Venezuela sẽ tiêm chủng cho toàn dân bằng vắcxin của Nga và Trung Quốc
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 20/10 thông báo nước này lên kế hoạch tiêm chủng cho các công dân vắcxin ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc vào tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021.
8e0cxc1a0xec67xf9d8x11002x9e66xc509x9f1fxed76xX7x10e21xcbc8x1011cx11567xe11bxe99cxX5xdd3fxXaxa9ccx11d3exX10xb470xX10xdc93xa529xX10xX5xX6xX3xX7xc94cxX3xXexXdxb039xef54xX3xX4xX1xa20axX15xc4dcxX3xX4xX1x10858xX3xXexX2dx11ed3xX15xX3xb298xca72xX15xX3x118ccx11de4xX15xX29xX3xa943xcc6cxX4xdc56xXdxX15xX3xX4xX27xX6xX3xec4exX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxb6b6xX18xX15xX29xX3xd836xX18xde87xX4xX0xcebdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx936bxX10xX6xX34xXaxX12xXcx11d8bxX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX48xXdxX4xX2dxX5xX6xX7xX3xe9e0xX6xX34xX18xX50xX2dxX3xX15xX29xX31xefb6xX3xc8c7xbc91xX5axX2xX99xX3xXexX1xff06xX15xX29xX3xX38xca17xX2dxX3xX15xd4b5xb602xX4xX3xX15xX31xX96xX3xX5xX22xX15xX3xc31cxdb05xX3xX1xX2dxf78dxX4xX1xX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xXa5xX4xX3xX4xXa0xX15xX29xX3xX34xX35xX15xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX15xX29x114caxX6xX3x106efxf211xX13xedfdxf154xe549xX2xe569xX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xX3xX3dxX31xX2dxX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX98xX5axX98xX99xX98xX99xX3xX1xX2dxa420xX4xX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX5axX98xX99xX98xX2xea7dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c11xX2dxX34xX96xXaxX12xX0xXdxX23xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXebxXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xXe7xX13xXe9xXeaxXebxX2xXedxX3xX4xX1xX2dxX3xXexX2dxX31xX15xX3xX34xX35xX15xX3xXexXe3xX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX98xX3xX1xa7d8xX15xX1xX3xc154xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX128xX38xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX128xX3dxX15xX5axX15xX10xc9afxX7xX5axX98xX99xf609xX98xX5axX2xX98xb7ccxX34xc930xX99xXedxX1ccxX1c5xX2x11aa0xXexX2xX2xX1d2xX2xX5xX2xX128xf9bcxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX2dxX31xX15xX3xX34xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX29xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xXaxX3xX34xX6xXexX6xXebxXbxX1xX2dxXexX2dxXebxX2dxX50xXdxX29xXdxX15xX6xX5xXebxX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf767xX5axX5axX4xX34xX15xXdxX23xX29xX128xX3dxXdxX10xXexX15xX6xX23xXbxX5xX18xX7xX128xX3dxX15xX5axXexefc4xX98xX99xX5axX18xXbxX5xX2dxX6xX34xX10xX34xX5axfc71xfacdxX7xX272xX96xX5axX98xX99xX98xX99x119ccxX2xX99xX27cxX98xX2xX5axXexXexX40xX3dxX15xX27cxX98xX99xX98xX99xX2xX99xX98xX2xXexXexX27cxX3dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX128xX1dbxXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX48xXdxX4xX2dxX5xX6xX7xX3xX8cxX6xX34xX18xX50xX2dxX128xX3xba33xedc6xX15xX1xX24bxX3xc758x9cb0x106a3xX5axXcxXcx9a3cxX13xX48xb146xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX34xXaxX12xa616xX10xX18xXexX10xX50xX7xX3x10b6fxXa9xX6xX3xXexXdxX15xf254xX3xXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX48xXdxX4xX2dxX5xX6xX7xX3xX8cxX6xX34xX18xX50xX2dxX3xX15xX29xX31xX96xX3xX98xX99xX5axX2xX99xX3xXexX1xXa0xX15xX29xX3xX38xXa5xX2dxX3xX15xXa9xXaaxX4xX3xX15xX31xX96xX3xX5xX22xX15xX3xXb5xXb6xX3xX1xX2dxXbaxX4xX1xX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xXa5xX4xX3xX4xXa0xX15xX29xX3xX34xX35xX15xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xXe7xX13xXe9xXeaxXebxX2xXedxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xX3xX3dxX31xX2dxX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX98xX5axX98xX99xX98xX99xX3xX1xX2dxX119xX4xX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX5axX98xX99xX98xX2xX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX2dxX34xX96xXaxX12xXcxX50xX2dxX15xX29xX3xX38xX31xXdxX3xXbxX1xXa5xXexX3xX38xXdx9529xX18xX3xX30fxXa9xf305xX4xX3xXexX50xX18xX96x11a6exX15xX3xX1xX19dxX15xX1xX3xX272xX18xX57xX4xX3xX29xXdxX6xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX7xcc04xX15xX29xX3xXexX50xfd1axX4xX3xXexXdxXb6xXbxX316xX3xX15xX1xX31xX3xX5x10c51xX15xX1xX3xX30fxXbaxX2dxX3xX15xX31xX96xX3xX15xX22xX18xX3xX50xf29axX24bxX3x10e6dxXe6xX1xdb80xX15xX29xX3xXexXa0xXdxX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xXexX1xXa0xX15xX29xX3xX38xXa5xX2dxX3xX50xX39xX15xX29xX3xX4xXa5xX4xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xX3xX7xX1exX3xXexXaaxXdxX3xX3dxX31xX2dxX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX98xX3xX15xf9b3xX23xX3xX15xX6xX96xX316xX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX5axX98xX99xX98xX2xX3xX3dxX31xX3xX4xX1xX446xX15xX29xX3xXexX6xX3xX7xX1exX3xX38xX3exXexX3xX30fxaeb2xX18xX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX128x11bebxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX2dxX34xX96xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX15xX1xX31xX3xX5xX42fxX15xX1xX3xX30fxXbaxX2dxX3xX15xX31xX96xX316xX3xX15xX1x10129xX15xX29xX3xX15xX29xXa9xd965xXdxX3xX29xXdxX31xX3xX3dxX31xX3xX15xX1xX4fexX15xX29xX3xX15xX29xXa9xX505xXdxX3xX30fxX42fxX3xX15xX1xXdx10493xX23xX3x1159cxX2e8xX307xX524xXebxXe6xX2dxX13xXebxX98xX3xX7xX1exX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xXa9xX18xX3xXexXdxX22xX15xX3xX7xX2dxX15xX29xX3xXexff28xXexX3xX4xX1a1xX3xX4xXa0xX15xX29xX3xX34xX35xX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX30fxX404xX18xX3xX7xX1exX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX2dxX34xX96xXaxX12xX48xXa9xXaaxX4xX3xX15xX31xX96xX3xX30fxX42fxX3xXexXdxXb6xXbxX3xX15xX1x9b43xX15xX3xX30fxX3fdxXexX3xX30fxX4c1xX18xX3xXexXdxX22xX15xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xXe7xX13xXe9xXeaxXebxX2xXedxX3xX443xX524xXbxX18xXexX15xXdxXb5xX3xX13xX4cfxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX2dxX3xX30fxX4c1xX18xX3xXexX1xXa5xX15xX29xX3xX2xX99xX3xX15xX1xXa9xX3xX23xea97xXexX3xXbxX1xX4c1xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX3dxXdx11eaexX4xX3xXexX1x10751xX3xX15xX29xX1xXdxX5faxX23xX3xX5xX35xX23xX3xX7xX31xX15xX29xX3x11c18xXdxX6xXdxX3xX30fxX2dxXbaxX15xX3xX1ccxX3xX3dxX31xX3xX4xX1xefcbxX15xX1xX3xX272xX18xX96xX404xX15xX3xX8cxX6xX34xX18xX50xX2dxX3xXexX1xXa0xX15xX29xX3xX38xXa5xX2dxX3xXb5xX1xX2dxX1a1xX15xX29xX3xX98xX128xX99xX99xX99xX3xX15xX29xXa9xX505xXdxX3xXexX19dxX15xX1xX3xX15xX29xX18xX96xX5faxX15xX3xX7xX1exX3xXexX1xX6xX23xX3xX29xXdxX6xX128xX5axX128xX0xX5axXbxX12xX0xX34xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX50xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX22xX15xX3xX272xX18xX6xX15xX24bxX0xX5axX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX18xX23xX38xXebxX6xX15xX34xXebxX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1x9224xX3xX1xX6xXdxX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xX30fxX498xX15xX29xX3xXb5xab37xX3xX23xa7a1xX3xX50xX6xX3xX4x111dbxX3xX1xX5ecxXdxX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX5xXaaxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX15xX29xXa9xX505xXdxX3xX34xX35xX15xX3xX48xX29xX6xXaxX3xX1xX50xX10xX273xX9xXaxX5axX34xXdxX10xX23xXebxX15xX2dxX15xX29xX5axX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xXebxXexX1xX18xXebxX1xX6xXdxXebxX34xX18xX2dxX4xXebxX34xX6xX15xX29xXebxXb5xX96xXebxX23xX2dxXebxX50xX6xXebxX4xX2dxXebxX1xX2dxXdxXebxXexXdxX10xX23xXebxX4xX1xX18xX15xX29xXebxX5xX2dxX15xXebxX4xX1xX2dxXebxX15xX29xX18xX2dxXdxXebxX34xX6xX15xXebxX15xX29xX6xX5axX98xX99xX99xX2xX1c5xX265xX128xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX29xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX34xXdxX6xX5axX2xX98xX99xX5axX15xX10xX1c0xX7xX5axX98xX99xX1c5xX2xX5axX2xX99xX1caxX34xX1c5xX99xX265xX1c5xX265xX99xXedxXexX98xXedxX1caxX265xX98xX5xX99xX128xX1dbxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX2dxX31xX15xX3xX34xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX29xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX34xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1xX6dcxX3xX1xX6xXdxX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xX30fxX498xX15xX29xX3xXb5xX6edxX3xX23xX6f0xX3xX50xX6xX3xX4xX6f6xX3xX1xX5ecxXdxX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX5xXaaxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX15xX29xXa9xX505xXdxX3xX34xX35xX15xX3xX48xX29xX6xXaxX3xX1xX50xX10xX273xX9xXaxX5axX34xXdxX10xX23xXebxX15xX2dxX15xX29xX5axX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xXebxXexX1xX18xXebxX1xX6xXdxXebxX34xX18xX2dxX4xXebxX34xX6xX15xX29xXebxXb5xX96xXebxX23xX2dxXebxX50xX6xXebxX4xX2dxXebxX1xX2dxXdxXebxXexXdxX10xX23xXebxX4xX1xX18xX15xX29xXebxX5xX2dxX15xXebxX4xX1xX2dxXebxX15xX29xX18xX2dxXdxXebxX34xX6xX15xXebxX15xX29xX6xX5axX98xX99xX99xX2xX1c5xX265xX128xX1xXexX23xXaxX12xX13xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1xX6dcxX3xX1xX6xXdxX3xX30fxXa9xX3fdxX4xX3xX30fxX498xX15xX29xX3xXb5xX6edxX3xX23xX6f0xX3xX50xX6xX3xX4xX6f6xX3xX1xX5ecxXdxX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX5xXaaxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX15xX29xXa9xX505xXdxX3xX34xX35xX15xX3xX48xX29xX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX48xX29xX31xX96xX3xX2xX1c5xX5axX2xX99xX316xX3xXexX50xX2dxX15xX29xX3xX4xX18xX5ecxX4xX3xX1x11981xXbxX3xX3dxXaaxXdxX3xXe6xX1xX622xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX316xX3xXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX48xX29xX6xX3xX13xX5xX6xX34xXdxX23xXdxX50xX3xX2eaxX18xXexXdxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX38xXdxXb6xXexX316xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xXexX35xX23xX3xX443xX13xX10xX4xXexX2dxX50xX4cfxX3xX30fxX42fxX3xX30fxX498xX15xX29xX3xXb5xX6edxX3xX5xX2dxXbaxXdxX3xX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1xX6dcxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xXbxX1x11ccdxX15xX29xX3xXe6xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxX128xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX34xXdxX3dxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX3dxX31xX3xX4xX2dxX15xX3xXexX50xX6xXdxX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX524xXbxX18xXexX15xXdxXb5xX3xX13xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xXaxX3xX1xX50xX10xX273xX9xXaxX5axX272xX18xX2dxX4xXebxXexX10xX5axXexX2dxX15xX29xXebxXexX1xX2dxX15xX29xXebxX3dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXebxX3dxX6xXebxX4xX2dxX15xXebxXexX50xX6xXdxXebxX7xX10xXebxXexXdxX10xX23xXebxX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xXebxX7xXbxX18xXexX15xXdxXb5xXebxX3dxXebxX15xX29xX18xX6xXebxX4xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxXebxX4xX18xX6xXebxX15xX29xX6xX5axX2xXedxXedx9496xX1d2xX1caxX128xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX29xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX34xXdxX6xX5axX2xX98xX99xX5axX15xX10xX1c0xX7xX5axX98xX99xX1c5xX99xX5axX2xX98xX1c5xX34xX2xX99xXedxX2xX1c5xX1c5xX1c5xXexX1d2xX2xX1ccxXab1xX5xX1caxXebxX2xX128xX1dbxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX2dxX31xX15xX3xX34xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX29xX3xX3dxX3exX4xX40xXdxX15xX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX3xX3dxX31xX3xXcxX50xX18xX15xX29xX3xX55xX18xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX34xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX3dxX31xX3xX4xX2dxX15xX3xXexX50xX6xXdxX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX524xXbxX18xXexX15xXdxXb5xX3xX13xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xXaxX3xX1xX50xX10xX273xX9xXaxX5axX272xX18xX2dxX4xXebxXexX10xX5axXexX2dxX15xX29xXebxXexX1xX2dxX15xX29xXebxX3dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXebxX3dxX6xXebxX4xX2dxX15xXebxXexX50xX6xXdxXebxX7xX10xXebxXexXdxX10xX23xXebxX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xXebxX7xXbxX18xXexX15xXdxXb5xXebxX3dxXebxX15xX29xX18xX6xXebxX4xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxXebxX4xX18xX6xXebxX15xX29xX6xX5axX2xXedxXedxXab1xX1d2xX1caxX128xX1xXexX23xXaxX12xXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX3dxX31xX3xX4xX2dxX15xX3xXexX50xX6xXdxX3xX7xX1exX3xXexXdxX22xX23xX3xX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX524xXbxX18xXexX15xXdxXb5xX3xX13xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX50xX2dxX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xXcxX70xX15xX29xX3xXexX1xX57xX15xX29xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX48xXdxX4xX2dxX5xX6xX7xX3xX8cxX6xX34xX18xX50xX2dxX3xX15xX29xX31xX96xX3xX1c5xX5axX2xX99xX3xXexX1xXa0xX15xX29xX3xX38xXa5xX2dxX3xXa0xX15xX29xX3xX4x9041xX15xX29xX3xX4xX2dxX15xX3xXexX50xX6xXdxX3xX3dxX31xX3xX4xX1x1144bxX3xX29xXa5xXdxX3xX34xX421xX3xX30fxXcd7xX15xX1xX3xXexXdxX22xX23xX3xX3dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX524xXbxX18xXexX15xXdxXb5xX3xX13xX3xX15xX29xXe3xX6xX3xXe6xX2dxX3dxXdxX34xXebxX2xXedxX3xX4xX27xX6xX3xX48xX29xX6xX128xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX34xXdxX3dxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX18xX5xX12xX0xX34xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX12xX0xX5axX34xXdxX3dxX12xX0xX5axX34xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX524xX2dxX18xX50xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX13xXdxX10xXexX15xX6xX23xf9b6xX0xX5axXbxX12