Nghịch dại nhận ngay cái kết tê tái, biết trách ai bây giờ?
Cũng chỉ vì thích "nghịch dại" mà tự mang tại họa đến cho bản thân nên cũng không biết trách được ai.
ddc4xe248x10f05xf24dx17d24x17c49x1671dx11de7x14be3xX7xef0ex12b30xe7ebx148b0x15fe3x17232xX5x17b67xXaxf598x119b5x103e9xX1x14699xX4xX1xX3x10737x11449xXdxX3x1032dxX1x10d4cxX1exX3xX1exX14xX6x1078bxX3xX4x1043dxXdxX3xfd42x15bc3xXexX3xXex17a80xX3xXexX29xXdxf0abxX3xe813xXdxX2dxXexX3xXexeafaxX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38x102a2xX26xX3xX14xXdx169d3x1603bxX0x10ccfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx120e8xX10xX6xX1axXaxX3xX1axX6xXexX6xe1aaxX3exe45exX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX6axXaxX12x17ce4xfb55xX1exX14xX3xX4xX1x14401xX3x1212ex147f6xX3xXexX1x1155axX4xX1xX3x12a2exX1exX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdx14f34xX3xe7c9x1069dxX3xXexe5dfxX3xX94xX6xX1exX14xX3xXexX1bxXdxX3xX1x122a1xX6xX3x11976xX2dxX1exX3xX4xX1xX6axX3xX38xde10xX1exX3xXexX1xX47xX1exX3xX1exX31xX1exX3xX4xX76xX1exX14xX3xX2cxX1x119ccxX1exX14xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xXa7x15478x15172xX4xX3xX6xXdx16f27xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f70xX6axX1axX26xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX1exXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax166dcxXdxX1axXexX1xe8ffxX3xe44dxX2x10895xXbx15c19x144b0xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xdecexX121x15cd1xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd9xX38xX6xX6axX1xX6xXexXdxX1exX1xXd9xX7exX1exX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxed5bx16e55x15a99xX123xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX2xX145xX121xX146xX121xX121xXex151d5xX2xX146xX155xX5x12571xX68xX2xX68xX2xX112xX145xX145xX15axX2xX144xX123xX145xX15axX68xX146xX2xX15axX68xX10bxXdxX1axXd9xX14xXdx132fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX10bxXdxX1axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX121xX123xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX6axX1exXaxX12xX75x14cc2xX3xX4xX1x1628exXdxX3xXexX1xX7fxX3xX4xX1ecxX3xX4xX1xX16xe531xX3xXexX1xXc3xXdxX3xX4xX1x13242xX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6axX1axX26xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX1exXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX1axXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX146xX121xX112xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd9xX38xX6xX6axX1xX6xXexXdxX1exX1xXd9xX7exX1exX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxX144xX145xX146xX123xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX2xX145xX121xX121xX2xX146xXexX15axX155xX145xX121xX5xX2xX68xX144xX68xX2xX112xX145xX145xX15axX2xX144xX123xX145xX15axX68xX144xX145xX15axX68xX10bxXdxX1axXd9xX14xXdxX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX10bxXdxX1axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX146xX121xX112xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX6axX1exXaxX12x17d6axX29xX94xX3xX38xX1bxX1exX3xX4xX1ecxX3xX38xf8d8xXexX3xX38xXb0xX1exX3xXexX1xX47xX1exX3xX38xX1bxX1exX3xXbxX1xXb0xXdxX3xXexX1x1693exX3xX1xXdxf6c8xX1exX3xXa7xX47xX1fdxX4dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6axX1axX26xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axXexX1xX1fdxX94xX38xX3xXdxX75xX10xX1exXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX1axXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX146xX121xX112xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd9xX38xX6xX6axX1xX6xXexXdxX1exX1xXd9xX7exX1exX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxX144xX145xX146xX123xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX2xX145xX121xX121xX114xX145xXexX123xX145xX155xX144xX5xX112xX68xX146xX68xX2xX112xX145xX145xX15axX2xX144xX123xX145xX15axX68xX146xX146xX144xX68xX10bxXdxX1axXd9xX14xXdxX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX10bxXdxX1axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX146xX121xX112xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX6axX1exXaxX12x11e95xX2dxXexX3xX4x111e3xX4xX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX7cxX3xX7exX7fxX3xXexX1xX83xX4xX1xX3xX1exX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxXd9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6axX1axX26xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX1exXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX1axXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX146xX121xX112xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd9xX38xX6xX6axX1xX6xXexXdxX1exX1xXd9xX7exX1exX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxX144xX145xX146xX123xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX2xX145xX121xX114xX145xX15axXexX155xX144xX121xX5xX15axX68xX121xX68xX2xX112xX145xX145xX15axX2xX144xX123xX145xX15axX68xX114xX114xX144xX68xX10bxXdxX1axXd9xX14xXdxX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX10bxXdxX1axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX146xX121xX112xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX6axX1exXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX1exX95xX26xX3xX4xX1ecxX3xX1exX14xX95xX26xX3xXexX98xX3xX1xX1bxXdxX3xX87xXa7xX4cxXdxX3xXexX3exX6xXdxX92xX3xX4x1771axX6xX3xX94xX7fxX1exX1xX3xXexX1xXc3xXdxXd9xX0xX4fxXbxX12xX0xX1axXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX3exX10xX5xX6xXexX10xX1axXaxX12xX0xX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX31xX1exX3x1745cxX1fdxX6xX1exX110xX0xX4fxX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xX0xX1fdxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX68xXexX1xX1fdxX94xX38xX68xX6xX1exX1axX68xX7xX6xXbxX6axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87x10a84xX1fdxXb0xX3xX38xX29xX6axX92xX3xX5xX95xX3xX4xX1ecxX3xXexX1xX20xXexX36xX3xX4xX1xX7cxX3xXa7xX2dxX1exX3xX7x11f38xX94xX3xX1xX6xX26xX3xX94xX1fdxXc3xX1exX3xXexX1xXc3xXdx161f0xXaxX3xX1xX3exX10xX173xX9xXaxX4fxX6xX1exX1xX68xX7exX1fdxXdxX4fxX602xX1fdxX6xX68xX38xX6xX6axX68xX5xX6xX68xX4xX6axX68xXexX1xX6xXexX68xX4xX1xXdxX68xX1axX10xX1exX68xX7xX6axX94xX68xX1xX6xX26xX68xX94xX1fdxX6axX1exX68xXexX1xX6axXdxX4fxX2xX15axX123xX146xX121xX15axXd9xX1xXexX94xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX94xX10xX1axXdxX6xX4fxX2xX144xX145xX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxX144xX145xX146xX112xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX2xX2xX145xX121xX121xX123xXexX146xX155xX146xX146xX15axX5xX145xXd9xX14xXdxX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1axXdxX7exX12xX0xX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX640xX1fdxXb0xX3xX38xX29xX6axX92xX3xX5xX95xX3xX4xX1ecxX3xXexX1xX20xXexX36xX3xX4xX1xX7cxX3xXa7xX2dxX1exX3xX7xX65exX94xX3xX1xX6xX26xX3xX94xX1fdxXc3xX1exX3xXexX1xXc3xXdxX66exXaxX3xX1xX3exX10xX173xX9xXaxX4fxX6xX1exX1xX68xX7exX1fdxXdxX4fxX602xX1fdxX6xX68xX38xX6xX6axX68xX5xX6xX68xX4xX6axX68xXexX1xX6xXexX68xX4xX1xXdxX68xX1axX10xX1exX68xX7xX6axX94xX68xX1xX6xX26xX68xX94xX1fdxX6axX1exX68xXexX1xX6axXdxX4fxX2xX15axX123xX146xX121xX15axXd9xX1xXexX94xXaxX12xX87xX640xX1fdxXb0xX3xX38xX29xX6axX92xX3xX5xX95xX3xX4xX1ecxX3xXexX1xX20xXexX36xX3xX4xX1xX7cxX3xXa7xX2dxX1exX3xX7xX65exX94xX3xX1xX6xX26xX3xX94xX1fdxXc3xX1exX3xXexX1xXc3xXdxX66exX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12x14f37xX1fdxX20xXexX3xX1exX1xX47xX1exX3xX602xX1fdxXb0xX3xXexX3exX31xX1exX3xXa7xX4cxXdxX3xX1exX95xX26xX3xX5xX1fdxXc3xX1exX3xXex10719xX1exX3xXexX1bxXdxX36xX3xX4xX1xX7cxX3xX5xX95xX3xX1exX1ecxX3xXa7xX2dxX1exX3xX7xX65exX94xX3xX1xX6xX26xX3xX94xX1fdx12c95xX1exX3xX94xX95xX3xXexX1xXc3xXdxXd9xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1axXdxX7exX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX817xX31xX1exX3xX94xX1bxX1exX14xX3xX1exX1xX4cxX3xX7exXb0xX3xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX3xX1exX1xX20xX1exX3xXa7xXd3xXd4xX4xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX87xX4xX6xX26xX3xXa7xX336xX1exX14xX92xXaxX3xX1xX3exX10xX173xX9xXaxX4fxX6xX1exX1xX68xX7exX1fdxXdxX4fxX5xX10xX1exX68xX94xX6xX1exX14xX68xX1exX1xX6axX68xX7exX6xX68xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX68xX1exX1xX6xX1exX68xX1axX1fdxX6axX4xX68xX4xX6xXdxX68xX2cxX10xXexX68xX4xX6xX26xX68xX1axX6xX1exX14xX4fxX2xX15axX146xX15axX145xX145xXd9xX1xXexX94xXaxX12xX0xXdxX94xX14xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4fxX94xX10xX1axXdxX6xX4fxX2xX144xX145xX4fxX1exX10xX10bxX7xX4fxX144xX145xX144xX121xX4fxX2xX144xX123xX1axX121xX145xX121xX114xX112xX145xX2xXexX123xX146xX155xX123xX5xX2xXd9x1448dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xXexX31xX3xXexX29xXdxX36xX3xX38xXdxX2dxXexX3xXexX3exX29xX4xX1xX3xX6xXdxX3xX38xX47xX26xX3xX14xXdxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1axXdxX7exX12xX0xX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX817xX31xX1exX3xX94xX1bxX1exX14xX3xX1exX1xX4cxX3xX7exXb0xX3xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX3xX1exX1xX20xX1exX3xXa7xXd3xXd4xX4xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX87xX4xX6xX26xX3xXa7xX336xX1exX14xX92xXaxX3xX1xX3exX10xX173xX9xXaxX4fxX6xX1exX1xX68xX7exX1fdxXdxX4fxX5xX10xX1exX68xX94xX6xX1exX14xX68xX1exX1xX6axX68xX7exX6xX68xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX68xX1exX1xX6xX1exX68xX1axX1fdxX6axX4xX68xX4xX6xXdxX68xX2cxX10xXexX68xX4xX6xX26xX68xX1axX6xX1exX14xX4fxX2xX15axX146xX15axX145xX145xXd9xX1xXexX94xXaxX12xX817xX31xX1exX3xX94xX1bxX1exX14xX3xX1exX1xX4cxX3xX7exXb0xX3xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX3xX1exX1xX20xX1exX3xXa7xXd3xXd4xX4xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX87xX4xX6xX26xX3xXa7xX336xX1exX14xX92xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX3exX6axX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX75xX29xX4xX3xX38xX1bxX1exX3xXexX3ex10312xX3xX94xX6xX1exX14xX3xXb0xX1exX1xX3xX5xX31xX1exX3xX94xX1bxX1exX14xX3xX1exX1xX4cxX3xX7exXb0xX3xXbxX1xX6axXexX6axX7xX1xX6axXbxX36xX3xX14x120f2xXbxX3xXa7xXd3xXd4xX4xX3xX4xX6xX6axX3xX1exX1xX47xX1exX3xX1exX1xX20xX1exX3xX1exX14xX6xX26xX3xX4xX29xXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX38xX16xX3xXexX3exX6axX5xX5xX3xX4xX6xX26xX3xXa7xX336xX1exX14xXd9xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1axXdxX7exX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1fdxX5xX12xX0xX1axXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX4fxX1axXdxX7exX12xX0xX4fxX1axXdxX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6axX1axX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX68xX6xX5xXdxX14xX1exX110xX3xX3exXdxX14xX1xXexX117xXaxX12xX0xX10xX94xX12xXcxX1xX10xX6axX3x118d9xX6xX1exX7exXdxX10xXexX0xX4fxX10xX94xX12xX0xX4fxXbxX12