Brazil trở thành nước thứ 2 vượt mốc 500.000 người tử vong do Covid-19
Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại Brazil có thể phải hứng chịu làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 trong thời gian tới do chương trình tiêm chủng được triển khai một cách khá chậm.
5748x66b0xa825x8234x7dcfxa434x6fdex7d4dxcd7fxX7xa582x6519x82b2x78eaxd814x9a67xX5xb44bxXax9e4fxa738xc8ebxX6xdc52xXdxX5xX3xXexX14x99b1xX3xXexX1x7d37xc507xX1xX3xX21xc531x8c19xX4xX3xXexX1xbb9exX3xc8bdxX3x9bb8xX25xda4bxXexX3x5d1ax7984xX4xX3x7a9cxc9c1xX39xafe0xX39xX39xX39xX3xX21xc365xX25x97b3xXdxX3xXex8dcexX3xX2fx8b3fxX21xX41xX3x5a8axX4axX3x9541xX4axX2fxXdxX4ex9475xX2x953cxX0x77a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6919xX10xX6xX4exXaxX12xd24exXdxX26xXdxX3xX4xX1xb93cx7269xd376xX21xX3xX41xXdxX6xX3xd4ccxX20xX77xX3xXex9619xX3xX5xX4axX3xX21xX41xe334xXdxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4x9f9axX3xXexX1x917bxX3xXbxX1xe083xXdxX3xX1xX2bxX21xX41xX3xX4xX1xe504xX76xX3xX5xX20xX21xX3xX7xX96xX21xX41xX3xXexX1xX2bxX3xdd2dxX3xX4x792axX6xX3xd588xX8bxXdxX3xX4exXa8xX4xX1xX3xX51x8d1bx5f26xba11x7c0dxX56xX2xX58xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXexX1xX43xXdxX3xX41xXdxX6xX21xX3xXexX26xXdxX3xX4exX4axX3xX4xX1xX25xd863xX21xX41xX3xXexX14xdb77xX21xX1xX3xXexXdxX78xX34xX3xX4xX1xXbbxX21xX41xX3xXbexX25xX31xX4xX3xXexX14xXdxX9axX21xX3xace9xX1xX6xXdxX3xX34xb96fxXexX3xX4xb110xX4xX1xX3xX10axX1xX114xX3xX4xX1x9307xX34xX3bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12xX0xXdxX34xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX7xX56xXbxX1xX4axXexX4axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX14xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX25xX31xXexX3xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX39xX3bxX39xX39xX39xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xX4exX4axX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xX1xXf0xX21xX1xX3xX9exX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX3bxX7fxX6xX4axX1xX6xXexXdxX21xX1xX3bxX2fxX21xX5axX21xX10x7aa8xX7xX5axX2dxX2xX2dx8068xX5axX2xX39xX38xX4exX39xX39x9d99xX2x5f28xXb8x9f68xXexX1cdxX2dxX39xXb8xX5xX2xX3bx8a2axXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX14xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX25xX31xXexX3xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX39xX3bxX39xX39xX39xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xX4exX4axX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xXaxX3xX4exX6xXexX6xX56xXbxX1xX4axXexX4axX56xX4axX14xXdxX41xXdxX21xX6xX5xX56xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xbaabxX5axX5axX4xX4exX21xXdxX34xX41xX3bxX2fxXdxX10xXexX21xX6xX34xXbxX5xX76xX7xX3bxX2fxX21xX5axXexX1cfxX2dxX39xX5axX76xXbxX5xX4axX6xX4exX10xX4exX5axX1xX4axXexX21xX21xX16xX5axX2dxX39xX2dxX2x7a5dxX39xX1cfxX27cxX2dxX39xX5axXexXexd577xX2fxX21xX7fxX14xX6xX16xXdxX5xX3bxX1daxXbxX41xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX4axX21xXaxX12xX51xX1xX76xX77xX9axX21xX3xX7fxb41axX21xX1xX3xX21xX1xba22xX21xX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xXexX26xXdxX3xX7fxX2b6xX21xX1xX3xX2fxXdxX2b6xX21xX3xX1cxX3xX13xX14xX6xX7xXdxX5xXdxX6xb8b8xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX3bxX3xb3a4xc48axX21xX1xX24axX3x83a0xd0efx817exX5axXcxXcx7118xXc9xb3ecxa73dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12xX2f9xX41xX20xX77xX3xX2xX58xX5axX1cfxX2e0xX3xX13xX110xX3x64f4xX3xXex80f0xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX1x637axX21xX41xX3xX7fxX114xX4axX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xX2dxX1c5xX3xX41xXdxX43xX3xa067xX76xX6xX3xX21xX25xX26xX4xX3xX21xX20xX77xX3xXbex72c1xX3xX41xX1xXdxX3xX21xX1xX11exX21xX3xXexX1xX78xX34xX3xX2dxX39xX3bxX1c5xX1cdxXb8xX3xX4xX6xX3xX34x900fxX4xX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xX2fxX20xX3xX2xX3bxX1c5xX39xX2xX3xXexX14xX25xX43xX21xX41xX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xX4exX4axX3xX4xe4f4xX21xX3xX7fxX2b6xX21xX1xX3xX21xX20xX77xX2e0xX3xX21xX2bcxX21xX41xX3xXex8ef4xX21xX41xX3xX7xX35xX3xX4xX6xX3xX7fxX2b6xX21xX1xX3xXexa3cbxX3xXbex937fxX76xX3xX4exXa8xX4xX1xX3xXbexX321xX21xX3xX21xX6xX77xX3xX5xX78xX21xX3xX1xXeaxX21xX3xX2xX1d1xX2e0xX1cdxX3xXexX14xXdxX2b6xX76xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX2e0xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXbexX96xX3xX4xX96xX3xX38xX39xX39xX3bxX39xX2dxX2dxX3xXexX14xX25xX43xX21xX41xX3xX1xX31xXbxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12xXcxX14xX4axX21xX41xX3xXexX76xX3bcxX21xX3xX341xX76xX6xX2e0xX3xX7xX35xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxae51xX34xX3xX34xX26xXdxX3xXexX1xX10xX4axX3xX21xX41xX20xX77xX3xXbexX25xX31xX4xX3xX41xX1xXdxX3xX21xX1xX11exX21xX3xXexX8bxXdxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX2fxdea2xX21xX3xX1cxX3xX34xX2bxX4xX3xXexX14xX76xX21xX41xX3xX7fxXf0xX21xX1xX3xX10axX1xX4axX9exX21xX41xX3xX1d1xX39xX3bxX39xX39xX39xX3xX4xX6xX2e0xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xX10axX1xXdxX3xXexc5cexX3xX5xX2b6xX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xXexX14xX76xX21xX41xX3xX7fxXf0xX21xX1xX3xX5xX20xX3xX41xX3bcxX21xX3xX2dxX3bxX39xX39xX39xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12x8f41xX2bcxX77xX3xXbexX25xX31xX4xX3xX4xX4axXdxX3xX5xX20xX3xX34xX110xXexX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xX21xX1xde2fxX21xX41xX3xXexX1xX43xXdxX3xXbexXdxX9axX34xX3xXexc9b0xXdxX3xXexX2b6xX3xX21xX1xa4dcxXexX3xX34xX20xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXbxX1xX9exXdxX3xXexX14xX9exXdxX3xX341xX76xX6xX3xX10axX9axX3xXexX3b9xX3xX10axX1xXdxX3xXbexX8bxXdxX3xX4exXa8xX4xX1xX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xX285xX76xX50axXexX3xX1xXdxX2b6xX21xX3xX2fxX20xX4axX3xXexX1xX114xX21xX41xX3xX2dxX5axX2dxX39xX2dxX39xX3bxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX14xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX14xX78xX21xX3xXexX1xX321xX3xX41xXdxX26xXdxX3xX2fxX25xX31xXexX3xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX39xX3bxX39xX39xX39xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xX4exX4axX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xX7xX6xX76xX3xb721x5fddxX3bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12xX6fxXdxX26xXdxX3xX4xX1xX76xX77xX78xX21xX3xX41xXdxX6xX3xX7fxX20xX77xX3xXexX84xX3xX5xX4axX3xX21xX41xX8bxXdxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX96xX3xXexX1xX9axX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX2bxX21xX41xX3xX4xX1xXa8xX76xX3xX5xX20xX21xX3xX7xX96xX21xX41xX3xXexX1xX2bxX3xXb8xX3xX4xXbbxX6xX3xXbexX8bxXdxX3xX4exXa8xX4xX1xX3xX51xXc8xXc9xXcaxXcbxX56xX2xX58xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXexX1xX43xXdxX3xX41xXdxX6xX21xX3xXexX26xXdxX3xX4exX4axX3xX4xX1xX25xXeaxX21xX41xX3xXexX14xXf0xX21xX1xX3xXexXdxX78xX34xX3xX4xX1xXbbxX21xX41xX3xXbexX25xX31xX4xX3xXexX14xXdxX9axX21xX3xX10axX1xX6xXdxX3xX34xX110xXexX3xX4xX114xX4xX1xX3xX10axX1xX114xX3xX4xX1xX11exX34xX3bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4axX4exX77xXaxX12xX5b8xd9c4xX4xX3xX4ex701cxX3xX2fxX11exX77xX2e0xX3xX13xX110xX3xXexX14xX25xX1cxX21xX41xX3xX31exX3xXexX321xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX5b8xX6xX14xX4xX10xX5xX4axX3x7528xX76xX10xXdxX14xX4axX41xX6xX3xX10axX1x855axX21xX41xX3xXbexXa8xX21xX1xX3xX2fxX466xX21xX3xXexXdxX321xXbxX3xXexe42cxX4xX3xXbexc9c0xX77xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xXexXdxX321xX21xX3xXbexX110xX3xXexXdxX78xX34xX3xX4xX1xXbbxX21xX41xX3xX4xX1xX4axX3xXexX50axXexX3xX4xX9exX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xX4exX2bcxX21xX3xX2fxX20xX3xX1xX77xX3xX2fxc1efxX21xX41xX3xX7xc293xX3xX7xX26xX34xX3xXexX1xX6xX77xX3xXbexX3a9xXdxX3xXexXf0xX21xX1xX3xX1xXf0xX21xX1xX3xX4exXa8xX4xX1xX3xX7fxX2b6xX21xX1xX3xXexX1xX10xX4axX3xX4xX1xXdxc4e4xX76xX3xX1xX25xX26xX21xX41xX3xXexdcacxX4xX1xX3xX4xab3fxX4xX3xX1xXeaxX21xX3bxX5axX3bxX0xX5axXbxX12xX0xX4exXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX14xX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX14xX4axX21xX41xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX78xX21xX3xX341xX76xX6xX21xX24axX0xX5axX7xXexX14xX4axX21xX41xX12xX0xX76xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX56xXexX1xX76xX34xX7fxX56xX6xX21xX4exX56xX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax85d4xX35xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xX4xX1xX321xXexX3xX2fxXf0xX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX3xX1cxX3xX5b8xX5b9xX3xX7fx77f7xX21xX41xX3xXexX3a9xX21xX41xX3xX7xX35xX3xX5xX755xX21xX1xX3xXexX1xXdxX2b6xXexX3xX34xX8bxX21xX41xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXb8xX3xX4xX76xX110xX4xX3xX4xX1xXdxX321xX21xX3xX3bxX3bxX3bxXaxX3xX1xX14xX10x719bxX9xXaxX5axX4exXdxX10xX34xX56xX21xX4axX21xX41xX5axX7xX4axX56xX21xX41xX76xX4axXdxX56xX4xX1xX10xXexX56xX2fxXdxX56xX4xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX56xX4axX56xX34xX77xX56xX7fxX6xX21xX41xX56xXexX4axX21xX41xX56xX7xX4axX56xX5xXdxX21xX1xX56xXexX1xXdxX10xXexX56xX34xX6xX21xX41xX56xXexX14xX4axX21xX41xX56xXb8xX56xX4xX76xX4axX4xX56xX4xX1xXdxX10xX21xX56xX5xX4axX21xX5axX2dxX39xX1d1xXb8xX1c5xX1cdxX3bxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX41xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5axX34xX10xX4exXdxX6xX5axX2xX2dxX39xX5axX21xX10xX1bfxX7xX5axX2dxX2xX39xX1cdxX5axX2xX39xX1cfxX4exX2dxX39xX1cdxX38xX38xX2xX39xXexX2xX2dxX38xX39xX2dxX5xX39xX3bxX1daxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX14xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX25xX31xXexX3xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX39xX3bxX39xX39xX39xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xXexX47xX3xX2fxX4axX21xX41xX3xX4exX4axX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4exXdxX2fxX12xX0xX7xXexX14xX4axX21xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7cbxX35xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xX4xX1xX321xXexX3xX2fxXf0xX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX3xX1cxX3xX5b8xX5b9xX3xX7fxX7ebxX21xX41xX3xXexX3a9xX21xX41xX3xX7xX35xX3xX5xX755xX21xX1xX3xXexX1xXdxX2b6xXexX3xX34xX8bxX21xX41xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXb8xX3xX4xX76xX110xX4xX3xX4xX1xXdxX321xX21xX3xX3bxX3bxX3bxXaxX3xX1xX14xX10xX822xX9xXaxX5axX4exXdxX10xX34xX56xX21xX4axX21xX41xX5axX7xX4axX56xX21xX41xX76xX4axXdxX56xX4xX1xX10xXexX56xX2fxXdxX56xX4xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX56xX4axX56xX34xX77xX56xX7fxX6xX21xX41xX56xXexX4axX21xX41xX56xX7xX4axX56xX5xXdxX21xX1xX56xXexX1xXdxX10xXexX56xX34xX6xX21xX41xX56xXexX14xX4axX21xX41xX56xXb8xX56xX4xX76xX4axX4xX56xX4xX1xXdxX10xX21xX56xX5xX4axX21xX5axX2dxX39xX1d1xXb8xX1c5xX1cdxX3bxX1xXexX34xXaxX12xX7cbxX35xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xX4xX1xX321xXexX3xX2fxXf0xX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX3xX1cxX3xX5b8xX5b9xX3xX7fxX7ebxX21xX41xX3xXexX3a9xX21xX41xX3xX7xX35xX3xX5xX755xX21xX1xX3xXexX1xXdxX2b6xXexX3xX34xX8bxX21xX41xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXb8xX3xX4xX76xX110xX4xX3xX4xX1xXdxX321xX21xX3xX3bxX3bxX3bxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX14xX4axX21xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX7cbxX35xX3xX21xX41xX25xX43xXdxX3xX4xX1xX321xXexX3xX4exX4axX3xX51xX4axX2fxXdxX4exX56xX2xX58xX3xX1cxX3xX5b8xX5b9xX3xXbexX34fxX3xX2fxX25xX31xXexX3xX341xX76xX114xX3xX21xX47xX6xX3xXexX14xXdxX2b6xX76xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xX21xX41xX20xX77xX3xX2dxX2dxX5axX2dxX3bxX3xX51xX4axX21xX3xX7xX35xX3xX21xX20xX77xX3xXexX25xXeaxX21xX41xX3xXbexX25xXeaxX21xX41xX3xX2fxX26xXdxX3xXexX3a9xX21xX41xX3xX7xX35xX3xX5xX755xX21xX1xX3xX5b8xX5b9xX3xXexX1xXdxX2b6xXexX3xX34xX8bxX21xX41xX3xXexX14xX4axX21xX41xX3xXb8xX3xX4xX76xX110xX4xX3xX4xX1xXdxX321xX21xX3xX5xX26xX21xX3xX34xX20xX3xX21xX25xX26xX4xX3xX21xX20xX77xX3xXexX3b9xX21xX41xX3xXexX1xX6xX34xX3xX41xXdxX6xX3bxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4exXdxX2fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX76xX5xX12xX0xX4exXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX5axX4exXdxX2fxX12xX0xX5axX4exXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cbxX4axX76xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXcxXcxX2f7xXc9xX2f9xX5axXc9xXdxX10xXexX21xX6xX34x5febxX0xX5axXbxX12