Những sở nào có thể sáp nhập?
Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.
ced4x15638x14adex1130cx154ddx137a6x1104bx14d53x12205xX7x152fcx123d8xe146xfee1xf925x12a64xX5xd670xXax13ca5xe296xX1x10cfax12174x12a4fxX3xX7x11b0cxX3xX16xe8dfxd423xX3xX4x14dfcxX3xXexX1x125aexX3xX7x1263axXbxX3xX16xX1xfe62xXbx12872xX0x154c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ae9xX10xX6xe568xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX43xe729xX3xXexX1x1259dxX1exX3xeb66x11e91xX3xX13xX54xXdxX3xe4cex1478axX3xecc3xX6xX16xX17xX3xX5xf859xdd43xX3xe598xX3x1314axXdx13c65xX16xX3xXexX1x13feexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3x112c7xX6axX3xX1xX1ex11fe3xX4xX1xX3xX5axX1dxX3xf4cex1567fx15805xX3xXexe245xd567xX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1x114a3xX16xX1xX3xX7x135bbxX3xX5dxX89x13875xX4xX3xX7xX28xXbxX3xX16xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3x12e3bxX1axX3xX78xX6axX3xX1xX1exX7dxX4xX1xX3x11e80xX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1xX92xX16xX1x12dcexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3x14870x14981xX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX8axX3x14c94xXdxX6xX1exX3xXexX1x12473xX16xX17xX3x100e6xX2dxX16xX3xXexX50xXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX16xX1xX63xXexX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXadxX1axX3xXd7xXdxX6xX1exX3xXexX1xXdexX16xX17xX8axX3xXcdxXcexX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX3xX5axX1dxX3x13a08xX1xX28xXexX3xXexd8a5xXdxX25xX16xX3xX5dxXdexX3xXexX1xf6c9x14d07xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdxf394xX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe0e1xX31xX31xXdxX125xd8f3xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10x13bf0xX7xX31xX2xd4f5xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2x1540fxXex1243bxf504x1259cxX16cxX5xf787xX125x14593xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX31xX31xXdxX125xX14exX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10xX15dxX7xX31xX2xX161xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2xX16axXexX16axX161xX16cx13cc5xX5xX2xX125xX173xXbxX17xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX43xXexX1xX149xe356xX161xX16exXbx114f8xXc4xX1xX10xXdxX17xX1xXexX149xX16dxX16cxX1fcxXbxX200xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX43xXexX1xX86xX13dxX14exX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX1exX86xX11axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXe2xX16x1107dxX200xXbxX11axX10xX7xX7xX0xX31xXbxX12