Lực lượng an ninh Nigeria giải cứu 103 con tin bị bắt cóc
Các chiến dịch giải cứu được thực hiện sau vụ giải cứu 344 học sinh của của trường Trung học Khoa học chính phủ, tại thị trấn Kankara của bang.
e1bdx10ad3x14994x110b7x11314x10f93x11608x1494fx128a6xX7x13b74x11f89xf2ccx110e3x14ce9x13dddxX5x140c7xXax1188cx10407x14aa7xX4xX3xX5xf1b7xf699x161bbx16220xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3x12ac8xXdxX1bxX10xfc33xXdxX6xX3xX1bxXdx12d79xXdxX3xX4x135dbxe515xX3xX2x10c94xf0b2xX3xX4x1228bxX1axX3xXexXdxX1axX3x1184cx118f9xX3xX42xe521xXexX3xX4x14d33xX4xX0x14703xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1299exX10xX6xf5e4xXaxX12x11afbx14655xX4xX3xX4xX1xXdx1349exX1axX3xX5fxX43xX4xX1xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xe24bxX18xX19xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdx1051exX1axX3xX7xX6xX34xX3x11a03x11821xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX38x12f5bxX9axX3xX1x119b5xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4x14d48xX6xX3xX4xXa7xX6xX3xXexX29xX18x10a81xX1axX1bxX3xXcxX29xX34xX1axX1bxX3xX1xX9exX4xX3x160f7xX1xX3bxX6xX3xX1xX9exX4xX3xX4xX1xf7a0xX1axX1xX3xXbxX1xXa7xfce5xX3xXex13a4dxXdxX3xXexX1xX43xX3xXexX29x1139cxX1axX3xXbfxX6xX1ax12fefxX6xX29xX6xX3xX4xXa7xX6xX3xX42xX6xX1axX1bxe736xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe349xX3bxX5fxfcdexXaxX12xX0xXdxf9cexX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX108xX7xf0f6xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX2xX37xX38xX3xX4xX3bxX1axX3xXexXdxX1axX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX1x123b2xX1axX1xX3xX2fxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXf0xX42xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXf0xX8dxX1axX4dxX1axX10x10a85xX7xX4dxfaabxX2xX37xX2xX4dxX2xX185x1255axX5fx11fadxX37xX18cxX37xX18cxX38x12cf0xXexX9axX194xX37xX2xX5xX2xXf0x131aexXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX2xX37xX38xX3xX4xX3bxX1axX3xXexXdxX1axX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xXaxX3xX5fxX6xXexX6xX115xXbxX1xX3bxXexX3bxX115xX3bxX29xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX115xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x12ed3xX4dxX4dxX4xX5fxX1axXdxX108xX1bxXf0xX8dxXdxX10xXexX1axX6xX108xXbxX5xX34xX7xXf0xX8dxX1axX4dxXexX18exX185xX37xX4dxX34xXbxX5xX3bxX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1xX3bxXexX1axX1ax15ca4xX4dxX185xX37xX185xX2x13c3cxX37xX2xX232xX37x127cdxX4dxXexXexedb7xX8dxX1axX1axXdxX1bxX10xX29xXdxX6xXf0xX19dxXbxX1bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX3bxX1axXaxX12xX62xX63xX4xX3xX1xX9exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7axX18xX19xX4xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX8dxX8exX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX5fxX3bxX3xXbxX1xXdxX69xX1axX3x12a2fxX34x154cfxX1axX3xX100xX3bxXe3xX3bxX3xX5cxX6xX29xX6xX108xX3xXexXdxX69xX1axX3xX1xea9dxX1axX1xX3xXexXd4xXdxX3xX42xX6xX1axX1bxX3xXbfxX6xXexX7xXdxX1axX6xXd1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xXf0xX3x102a1x136abxX1axX1xX200xX3xXcxXcx115e8xeaf5xX25xX3xXbxX1xX63xXexf6e7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12xX25xX1bxX2b0xX103xX3xX18cxX4dxX2xXd1xX3xXcaxXexX3xX1axX1xXddxXexX3xX2xX37xX38xX3xX4xX3bxX1axX3xXexXdxX1axX3xX7ax12e8bxX3xX7axX18xX19xX4xX3xX5xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX108xffa3xXexX3xX7x10807xX3xX4xX1xXdxX69xX1axX3xX5fxX43xX4xX1xX3x16252xX3xX42xX6xX1axX1bxX3xXbfxX6xXexX7xXdxX1axX6xXd1xX3xXbxX1xXcaxX6xX3xXcxX29cxX103xX3xX100xX46xX4xX3xX1axX18x13196xX4xX3xX1axX2b0xX103xXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12xXcxX1xX34axX1axX1bxX3xX7axX34axX4xX3xX42xX6xX1axX1bxX3xXbfxX6xXexX7xXdxX1axX6xX3xX5xX2b0xX3x1399fxX1axX1bxX3x136a1xX108xXdxX1axX34xX3x10ee7xX6xX7xXdxX29xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX6xX103xX3xX4xX63xX4xX3xX4xX1xXdxX69xX1axX3xX5fxX43xX4xX1xX3xXexX15fxX108xX3xXe3xXdxX69xX108xX3xX1axX1x15257xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX8dx12222xX1axX3xX7axX6xX1axX1bxX3xX7axX18xX19xX4xX3xXexXdxX69xXbxX3xXexX8exX4xXf0xX3xX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX1ax10a0bxX1axX1bxX3xX7axX6xX1axX1bxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX86xX1axX3xX1xX3bxXd4xXexX3xX7axX346xX1axX1bxX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX108xX346xXexX3xX4xX63xX4xX1xX3xX42xXcaxX3xX108x10a90xXexXd1xX3xX7ax1039cxX3xX7axX2fxX108xX3xX42xX2fxX3bxX3xX1axXd4xX1axX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX7axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxX41cxX1axX3xX4xX1x145d0xX1axX3xX8dxX2b0xX3xXe3xX1xX3acxX1axX1bxX3xX108xX346xXexX3xX6xXdxX3xX4xf230xX1axX3xX42xX43xX3xX1xXd4xXdxXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12xX62xX63xX4xX3xX4xX1xXdxX69xX1axX3xX5fxX43xX4xX1xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xXe3xX454xX3xXexX29x1609fxX1axX3xX7axX18xX19xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX86xX1axX3xX7xX6xX34xX3xX8dxX8exX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX38xX9axX9axX3xX1xX9exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xXa7xX6xX3xX4xXa7xX6xX3xXexX29xX18xXb1xX1axX1bxX3xXcxX29xX34xX1axX1bxX3xX1xX9exX4xX3xXbfxX1xX3bxX6xX3xX1xX9exX4xX3xX4xX1xXcaxX1axX1xX3xXbxX1xXa7xXd1xX3xXexXd4xXdxX3xXexX1xX43xX3xXexX29xXddxX1axX3xXbfxX6xX1axXe3xX6xX29xX6xX3xX4xXa7xX6xX3xX42xX6xX1axX1bxXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12xXcxX29xX18xX376xX4xX3xX7axX4axXd1xX3xX108xX346xXexX3xX1axX1xX4axX108xX3xXexX6xX103xX3xX7x110eexX1axX1bxX3xX7axX315xX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xXexX29xX18xXb1xX1axX1bxX3xX1xX9exX4xX3xXe3xX454xX3xXexX29xX4c6xX1axX3xX8dxX2b0xX3bxX3xX1bxXdxX3dfxX6xX3xXexX1xX63xX1axX1bxX3xX2xX185xX4dxX185xX37xX185xX37xX3xX8dxX2b0xX3xX42xX46xXexX3xX1bxXdxX3dfxX3xX1xX2b0xX1axX1bxX3xXexX29xX41cxX108xX3xX1xX9exX4xX3xX7xXdxX1axX1xXf0xX3xX38xX9axX9axX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xX1xX9exX4xX3xX7axX315xX3xX7axX18xX19xX4xX3xX4xX63xX4xX3xXexX6xX103xX3xX7xX56dxX1axX1bxX3xXexX29xX2fxX3xXexX14xX3xX5fxX3bxX3xX7xX6xX34xX3xX108xX346xXexX3xXexX34x12563xX1axX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX29x13f25xX1axX1bxXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12x10be4xX1axX1bxX3xX3b6xX6xX7xX6xX29xXdxX3xXe3xX1x122bbxX1axX1bxX3xX7axX43xX1axX1xX3xX5xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX1axX41cxX1axX1bxX3xX7axX315xX3xXbxX1xX63xXexX3xX1xXdxX86xX1axX3xX29xX6xX3xX7x1617exX3xX1xX357xX3xX4xXa7xX6xX3xX4xX63xX4xX3xX1axX1xX4axX108xX3xX4xX14xX4xX3xX7axX3bxX6xX1axX3xX8dxX2b0xX3xX7axX6xX1axX1bxX3xX5xX2b0xX108xX3xX8dxXdxX86xX4xX3xX8dxX376xXdxX3xX108xX346xXexX3xX7xX34axX3xX42xX4c6xX1axX3xX5xXdxX4c6xX1axX3xX29axX34xX6xX1axX3xX7axX454xX3xX7axX2fxX108xX3xX42xX2fxX3bxX3xX4xX4axX3xXexX1xX454xX3xXe3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX63xX4xX3xX7xX65bxX3xX1xX357xX3xX8dxX2b0xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX1axX1xXdx130f0xX34xX3xX1axXd4xX1axX3xX1axX1xX29cxX1axX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX1axX1xXddxXexX3xX4xX4axX3xXexX1xX454xXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX3bxX5fxX103xXaxX12xXbfxX1xX3acxX1axX1bxX3xX4xX4axX3xXe3xX1xX3bxX2fxX1axX3xXexXdxX6d1xX1axX3xX4xX1xX34xX346xX4xX3xX1axX2b0xX3bxX3xX7axX18xX19xX4xX3xXexX29xX2fxX3xX4xX1xX3bxX3xX1axX1xX3dfxX1axX1bxX3xXe3x14073xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xX3xX8dxX15fxX3xX4xX1xXcaxX1axX1xX3xX29axX34xX103xX6d1xX1axX3xX42xX6xX1axX1bxX3xX7axX315xX3xX5xX2b0xX108xX3xX8dxXdxX86xX4xX3xX8dxX376xXdxX3xX29axX34xX29cxX1axX3xX7axX346xXdxXd1xX3xX4xX2fxX1axX1xX3xX7xX63xXexXd1xX3xXe3xX1xX3acxX1axX1bxX3xX29axX34xX29cxX1axX3xX8dxX2b0xX3xX5xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX7axX454xX3xX7axX18xX6xX3xX4xX63xX4xX3xX1axXd4xX1axX3xX1axX1xX29cxX1axX3xXexX29xX357xX3xX8dxX6d1xXf0xX4dxXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX29xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX4c6xX1axX3xX29axX34xX6xX1axX200xX0xX4dxX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX115xXexX1xX34xX108xX42xX115xX6xX1axX5fxX115xX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe272xX5fdxX1axX3xX18cxX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xX8dxX8exX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xX8dxX2b0xX3bxX3xX185xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXaxX3xX1xX29xX10x111b0xX9xXaxX4dxXexX29xX34xX1axX1bxX115xX5fxX3bxX1axX1bxX4dxX1bxX6xX1axX115xX18cxX37xX115xX1axX1bxX34xX3bxXdxX115xXexX1xXdxX10xXexX115xX108xX6xX1axX1bxX115xXexX29xX3bxX1axX1bxX115xX4xX6xX4xX115xX8dxX34xX115xXexX6xX1axX115xX4xX3bxX1axX1bxX115xX8dxX6xX3bxX115xX185xX115xX1axX1bxX3bxXdxX115xX5xX6xX1axX1bxX115xX3bxX115xX1axXdxX1bxX10xX29xX4dxX185xX37xX9axX18exX38xX37xXf0xX1xXexX108xXaxX12xX0xXdxX108xX1bxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX108xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX185xX37xX4dxX1axX10xX182xX7xX4dxX185xX2xX37xX37xX4dxX2xX37xX18cxX5fxX37xX2xX2xX38xX18exX185xX38xXexX2xX9axX9axX9axX18exX5xX37xXf0xX19dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX2xX37xX38xX3xX4xX3bxX1axX3xXexXdxX1axX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX8dxX12xX0xX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX822xX5fdxX1axX3xX18cxX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xX8dxX8exX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xX8dxX2b0xX3bxX3xX185xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXaxX3xX1xX29xX10xX86cxX9xXaxX4dxXexX29xX34xX1axX1bxX115xX5fxX3bxX1axX1bxX4dxX1bxX6xX1axX115xX18cxX37xX115xX1axX1bxX34xX3bxXdxX115xXexX1xXdxX10xXexX115xX108xX6xX1axX1bxX115xXexX29xX3bxX1axX1bxX115xX4xX6xX4xX115xX8dxX34xX115xXexX6xX1axX115xX4xX3bxX1axX1bxX115xX8dxX6xX3bxX115xX185xX115xX1axX1bxX3bxXdxX115xX5xX6xX1axX1bxX115xX3bxX115xX1axXdxX1bxX10xX29xX4dxX185xX37xX9axX18exX38xX37xXf0xX1xXexX108xXaxX12xX822xX5fdxX1axX3xX18cxX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxX3xXexX29xX3bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xX8dxX8exX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xX8dxX2b0xX3bxX3xX185xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX1axX1bxX34x11cbbxX1axX3xXexXdxX1axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xXd1xX3xXe3xX1xX3bxX2fxX1axX1bxX3xX9axX237xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxX3xX8dxX2b0xX3xX2x1179exX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xX42xX43xX3xXexX1xX18xX65bxX1axX1bxX3xXe3xX1xXdxX3xX4xX63xX4xX3xXbxX1xX5fdxX1axX3xXexf26bxX3xX5cxXa77xXdxX3xX1bxXdxX63xX3bxX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xXcxX4xX1xX3bxX108xX42xX6xX1axX1bxX3bxX34xXf0xX3xX62x116f3xX1axX1bxX3xX8dxX376xXdxX3xX7axX4axXd1xX3xX38xX37xX3xXexX1xX18xXb1xX1axX1bxX3xX5fxX29cxX1axX3xXe3xX1xX63xX4xX3xX4x1366cxX1axX1bxX3xX42xX43xX3xX7xX63xXexX3xX1xXd4xXdxX3xX357xX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3x15815xX6xX29xX3bxX34xX108xX5fxX6xX29xX10xX103xX10xXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8dxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xXdxX6d1xX34xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX42xX43xX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxXd1xX3xXcaxXexX3xX1axX1xXddxXexX3xX18exX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxXaxX3xX1xX29xX10xX86cxX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX108xX115xX1axX3bxX1axX1bxX4dxX1axX1xXdxX10xX34xX115xX1axX1bxX3bxXdxX115xX5xX6xX1axX1bxX115xX3bxX115xX1axXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX115xX42xXdxX115xXexX6xX1axX115xX4xX3bxX1axX1bxX115xXdxXexX115xX1axX1xX6xXexX115xX18exX37xX115xX1axX1bxX34xX3bxXdxX115xXexX1xXdxX10xXexX115xX108xX6xX1axX1bxX4dxX2xX237xX185xX237xX2xX18cxXf0xX1xXexX108xXaxX12xX0xXdxX108xX1bxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX108xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX185xX37xX4dxX1axX10xX182xX7xX4dxX185xX37xX185xX2xX4dxX2xX37xX18cxX5fxX194xX37xX194xX194xX18exX185xX2xXexX9axX194xX2xX18cxX5xX18cxX115xXexXexX23bxX8dxX1axX115xX1axXdxX1bxX10xX29xXdxX6xXf0xX19dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX1bxXdxX2fxXdxX3xX4xX33xX34xX3xX2xX37xX38xX3xX4xX3bxX1axX3xXexXdxX1axX3xX42xX43xX3xX42xX46xXexX3xX4xX4axX4xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX8dxX12xX0xX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xXdxX6d1xX34xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX42xX43xX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxXd1xX3xXcaxXexX3xX1axX1xXddxXexX3xX18exX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxXaxX3xX1xX29xX10xX86cxX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX108xX115xX1axX3bxX1axX1bxX4dxX1axX1xXdxX10xX34xX115xX1axX1bxX3bxXdxX115xX5xX6xX1axX1bxX115xX3bxX115xX1axXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX115xX42xXdxX115xXexX6xX1axX115xX4xX3bxX1axX1bxX115xXdxXexX115xX1axX1xX6xXexX115xX18exX37xX115xX1axX1bxX34xX3bxXdxX115xXexX1xXdxX10xXexX115xX108xX6xX1axX1bxX4dxX2xX237xX185xX237xX2xX18cxXf0xX1xXexX108xXaxX12xX25xX1xXdxX6d1xX34xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xX357xX3xX25xXdxX1bxX10xX29xXdxX6xX3xX42xX43xX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxXd1xX3xXcaxXexX3xX1axX1xXddxXexX3xX18exX37xX3xX1axX1bxX18xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX108xXd4xX1axX1bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX29xX3bxX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX4xX63xX4xX3xX1axX1xX29cxX1axX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX1xX2b0xX1axX1bxX3xX4xX1xX8exX4xX3xXexX6xX103xX3xX7xX56dxX1axX1bxX3xX7axXdxX3xX23bxX10xX3xX108xX63xX103xX3xX7axX315xX3xXexXddxX1axX3xX4xX3acxX1axX1bxX3xX194xX3xX1axX1bxX3acxXdxX3xX5xX2b0xX1axX1bxX3xXexX1xX34xX346xX4xX3xX42xX6xX1axX1bxX3xefd9xX3bxXe3xX3bxXexX3bxX3xXexX34axXdxX3xX185xXaa6xX4dxX194xXd1xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX4xX63xX4xX3xX42xX63xX4xX3xX7xed06xX200xX3xXexX29xX4c6xX1axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX454xX3xX4xXa7xX6xX3xXexXddxXexX3xX4xX2fxX3xX4xX63xX4xX3xX1axXd4xX1axX3xX1axX1xX29cxX1axX3xX7axX6d1xX34xX3xX4xX4axX3xX8dxX69xXexX3xX7axXd4xX1axXd1xX3xX1xX5fdxX34xX3xX1xX69xXexX3xX42xX43xX3xX42xX46xX1axX3xX8dxX2b0xX3bxX3xX7axX5fdxX34xXf0xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8dxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX34xX5xX12xX0xX5fxXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8dxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdedxX3bxX34xX29xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3x152bcxX34xX6xX1axX1bxX3xXcxX29xX18xXb1xX1axX1bxX3xX2d0xXcxXcxX2d8xX2d9xX25xX4dxX2d9xXdxX10xXexX1axX6xX108x15272xX2e0xX0xX4dxXbxX12