Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời
Đạo diễn Lê Cung Bắc - đạo diễn của nhiều phim: "Người đẹp Tây Đô", "Vó ngựa trời Nam"... - vừa qua đời lúc 1 giờ 53 phút sáng nay, 13-6, hưởng thọ 75 tuổi.
7236xa979x88bax9e34xa689xcfccxe46exc366x82a8xX7xf8b1xedefx10754x9aa5x9c79xbeabxX5x8d5bxXaxd688x9123xfb45xbb39xX3xf40axXdxcfb9xac12xX3x8357xeb20xX3xdfaex989fxX1axfdcaxX3x10243xe406xX4xX3xcd4fxX20xX6xX3x10441x9443xXdxX0xa6fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd4f3xX10xX6xX17xXaxX3xX17xX6xXexX6x9712xdd1axXdxX10xX5xX17xX9xXaxX7xX6xXbxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX49xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xc6a0xX6xX3xX1axX1xXdx76cdxX20xX3xXbxX1xXdxfdecxce38xX3xb3b7x8dbexX22xc556xX2dxXdxX3xX2cx105cfxXbxX3xXcxe24cx875fxX3xX13xb9aex110bcxfe07xX3xX87xa2f9xb1a7xX3xX1axX22xa568xX6xX3xXexc4a1xX2dxXdxX3xX88xX6xX84xX98xaa6bxXadxXadxX3xX49xX3x8be5x956cxX6xX3xX28xX20xX6xX3xX2cxX2dxXdxX3xX5xf7f3xX4xX3xX2xX3xX22xXdxX2dxX3xf262x10e2exX3xXbxX1xXc0xXexX3xX7xe5baxX1axX22xX3xX1axX6xX94xX99xX3xX2xXcaxX49xabacxX99xX3xX1xX8ax1092dxX1axX22xX3xXexX1xd3f6xX3xa5daxXc9xX3xXexX20xae3exXdxXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX88xX1xaad6xX3xd944xXdxX1dxX1axX3x999cx11068xX4xX1xX3xX1fxX1xX93xX20xX3xXcxX1xXf0xX3xX7xXd2xX1axX22xX3xX2xXcaxX49xXdexX3x10fadxXd2xX4xX3xX1axX1xd002xX1axX3xXb3x10476xXdxX3xXbxX1xX9dxX1axX22xX3xXb3xXdxX1dxX1axX3xX24xXd2xX15xX3xX88xX22xX8axX2dxXdxX3xX1cxX6xX15xX3xX13x111eexX1axX22xX3xXa5x93f7xX1axX22xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX2cx7c9dxX3xX28xX20xX6xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX1axX1xX10axX3xXa5xXdxX1dxX1axX22xX3xX7xX6xX20xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX22xXdxX6xX1axX3xX4xX1x11815xX1axX22xX3xX4xX1xXe9xXdxX3xX10cxf517xX1axX1xX3xX20xX1axX22xX3xXexX1xX8axX3xXbxX1xXf0xXdxXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xXaxc71axX1axX1xX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX5xX93xX20xX3xX1axX6xX94xX3xXb3x9049xX1axX3xXexX1xX8axX2dxX1axX22xX3xX129xX20xX94xX1dxX1axX3xXa5xX6xX3xXb3xX10axX15xX3xX24xX1a1xX1axX1xX3xXb3xXdxX1a1xX1axX3x7516xX1axX22xX3xX10cxX8axX133xX20xX3xXcxab05xX3xX3fxX1fxfbe4xX3xX111xX1xXd2xX84xXadxX3xXcxXa5xX8axX6xX3xX2x107bdxX49xXdexX99xX3xX111xX1xXdxX3xX10cxXdx10cb7xXexX3xX6xX1axX1xX3xX111xX1xX9dxX3xX28xX20xX6xX3xX111xX1xce72xXdxX99xX3xX22xXdxX6xX3xX2cxae33xX1axX1xX3xX2cxX8axX6xX3xXb3xX7exX3xX1axX1xX10axX3xXb3xX10axX3xX6xX1axX1xX3xX84xa119xXexX3xXb3xX10axX15xX3xX5xXc0xX4xX3xX2xX3xX22xXdxX2dxX3xXc9xXcaxX3xXbxX1xXc0xXexX3xX7xXd2xX1axX22xX3xX2xXcaxX49xXdexXadxX3xX9cxXdxX1a1xX4xX3xXexX6xX1axX22xX3xX5xX19xX3xXb3xX1dexX1axX3xX4xf64exX1axX3xX2cxX6xX1axX22xX3xX10cxX10axX1axXadxX3xX9cxX240xX3xX17xX112xX4xX1xX3xX1fxX15xXb3xXdxX17xX49xX2x858axX3xX1axX1dxX1axX3xX22xXdxX6xX3xX2cxX240xX1axX1xX3xXbxX1xd158xXdxX3xX129xX10xX84xX3xX129xfa1dxXexX98xX3xd5abxX3xX10cxXdxX1dxX1axX3xX111xX112xX4xX1xX3xX1fxX1xX93xX20xX3xXcxX1xXf0xX3xX4xX1xX15xX3xX10cxXdxX226xXexXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX0xXdxX84xX22xX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXax1066exXdxX17xXexX1xX85xX3xXdexX2xXc9xXbxX129xc774xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX85xX3x10fa9xX2xf2daxXbxX129xX311xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXadxX10cxX6xX15xX1xX6xXexXdxX1axX1xXadxXb3xX1axX30xX1axX10xX305xX7xX30xX21bxX2xX21bxXcaxX30xX2xX31dxXdexX17xX31dxX2xX31dxXcaxX31dxX31dxX21bxXexXcaxXc9xXcaxXdexX31dxX5xX31dxXadxcbdaxXbxX22x7733xXa5xX9xX2xX31bxX21bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX20xX6xX3xX2cxX2dxXdxXaxX3xX305xXdxX17xXexX1xX9xXaxXdexX2xXc9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX31bxX2xX31dxXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxX15xX1axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX20xX6xX3xX2cxX2dxXdxX3xX2cx905axX3xX5xX14xXdxX3xX1axX1xXdxX7exX20xX3xXexXdxX226xX4xX3xXexX1xX8ax9fe5xX1axX22xX3xXexXa5xX15xX1axX22xX3xX5xX28dxX1axX22xX3xX1axX22xX8axX2dxXdxX3xX1xX93xX84xX3xX84xX150xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axed55xX84xX3xX2xX2a9xX31bxXdexX3xXexX14xXdxX3x8237xX20xX2baxX1axX22xX3xXcxXa5xX112xX99xX3xXexXb4xX1axX22xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX14xXdxX3xX4xXd2xX4xX3xXexXa5xX8axX2dxX1axX22xX3xXexXa5xX20xX1axX22xX3xX1xXe9xX4xX3xX88xX22xX20xX94xX19xX1axX3xX3fxX15xX10axX1axX22xX3xeb24xX441xX20xX2baxX1axX22xX3xXcxXa5xX112xe029xX99xX3xX441xX20xX197xX4xX3xX1xXe9xX4xX3xX3fxX20xX226xX3xX480xXcxX1xXb4xX6xX3xXcxX1xXdxX1dxX1axX3xX49xX3xX3fxX20xX226xX48axXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xc8b1xX6xX20xX3xX111xX1xXdxX3xX2cxd8bbxX3xXexXc0xX3xXexX10axXdxX3xXexX15xX10axX1axX3xXbxX1xa92dxX1axX99xX3xX97xX1axX22xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX14xXdxX3xX9cxXdxX1a1xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX13xX10axX3xX1cxX14xXexXadxX3xXcxX197xXexX3xX1axX22xX1xXdxX1a1xXbxX99xX3xX97xX1axX22xX3xXexXdxX226xXbxX3xXexc07axX4xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xXe9xX4xX3xX4xX6xX15xX3xX1xXe9xX4xX3xX28xX20xX2baxX1axX3xXexXa5xX112xX3xX111xXdxX1axX1xX3xX17xX15xX6xX1axX1xX3xXexX14xXdxX3xX4c2xX10axXdxX3xc67bxX28dxX1axXadxX3xX4c2xX6xX20xX3xX1axX435xX84xX3xX2xX2a9xXebxXc9xX99xX3xX97xX1axX22xX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xX13xX15xX10axX1axX3xX111xX112xX4xX1xX3xX1axX9dxXdxX3xX24xX97xX1axX22xX3xX3fxd045xX1axX22xX3xX84xX150xXexX3xXexX1xX2dxXdxX3xX22xXdxX6xX1axX3xX1axX22xX25xX1axX3xXa5xX57fxXdxX3xX4xX1xX20xX94xX3d6xX1axX3xX28xX20xX6xX3xX5x8bb0xX1axX1xX3xXb3xXa1xX4xX3xX2cxXdxX1a1xX1axX3xX2baxX1axX1xX3xXexXb4xX3xX1axX435xX84xX3xX2xX2a9x113d5xX21bxXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xXcxXa5xX15xX1axX22xX3xX111xX1xX15xX2baxX1axX22xX3xX2xX31dxX3xX1axX435xX84xX99xX3xX97xX1axX22xX3xX2cxX16fxX3xX4xX9dxX3xXexXa5xX1dxX1axX3xX21bxX31dxX31dxX3xXb3xX6xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX2cxXdxX1a1xX1axX3xX2baxX1axX1xX3xXb3xX10axX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xXadxX3xX1fxX20xX197xXdxX3xX1axX435xX84xX3xX2xX2a9xX2a9xX21bxX99xX3xX97xX1axX22xX3xX2cxX8axf57exX4xX3xX3fxX16fxX1axX22xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX54bxXdxX2baxXdxX3xX209xX1xX9dxX1axX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX5xX10axX84xX3xX84xX150xXexX3xX7xX197xX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX1a1xX1axX3xXb3xXdxX17xX10xX15xX3xX2cxX4dbxX20xX3xXexXdxX1dxX1axX3xX1axX1xX8axX85xX3xX87xXcxXa5xX1dxX1axX3xX4xX2baxX3xX1xX12fxX1axX3xXexX1x11697xX98xX99xX3xX87xXcxX6xX3xXexX25xX84xX3xX6xX15xX3xXexX6xX98xX99xX3xX87xX54bxXdxXe9xXexX3xX5xX1a1xX3xX4xX1xX8axX6xX3xX111xX1xX97xX98xXadxXadxXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX88xX435xX84xX3xX2xX2a9xX2a9xX31bxX99xX3xX97xX1axX22xX3xX2cxX8axX637xX4xX3xX3fxX16fxX1axX22xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX54bxXdxX2baxXdxX3xX209xX1xX9dxX1axX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX5xX10axX84xX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX1axX1xXa1xX6xX3xX2cxX4dbxX20xX3xXexXdxX1dxX1axX3xX87xX88xX1xX112xXbxX3xX2cxX12fxXbxX3xXexXa5xXd2xXdxX3xXexXdxX84xX98xX3xXb3xX10axX3xXb3xX133xXdxX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX1axX10axX94xX99xX3xX97xX1axX22xX3xX1axX1xX12fxX1axX3xX22xXdxX2baxXdxX3xXexX1xX8axXe3xX1axX22xX3xX87xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXbxX1xXdxX84xX3xX1axX1xXa1xX6xX3xX2cxX4dbxX20xX3xXexX6xX94xX98xX3xX4xX78xX6xX3xX3fxX150xXdxX3xX13xXdxX1a1xX1axX3xX2baxX1axX1xX3xX9cxXdxX1a1xXexX3xX88xX6xX84xXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX88xX435xX84xX3xX2xX2a9xX2a9xXc9xX99xX3xX13xX10axXdxX3xXcxXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX3xXcxX209xX3xX3fxX1fxX20dxX3xX84xX2dxXdxX3xX97xX1axX22xX3xXb3xX7exX3xX5xX10axX84xX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xXaxX88xX22xX8axX2dxXdxX3xX2cxX8fxXbxX3xXcxX93xX94xX3xX13xX97xX98xX99xX3xX5xX10axX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX3xX1axX1xXdxX7exX20xX3xXexX12fxXbxX3xX2cxX4dbxX20xX3xXexXdxX1dxX1axX3xX4xX78xX6xX3xX1xX16fxX1axX22xX3xXbxX1xXdxX84xX3xXcxda65xX4c2xXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xXcxXa5xX15xX1axX22xX3xX1axX1x9834xX1axX22xX3xX1axX435xX84xX3xX7xX6xX20xX3xX2cxX9dxX99xX3xX97xX1axX22xX3xX5xX10axX84xX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX87x10e89xX1xX97xX1axX22xX3xXexX1xX3d6xX3xXa5x7870xX3xXexXa5xXd2xXdxX98xX3xX2cxX8axX637xX4xX3xX1axX1xX12fxX1axX3xX1xX20xX94xX3xX4xX1xX8axX3eaxX1axX22xX3xXb3xX10axX1axX22xX3xX1cxXdxX1dxX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX3xXexX15xX10axX1axX3xX28xX20xX197xX4xX3xX1axX435xX84xX3xX2xX2a9xX2a9xXdexXadxX3xX1fx85fcxX1axX22xX3xXb3xX133xXdxX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX1axX10axX94xX99xX3xX9cxe0a5xX3xX4c2xX97xX1axX22xX3xX3fxX8axX3eaxX1axX22xX3xX1axX1xX12fxX1axX3xX2cxX8axX637xX4xX3xX22xXdxX2baxXdxX3xX87xX88xX83exX3xX17xXdxX19xX1axX3xXb3xXdxX1dxX1axX3xX4xX1x11759xX1axX1xX3xX129xX20xX257xXexX3xX7xX25xX4xX3xX1axX1xX257xXexX98xXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xdbc8xX1axX22xX3xXexXdxX226xXbxX3xXexX51bxX4xX3xX5xX10axX84xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX87x9a84xX28dxX1axX22xX3xX2cxX2dxXdxX98xXadxX3xX209xX1xXdxX84xX3xX1axX10axX94xX3xX84xX6xX1axX22xX3xXb3xX7exX3xXcaxX3xX22xXdxX2baxXdxX3xXexX1xX8axXe3xX1axX22xX3xX22xX57fxX84xX3xX22xXdxX2baxXdxX3xX2cxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX99xX3xX28xX20xX6xX94xX3xXbxX1xXdxX84xX99xX3xX1axX83exX3xX17xXdxX19xX1axX3xXb3xXdxX1dxX1axX3xX4xX1xX8fexX1axX1xX3xX129xX20xX257xXexX3xX7xX25xX4xX3xX1axX1xX257xXexX3xXexXa5xX15xX1axX22xX3xX4xX20xX150xX4xX3xX10cxX240xX1axX1xX3xX4xX1xXe9xX1axX3xX4xX78xX6xX3xX111xX1xXd2xX1axX3xX22xXdxX2baxX3xX17xX15xX3xX3fxXcxX9cxX3xXexXf0xX3xX4xX1xd83cxX4xX3xX1axX435xX84xX3xX21bxX31dxX31dxX2xXadxX3xX1fxX8bcxX1axX22xX3xXexXa5xX15xX1axX22xX3xX1axX435xX84xX3xX2cxX9dxX99xX3xX97xX1axX22xX3xX2cxX8axX637xX4xX3xX88xX1xX10axX3xX1axX8axX133xX4xX3xXbxX1xX15xX1axX22xX3xXexb871xX1axX22xX3xX17xX6xX1axX1xX3xX1xXdxX1a1xX20xX3xX88xX22xX1xX1a1xX3xX7xX5a6xX3x10ca0xX20xX3xXexXc0xXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX0xXdxX84xX22xX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxX305xXdxX17xXexX1xX85xX3xXdexX2xXc9xXbxX129xX311xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX85xX3xX31bxX2xX31dxXbxX129xX311xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXadxX10cxX6xX15xX1xX6xXexXdxX1axX1xXadxXb3xX1axX30xX1axX10xX305xX7xX30xX21bxX2xX21bxXcaxX30xX2xX31dxXdexX17xX31dxX2xX31dxXcaxX31dxXcaxX21bxXexXc9xXebxX5c0xX31dxX2a9xX5xX31dxXadxX357xXbxX22xX35axXa5xX9xX5c0xXdexXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX20xX6xX3xX2cxX2dxXdxXaxX3xX305xXdxX17xXexX1xX9xXaxXdexX2xXc9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX31bxX2xX31dxXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX20dxX150xXexX3xX7xX197xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX111xX1xXd2xX4xX3xX17xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1axX22xX3xX24xX25xX4xX3xX2cxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX22xX57fxX84xX85xX3xX87xX1fxX8d2xXdxX3xXexX240xX1axX1xX98xX99xX3xX87x870bxX9dxX84xX3xX4xX8bcxX98xX99xX3xX87xX9cxX240xX3xX84xX150xXexX3xX1axX22xX10axX94xX3xX84xX6xXdxX98xX99xX3xX87xX3fxXe9xX3xXexXb4xX1axX22xX3xX4xX1xX20xX1axX22xX3xX111xc43dxX3xXexX1xX68exX98xX99xX3xX87xX93dxX20xX94xX1dxX1axX3xXbxX1xX12fxX1axX98xX99xX3xX87xX24xX1dexX94xX3xXexX240xX1axX1xX98xaf26xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX88xX435xX84xX3xX21bxX31dxX31dxXc9xX99xX3xX97xX1axX22xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX1xXdxX1a1xX1axX3xXbxX1xXdxX84xX3xX2cxXdxX1a1xX1axX3xX2baxX1axX1xX3xX87xX93dxX20xX94xX1dxX1axX3xXexXa5xX4dbxX1axX3xXexX1xX15xXd2xXexX3xXexX51bxX4xX98xX3xXa5xX57fxXdxX3xXexXa5xXe3xX3xX5xX14xXdxX3xXb3xX133xXdxX3xX1xX16fxX1axX22xX3xXbxX1xXdxX84xX3xXcxX81exX4c2xX3xX28xX20xX6xX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xX87xX9cxX9dxX3xX1axX22xXa1xX6xX3xXexXa5xX2dxXdxX3xX88xX6xX84xX98xXadxX3xX13xX93xX94xX3xX5xX10axX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7xff7dxX3xX1xX15xX10axX1axX1xX3xXexXa5xXd2xX1axX22xX99xX3xX2cxX16fxX3xX1axX1xX12fxX1axX3xX2cxX8axX637xX4xX3xX1axX1xXdxX7exX20xX3xX22xXdxX2baxXdxX3xXexX1xX8axXe3xX1axX22xX3xXexXa5xX15xX1axX22xX3xX1cxXdxX1dxX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX3xX21bxX31dxX2xX31dxXadxX3xX209xX1xXdxX84xX3xX4xX8bcxX1axX22xX3xX22xXa0dxXexX3xX1xXd2xXdxX3xXcaxX3xX22xXdxX2baxXdxX3xX1fxXd2xX1axX1xX3xX17xXdxX7exX20xX3xX22xX57fxX84xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX129xX20xX257xXexX3xX7xX25xX4xX3xX1axX1xX257xXexX3xXbxX1xXdxX84xX3xXexXa5xX20xX94xX7exX1axX3xX1xX240xX1axX1xX99xX3xX88xX6xX84xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXb3xXdxX1dxX1axX3xX4xX1xX8fexX1axX1xX3xX129xX20xX257xXexX3xX7xX25xX4xX3xX1axX1xX257xXexX3xXb3xX10axX3xX1fxXd2xX1axX1xX3xX17xXdxX7exX20xX3xX10cxX14xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX10cxX150xX3xXbxX1xXdxX84xXadxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX15xX17xX94xXaxX12xX9cxX7exX3xX7xX6xX20xX99xX3xX97xX1axX22xX3xXexXdxX226xXbxX3xXexX51bxX4xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX1xXdxX1a1xX1axX3xX4xXd2xX4xX3xXbxX1xXdxX84xX85xX3xX87xX88xX1xX83exX1axX22xX3xX2cxX9dxX6xX3xX1xX15xX6xX3xXexX240xX1axX1xX3xX94xX1dxX20xX98xX99xX3xX87xX88xX22xX8axX637xX4xX3xX7xX9dxX1axX22xX98xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c2xX15xX20xXa5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX20dxXdxX1axX1xX3xX85fxX1xX20xX1dxX30xX1axX5xX17xXadxX4xX15xX84xXadxXb3xX1axX0xX30xXbxX12