Những sở nào có thể sáp nhập?
Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.
d0cdx16098x13a9ex11845xec08x168c7x15fc7x10663x177e6xX7x1457ex13d5bx143afxe535x11277x167d7xX5xe94axXax13771x11963xX1x1622ex1359fxe144xX3xX7xde9bxX3xX16x114f0x12590xX3xX4x17260xX3xXexX1x144e5xX3xX7xe3c0xXbxX3xX16xX1x132bdxXbx10f4axX0x1214cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd61axX10xX6x176d6xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX43xf4c3xX3xXexX1x10889xX1exX3x1609ex16319xX3xX13xX54xXdxX3x131a3xd79axX3x10511xX6xX16xX17xX3xX5x153d6x12ca1xX3x1453dxX3xe950xXdx114b1xX16xX3xXexX1x1735axX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3xd31axX6axX3xX1xX1exd150xX4xX1xX3xX5axX1dxX3x1131ex15ee3x133a4xX3xXexd883x11f47xX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1x1442cxX16xX1xX3xX7x117b2xX3xX5dxX89x101c2xX4xX3xX7xX28xXbxX3xX16xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3x164b3xX1axX3xX78xX6axX3xX1xX1exX7dxX4xX1xX3x1062fxX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1xX92xX16xX1xea21xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX1axX3x1469axeac8xX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX8axX3x162a5xXdxX6xX1exX3xXexX1x1503fxX16xX17xX3x14496xX2dxX16xX3xXexX50xXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX16xX1xX63xXexX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXadxX1axX3xXd7xXdxX6xX1exX3xXexX1xXdexX16xX17xX8axX3xXcdxXcexX64xX3xX43xX4cxX16xX17xX3xX5axX1dxX3x1024exX1xX28xXexX3xXex170dexXdxX25xX16xX3xX5dxXdexX3xXexX1x15c04x11d47xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdx166cfxX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe319xX31xX31xXdxX125xd735xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10x10578xX7xX31xX2x10639xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2x11644xXex12458xe211x11449xX16cxX5x14470xX125x1046axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX1exX43xX64xXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX31xX31xXdxX125xX14exX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX5axX16xX31xX16xX10xX15dxX7xX31xX2xX161xX2xX161xX31xX161xX161xX43xX2xX2xX16axXexX16axX161xX16cx16799xX5xX2xX125xX173xXbxX17xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX43xXexX1xX149xd90axX161xX16exXbx1289cxXc4xX1xX10xXdxX17xX1xXexX149xX16dxX16cxX1fcxXbxX200xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX43xXexX1xX86xX13dxX14exX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX86xX16xX17xX3xX7xX1exX3xX16xX6xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX3xX7xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX1exX86xX11axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXe2xX16x172b3xX200xXbxX11axX10xX7xX7xX0xX31xXbxX12