Những sở nào có thể sáp nhập?
Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.
94ccx12876x134d8xc4c9x11aaex146edx126f8x1206excef4xX7x16e1axbfe7x14f6fx17465x17606xfd1bxX5x123baxXax12c16xb73fxX1xf643xf11dx13871xX3xX7x14a46xX3xX16xf588x11adcxX3xX4xec42xX3xXexX1xf136xX3xX7xb177xXbxX3xX16xX1xb4a4xXbxcac9xX0xda64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff28xX10xX6xb85dxXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX43xc41fxX3xXexX1x11b6bxX1exX3x12247xd0fcxX3xX13xX54xXdxX3x13e2ex14861xX3xa750xX6xX16xX17xX3xX5x138e4x1314axX3xb8d4xX3xf7f1xXdxf852xX16xX3xXexX1x10eaexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3x1727dxX6axX3xX1xX1ex10334xX4xX1xX3xX5axX1dxX3x13e40xe28cxabe9xX3xXexe834x12e06xX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1x15992xX16xX1xX3xX7x10403xX3xX5dxX89x1434exX4xX3xX7xX28xXbxX3xX16xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xc614xX1axX3xX78xX6axX3xX1xX1exX7dxX4xX1xX3xb717xX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1xX92xX16xX1x11a1dxX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3x15273x15785xX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX8axX3xd07cxXdxX6xX1exX3xXexX1x10d9exX16xX17xX3x165afxX2dxX16xX3xXexX50xXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX16xX1xX63xXexX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXadxX1axX3xXd7xXdxX6xX1exX3xXexX1xXdexX16xX17xX8axX3xXcdxXcexX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX3xX5axX1dxX3x13a7dxX1xX28xXexX3xXexa5eexXdxX25xX16xX3xX5dxXdexX3xXexX1x14534xf529xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdx130e8xX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf06dxX31xX31xXdxX125xaecbxX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10x13e3fxX7xX31xX2x9626xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2x1491bxXex1391bx9908xaa78xX16cxX5x112bcxX125x16a60xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX31xX31xXdxX125xX14exX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10xX15dxX7xX31xX2xX161xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2xX16axXexX16axX161xX16cxdc0bxX5xX2xX125xX173xXbxX17xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX43xXexX1xX149xafedxX161xX16exXbx156c8xXc4xX1xX10xXdxX17xX1xXexX149xX16dxX16cxX1fcxXbxX200xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX43xXexX1xX86xX13dxX14exX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX1exX86xX11axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXe2xX16x167f7xX200xXbxX11axX10xX7xX7xX0xX31xXbxX12