXexX180xXexX1xXdxX180xXexX81xX60xXcdxX15xX18xX3cxX2xX30bxX181xX30bxX30bxX310xX116xX1xXexX2dxXaxX12xX34xX88xX3xXexX81xX1e8xX3xX5fxX66fxX4xX3xXexXdxXc5xX15xX3xXexX1xX7bxX56xX15xX18xX3xX2dxX22xXdxX3xXadxX1d2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX2dxXdxXe9xX15xX3xX15xX66fxXdxX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xX4xX10fxX15xX3xXexX869xXexX3xXexX1xX105xX3xXexX81xX7bxX571xX15xX18xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX30xX14xX4xX3xX4exXcdxX6xX15xX1xX3xX15xX18xX1xXdxX1fdxXbxXc0xX3xX1xX8fxX3xX4exX1exX15xX3xX7xX27xX15xX3xX5fxX60xX61xXexX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX81xXe1xX15xX3xXadxX105xX6xX3xXcbxX35xX15xX3xX1xX60xXe0xX1fdxX15xX3xX7e8xXf4xX3xX529xX60xX6xX15xX18xX3xX9cxX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXa1xX3xXadxX8cxX3xXc8xXdxXc5xX15xX3xX15xX18xX1xX105xX3xX15xX1xXdxXe9xX60xX3xX15xX8fxXdxX3xX4exX60xX15xX18xX3xXe8xXe9xX3xX4xX1xX62cxX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xXc0xX3xXexX1xX105xX3xXexX81xX7bxX571xX15xX18xX3xXexXdxXe1xX60xX3xXexX1x7b34xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXe8xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX22xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX1xXa49xX15xX3xX307xX2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX81xX6xX15xX1xX3xXexX35xXdxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxXaxX3xX1xX81xX10xX106bxX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxXexX1xX6xX4xX1xX180xX1xX6xX180xX4xX1xXcdxX15xX180xX307xX2xX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xXexX81xX6xX15xX1xX180xXexX6xXdxX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xX15xX6xX2dxX180xX178xX13fxX178xX13fxX3cxX2xX30bxX2xX17fxX30bxX30bxX116xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX3cxX2dxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX178xX13fxX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2xX181xX3cxX2xX2d8xX307xX4exX14fxX178xX178xX307xX307xX2xX310xXexX178xX14fxX30bxX181xX30bxX5xX13fxX116xX317xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXe8xX12xX0xX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX22xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX1xXa49xX15xX3xX307xX2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX81xX6xX15xX1xX3xXexX35xXdxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxXaxX3xX1xX81xX10xX106bxX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxXexX1xX6xX4xX1xX180xX1xX6xX180xX4xX1xXcdxX15xX180xX307xX2xX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xXexX81xX6xX15xX1xX180xXexX6xXdxX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xX15xX6xX2dxX180xX178xX13fxX178xX13fxX3cxX2xX30bxX2xX17fxX30bxX30bxX116xX1xXexX2dxXaxX12xXcxX1xX22xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX1xXa49xX15xX3xX307xX2xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX81xX6xX15xX1xX3xXexX35xXdxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX34xX60xXe0xX1fdxX15xX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX61bxX6xX3xX4xX1xXa49xX15xX3xX307xX2xX3cxX310xX181xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexXdxXe1xX60xX3xXcbxXdxX1d2xX60xX3xXexX1xX60xX8fxX4xX3xX13xXe9xX3xX14xX15xX3xX86xX87xX88xXdxX3xX5fxX8cxX3xX2dxX8fxXexX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX9axX3xX9cxX2fxX30xX2fxX32xXa1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xX30xX1xX7bxX56xX15xX18xX3xXexX81xX82xX15xX1xX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX4xX61xXbxX3xXexX1b3xX15xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX116xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXe8xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXbxX1xX61xX15xX3xXadxX61xX60xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX3xX4xX65xX3xX62cxXexX3xX15xX1xX61xXexX3xX14fxX13fxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxXc0xX3xX4exX105xX4xX1xX3xXe8xX132exX3xXadxX22xXexX3xX4xX1xX60xX2cxX15xX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX502xX3xX307xX3xX180xX3xX2d8xX3xX7xX6xXcdxXaxX3xX1xX81xX10xX106bxX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xXbxX1xX6xX15xX180xX4exX6xX60xX180xX15xX6xX2dxX180xX178xX13fxX178xX13fxX180xX4xXcdxX180xXdxXexX180xX15xX1xX6xXexX180xX14fxX13fxX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xX4exXdxX4xX1xX180xXe8xX60xX180xX4exX6xXexX180xX4xX1xX60xX6xX15xX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xXexX60xX180xX307xX180xX2d8xX180xX7xX6xXcdxX3cxX2xX181xX181xX181xX178xX2xX116xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX3cxX2dxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX178xX13fxX3cxX15xX10xX2c1xX7xX3cxX178xX13fxX2xX2xX3cxX2xX13fxX310xX4exX178xX2xX13fxX178xX14fxX14fxX13fxXexX2xX181xX2d8xX178xX178xX5xX13fxX116xX317xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX1xX22xX15xX18xX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXe8xX12xX0xX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXbxX1xX61xX15xX3xXadxX61xX60xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX3xX4xX65xX3xX62cxXexX3xX15xX1xX61xXexX3xX14fxX13fxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxXc0xX3xX4exX105xX4xX1xX3xXe8xX132exX3xXadxX22xXexX3xX4xX1xX60xX2cxX15xX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX502xX3xX307xX3xX180xX3xX2d8xX3xX7xX6xXcdxXaxX3xX1xX81xX10xX106bxX9xXaxX3cxX15xXcdxX15xX18xX180xX15xX18xX1xXdxX10xXbxX3cxX1xX6xX180xXexXdxX15xX1xX180xXbxX1xX6xX15xX180xX4exX6xX60xX180xX15xX6xX2dxX180xX178xX13fxX178xX13fxX180xX4xXcdxX180xXdxXexX180xX15xX1xX6xXexX180xX14fxX13fxX180xX7xX6xX15xX180xXbxX1xX6xX2dxX180xX4exXdxX4xX1xX180xXe8xX60xX180xX4exX6xXexX180xX4xX1xX60xX6xX15xX180xXcdxX4xXcdxXbxX180xXexX60xX180xX307xX180xX2d8xX180xX7xX6xXcdxX3cxX2xX181xX181xX181xX178xX2xX116xX1xXexX2dxXaxX12xX34xX35xX3xXcxX38xX15xX1xX3xXbxX1xX61xX15xX3xXadxX61xX60xX3xX15xX1c0xX2dxX3xX178xX13fxX178xX13fxX3xX4xX65xX3xX62cxXexX3xX15xX1xX61xXexX3xX14fxX13fxX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxXc0xX3xX4exX105xX4xX1xX3xXe8xX132exX3xXadxX22xXexX3xX4xX1xX60xX2cxX15xX3xX2fxX30xX2fxX32xX3xXexX502xX3xX307xX3xX180xX3xX2d8xX3xX7xX6xXcdxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX81xXcdxX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX13xX1exXe0xX3xX5xX35xX3xX2dxX8fxXexX3xXexX81xXcdxX15xX18xX3xX15xX1xX4a4xX15xX18xX3xX2dxX132exX4xX3xXexXdxXe1xX60xX3xX2dxX35xX3xXdcfxX16cxX407xXdd2xX3xXexX1b3xX15xX1xX3xXadxX92cxXexX3xX81xX6xX3xXexX81xXcdxX15xX18xX3xXc8xXc5xX3xX1xXcdxX22xX4xX1xX3xXexX1xX61bxX4xX3xX1xXdxX1fdxX15xX3xX30xX1xX7bxX56xX15xX18xX3xXexX81xX82xX15xX1xX3xX2dxX88xXdxX3xX5fxX8cxX3xX2dxX8fxXexX3xX7xX27xX15xX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXe8xX502xX6xX3xXadxX7bxX1e8xX4xX3xXcbxX6xX15xX3xX1xX35xX15xX1xX116xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXe8xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX60xX5xX12xX0xX4exXdxXe8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX81xXaxX12xX0xX3cxX4exXdxXe8xX12xX0xX3cxX4exXdxXe8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc737xX60xXexX1xXcdxX81xXaxX12xX16cxX14xX3xXcxX1exX15xX0xX3cxXbxX12
Bá Tân