Toàn cảnh 8 vụ án trọng điểm sắp xét xử sơ thẩm
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.
5f54xe63fx118dexfb2bx100aaxfdd9xe9a8x820dx1299dxX7x1201fx972exb8e6x10de7x107b0xad2axX5xb273xXaxf4a8x11148xa7bdx11eacx6ef0x10ba1xc825x7b3fxX6xXbxX1xXdxX4xX7x11574xX3xXcxX17x94ecxX15xX3xX4x6582xX15xX1xX3x12cd1xX3x9ed2xd524xX3xdf06xX15xX3xXexX19x7a08xX15xX18xX3x110aexXdx7b08xd04cxX3xX7x8a18xXbxX3x6af2x9a80xXexX3xX43xc402xX3xX7x1103dxX3xXexX1xf889xX3dxX0xdccfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex60e8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexb887xX6xX5xXdxX18xX15xcc9bxX3x10eabxe732xX7xXexXdxX16xX5bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93c3xX10xX6xf3a6xXaxX12xbacexX6xX15xX3xa731xX1x10160xX3xX3axccc1xX17xX3xXcxX19xX6dxX15xX18xX3xa407xX4bxX15xX18xX3xX2ex87b4xX3xXbxX1x102acxX15xX18xdb24xX3xX4xX1xf27bxX15xX18xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xc66exX15xX18xX3xX3ax11c59xX3xXexX1xXa6xX15xX18xX3xX15xX1x1131cxXexX3xX4xX1xdf2cxX3xXexX19xX95xX4bxX15xX18xX3xX3axX95xX6xX3xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX15xX3xXexX19xX36xX15xX18xX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX19xX6xX3xX43xX44xXexX3xX43xX48xX3xX7xX4bxX3xXexX1xX4fxX3dxX3xXexX19xX95xd2c9xX4xX3xb280xX8cxXdxX3xX1xf3c2xXdxX3xX5xa150xX15xX3xXexX1xc47dxX3x97a3xX14xX14xX3xX4xXc5xX6xX3xXfdxX28xX15xX18x89c4xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x127d9xX5xX10xX3xd6c6xXdxX80xXexX1xX9xXax876exaf2fxX12dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX15xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX121xX17xX19xX80xX10xX19xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX18xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXexX121xX17xX80xX5bxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX80xX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX1xXexXexXbxX6axX52xX52xX6xX80xX3dxXdxX15xX119xX121xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX2exX15xX52xX17xX16xX4xd51axX10xX80xXdxXexX17xX19xX52xX10xX80xXdxXexX17xX19xX52xXaxX12xX0xXdxX3dxX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX121xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX2exX15xX52xX15xX10xX125xX7xX52xX2x7f5cx82afxX2xX52xX2xX12dxf9eaxX80xX12cxX2xX12cxX12cxX2xX12dxX12dxXexcc43xX2xX12cxf0cfxX2xX5xX12dxX119xX6cxXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX14xX3dxX6xX18xX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX80xX12xX0xX52xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX80xX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX1xXexXexXbxX6axX52xX52xX6xX80xX3dxXdxX15xX119xX121xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX2exX15xX52xX17xX16xX4xX1a0xX10xX80xXdxXexX17xX19xX52xX10xX80xXdxXexX17xX19xX52xXaxX12xX0xXdxX3dxX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX119xX121xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX2exX15xX52xX15xX10xX125xX7xX52xX2xX1d2xX1d3xX2xX52xX2xX12dxX1d8xX80xX12cxX2xX12cxX12cxX2xX12dxX12dxXexX1e2xX2xX12cxX1e5xX12cxX5xX2xX119xX6cxXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX14xX3dxX6xX18xX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX80xX12xX0xX52xXexX19xX12xX0xX52xXexX121xX17xX80xX5bxX12xX0xX52xXexX6xX121xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX64xX6xX5xXdxX18xX15xX6axX3xX6cxX6dxX7xXexXdxX16xX5bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX17xX80xX5bxXaxX12xX87xX31xX4xX3xX2exX2fxX3xX31xX15xX3xX15xX24xX5bxX3xX18x12c66xX3dxX6axX3x119a6xX2xc730xX3xX2exX2fxX3xX31xX15xX3x7a7fxa974xX3dxX3x9468xX18xX36xX4xX3x118bexX1xX6dxX305xX15xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dx10ae2xX3xX2faxX12cxX2fcxX3xX2exX2fxX3x6ffdxX1xX8cxX3dxX3xed8bxd6bfxX15xX3xX87xX48xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2fax11507xX2fcxX3xX2exX2fxX3xXcxX19xX106xX15xX3x126fexX6dxXa6xX4xX3xXfdxc48axX15xX18xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2faxX1d3xX2fcxX3xX2exX2fxX3xb3e7xX95xX4bxX15xX18xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX87xX95xc330xX15xX18xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2faxX1d2xX2fcxX3xX2exX2fxX3xX32dxXb1xX3xX34exX6dxXa6xX4xX3xX7dxX28xX17xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2faxX1d8xX2fcxX3xX2exX2fxX3xX328xX1xX8cxX3dxX3xXcxX1xf05cxX3xX83x8449xX4xX1xX3xX304xX95xX4bxX15xX18xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2faxX1e5xX2fcxX3xX2exX2fxX3xX304xdfa1xX3xX7dx82dfxX15xX18xX3xe6e4xX4bxX15xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX31fxX3xX2faxX2cxX2fcxX3xX2exX2fxX3xX308xX18xX6dxX5bxe977xX15xX3xXcxX1xd676xX3xX36dxXb1xX15xX18xX3xX2exX24xX3xX3axX2f6xX15xX18xX3xXbxX1xX8cxX3dxX119xX0xX121xX19xX3xX52xX12xX0xX121xX19xX3xX52xX12xX3xX83xX6xX15xX3xX4xX1xX89xX3xX3axX8cxX17xX3xX4xXb1xX15xX18xX3xbd0exX6dxX5bxX408xXexX3xX3axX3bcxX15xX1xX3xX18xXdxX6xX17xX3xXfdxX28xX15xX18xX3xXc5xX5bxX3xX87xX354xX15xX18xX3xX6xX15xX3xXcxX19xX6dxX15xX18xX3xX95xX4bxX15xX18xXa2xX3xX83xX6xX15xX3xX87xX31xX15xX3xX7x10d22xX3xX3axX28xX15xX18xX3xX32dxXdxf5d8xX15xX3xX1a0xXdxX3cxX3dxX3xX7xX31xXexX3xX15xX1xX305xX15xX3xX80xX305xX15xX3xXexXa6xXdxX3xX4xX6xX17xXa2xX3xX83xX6xX15xX3xX87xX31xX15xX3xX7xX46fxX3xX3axX28xX15xX18xX3xXcxX17xX24xX3xX31xX15xX3xX15xX1xX305xX15xX3xX80xX305xX15xX3xXexXa6xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX89xX3xX3axX8cxX17xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX4bxX3xX43axX6dxX6xX15xX3xXexXdxX408xX15xX3xX1xX24xX15xX1xX3xXexXa6xX3xXexX2fxX15xX18xX3xXcxX19xX6dxX15xX18xX3xX95xX4bxX15xX18xX3xX2exX24xX3xX3axX3bcxX6xX3xXbxX1xX95xX4bxX15xX18xX3xXexX3bfxX4xX1xX3xX4xX46fxX4xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX1xe5a3xXbxXa2xX3xX3axX4fxX5bxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX408xX15xX3xX3axX102xX3xX3axX3cxX3xX3axX95xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX2exX2fxX3xX31xX15xX3xXexX19xX3dfxX15xX3xX19xX6xX3xX43xX44xXexX3xX43xX48xX3xXexX1xX10xX17xX3xX80xX46fxX3xX1a0xXdxX408xX15xX119xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e6xX17xX6dxX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcxX10dxX32dxX308xX0xX52xXbxX12
congthanh